Picoprep

pulver til oral opløsning 10 mg+3,5 g+12 g

Ferring

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

PICOPREP, pulver til oral opløsning®  

Natriumpicosulfat  

Magnesiumoxid, let  

Citronsyre, vandfri 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige informationer.

 • Du kan få PICOPREP uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for PICOPREP.
 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket hvis der er mere du vil vide.
 • Lægen har ordineret PICOPREP til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apoteketspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre eller du får bivirkninger som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Nyeste version af denne indlægsseddel findes på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage PICOPREP
 3. Sådan skal du tage PICOPREP
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

PICOPREP er et pulver, som indeholder natriumpicosulfat, der er et afføringsmiddel, som virker ved at øge tarmaktiviteten. PICOPREP indeholder ligeledes magnesiumcitrat, som er en anden type afføringsmiddel, der virker ved at tilbageholde væsken i tarmen og giver herved en udrensende virkning. 

 

PICOPREP anvendes til voksne, unge og børn fra 1 års alderen til at rense tarmen inden røntgenundersøgelse, endoskopi (undersøgelse af tarmen) eller operation. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Picoprep

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning. 

Tag ikke PICOPREP hvis:

 • du er overfølsom (allergisk) over for de aktive stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer anført i punkt 6.
 • din mave har en reduceret evne til at tømme sig (pga. ventrikelretention, en sygdom i maven)
 • du har sår i mave eller tarme
 • du har alvorlige nyreproblemer
 • du har en blokering eller perforation (revner) i dine tarme
 • du i øjeblikket har følelse af kvalme eller kaster op
 • du har en tilstand, som kræver operation i maveregionen, såsom akut blindtarmsbetændelse
 • du har fået af vide af din læge, at du har kongestiv hjertefejl (hjertet er ikke i stand til at pumpe blodet tilstrækkeligt rundt i kroppen)
 • du har en aktiv inflammatorisk tarmsygdom såsom: Colitis ulcerosa (kronisk, blødende betændelse i tyktarmen), eller Crohn’s sygdom
 • du har fået at vide hos din læge, at du har for meget magnesium i blodet.
 • du er meget tørstig eller har et stort væskeunderskud
 • du har fået at vide af lægen, at du har skadede muskler, således at stoffer derfra lækker ud i blodet (rabdomyolyse)
 • du har én af følgende lidelser:
  • tarmslyng (blokering i tarmene eller unormale tarmbevægelser)
  • toksisk colitis (ødelæggelse af tarmvæggen)
  • toksisk megakolon (udvidelse af tyktarmen)

I disse tilfælde kan tarmindholdets bevægelser blive nedsat eller forhindret. Symptomerne inkluderer kvalme, opkastning, diarré (tynd mave), mavesmerter, ømhed eller oppustethed, koliklignende smerte og feber. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt din læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger PICOPREP: 

 • hvis du for nylig har fået foretaget en operation i maveregionen
 • hvis du har en hjertesygdom eller nyreproblemer
 • hvis du har en inflammatorisk tarmsygdom såsom ulcerativ colitis eller Crohn’s sygdom (kroniske betændelsestilstande i tarmen)
 • hvis du er yngre end 18 år, er ældre (oppe i årene) eller svækket fysisk, så vær påpasselig med at drikke tilstrækkelige mængder af væske og elektrolytter (salte) under behandlingen
 • hvis du bruger PICOPREP før operation i tarmene.

Hvis undersøgelsen/operationen skal ske tidligt om morgenen, kan det være nødvendigt at tage det andet brev i løbet af natten, og dermed kan søvnforstyrrelser forekomme. 

Brug af anden medicin sammen med PICOPREP

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger, vil bruge, eller for nyligt har brugt anden medicin. 

