Valsartan "2care4"

filmovertrukne tabletter 80 mg og 160 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Valsartan 2care4 80 mg og 160 mg filmovertrukne tabletter  

Valsartan 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Valsartan 2care4
 3. Sådan skal du tage Valsartan 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Valsartan 2care4 tilhører en gruppe medicin, der kaldes angiotensin-II-hæmmere, der hjælper med at sænke forhøjet blodtryk. Angiotensin-II er et stof, som findes i kroppen og får blodkarrene til at trække sig sammen, sådan at blodtrykket stiger. Valsartan 2care4 hæmmer virkningen af angiotensin-II. Derved udvides blodkarrene, og blodtrykket falder. 

 

Valsartan 2care4 80 mg og 160 mg filmovertrukne tabletter kan bruges til tre forskellige tilstande: 

 

Behandling af forhøjet blodtryk hos voksne og hos børn og unge i alderen 6 til 18 år. 

Forhøjet blodtryk øger belastningen af hjertet og blodkarrene. Hvis det ikke behandles, kan det føre til, at blodkarrene i hjernen, hjertet og nyrerne beskadiges, hvilket kan ende med hjerneblødning, hjertesvigt eller nyresvigt. Forhøjet blodtryk øger risikoen for hjerteanfald. Ved at sænke blodtrykket til et normalt niveau nedsættes risikoen for at få disse lidelser. 

 

Behandling af voksne patienter, som for nylig har haft et hjerteanfald (myokardieinfarkt).  

“Nylig” betyder her mellem 12 timer og 10 dage. 

 

Behandling af voksne patienter med symptomatisk hjertesvigt. 

Valsartan 2care4 bruges, når en gruppe lægemidler kaldet angiotensinkonverterende enzym (ACE)-hæmmere (et lægemiddel til behandling af hjertesvigt) ikke kan bruges. Valsartan 2care4 kan dog bruges som supplement til ACE-hæmmere, når betablokkere (et andet lægemiddel til behandling af hjertesvigt) ikke kan bruges. Hjertesvigt er forbundet med åndenød og hævede fødder og ben på grund af væskeansamlinger. Hjertesvigt betyder, at hjertets evne til at pumpe blodet kraftigt nok rundt i hele kroppen er svækket. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Valsartan 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. 

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Valsartan 2care4 hvis du

 • er allergisk over for valsartan, sojaolie, jordnødder eller et af de øvrige indholdsstoffer i Valsartan 2care4 (angivet i afsnit 6).
 • har en alvorlig leversygdom.
 • er mere end 3 måneder henne i en graviditet (det er også bedst at undgå Valsartan 2care4 tidligt i graviditeten) - se afsnittet Graviditet.
 • samtidig tager aliskiren mod for højt blodtryk og har enten diabetes eller nedsat nyrefunktion.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Valsartan 2care4 hvis du 

 • har en leversygdom eller nedsat leverfunktion.
 • har en alvorlig nyresygdom, eller hvis du er i dialysebehandling.
 • lider af forsnævring af blodtilførslen til nyrerne.
 • for nylig har gennemgået en nyretransplantation (modtaget en ny nyre).
 • er i behandling efter et hjerteanfald eller hjertesvigt, vil din læge måske undersøge din nyrefunktion.
 • har en alvorlig hjertesygdom, bortset fra symptomatisk hjertesvigt eller hjerteanfald.
 • tager medicin, der øger mængden af kalium i blodet. Dette omfatter kaliumtilskud eller salterstatninger indeholdende kalium, kaliumbesparende medicin og heparin. Det kan være nødvendigt at tjekke blodets kaliumindhold med regelmæssige mellemrum.
 • har mistet meget væske (er dehydreret) på grund af diarré, opkastninger, eller høje doser af vanddrivende medicin (diuretika).
 • får angioødem inklusive hævet strubehoved, som forårsagede luftvejsblokering og/eller hævelse af ansigt, læber, svælg og/eller tunge.
 • tager Valsartan 2care4 i kombination med anden medicin, som hæmmer renin-angiotensin-aldosteronsystemet (medicin, der sænker blodtrykket), vil din læge tjekke din nyrefunktion og indholdet af kalium i dit blod med jævne mellemrum.

