Mesavancol

enterodepottabletter 1200 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Mesavancol® 1200 mg enterodepottabletter  

Mesalazin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mesavancol
 3. Sådan skal du tage Mesavancol
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Mesavancol enterodepottabletter, indeholder mesalazin, som er et anti-inflammatorisk lægemiddel til behandling af ulcerøs kolitis (kronisk tyktarmsbetændelse).
Ulcerøs kolitis er en sygdom i tyktarm og endetarm (rektum), hvor tarmens slimhinde bliver rød og hævet (inflammeret), hvilket resulterer i symptomer bestående af hyppig og blodig afføring samt mavekramper.
Når Mesavancol gives til behandling af en akut episode af ulcerøs kolitis, virker det på hele tyktarmen og endetarmen for at behandle inflammationen og reducere symptomerne. Tabletterne kan også bruges til at forebygge nye episoder af ulcerøs kolitis. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mesavancol

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Mesavancol

 • hvis du er allergisk overfor salicylater, mesalazin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Mesavancol (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har nedsat nyre- og/eller leverfunktion.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Mesavacol, hvis du  

 • har nedsat nyre- og/eller leverfunktion.
 • har astma eller nedsat lungefunktion.
 • tidligere har haft eller er disponeret for hjertebetændelse.
 • tidligere har udvist overfølsomhed overfor sulfasalazin (et andet lægemiddel til behandling af ulcerøs kolitis).
 • har en forsnævring eller blokade i maven eller tarmsystemet.
 • får almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader).
 • pludselig får kramper, mavesmerter, feber, hovedpine, udslæt og blodig diarré. I disse tilfælde skal du straks holde op med at tage Mesavancol.

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Mesavancol. Det kan have betydning for prøveresultaterne, som kan blive falsk forhøjede. 

Brug af anden medicin sammen med Mesavancol

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med din læge, hvis du tager  

 • anden medicin til behandling af ulcerøs kolitis (mesalazin eller sulfasalazin).
 • medicin for gigt eller smerter (NSAID: ibuprofen, diclofenac).
 • medicin for immunsygdomme (azathioprin, 6-mercaptopurin).
 • blodfortyndende medicin (warfarin).

Brug af Mesavancol sammen med mad og drikke

Det er bedst at tage Mesavancol i forbindelse med et måltid. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
 

Hvis du er gravid, må du kun tage Mesavancol efter aftale med lægen. 

 

Amning  

Hvis du ammer, må du kun tage Mesavancol efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mesavancol anses for at påvirke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken i ubetydelig grad. 

3. Sådan skal du tage Mesavancol

Tag altid Mesavancol nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
Tabletterne skal tages sammen med mad og synkes hele, må ikke knuses eller tygges. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne (herunder ældre)  

Aktiv sygdom  

Individuelt. 2-4 enterodepottabletter (2,4-4,8 g) 1 gang dagligt.
Vedligeholdelsesdosis  

2 enterodepottabletter (2,4 g) 1 gang dagligt. 


Brug til børn og unge  

Børn og unge under 18 år må normalt ikke få Mesavancol 1200 mg enterodepottabletter. 

Hvis du har taget for mange Mesavancol

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Mesavancol, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
Tag pakningen med. 

 

Symptomer på overdosering er tinnitus, svimmelhed, hovedpine, forvirring, døsighed, vand i lungerne, dehydrerering (på grund af sveden, diarré og opkastning), for lavt blodsukker, hyperventilation (meget øget vejrtrækning). 

Hvis du har glemt at tage Mesavancol

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Mesavancol

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Diarré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse. Kontakt lægen.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Søvnlignende bevidsthedssvækkelse. (døsighed) Kontakt lægen.
 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.

 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.
 • Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Feber, smerter i brystet, åndenød, hoste og hævede ben pga. betændelse i hjertesækken. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Betændelse i hjertemuskulaturen (myokarditis).
 • Allergisk lungebetændelse. Kontakt lægen.
 • Tør hoste uden slim pga. betændelse i lungernes bindevæv. Kontakt læge eller skadestue.
 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Smerter over lænden, feber, skummende eller nyrebetændelse. Kontakt læge eller skadestue.
 • Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet.
  Kontakt lægen.
 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald / Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Pludselige, kraftige smerter i mellemgulvet eller under ribbenene i højre side pga. galdesten.
  Kontakt læge eller skadestue.
 • Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter pga. bindevævssygdom. Kontakt lægen.
 • Smerter, feber, blod i urinen og skummende urin, evt. hævelser i ansigt, på hænder og fødder pga. nyreskade. Kontakt læge eller skadestue.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Syndrom bestående af lægemiddeludslæt, forstørrede lymfeknuder, feber med mulig påvirkning af andre organer (DRESS syndrom).
  Tal med lægen.
 • Udslæt på kinderne, feber og utilpashed pga.
  bindevævsreaktion. Kontakt lægen.
 • Forhøjet tryk i hjernen (hovedpine, kvalme, opkastninger, smerter bag øjnene, synsforstyrrelser). Udbuling af de bløde partier i kraniet hos spædbørn (spændte fontaneller).
  Kontakt straks læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Hovedpine.
 • Oppustet mave, mavesmerter.
 • Diarré, opkastning.
 • Sure opstød/halsbrand.
 • Luftafgang fra tarmen.
 • Kvalme.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Kløe, udslæt.
 • Smerter i leddene.
 • Rygsmerter.
 • Kraftesløshed og svaghed.
 • Feber.
 • Træthed.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Svimmelhed.
 • Rysten.
 • Ørepine.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Smerter i halsen (svælg og strube).
 • Muskelsmerter.
 • Polyp i endetarmen (en vækst i endetarmen som giver symptomer som f.eks. forstoppethed og blødning).
 • Uren hud/akne (bumser).
 • Hårtab.
 • Nældefeber.

 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Hævelse af ansigtet.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt  

 • Betændelse i lungernes luftsække (allergisk alveolitis) med sygdomsfornemmelse, feber, kulderystelser, tør hoste, hvæsende vejrtrækning og vejrtrækningsbesvær.
 • Smerter og føleforstyrrelser pga. nervebetændelse.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt.
  Ring 112.
 • Overfølsomhed.

 

Mesavancol kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver herunder leverprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Mesavancol utilgængeligt for børn.  

Opbevar ikke Mesavancol ved temperaturer over 25 °C. 

Opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt. 

Brug ikke Mesavancol efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Mesavancol indeholder:

 • Aktivt stof: 1200 mesalazin.
 • Øvrige indholdsstoffer: Carmellosenatrium, carnaubavoks, stearinsyre, kolloid silica, natriumstivelsesglycolat, talcum, magnesiumstearat, methacrylsyre copolymer (1:1) og (1:2) triethylcitrat, titandioxid (E171), rød jernoxid (E172), macrogol 6000.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Mesavancol 1200 mg er en rød-brun oval enterodepottablet mærket med ”S476” på den ene side. 

 

Pakningsstørrelser 

Mesavancol fås i en pakningsstørrelse á 60 enterodepottabletter. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Mesavancol® er et registreret varemærke, der tilhører Giuliani S.p.A. 

 

Mesavancol svarer til Mezavant®

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret november 2017. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...