Arthrotec®

tabletter 50+0,2 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Arthrotec® 50 mg/0,2 mg og Arthrotec® Forte 75 mg/0,2 mg tabletter  

Diclofenacnatrium / misoprostol  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Arthrotec eller Arthrotec Forte til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Arthrotec eller Arthrotec Forte
 3. Sådan skal du tage Arthrotec eller Arthrotec Forte
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Arthrotec og Arthrotec Forte indeholder to aktive stoffer. Det ene stof (diclofenacnatrium) er smertestillende, feber- og betændelsesnedsættende. Det tilhører gruppen af non-steoride antiinflammatoriske stoffer (NSAID). 

Det andet stof (misoprostol) beskytter mavesækkens slimhinde mod mavesår, som er en bivirkning ved diclofenacnatrium. 

 

Du kan tage Arthrotec eller Arthrotec Forte til behandling af gigtsygdomme og mod smerter og hævelse i led og muskler. 

 

Bruges især når du har risiko for at få mavesår, og hvis du er over 75 år, du tidligere har haft mavesår eller blødning i mave eller tarm eller du har dårligt hjerte (iskæmisk hjertesygdom). 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Arthrotec eller Arthrotec Forte

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Arthrotec eller Arthrotec Forte hvis du

 • er allergisk over for diclofenacnatrium, misoprostol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Arthrotec eller i Arthrotec Forte (angivet i afsnit 6).
 • tidligere har haft vejrtrækningsbesvær, astma, nældefeber eller snue efter behandling med acetylsalicylsyre eller anden smertestillende medicin (NSAID).
 • har haft blødning fra mave eller tarm eller hul i mave eller tarm i forbindelse med behandling med smertestillende medicin (NSAID).
 • har eller har haft mavesår eller maveblødninger mere end én gang eller har andre blødninger (f.eks.
  hjerneblødning).
 • er gravid eller planlægger at blive gravid.
 • bliver behandlet for smerter efter en bypassoperation på kranspulsårene.
 • har meget dårligt hjerte.
 • har meget dårlige nyrer eller lever.

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær opmærksom på følgende 

 • Brug af Arthrotec eller Arthrotec Forte kan være forbundet med en let forøget risiko for hjertetilfælde (myokardieinfarkt) og slagtilfælde. Risikoen øges ved brug af høje doser og ved længere tids brug. Den anbefalede dosis og behandlingstid må normalt ikke overskrides.
 • Hvis du har hjerteproblemer, tidligere har haft slagtilfælde eller mener, at du har risiko for dette (f.eks. hvis du har for højt blodtryk, sukkersyge, for højt kolesteroltal eller er ryger), så tal med lægen.
 • Hvis du får smerter i øverste del af maven (mavesår) og/eller blødning fra mave eller tarm, mens du tager Arthrotec eller Arthrotec Forte, skal du stoppe med at tage medicinen og kontakte læge eller skadestue.
 • Ældre får oftere bivirkninger ved brug af NSAID-præparater.
  Kontakt straks læge, hvis du oplever usædvanlige mavesmerter, ændret afføring, halsbrand m.m.
  Kontakt straks læge, hvis du oplever usædvanlige mavesmerter, ændret afføring, halsbrand m.m.
 • Hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald, når du i længere tid har taget Arthrotec eller Arthrotec Forte, kan det skyldes medicinen. Kontakt lægen.
 • Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention, så længe du tager Arthrotec eller Arthrotec Forte. Tal med lægen.
 • Ved mistanke om graviditet skal du stoppe behandlingen og kontakte lægen.
 • Hvis du har astma, KOL eller en allergisk sygdom, kan Arthrotec eller Arthrotec Forte give anfald af vejrtrækningsbesvær og overfølsomhed.
 • Behandlingen med Arthrotec eller Arthrotec Forte skal vare så kort tid og foregå ved så lav dosis som muligt for at mindske bivirkningerne.

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Arthrotec eller Arthrotec Forte.
Det kan påvirke prøveresultaterne. 

 

Tal med lægen, inden du tager Arthrotec eller Arthrotec Forte, hvis du 

 • tager anden smertestillende medicin (acetylsalicylsyre, NSAID-præparater, herunder COX-2 hæmmere mod ledlidelser).
 • tager binyrebarkhormon, blodfortyndende medicin eller medicin mod depression, da det kan øge risikoen for mavesår og blødning.
 • tager medicin mod diabetes.
 • har haft blødende tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa) eller betændelse i tarmene (Crohns sygdom), da disse sygdomme kan forværres af NSAID.
 • har forstyrrelser i blodets evne til at størkne.
 • tidligere har haft hjerneblødning.
 • har dårlig lever.
 • har dårlige nyrer.
 • har infektion (betændelse), eller tror du har en infektion, da Arthrotec og Arthrotec Forte kan skjule feber, som er tegn på infektion.

