Gliclazid "Krka"

tabletter med modificeret udløsning 30 mg

Krka AB

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Gliclazid Krka 30 mg tabletter med modificeret udløsning  

gliclazid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Gliclazid Krka
 3. Sådan skal du tage Gliclazid Krka
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Gliclazid Krka er medicin, som nedsætter blodsukkeret (antidiabetisk medicin, der tages gennem munden). 

 

Gliclazid Krka anvendes til en bestemt slags diabetes (type 2-diabetes) hos voksne, når diæt, motion og vægttab alene ikke i tilstrækkelig grad kan holde blodsukkeret på et passende niveau. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Gliclazid Krka

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Gliclazid Krka

 • hvis du er allergisk over for gliclazid, eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt. 6) eller andre lægemidler fra samme gruppe (sulfonylurinstoffer), eller lignende lægemidler (hypoglykæmiske sulfonamider)
 • hvis du har insulinkrævende (type 1) diabetes.
 • hvis du har ketonstoffer og sukker i urinen (dette kan betyde, du har - forhøjet indhold af sure stoffer i organismen på grund af diabetes), bevidsthedsforstyrrelser eller koma forårsaget af diabetes.
 • hvis du har alvorlige nyre- eller leverlidelser.
 • hvis du tager medicin for svampeinfektioner (miconazol, se punktet Brug af anden medicin sammen med Gliclazid Krka).
 • hvis du ammer (se punktet Graviditet og amning).

Fortæl det til lægen eller apoteket, hvis en eller flere af ovenstående situationer gælder for dig. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Gliclazid Krka.  

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Gliclazid Krka.
 

Denne medicin bør du kun anvende, hvis du indtager regelmæssige måltider (herunder morgenmad). Det er vigtigt at have en regelmæssig indtagelse af kulhydrater på grund af den øgede risiko for lavt blodsukkerniveau (hypoglykæmi), hvis et måltid er forsinket eller springes over, hvis der indtages en utilstrækkelig mængde føde, eller hvis føden er fattig på kulhydrat.
 

Det er nødvendigt med regelmæssig kontrol af dit blodsukkerniveau (og muligvis også urinen) under behandlingen med gliclazid. Din læge tager måske også blodprøver for at måle dit glykerede hæmoglobin (HbA1c).
 

Du bør følge den behandlingsplan, som din læge har foreskrevet for at opnå de anbefalede blodsukkerniveauer. Det vil sige, at du bør tage tabletterne regelmæssigt og desuden følge en diæt og motionere regelmæssigt.
Risikoen for at få nedsatte blodsukkerniveauer (hypoglykæmi) kan være øget i de første få uger af behandlingen. Det er derfor nødvendigt, at du kontrolleres regelmæssigt af din læge.
 

Lavt blodsukker (hypoglykæmi) kan forekomme: 

 • hvis du spiser dine måltider uregelmæssigt eller springer et måltid fuldstændigt over
 • hvis du faster
 • hvis du er fejlernæret
 • hvis du ændrer på din diæt
 • hvis du øger din fysiske aktivitet uden en passende øgning i indtagelsen af kulhydrater
 • hvis du drikker alkohol, særlig i forbindelse med udeladelse af måltider
 • hvis du får anden medicin eller naturlægemidler samtidig
 • hvis du tager høje doser af gliclazid
 • hvis du har sygdomme, som skyldes hormoner (funktionsforstyrrelser i skjoldbruskkirtlen, hypofysen eller barken i binyrerne)
 • hvis din nyre- eller leverfunktion er alvorligt nedsat

 

Hvis du har lavt blodsukker, kan du have følgende symptomer: hovedpine, udtalt sultfornemmelse, bleghed, svaghed, være udmattet, have kvalme, kaste op, træthed, søvnløshed, have søvnbesvær, rastløshed, være aggressiv, have nedsat koncentration, nedsat opmærksomhed og reaktionstid, depressiv, forvirret, have tale- eller synsforstyrrelser, skælve, føleforstyrrelser, svimmelhed og være hjælpeløs. De følgende tegn og symptomer kan ligeledes forekomme: svedtendens, fugtig hud, angst, hurtigt eller uregelmæssigt hjerteslag, højt blodtryk, og pludselig stærke smerter i brystet, som stråler ud i de omliggende områder (angina pectoris).
 

