Symbicort Turbuhaler

inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis

EuroPharmaDK

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Symbicort® Turbuhaler® 160 mikrogram/4,5 mikrogram/dosis, inhalationspulver Budesonid/formoterolfumaratdihydrat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Symbicort® Turbuhaler® til dig personligt. Lad derfor være med at give den til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Symbicort® Turbuhaler®
 3. Sådan skal du bruge Symbicort® Turbuhaler®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Symbicort® Turbuhaler® er en inhalator, der anvendes til behandling af astma hos voksne og unge i alderen 12-17 år. Den bruges også til behandling af symptomer på kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) til voksne fra 18 år og derover. Den indeholder to forskellige lægemidler: Budesonid og formoterolfumaratdihydrat.  

 • Budesonid tilhører den gruppe lægemidler, som kaldes ”kortikosteroider”. Det virker ved, at det dæmper og forebygger den betændelseslignende tilstand, som er i lungerne.
 • Formoterolfumaratdihydrat tilhører den gruppe lægemidler, som kaldes ”langtidsvirkende beta2-agonister” eller ”bronkodilatatorer”. Det virker ved, at det får de små muskler i luftvejene til at slappe af. Derved får du lettere ved at trække vejret.

Astma

Symbicort® Turbuhaler® kan bruges på to måder til behandling af astma. 

a) Nogle personer bruger 2 astmainhalatorer: Symbicort® Turbuhaler® og en separat inhalator med anfaldsmedicin.  

 • De bruger Symbicort® Turbuhaler® hver dag. Dette forebygger astmasymptomer.
 • De bruger deres inhalator med anfaldsmedicin, når de får astmasymptomer, for at gøre det lettere at trække vejret igen.

 

b) Nogle personer bruger Symbicort® Turbuhaler® som deres eneste astmainhalator.  

 • De bruger Symbicort® Turbuhaler® hver dag. Dette forebygger astmasymptomer.
 • De bruger også Symbicort® Turbuhaler®, når de har brug for ekstra doser til lindring af astmasymptomer, for at gøre det lettere at trække vejret igen. De har ikke behov for en separat inhalator til dette.

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Symbicort® Turbuhaler® kan også bruges til behandling af symptomer ved svær KOL hos voksne (≥18år). KOL er en langtidssygdom i luftvejene og lungerne, som oftest skyldes tobaksrygning.
 

Lægen kan have givet dig Symbicort® Turbuhaler® for noget andet. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Symbicort® Turbuhaler®

Brug ikke Symbicort® Turbuhaler®

 • hvis du er overfølsom (allergisk) overfor budesonid, formoterol eller et af de øvrige indholdsstoffer, se punkt 6, herunder lactose (som indeholder små mængder af mælkeproteiner).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du bruger Symbicort® Turbuhaler®

 • Det er vigtigt, at du husker at bruge Symbicort® Turbuhaler® dagligt, også når du ikke har symptomer.
 • Start ikke behandlingen med Symbicort® Turbuhaler® i en periode, hvor din astma er i forværring.
 • Hvis behandlingen ikke længere virker, og det er nødvendigt at sætte dosis op eller dit forbrug af anfaldsmedicin stiger, kan det betyde, at din astma eller KOL er forværret. Kontakt lægen, du skal måske have ændret din behandling.
 • har stærkt forhøjet blodtryk eller alvorlige hjertesygdomme (herunder uregelmæssig hjertebanken, meget hurtig puls, arterieforsnævring eller hjertestop).
 • har problemer med skjoldbruskirtlen eller binyrerne.
 • har ubehandlet lavt indhold af kalium i blodet.
 • har alvorlige problemer med leveren.

Brug af anden medicin sammen med Symbicort® Turbuhaler®

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Tal med lægen, hvis du får medicin mod: 