 

Kontakt straks lægen, hvis du under behandlingen får udslæt, blødninger fra slimhinder eller andre overfølsomhedsreaktioner. 

 

Så længe du får Arthrotec eller Arthrotec Forte, skal du have undersøgt blodtryk og blod regelmæssigt for at kontrollere din lever- og nyrefunktion. 

Brug af anden medicin sammen med Arthrotec og Arthrotec Forte

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Tal med din læge, hvis du tager  

 • anden smertestillende medicin (acetylsalicylsyre, NSAID).
 • medicin, der hindrer blodpropper, blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin, heparin, acetylsalicylsyre).
 • tabletter mod diabetes.
 • medicin mod leddegigt, alvorlig psoriasis og kræft (methotrexat).
 • medicin mod depression (lithium, SSRI).
 • medicin for hjertet (digoxin).
 • vanddrivende medicin (diuretika).
 • medicin mod for højt blodtryk (f.eks. beta-blokkere, ACE-hæmmere eller angiotensin II-antagonister).
 • medicin mod svamp (ketoconazol) og betændelse med bakterier (quinoloner).
 • medicin i forbindelse med organtransplantationer (ciclosporin, tacrolimus).
 • binyrebarkhormoner.
 • medicin mod for meget mavesyre (syreneutraliserende medicin med magnesium).
 • medicin til fremkaldelse af abort (mifepriston). Dette gælder også, selvom det er 8-12 dage siden, du har taget mifepriston.

 

Du kan tage medicin mod forhøjet kolesterol ( colestyramin og colestipol) under behandling med Arthrotec eller Arthrotec Forte, men de må ikke tages samtidig.
Der skal normalt gå mindst 4 timer, efter du har taget Arthrotec eller Arthrotec Forte, før du må tage colestyramin og colestipol. 

Brug af Arthrotec eller Arthrotec Forte sammen med mad og drikke

Du skal tage Arthrotec eller Arthrotec Forte lige efter et måltid for at nedsætte risikoen for bivirkninger i maven. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Du må ikke tage Arthrotec eller Arthrotec Forte, hvis du er gravid, da det kan skade fostret. 

 

Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention, så længe du tager Arthrotec eller Arthrotec Forte. Tal med lægen. 

 

Amning  

Hvis du ammer, må du ikke tage Arthrotec eller Arthrotec Forte, da Arthrotec eller Arthrotec Forte går over i modermælken. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Arthrotec eller Arthrotec Forte kan give bivirkninger som svimmelhed og træthed, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken 

Arthrotec og Arthrotec Forte indeholder lactose

Arthrotec og Arthrotec Forte indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

Arthrotec og Arthrotec Forte indeholder ricinusolie

Arthrotec og Arthrotec Forte indeholder ricinusolie, som kan give mavebesvær og diarré. 

3. Sådan skal du tage Arthrotec eller Arthrotec Forte

Tag altid Arthrotec eller Arthrotec Forte nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

Arthrotec: 1 tablet 2-3 gange dagligt i forbindelse med et måltid. 

Arthrotec Forte: 1 tablet 2 gange dagligt i forbindelse med et måltid. 

Synk tabletten hel. Du må ikke tygge, knuse, dele eller opløse tabletten i vand. 

 

Ældre 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Børn 

Børn under 18 år må normalt ikke få Arthrotec eller Arthrotec Forte. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Arthrotec eller Arthrotec Forte

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Arthrotec eller Arthrotec Forte, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Symptomer på overdosering er mavesmerter, diarré, nedsat kraft i musklerne, hjertebanken, forvirring, døsighed, sløvhed, rysten, krampe, åndenød, feber, åndedrætsbesvær, svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk og langsom puls. 

Hvis du har glemt at tage Arthrotec eller Arthrotec Forte

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. 

Hvis du holder op med at tage Arthrotec eller Arthrotec Forte

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 


Spørg lægen eller apotekstpersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Gulsot, kvalme, evt. med hudkløe pga. leverbetændelse. Kontakt læge eller skadestue.

 

