Paraghurt®

tabletter

Actavis Group

Om indlægssedlen

Information om Paraghurt® tabletter

 

Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen

 • Du kan få denne medicin uden recept. For at opnå den bedste virkning, skal du altid følge vejledningerne i denne information.
 • Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen.
 • Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.
 • Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

I denne information er der oplysninger om

 1. Virkning og anvendelse
 2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Paraghurt®
 3. Sådan skal du tage Paraghurt®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere information

1. Virkning og anvendelse

Paraghurt® tabletter er hvide, runde tabletter. 


Det aktive stof i Paraghurt®, Streptococcus faecium, er en mælkesyreproducerande bakterie, som danner mælkesyre. Paraghurt® medvirker til at få de normale bakterier tilbage i tarmen. 


Du kan bruge Paraghurt® til forebyggelse og behandling af diaré, f.eks. i forbindelse med rejser eller diaré opstået under behandling med antibiotika. 


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

2. Vigtig information som du skal læse, inden du tager Paraghurt®

Tag ikke Paraghurt® hvis:

 • du er overfølsom over for det aktive indholdsstof eller et eller flere af de øvrige hjælpestoffer i Paraghurt®.

Brug af Paraghurt® sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Paraghurt® sammen med mad og drikke. 

Vigtig information om nogle af de øvrige hjælpestoffer i Paraghurt®

Paraghurt® indeholder lactose Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket, før du tager nogen form for medicin. 

 

Graviditet:  

Du kan tage Paraghurt® under graviditet. 

 

Amning:  

Du kan amme, selv om du tager Paraghurt®

Trafik- og arbejdssikkerhed

Paraghurt® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin som er købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler. 

 

Hvis du tager Paraghurt® mens du er i behandling med antibiotika, skal der gå 2-3 timer mellem du tager antibiotika og Paraghurt®, da mælkesyrebakterierne bliver ødelagt af antibiotika. 

3. Sådan skal du tage Paraghurt®

Dosering

Voksne og børn over 2 år:  

6-8 tabletter daglig fordelt på 2-3 doser. 

 

Børn under 2 år:  

Du må kun bruge Paraghurt® til børn under 2 år efter lægens anvisning. 

 

Du kan tygge tabletterne eller synke dem hele med et glas vand. 

Har du taget for mange Paraghurt®?

Der er ingen symptomer på overdosering. Du skal blot fortsætte med at tage Paraghurt®, som anført på pakningen. 

Har du glemt at tage Paraghurt®

Hvis du har glemt at tage Paraghurt®, skal du tage næste dosis som planlagt. 

4. Bivirkninger

Der er ingen kendte bivirkninger ved brug af Paraghurt®. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller via Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, e-mail: sst@sst.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Paraghurt® utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Paraghurt® efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. Yderligere information

Aflever altid medicinrester på apoteket. 

Paraghurt® indeholder:

Det aktive indeholdsstof i Paraghurt® er frysetørret kultur af Streptococcus faecium, og hver tablet indeholder minimum 1 million bakterier. 

 

De øvrige hjælpesstoffer er: Lactose, hydroxystearin, gelatine, karamelessens; talcum og magnesiumstearat. 

Pakningsstørrelse:

60, 100, 2 x 100 i tabletbeholder (metalrør). 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf.  

Reykjavikurvegi 76-78 

220 Hafnarfjordur  

Island 

Repræsentant

Actavis Nordic A/S 

c/o Teva Denmark A/S  

Vandtårnsvej 83A 

2860 Søborg 

Fremstiller

Actavis Group PTC ehf.  

Reykjavikurvegi 76-87 

220 Hafnarfjordur  

Island 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2017  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...