 • Beta-blokkere (f.eks. atenol eller propranolol mod for højt blodtryk) inklusiv øjendråber (f.eks. timolol mod glaukom).
 • Lægemidler mod hurtig eller uregelmæsig hjertebanken (f.eks. quinidin).
 • Lægemidler som digoxin, som ofte anvendes til behandling af hjertestop.
 • Diuretika, også kendt som vanddrivende midler (f.eks. furosemid). Disse anvendes til behandling af højt blodtryk.
 • Steroider som indtages gennem munden (f.eks prednisolon).
 • Xanthin lægemidler (f.eks. theophyllin og aminophyllin). Disse anvendes ofte til behandling af astma.
 • Andre bronkodilatatorer (f.eks. salbutamol).
 • Tricykliske antidepressiva (f.eks. amitriptylin, nefazodon).
 • Phenothiazin lægemidler (f.eks. chlorpromazin eller prochlorperazin).
 • Lægemidler, som kaldes proteasehæmmere (f.eks ritonavir) til behandling af HIV infektion.
 • Lægemidler, som anvendes til behandling af svampeinfektioner (f.eks. itrakonazol og ketokonazol).
 • Lægemidler til Parkinson’s sygdom (f.eks. levadopa).
 • Lægemidler til problemer med skjoldbruskkirtelen (f.eks. levothyroxin).
 • Antibiotika (f.eks. clarithromycin, telithromycin).
 • Antihistaminer (f.eks. terfenadin).
 • Antibakterielle midler til behandling mod bakterielle tarminfektioner (furazolidon).
 • Lægemidler mod hjerterytmeforstyrrelser (disopyramid, procainamid).
 • Lægemiddel der anvendes i forbindelse med fødsel (oxytocin).

Husk at fortælle lægen, at De bruger Symbicort®, hvis du skal i narkose. Hvis du er i behandling med digitalis, kan for lavt kalium i blodet øge risikoen for forstyrrelser i hjerterytmen.
Alkohol og samtidig brug af Symbicort® Turbuhaler® kan svække hjertets tolerance over for de såkaldte β2-sympatomimetika (f.eks. formoterol). 

Graviditet, amning og fertilitet

 • Hvis du er gravid eller forsøger at blive gravid, bør du kontakte din læge, før du tager Symbicort® Turbuhaler®.
 • Hvis du bliver gravid, mens du bruger Symbicort® Turbuhaler®, må du ikke stoppe behandlingen, men kontakte lægen med det samme. Det kan være nødvendigt at justere dosis.
 • Hvis du ammer, bør du tale med din læge, før du bruger Symbicort® Turbuhaler®. Symbicort® Turbuhaler® udskilles i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Symbicort® Turbuhaler® har ingen eller ubetydelig indflydelse på evnen til at føre bil eller betjene maskiner og værktøj. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Symbicort® Turbuhaler®

Symbicort® Turbuhaler® indeholder lactose, som er en sukkerart. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Lactose indeholder små mængder af mælkeproteiner, som kan forårsage allergiske reaktioner. 

3. Sådan skal du bruge Symbicort® Turbuhaler®

Brug altid Symbicort® Turbuhaler® nøjagtig som lægen har fortalt dig. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 • Det er vigtigt at bruge Symbicort® Turbuhaler® hver dag, også selvom du ikke har nogen astma- eller KOL-symptomer.
 • Hvis du bruger Symbicort® Turbuhaler® til astma, så vil din læge regelmæssigt tjekke dine symptomer.

Hvis du hidtil har taget steroidtabletter mod astma eller KOL, kan lægen vælge at nedsætte det antal tabletter, som du skal tage, når du begynder på Symbicort® Turbuhaler®. Hvis du har taget steroid i tabletform i længere tid, kan lægen foreslå løbende blodprøvekontrol. Når du begynder at tage færre steroidtabletter, vil du måske få generel utilpashed, også selvom dine luftvejssymptomer er i bedring. Du kan få symptomer såsom tilstoppet næse eller snue, svækkelse, muskel- og ledsmerter eller udslæt (eksem). Kontakt straks lægen, hvis et af disse symptomer bliver generende, eller hvis du får symptomer såsom hovedpine, træthed, appetitmangel, mavesmerter, kvalme eller opkastning, vægttab, nedsat bevidsthed, epileptiske anfald, lavt blodtryk eller lavt blodsukker. Du skal måske have anden medicin, hvis du får symptomer på allergi eller gigt. Tal med lægen, hvis du er usikker på, om du bør fortsætte med at bruge Symbicort® Turbuhaler®.
Din læge vil måske overveje at give dig steroidtabletter ud over din sædvanlige behandling i perioder med stress (f.eks. hvis du har en luftvejsinfektion eller før en operation). 