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden og feber. Kontakt læge eller skadestue.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring 112.
 • Hjertesvigt. Ring 112.
 • Brug af NSAID kan være forbundet med en let øget risiko for hjertetilfælde (myokardieinfarkt) og slagtilfælde. Ring 112, hvis du får åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet lammelser, taleforstyrrelser, bevidst- løshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning.
 • Brug af NSAID kan give væske i kroppen, belastning af hjertet og forhøjet blodtryk. Kontakt lægen, hvis du får hævede ben, åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile og/eller trykken for brystet.
 • Voldsomme smerter i maven og meget medtaget almen tilstand pga. hul i mave eller tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Meningitis. Kontakt straks læge eller skadestue, ring. 112, hvis du bliver alment sløj med feber og nakkestivhed.
 • Shock med besvimelse og svigt af hjerte- og lunge- funktion samtidig med meget lavt blodtryk. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Træthed og bleghed, tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. forandringer i blodet. Kontakt læge.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Smerter over lænden, blodig eller plumret urin pga. alvorlig beskadigelse af nyrerne. Kontakt læge eller skadestue.
 • Smerter, feber, blod i urinen og skummende urin, evt. hævelser i ansigt, på hænder og fødder pga. nyreskade. Kontakt lægen.
 • Lungebetændelse. Kontakt lægen.
 • Voldsomme smerter i underlivet og blødning fra skeden pga. bristning af livmoderen i forbindelse med en fødsel. Kræver øjeblikkeligt indgriben.
 • Shock-lignende reaktion under graviditet med blodpropper forårsaget af fostervæske. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Kramper i livmoderen. Kontakt lægen, hvis du er gravid.
 • Abort (evt. fuldstændig), for tidlig fødsel, fosterdød.
 • Fastsiddende moderkage eller fosterhinde.
 • Fødselsdefekter.
 • Blodopkastning (på grund af maveblødning).
 • Diaré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse. Kontakt lægen.
 • Forværring af Crohns sygdom (kronisk (lokal) tarmbetændelse med sår, ardannelser og forsnævringer, ofte lokaliseret til tyndtarmens overgang til tyktarmen).
 • Svien bag brystbenet, sure opstød, synkebesvær pga. betændelse i spiserøret. Tal med lægen.
 • Voldsom, hurtigt udviklet gulsot med kvalme, opkastninger og meget udtalt sløjhed. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter. 

 • Mavesmerter, diarré, kvalme, sure opstød/halsbrand.

 

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Søvnløshed.
 • Hovedpine, svimmelhed.
 • Luftafgang fra tarmen, opkastninger, forstoppelse.
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.
 • Hududslæt, kløe.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Mundbetændelse.
 • Nældefeber.
 • Mindre blødning i hud og slimhinder.
 • Usædvanlig kraftig eller uregelmæssig menstruation.
 • Blødning fra skeden, blødning efter overgangsalderen.

 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

 

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

 • Betændelse i huden med blærer.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Astma, åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Smerter opadtil i maven, sure opstød og evt. opkastninger pga. mavesår. Kan være alvorligt. Tal med lægen.
 • Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Overfølsomhed.
 • Appetitløshed.
 • Psykiske reaktioner, desorientering, angst, mareridt, humørsvingninger, irritabel adfærd.
 • Hukommelsesforstyrrelser, døsighed, rysten, forandringer i smagen.
 • Synsforstyrrelser, sløret syn.
 • Susen for ørene (tinnitus).
 • Betændelse i tungen. Hævet tunge. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Mundtørhed, mundsår.
 • Øget følsomhed af huden for sollys.
 • Hårtab.
 • Hævelser, vand i kroppen. Kontakt lægen.
 • Smerter i brystet.
 • Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Betændelsestilstande, kuldegysninger, træthed, feber, irritabel adfærd.
 • Afgang af sort el. mørkfarvet afføring (fæces) gennem endetarmen efter blødning højt oppe i tarmkanalen.
 • Blod i urinen. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen.
 • Hjertebanken.
 • Mindre blødning i hud og slimhinder (Schönlein-Henoch purpura).

 

Arthrotec og Arthrotec Forte kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver f.eks. blodprøver, urinprøver, herunder leverfunktion m.m., som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.  

 

Opbevar ikke Arthrotec eller Arthrotec Forte ved temperaturer over 25 °C. 

 

Tag ikke Arthrotec eller Arthrotec Forte efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.  

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.  

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Arthrotec 50 mg/0,2 mg, tabletter indeholder

 • Aktive stoffer: Diclofenacnatrium 50 mg og misoprostol 0,2 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse, povidon K 30, magnesiumstearat, celluloseacetatphtalat, diethylphtalat, hypromellose, crospovidon, kolloid vandfrit silica, talcum, hydrogeneret ricinusolie.

Arthrotec Forte 75 mg/0,2 mg, tabletter indeholder

 • Aktive stoffer: Diclofenacnatrium 75 mg og misoprostol 0,2 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse, povidon K 30, magnesiumstearat, methylacrylsyre copolymer type C, natriumhydroxid, talcum, triethylcitrat, hypromellose, crospovidon, kolloid vandfrit silica, hydrogeneret ricinusolie.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Arthrotec tabletter er hvide, runde og bikonvekse og mærket ”Searle 1411” på den ene side og ” AAAA” på den anden. 

Arthrotec Forte tabletter er hvide, runde og bikonvekse og mærket ”Searle 1421” på den ene side og ” AAAA 75” 

på den anden. 

 

Pakningsstørrelser 

Arthrotec og Arthrotec Forte fås i pakningsstørrelser á 20 og 100 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V. 

 

Arthrotec® er et registreret varemærke, der tilhører G.D. Searle LLC. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst ændret december 2017. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...