Hvis dit blodsukkerniveau fortsætter med at falde, kan du blive voldsomt desorienteret (delirium), få epilepsilignende kramper, tabe selvkontrol, få overfladisk vejrtrækning og få langsom hjerterytme, du kan tabe bevidstheden, hvilket kan resultere i koma. Det kliniske billede af et alvorligt nedsat blodsukkerniveau kan ligne et slagtilfælde.
 

I de fleste tilfælde forsvinder symptomerne på lavt blodsukkerniveau meget hurtigt, hvis du tager en form for sukker, f.eks. hugget sukker, sød juice, sødet te. Du bør derfor altid tage noget sukkerholdigt med dig (druesukker, hugget sukker). Husk på at kunstige sødemidler ikke er effektive. Kontakt din læge eller nærmeste hospital, hvis sukkerindtagelse ikke hjælper, eller hvis symptomerne vender tilbage.
 

Det er muligt, at symptomer på lavt blodsukker mangler, at de udvikles langsomt, eller at du ikke i tide mærker, at dit blodsukkerniveau er faldet.
 

Dette kan forekomme, hvis du er en ældre patient, som tager visse lægemidler (f.eks. nogle med virkning på centralnervesystemet og betablokkere). Det kan ligeledes forekomme, hvis du har visse
sygdomme i kirtelsystemet (f.eks. forstyrrelse i skjoldbruskkirtlens funktion, hypofysens baglap eller nedsat binyrebarkfunktion).
 

Hvis du er i stress situationer (f.eks. udsat for ulykker, akutte operationer, infektioner med feber osv.) kan din læge midlertidigt skifte dig over på insulinbehandling.
 

Symptomer på højt blodsukker (hyperglykæmi) kan forekomme, når gliclazid endnu ikke har sænket blodsukkeret tilstrækkeligt, hvis du ikke overholder den behandlingsplan, lægen har lagt, eller i specielle, stressende situationer. Symptomerne kan være tørst, hyppig vandladning, mundtørhed, tør kløende hud, infektioner i huden og nedsat præstationsevne.
Kontakt din læge eller apoteket, hvis disse symptomer forekommer.
 

Hvis du lider af eller der i din familie er personer med sygdommen glucose-6-fosfat- dehydrogenasemangel (G6PD) (uregelmæssigheder i de røde blodlegemer), kan dit hæmoglobintal blive for lavt og dine røde blodlegemer blive ødelagt (hæmolytisk anæmi).
Kontakt lægen, før du tager denne medicin. 

Brug til børn og unge

Gliclazid Krka må ikke anvendes til behandling af diabetes hos børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Gliclazid Krka

Fortæl altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Virkningen og sikkerheden af Gliclazid kan påvirkes, hvis denne medicin tages på samme tid som visse andre lægemidler. Omvendt kan anden medicin blive påvirket, hvis den tages på samme tid som Gliclazid Krka.
 

Den blodsukkernedsættende virkning af gliclazid kan blive forstærket, og der kan forekomme tegn på lave blodsukkerniveauer, hvis et af følgende lægemidler tages: 

 • anden slags medicin, som bruges til at behandle højt blodsukker (antidiabetika der indtages gennem munden, GLP-1 receptoragonister eller insulin).
 • antibakteriel medicin (f.eks. sulfonamider, clarithromycin).
 • medicin til behandling af højt blodtryk eller hjertesvigt (betablokkere, ACE-hæmmere såsom captopril eller enalapril).
 • medicin for svampeinfektioner (miconazol, fluconazol).
 • medicin mod fordøjelsesbesvær og sår i mavesæk og tolvfingertarm (H2 receptorantagonister såsom ranitidin).
 • medicin til behandling af depression (monoamin oxidase hæmmere).
 • smertestillende og antirheumatiske midler (ibuprofen, phenylbutazon).
 • medicin, som indeholder alkohol.

 

Den blodsukkernedsættende virkning af gliclazid kan svækkes, og forhøjede blodsukkerniveauer kan forekomme, hvis en af flere slags medicin tages: 

 • medicin til behandling af sygdomme i centralnervesystemet (chlorpromazin).
 • medicin der dæmper betændelse (glukokortikoider).
 • medicin til behandling af astma (salbutamol givet som indsprøjtning).
 • medicin som anvendes under fødsel (ritodrin og terbutalin givet som indsprøjtning).
 • medicin til behandling af sygdomme i brystet, stærk menstruationsblødning og forekomst af livmoderslimhinde uden for livmoderen (danazol).