 

Det er særligt vigtigt at du fortæller det til din læge hvis du tager: 

 • volumen-forøgende afføringsmidler, f.eks. klid
 • medicin købt på recept til indtagelse via munden (oralt), specielt hvis den skal indtages regelmæssigt, fordi virkningen kan blive ændret, f.eks. for p-piller, antibiotika, lægemidler mod sukkersyge (antidiabetika), jern, penicillamin eller lægemidler mod epilepsi. Disse lægemidler bør tages mindst 2 timer før eller mindst 6 timer efter PICOPREP indtagelsen.
 • medicin købt på recept, som kan have en virkning på vand- og/eller saltbalancen, f.eks.
  vanddrivende produkter, steroider (betændelsesdæmpende produkter), lithium (lægemiddel mod psykose), digoxin (lægemiddel mod hjertesvigt), lægemidler mod depression, carbamazepin (mod epilepsi) eller lægemidler mod psykose (antipsykotika).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager denne medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

PICOPREP påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken, men du skal altid sørge for at have adgang til et toilet efter indtagelse af PICOPREP, indtil virkningen er aftaget. 

PICOPREP indeholder kalium og laktose.

Hvert brev indeholder 5 mmol (eller 195 mg) kalium. Du bør tale med din læge hvis du har problemer med nyrerne eller hvis du følger en kontrolleret kaliumdiæt.
Indeholder laktose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Picoprep

Tag altid PICOPREP nøjagtig efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 


Et brev PICOPREP pulver opløses i en kop koldt vand (omkring 150 ml). Rør rundt i 2-3 minutter og drik opløsningen.  

Nogle gange bliver opløsningen varm når PICOPREP opløses.
Hvis dette sker, så vent indtil opløsningen er tilpas afkølet inden du drikker den.
 

Voksne (inkl. ældre) og børn fra 9 år: 

Den anbefalede dosis er 1 brev taget 10 til 18 timer før din undersøgelse/operation og 1 brev taget 4 til 6 timer før din undersøgelse/operation. Det første brev skal efterfølges af mindst 5 x 250 ml klar væske spredt over flere timer, og det andet brev skal efterfølges af mindst 3 x 250 ml klar væske spredt over flere timer. Du kan drikke klare væsker indtil 2 timer før din undersøgelse/operation.
 

Børn (under 9 år): 

For tidspunkt for dosering hos børn, henvises der til anvisningerne for voksne  

 

En måleske leveres med produktet.
Fra 1 år til under 2 år: første dosis er 1 måleskefuld, anden dosis er 1 måleskefuld.
Fra 2 år til under 4 år: første dosis er 2 måleskefulde, anden dosis er 2 måleskefulde.
Fra 4 år til under 9 år: første dosis er 1 brev (tages som beskrevet for voksne), anden dosis er 2 måleskefulde.
9 år og over: voksendosis.
 

Afmåling af den rigtige dosering med måleskeen: 

 • Tag en toppet måleskefuld med pulver fra brevet.
 • Stryg den flade side af et knivblad henover kanten af måleskeen.
 • Det pulver, som er tilbage i måleskeen, er 1 måleskefuld (4 g pulver).
 • Hæld pulveret fra måleskeen i en kop koldt vand. Koppen skal indeholde:
  • Ca. 50 ml vand, hvis du måler 1 måleskefuld med pulver
  • Ca. 100 ml vand, hvis du måler 2 måleskefulde med pulver
 • Rør rundt i 2-3 minutter.
 • Drik opløsningen. Nogle gange bliver opløsningen varm, når PICOPREP opløses.
  Hvis dette sker, så vent indtil opløsningen er tilpas afkølet, inden du drikker den.
 • Resterende pulver fra dette brev bortskaffes.

 

Du bør forvente at hyppige, vandige afføringer kan starte når som helst efter, at du har taget en dosis PICOPREP. Vær venligst sikker på at du har adgang til et toilet på alle tidspunkter efterfølgende hver dosis, indtil virkningen er aftaget.
 