Vær opmærksom på følgende

Du skal fortælle det til lægen, hvis du tror, du er (eller planlægger at blive) gravid. Valsartan 2care4 frarådes i den tidlige periode af graviditeten, og det må ikke tages, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan forårsage alvorlig skade på dit barn, hvis det bruges på dette tidspunkt (se afsnittet om graviditet). 

Brug af anden medicin sammen med Valsartan 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Tal med din læge, hvis du 

 • tager anden medicin mod forhøjet blodtryk, især vanddrivende medicin (diuretika), angiotensin-konverterende enzymhæmmer (ACE-hæmmer som f.eks. enalapril, lisinopril osv.) eller aliskiren.
 • tager medicin der øger mængden af kalium i blodet. Dette omfatter kaliumtilskud eller salterstatninger indeholdende kalium, kaliumbesparende medicin og heparin.
 • tager en bestemt type smertestillende medicin, der kaldes non-steroide anti-inflammatorisk medicin (NSAID).
 • tager lithium, medicin mod visse psykiske lidelser.
 • er i behandling efter et hjerteanfald, frarådes en kombination med ACE-hæmmere (medicin mod hjerteanfald).
 • tager rifampicin mod tuberkulose.
 • tager medicin efter en organtransplantation (ciclosporin).
 • tager HIV-medicin (ritonavir).

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Valsartan 2care4. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Brug af Valsartan 2care4 sammen med mad og drikke

Du kan tage Valsartan 2care4 i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet
Hvis du planlægger at blive gravid, skal du måske have behandlingen ændret. Tal med lægen.
Du bør ikke tage Valsartan 2care4 de første 3 måneder af graviditeten. Tal med lægen. Du må ikke tage Valsartan 2care4 i de sidste 6 måneder før forventet fødsel. Tal med lægen. 

 

Amning
Hvis du ammer, må du kun tage Valsartan 2care4 efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Valsartan 2care4 kan give bivirkninger som svimmelhed og træthed, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Valsartan 2care4 indeholder lactose og sojaolie

Valsartan 2care4 indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
Valsartan 2care4 indeholder sojaolie. Du må ikke tage dette lægemiddel, hvis du er overfølsom over for jordnødder (peanut) eller soja. 

3. Sådan skal du tage Valsartan 2care4

Tag altid Valsartan 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Folk med forhøjet blodtryk har ofte ingen tegn på denne lidelse. Mange føler sig helt raske. Det er derfor vigtigt, at du overholder dine lægebesøg, selvom du føler dig rask. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne patienter med forhøjet blodtryk 

Den sædvanlige dosis er 80 mg daglig. 

Imidlertid kan lægen i nogle tilfælde ordinere en højere dosis (f.eks. 160 mg eller 320 mg). 

Lægen kan også kombinere Valsartan 2care4 med yderligere medicin (f.eks. vanddrivende medicin). 

 

Brug til børn og unge (6 til 18 år) med forhøjet blodtryk 

Til patienter, som vejer mindre end 35 kg, er den sædvanlige dosis 40 mg valsartan en gang daglig. Til patienter, som vejer 35 kg eller mere, er den sædvanlige startdosis 80 mg valsartan en gang daglig. I nogle tilfælde kan din læge ordinere højere doser (dosis kan øges til 160 mg og til højst 320 mg). 

 

Voksne patienter efter et nyligt hjerteanfald 

Efter et hjerteanfald starter behandlingen generelt så tidligt som 12 timer efter anfaldet, sædvanligvis med en lav dosis på 20 mg to gange daglig. Du får en dosis på 20 mg ved at dele 40 mg tabletten. Lægen vil gradvist øge dosis over adskillige uger til en maksimumdosis på 160 mg to gange daglig. 

