Beconase®

næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis

EuroPharmaDK

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGERE

Beconase® 50 mikrogram/dosis, næsespray, suspension  

beclometasondipropionat 

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

 • Du kan få Beconase® uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhygge ig med at følge anvisningerne for Beconase®.
 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 3-4 dage.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Beconase®
 3. Sådan skal du bruge Beconase®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Beconase® næsespray indeholder et hormon, som forhindrer hævelse og irritation i næsen på grund af allergi med kløe, tilstoppet og/eller løbende næse. 

 

Beconase® næsespray kan bruges til forebyggelse af høfeber og allergisk helårssnue. 

 

Hvis din læge her sagt, at du skal bruge Beconase® for andet, skal du altid følge lægens ansvisninger. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Beconase®

Brug ikke Beconase®

Hvis du er overfølsom (allergisk) over for beclometasondipropionat eller et af de øvrige indholdsstoffer. 

Vær ekstra forsigtig med at bruge Beconase®

Tal med lægen, hvis du har betændelse i næsen. Den kan behandles samtidig med du bruger Beconase® næsespray. 

 

Hvis du har sår, nylig skade eller opereret i næsen, skal du rådføre dig med lægen, før du bruger Beconase® næsespray. 

 

Hvis du får tabletbehandling med binyrebarkhormon, må du ikke skifte til Beconase® næsespray uden at tale med lægen. 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin. 

 

Graviditet 

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke bruge Beconase®. Tal med lægen. 

 

Amning 

Du kan bruge Beconase®, selvom du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Beconase påvirker ikke arbejdssikkerheden eller enven til at færdes sikkert i trafikken. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Beconase®

Beconase® indeholder benzalkoniumklorid som virker irriterende og kan medføre hudreaktioner og åndedrætsbesvær. 

3. Sådan skal du bruge Beconase®

Hvis din læge har ordineret Beconase® til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Beconase® skal omrystes før brug. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne over 18 år 

2 pust i hvert næsebor 2 gange daglig. Du må ikke bruge mere end 8 pust daglig. 

 

I perioder med allergo får du bedst virkning ved at bruge Beconase® næsespray daglig. Der er fuld virkning efter 3-4 dage. 

Beconase® næsespray må højst anvendes i 3 måneder uden lægens anvisning. 

 

Børn 

Beconase® næsespray må ikke anvendes tilbørn uden lægens anvisning. 

Brugsanvisning

Beconase® EuroPharma.DK ApS, næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis 

Ryst flasken og tag beskyttelseshætten af. 

Beconase® EuroPharma.DK ApS, næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis 

Pres pumpen ned et par gange ved at trykke på den hvide krave indtil, der bliver afgivet forstøvet væske. Dette er kun nødvendigt, når De bruger sprayen første gang eller efter et par dage uden brug. 

Beconase® EuroPharma.DK ApS, næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis 

Puds næsen og bøj hovedet let forover. Luk for det ene næsebor med pegefingeren, hold næsesprayen lodret og før den ind i det andet. Træk vejret gennem næsen mens De trykker én gang på pumpen. Gentag dette. Det andet næsebor behandles på samme måde. Tør næsestudsen af, og sæt beskyttelseshætten på efter brug. 

 

Børn behøver ofte hjælp fra en voksen for at sikre den korrekte brug af næsesprayen. 

 

Rengøring 

Fjern beskyttelseshætten og træk den hvide krave forsigtigt af. Vask begge dele under den kolde vandhane. Lad dem tørre og sæt dem sammen igen. 

 

Hvis næsestudsen er tilstoppet, skal du fjerne beskyttelseshætten, skrue pumpedelen af og lægge den i blød i lunkent vand. Lad den derefter tørre og skru den på flasken igen. 

 

Brug ikke en nål eller noget skarpt til at få hul eller gøre det lille hul i næsestudsen større. Det ødelægger spraymekanismen. 

Hvis du har bruge for meget Beconase® næsespray

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Beconase® næsespray, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Der er ingen specifik behandling ved overdosis af beclometasondiproponat. 

Hvis du har glemt at bruge Beconase®

Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

4. Bivirkninger

Beconase® næsespray kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær).
  Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaksi). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Rødt, rundt "måneansigt", tørst pga. sukkersyge , hovepine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Ubehagelig smag og lugt
 • Tørhed og irritation i næse og svælg.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Forbigående næseblod.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Udslæt, nældefeber, kløe, rødmen af huden og hævelse af øjne, ansigt, læber og hals.
 • Gennemboring af næseskillevæggen.
 • Væksthæmning hos børn og unge.
 • Hyperaktivitet.

Indberetning af bivirkninger til sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontake Lægemiddelstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Må kun anvendes 3 måneder efter anbrud. 

 

Brug ikke Beconase® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Beconase® 50 mikrogram/ml, næsespray, suspension indeholder:

 • Aktivt stof: Beclometasondipropionat 50 mikrogram/dosis.
 • Øvrige indholdsstoffer: Renset vand, vandfri glucose, mikrokrystallinsk cellulose, carboxymethylcellulosenatrium, phenylethylalkohol, benzalkoniumklorid, polysorbat 80.

 

Pakningsstørrelse 

Beconase® næsespray fås i en plastikflaske med 200 doser. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen, ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK, Oddesundvej 39, 6715 Esbjerg N. 

 

Beconase® er et registreret varemærke, der tilhører Glaxo Group Limited. 

Revisionsdato

Senest revideret december 2015  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...