Gliclazid kan forstærke forhindringen af blodets størkning ved samtidig behandling med warfarin (medicin som hæmmer blodpropdannelse).
 

Kontakt din læge før du begynder at tage anden medicin. Hvis du kommer på hospitalet, skal du fortælle personalet, at du tager Gliclazid Krka. 

Brug af Gliclazid Krka sammen med mad, drikke og alkohol

Gliclazid Krka kan tages sammen med mad og ikke alkoholiske drikke.
Du skal undgå alkohol, da det kan ændre reguleringen af din diabetes på en uforudsigelig måde og tilmed medføre bevidstløshed. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel. Lægen vil måske ordinere en mere egnet behandling til dig.
 

Gliclazid Krka frarådes under graviditet.
Du må ikke tage Gliclazid Krka medens du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Din koncentrations- og reaktionsevne kan være nedsat, hvis dit blodsukker er for lavt (hypoglykæmi) eller for højt (hyperglykæmi), eller hvis du får synsproblemer som følge af disse tilstande. Husk på, at du kan skade dig selv eller andre (f.eks. ved bilkørsel eller betjening af maskiner). Vær venlig at spørge din læge, om du kan køre bil, hvis du: 

 • har hyppige episoder med hypoglykæmi.
 • har få eller ingen advarselssymptomer på hypoglykæmi.

Gliclazid Krka indeholder lactose

Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Gliclazid Krka Dosis

Tag altid Gliclazid Krka nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Dosis af Gliclazid Krka bestemmes af din læge, afhængig afdit indhold af sukker i blod og muligvis også urin. Ændring i ydre faktorer (f.eks. vægtreduktion, ændring i livsstil, stress) eller forbedret blodsukkerkontrol kan kræve ændring af gliclaziddosis. 

 

Den anbefalede startdosis er en tablet én gang daglig. 

Den sædvanlige dosis kan variere fra én til maksimalt fire tabletter én gang dagligt om morgenen. Dette afhænger af hvordan du reagerer på behandlingen. 

 

Hvis blodsukkeret ikke er tilstrækkeligt under kontrol, kan din læge efterfølgende øge dosis trinvist, sædvanligvis ikke med mindre end 1 måned imellem. 

 

Hvis en kombinationsbehandling af Gliclazid Krka med metformin, en alfa glucosidase hæmmer, thiazolidinedione, en dipeptidylpeptidase-4-hæmmer, en GLP-1 receptoragonist eller insulin er påbegyndt, vil din læge bestemme den rette dosis for hvert enkelt lægemiddel til dig. 

Fortæl det til din læge eller på apotek, hvis du har det indtryk, at Gliclazid Krka virker for stærkt eller ikke stærkt nok. 

Indgivelsesmåde

Synk tabletterne hele med et glas vand sammen med morgenmåltider, helst på det samme tidspunkt hver dag. Tabletterne må ikke tygges. Du skal altid indtage et måltid efter du har taget din(e) tablet(ter). Det er vigtigt, at du ikke springer et måltid over, når du tager Gliclazid Krka. 

Hvis du har taget for meget Gliclazid Krka

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Gliclazid Krka end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. 

Tag pakningen med. 

 

Symptomer på en overdosis er de samme som ved lavt blodsukker (hypoglycæmi), beskrevet i punkt 2. Symptomerne kan afhjælpes ved hurtigt at indtage sukker (4-6 stykker hugget sukker) eller sukkerholdige drikke, efterfulgt af et måltid eller større mellemmåltid. Kontakt omgående en læge og ring 112, hvis patienten er bevidstløs. Det samme skal gøres, hvis andre, f.eks. et barn, ved en fejltagelse har taget medicinen. Bevidstløse personer må ikke gives føde eller drikke. 

Det bør sikres, at der altid er en forud informeret person, som kan tilkalde en læge i krisesituationer. 

Hvis du har glemt at tage Gliclazid Krka

Hvis du har glemt en dosis, så tag den næste dosis til sædvanlig tid .Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Gliclazid Krka

Hvis du afbryder eller stopper behandlingen, skal du være opmærksom på, at din blodsukkerkontrol vil forringes. Det er meget vigtigt at kontakte lægen først, hvis nogen ændring er nødvendig. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Vurderingen af bivirkninger er baseret på deres hyppighed. 