Den endelige dosis afhænger af, hvad du som patient kan tåle. Valsartan 2care4 kan blive givet sammen med anden behandling for hjerteanfald, og din læge vil afgøre, hvilken behandling, der er bedst for dig. 

 

Voksne patienter med hjertesvigt 

Behandlingen starter sædvanligvis med 40 mg to gange daglig. Lægen vil gradvist øge dosis over adskillige uger til en maksimumdosis på 160 mg to gange daglig. Den endelige dosis afhænger af, hvad du som patient kan tåle. 

Valsartan 2care4 kan blive givet sammen med anden behandling for hjertesvigt, og din læge vil afgøre, hvilken behandling, der er bedst for dig. 

 

Du kan tage Valsartan 2care4 med eller uden mad. Du bør drikke et glas vand samtidig med, at du tager Valsartan 2care4. 

Tag Valsartan 2care4 på cirka samme tid hver dag. 

 

Valsartan 2care4 filmovertrukne tabletter fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine Valsartan 2care4 filmovertrukne tabletter til alle de anførte doseringer. 

 

Brug til børn under 6 år 

Børn under 6 år må normalt ikke få Valsartan 2care4 filmovertrukne tabletter. 

 

Ældre 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat nyrefunktion hos voksne 

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat nyrefunktion hos børn og unge fra 6-18 år 

Valsartan 2care4 anbefales ikke til børn og unge i dialyse og med kreatininclearence mindre end 30 ml/min. 

Tal med lægen. 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis ved kreatininclearence større end 30 ml/min. Tal med lægen. 

 

Nedsat leverfunktion hos voksne, børn og unge fra 6 år 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Valsartan 2care4 Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Valsartan 2care4 end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Tag pakningen med. 

Symptomer på overdosering er meget lavt blodtryk som kan føre til nedsat bevidsthedsniveau, kredsløbskollaps og/eller shock. 

Hvis du har glemt at tage Valsartan 2care4

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Valsartan 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Nedsat nyrefunktion (tegn på nyreinsufficiens). Tal med lægen.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Hjertesvigt. Tal med lægen.
 • Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Svimmelhed, stillingsbetinget svimmelhed.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk også ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt kalium i blodet. Forhøjet kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
 • Hovedpine.
 • Hoste.
 • Mavesmerter, kvalme, diarre.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Kraftesløshed og svaghed, træthed.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du kontakte læge eller skadestue.
 • Overfølsomhedsreaktion i form af utilpashed, feber, udslæt og smerter.
 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.
 • Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Udslæt og kløe.
 • Muskelsmerter.

 

Valsartan 2care4 kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver og leverfunktionsprøver som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Valsartan 2care4 utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares over 30 °C. 

Tag ikke Valsartan 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Valsartan 2care4 indeholder:

 • Aktivt stof: Valsartan.
 • Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, povidon K29-K32, talcum, magnesiumstearat, kolloid vandfrit silica.
  Filmovertræk: Polyvinylalkohol, macrogol 3350, talcum, lecithin (indeholder sojaolie) (E322), titandioxid (E171), gul jernoxid (E172), rød jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Valsartan 2care4 80 mg filmovertrukne tabletter: Lyserød, rund, bikonveks, filmovertrukken tablet, 8 mm i diameter, med delekærv på begge sider og præget med “V” på den ene side. 

Valsartan 2care4 160 mg filmovertrukne tabletter: Gul, oval, bikonveks, filmovertrukken tablet, 15 x 6,5 mm, med delekærv på den ene side og præget med “V” på den anden side. 

 

Pakningsstørrelser 

Valsartan 2care4 80 mg fås i pakningsstørrelser á 30 og 100 filmovertrukne tabletter. 

 

Valsartan 2care4 160 mg fås i en pakningsstørrelse á 100 filmovertrukne tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Valsartan 2care4 svarer til Valsartan Actavis. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2017.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...