Vigtig information vedrørende dine astma- eller KOL-symptomer

Hvis du føler, at du får åndenød eller hvæser, når du bruger Symbicort® Turbuhaler®, skal du stoppe med at bruge Symbicort® Turbuhaler®, men kontakte din læge hurtigst muligt, da du kan have brug for yderligere behandling.
Kontakt straks lægen, hvis: 

 • din åndenød bliver forværret, eller du ofte vågner om natten med astmasymptomer.
 • dit bryst føles tungt om morgenen, eller hvis tunghedsfølelsen varer længere end normalt.

Disse tegn kan betyde, at din astma eller KOL ikke er kontrolleret godt nok, og du kan have behov for en anden eller yderligere behandling med det samme. 

Astma

Symbicort® Turbuhaler® kan bruges på to måder til behandling af astma.
Den mængde Symbicort® Turbuhaler® som skal bruges, og hvornår den skal tages, afhænger af, hvordan den er blevet ordineret til dig.
a) Hvis du har fået ordineret Symbicort® Turbuhaler® og en separat inhalator med anfaldsmedicin, skal du læse afsnittet "a) Brug Symbicort® Turbuhaler® og en separat inhalator med anfaldsmedicin" . 

b) Hvis du har fået ordineret Symbicort® Turbuhaler® som den eneste inhalator, skal du læse afsnittet "b) Brug Symbicort® Turbuhaler® som din eneste astmainhalator".
 

a) Brug af Symbicort® Turbuhaler® og en separat inhalator med anfaldsmedicin. Brug din Symbicort® Turbuhaler® Dette forebygger astmasymptomer.
 

Voksne (fra 18 år) 

 • Den normale dosis er 1 eller 2 inhalationer 2 gange dagligt.
 • Din læge kan øge dosis til 4 inhalationer 2 gange dagligt.
 • Hvis dine symptomer er velkontrollerede, vil din læge måske bede dig om kun at tage din medicin en gang dagligt.

 

Unge (12 til 17 år) 

 • Den normale dosis er 1 eller 2 inhalatorer 2 gange dagligt.
 • Hvis dine symptomer er velkontrollerede, vil din læge måske bede dig om kun at tage din medicin en gang dagligt.

Der findes en lavere styrke til børn mellem 6 og 11 år (Symbicort® Mite Turbuhaler®).
Børn under 6 år bør normalt ikke bruge Symbicort® Turbuhaler®.
 

Brug din separate inhalator med anfaldsmedicin til behandling af astmasymptomer, når de opstår. Du bør altid have din inhalator med anfaldsmedicin på dig, så du kan bruge den, når du får brug for det.
Anvend ikke Symbicort® Turbuhaler® til at behandle astmasymptomerne - anvend din inhalator med anfaldsmedicin.
 

b) Brug Symbicort® Turbuhaler® som din eneste astmainhalator 

Du må kun bruge Symbicort® Turbuhaler® på denne måde, hvis din læge har ordineret det, og du er 12 år eller derover.
 

Brug Symbicort® Turbuhaler® hver dag. Dette forebygger astmasymptomer. Du kan bruge: 

 • 1 inhalation om morgenen og 1 inhalation om aftenen

eller  

2 inhalationer om morgenen  

eller  

2 inhalationer om aftenen.
Din læge kan øge dosis til 2 inhalationer 2 gange dagligt. 

 

Brug også Symbicort® Turbuhaler® til behandling af astmasymptomer, når de opstår. 

 • Hvis du får astmasymptomer, så tag 1 inhalation og vent et par minutter.
 • Hvis du ikke har fået det bedre, så tag endnu en inhalation.
 • Tag ikke mere end 6 inhalationer på en gang.

Du bør altid have Symbicort® Turbuhaler® på dig, så du kan bruge den, når dufår behov for det. Det er normalt ikke behov for mere end 8 inhalationer om dagen. Din læge kan dog tillade op til 12 inhalationer i en begrænset periode. Hvis du regelmæssigt har behov for mere end 8 inhalationer, skal du kontakte lægen. Duhar måske brug for at få ændret behandlingen. Brug ikke mere end 12 inhalationer over 24 timer.
 

Hvis du dyrker motion og får astmasymptomer, så brug Symbicort® Turbuhaler® som beskrevet her. Du må dog ikke anvende Symbicort® Turbuhaler® lige før motion for at forebygge astmasymptomer.
 