For at undgå væsketab, er det vigtigt at drikke rigelige mængder af klar væske under hele behandlingen med PICOPREP, indtil afføringstrangen er overstået. Generelt, skal du forsøge at drikke klare væsker når du er tørstig.
 

Klare væsker bør omfatte en variation af frugt juice uden frugtkød, læskedrikke, klar suppe, te, kaffe (uden mælk, soyamælk eller fløde) og vand. Drik ikke alene/kun vand.
 

En vellykket tarmundersøgelse / operation afhænger af at din tarm er så veludrenset som muligt. Hvis tarmen ikke er tilstrækkeligt ren, kan det være at undersøgelsen / indgrebet skal gentages.
 

Følg venligst altid den instruktion vedrørende fødeindtagelse som lægen giver dig. 

Hvis du har taget for meget PICOPREP

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere PICOPREP, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at tage PICOPREP

Kontakt din læge, sygeplejerske eller dit apotek for råd. 

4. Bivirkninger

Denne medicin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
 

Der har været isolerede tilfælde af langvarige mavesmerter hos nogle patienter. Dette kan være tegn på en alvorlig tilstand og kræver umiddelbar medicinsk behandling. Der har også været isolerede tilfælde af alvorlige allergiske reaktioner som kan føre til vejrtrækningsproblemer. Isolerede tilfælde af sår (i mild grad) i tyndtarmen er også blevet rapporteret.
 

I tilfælde af allergiske reaktioner eller kraftige og langvarige mavesmerter, skal du kontakte læge eller den nærmeste skadestue med det samme.
 

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Hovedpine
 • Kvalme
 • Smerte i endetarmen

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Udslæt og/eller kløe
 • Opkastning og alvorlig diarré (tynd mave) kan føre til væskemangel i kroppen, hovedpine og forvirring, hvis ikke der indtages tilstrækkeligt af væske og salte.
 • Mavesmerte
 • Opkastning
 • For lidt natrium eller kalium i blodet (hyponatriæmi eller hypokaliæmi) med eller uden tilknyttede anfald. Anfald er i enkelte tilfælde blevet rapporteret hos patienter med epilepsi.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

Lægemidlets virkning medfører regelmæssige, løse afføringer eller diarré (tynd mave). Hvis afføringerne bliver generende eller vækker bekymring, bør du kontakte lægen. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.  

 

Til engangsbrug. Ubrugt indhold kasseres. 

 

Brug ikke denne medicin efter den udløbsdato, der står på breve og pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

PICOPREP indeholder:

Aktive stoffer: 1 brev indeholder 10 mg natriumpicosulfat, 3,5 g magnesiumoxid, let og 12 g citronsyre, vandfri.
Øvrige indholdsstoffer: kaliumhydrogencarbonat, saccarinnatrium og naturlig spraytørret appelsinsmag, som indeholder akaciegummi, lactose, ascorbinsyre og butylhydroxyanisol. 

Udseende og pakningsstørrelser

PICOPREP er et pulver til mikstur (opløsning).
Det leveres i pakninger, der indeholder 2 breve, 100 breve (50 pakninger der hver indeholder 2 breve), eller 300 breve (150 pakninger der hver indeholder 2 breve).
 

Der er vedlagt en måleske i pakningen, for at sikre den korrekte dosering til børn. Måleskeen bruges til at måle 4 g pulver (4,75 ml). Du skal kun bruge måleskeen, når der doseres til børn under 9 år.
 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Ferring Lægemidler A/S  

Kay Fiskers Plads 11  

2300 København S 

Fremstillere

Ferring GmbH  

Wittland 11  

D-24109 Kiel  

Tyskland 

 

Pharmaserve Ltd  

Clifton Technology Park  

Wynne Avenue  

Swinton  

Manchester M27 8FF  

England 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

PICOLAX  

Storbritannien  

 

PICOPREP  

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Island, Italien, Letland, Litauen, Luxenbourg, Norge, Portugal, Rumænien, Solvakiet, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig, 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret september 2016.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...