 

Almindelig (kan forekomme hos op til1 ud af 10 patienter): 

 • hypoglykæmi (lavt blodsukker). For symptomer og tegn, se punktet ”Advarsler og forsigtighedsregler”. Hvis symptomerne ikke bliver behandlet kan de udvikle sig til døsighed, tab af bevidsthed eller muligvis koma. Du bør søge øjeblikkelig lægehjælp, hvis et tilfælde med lavt blodsukker er alvorligt eller længerevarende, selv hvis det midlertidigt kan kontrolleres ved at indtage sukker.

 

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter): 

 • mavesmerter
 • kvalme
 • opkastning
 • Fordøjelsesbesvær
 • Diarré
 • Forstoppelse

Disse tilstande nedsættes, når Gliclazid Krka tages som tilrådet samtidig med et måltid.
 

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 patienter): 

 • fald i antallet af blodlegemer er indberettet (f.eks. blodplader, røde og hvide blodlegemer) som kan medføre bleghed, forlænget blødningstid, blå mærker, ondt i halsen og feber. Disse symptomer forsvinder normalt, når behandlingen ophører.
 • hudreaktioner såsom udslæt, rødme, kløe og udslæt, hurtig hævelse af væv såsom øjenlåg, læber, mund, tunge eller svælg der kan medføre vejrtrækningsbesvær (angioødem) er indberettet. Udslættet kan udvikle sig til udbredt blisterdannelse eller afskalning af huden. Der er i sjældne tilfælde indberettet tegn på alvorlige overfølsomhedsreaktioner (DRESS): det viser sig i begyndelsen ved influenza-lignende symptomer og udslæt i ansigtet, derefter udbredt udslæt med høj temperatur.
 • unormale leverfunktionsværdier, leverforandringer (kan forårsage gullig hud og øjne). Opsøg omgående lægen, hvis du får dette.
 • dit syn kan blive påvirket kortvarigt, særlig i starten af behandlingen. Denne virkning skyldes ændringer i blodsukkerniveau.

Disse tilstande forsvinder almindeligvis, når medicinen standses.
 

Som for alle sulfonylurinstoffer, er de følgende bivirkninger set meget sjældent (kan forekomme hos op til 1 ud af 10000 patienter): 

 • Tilfælde med alvorlige ændringer i antallet af blodceller og allergisk betændelse af blodkarrenes vægge, fald i blodets indhold af salt (hyponatriæmi) tegn og symptomer på leverforstyrrelse (f.eks. gulsot), hvilket i de fleste tilfælde forsvandt efter ophør med sulfonylurinstoffer, men kan føre til livstruende leversvigt i isolerede tilfælde.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkning, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:
 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på blister, tabletbeholder eller æske efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan due skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Gliclazid Krka indeholder:

 • Aktivt stof: Gliclazid. Hver tablet med modificeret udløsning indeholder 30 mg gliclazid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, hypromellose, calciumcarbonat, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat.

Gliclazid Krka udseende og pakningstørrelser

Tabletterne med modificeret udløsning er hvide, ovale, buede på begge sider. 

Gliclazid Krka findes i blister i æsker med 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 100, 120 eller 180 tabletter og i beholdere med 90, 120 eller 180 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige 

Fremstiller

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Medlemslande 

Produktnavn 

Tyskland 

Gliclada 30 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung 

Storbritannien 

Nazdol MR 30 mg modified-release tablets 

Frankrig 

Gliclazide EG 30 mg, comprimé à libération prolongée 

Danmark 

Gliclazide Krka 

Holland 

Gliclazide retard CF 30 mg, tabletten met gereguleerde afgifte 

Portugal 

Gliclazida Krka 

Spanien 

Gliclazida Teva 30 mg prolonged release tablets 

Belgien 

Uni Gliclazide EG 30 mg tabletten met gereguleerde afgifte 

Irland 

Diacronal MR 30 mg modified-release tablets 

Italien 

Gliclazide Eurogenerici 30 mg compresse a rilascio modificato 

Tjekkiet 

Glyclada 30 mg tablety s řizenym uvolňovanim 

Polen 

Gliclada 

Slovakiet 

Gliclada 30 mg 

Estland 

Gliclada 30 mg 

Litauen 

Gliclada 30 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletes 

Letland 

Gliclada 30 mg ilgstošas darbibas tabletes 

Østrig 

Gliclada 30 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om Gliclazid Krka på http://www.dkma.dk/. 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...