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL): 

 • Må kun bruges af voksne (18 år eller ældre).
 • Normal dosis er 2 inhalationer 2 gange dagligt.

 

Klargøring af din nye Symbicort® Turbuhaler® 

Før du bruger en ny Symbicort® Turbuhaler® for første gang, skal du gøre den klar til brug på følgende måde: · Skru beskyttelseshætten af. Det kan være, at du hører en raslende lyd. 

 • Hold din Turbuhaler® lodret med det røde bundstykke nedad.
 • Drej bundstykket én gang frem og tilbage (det er underordnet, om der drejes til højre eller venstre først). Du vil høre en klikkende lyd.
 • Gentag ovenstående, drej det røde bundstykke i begge retninger.
 • Din Symbicort® Turbuhaler® er nu klar til brug.

Sådan tages en inhalation

Du skal følge instruktionen nedenfor, hver gang du tager en inhalation.
1. Skru beskyttelseshætten af. Det kan være, at du hører en raslende lyd.
2. Hold din Symbicort® Turbuhaler® inhalator lodret med det røde bundstykke nedad. 

Symbicort Turbuhaler EuroPharma.DK ApS, inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis
3. Hold ikke om mundstykket, når du klargør din Turbuhaler®. Drej bundstykket én gang frem og tilbage (det er underordnet, om der drejes til højre eller til venstre først). Du vil høre en klikkende lyd. Din Turbuhaler® er nu klar til brug. Klargør kun din Turbuhaler®, når du har brug for den.
4. Hold din Turbuhaler® væk fra munden. Pust roligt ud (så længe det er behageligt). Pust ikke ud gennem din Turbuhaler®.
5. Hold forsigtigt om mundstykket med tænderne. Luk læberne. Tag så kraftig og dyb en indånding som muligt. Tyg eller bid ikke i mundstykket. 

Symbicort Turbuhaler EuroPharma.DK ApS, inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis
6. Fjern din Symbicort® Turbuhaler® fra munden. Ånd derefter langsomt ud. Den mængde medicin som inhaleres er meget lille. Det er derfor muligt, at du ikke kan smage det efter inhalation. Hvis du har fulgt instruktionen, kan du dog være sikker på, at du har inhaleret din dosis, og at medicinen nu er i dine lunger.
7. Hvis du skal tage en inhalation mere, skal du gentage punkt 2 til 6.
8. Skru beskyttelseshætten på efter brug.
 

9. Skyl munden grundigt med vand efter de faste inhalationer morgen og/eller aften og spyt ud. 

 

Forsøg ikke at fjerne eller vride mundstykket. Det er fastgjort til din Turbuhaler®, og må ikke tages af. Anvend ikke din Symbicort® Turbuhaler®, hvis den er beskadiget, eller hvis mundstykket er faldet af.
 

Rengøring 

Rengør mundstykkets yderside 1 gang ugentligt med en tør klud. Brug ikke vand eller andre væsker.
 

Hvornår tages en ny inhalator i brug 

 • Dosisindikatoren fortæller, hvor mange doser (inhalationer) der er tilbage i din Turbuhaler®. Når den er fuld, starter den på 60 doser.

Symbicort Turbuhaler EuroPharma.DK ApS, inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis 

 • Dosisindikationen er inddelt i intervaller a 10 doser.
 • Når du første gang ser et rødt mærke i toppen af dosisindikatorens område, er der ca. 20 doser tilbage. For de sidste 10 doser er baggrunden i dosisindikatorens vindue rød. Når mærket "0", på den røde baggrund, har nået midten af dosisindikatorens område, skal du tage en ny Turbuhaler® i brug.

 

OBS: 

 • Bundstykket vil stadig kunne drejes og sige klik, selvom din Turbuhaler® er tom.
 • Den lyd der kan høres, når du ryster din Turbuhaler®, stammer ikke fra medicinen, men fra et tørremiddel i bunden af inhalatoren. Derfor fortæller lyden ikke noget om, hvor meget medicin, der er tilbage i din Turbuhaler®.
 • Hvis du ved en fejl drejer på bundstykket mere end én gang frem og tilbage, før du tager din dosis, vil du stadig kun få én dosis. Dog vil dosisindikatoren registrere alle de klargjorte doser.

Hvis du har taget for meget Symbicort® Turbuhaler®

Kontakt lægen eller apoteket, hvis du har taget mere af Symbicort® Turbuhaler®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du følger dig utilpas).
De mest almindelige symptomer, som kan forekomme, hvis du har taget mere Symbicort® Turbuhaler®, end du bør, er rysten, hovedpine eller hurtig hjertebanken. 

Hvis du har glemt at tage Symbicort® Turbuhaler®

 • Hvis du glemmer at tage en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis det er tæt på at være tid til den næste dosis, så vent bare indtil da.
 • Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg din læge eller på apoteket, hvis du er i tvivl. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelig (sker hos færre end 1 ud af 10 personer):  

 • Lungebetændelse (pneumoni) hos KOL-patienter. Kontakt lægen.

 

Sjælden (sker hos færre end 1 ud af 1.000 patienter):  

 • Pludseligt opstået hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Kortåndethed, vejrtrækningsbesvær, astmaligenende anfald eller åndenød pga. bronkospasme (sammentrækning af musklerne i luftvejene som medfører hvæsen). Stop med at tage Symbicort® Turbuhaler® og kontakt straks lægen eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hurtig, meget uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Meget sjælden (sker hos færre end 1 ud af 10.000 personer):  

 • Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken (binyrebarksuppression). Kontakt lægen
 • Rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken (cushings sygdom). Kontakt lægen.
 • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen (angina pectoris). Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.
 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. for højt tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelig (sker hos færre end 1 ud af 10 personer):  

 • Palpitationer. Hvis dette forekommer, er det sædvanligvis mildt og forsvinder, når du fortsætter med at bruge Symbicort® Turbuhaler®.
 • Svampeinfektion i munden. Skyl munden med vand efter du har brugt din Symbicort® Turbuhaler®.
 • Let irritation i halsen, hoste og hæshed.
 • Hovedpine, rysten.

 

Ikke almindelig (sker hos færre end 1 ud af 100 personer):  

 • Rastløshed ledsaget af øget aktivitet, muskelspasmer, rysten og trækninger og truende, evt. voldelig adfærd.
 • Angst.
 • Søvnforstyrrelser.
 • Svimmelhed.
 • Kvalme.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig eller uregelmæssig puls, bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Blå mærker.
 • Muskelkramper.

 

Sjælden (sker hos færre end 1 ud af 1.000 personer):  

 • Udslæt, kløe, eksem, irritation i huden.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser (angio ødem). Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Ekstra hjerteslag.

 

Meget sjælden (sker hos færre end 1 ud af 10.000 personer):  

 • Depression.
 • Ændret adfærd, hovedsageligt hos børn.
 • Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose).
 • Smagsforstyrrelser.
 • Varierende blodtryk.
 • Knogleskørhed. Tal med lægen.
 • Nedsat vækst, især hos børn.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.
 

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S., Websted: www.meldenbivirkning.dk, E-mail: sst@sst.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares over 30 °C.
 • Når Symbicort® Turbuhaler® ikke anvendes, skal den opbevares med beskyttelseshætten skruet på for at beskytte mod fugt.
 • Brug ikke Symbicort® Turbuhaler® efter den udløbsdato, der står på pakningen
 • Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Symbicort® Turbuhaler® indeholder

 • De aktive stoffer er budesonid og formoterol. Hver inhaleret dosis indeholder 160 mikrogram budesonid og 4,5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat.
 • Øvrige indholdsstof er: lactosemonohydrat (som indeholder mælkeproteiner).

Udseende og pakningsstørrelse

Symbicort® Turbuhaler® er en inhalator, som indeholder din medicin. Inhalationspulveret er hvidt. Hver Turbuhaler® indeholder enten 60 doser eller 120 doser og har en hvid krop med et rødt bundstykke. 

Symbicort® Turbuhaler® findes pakninger med 60 doser, 2x60 doser, 6x60 doser, 120 doser og 3x120 doser. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

EuroPharmaDK, Oddesundvej 39, 6715 Esbjerg N. 

Ompakket og frigivet af:

EuroPharmaDK, Oddesundvej 39, 6715 Esbjerg N. 

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

 

Symbicort® og Turbuhaler® er registrerede varemærker, der tilhører AstraZeneca AB. 

Revisionsdato

Symbicort® Turbuhaler® 04/2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...