Olanzapin "PCD"

filmovertrukne tabletter 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg

PharmaCoDane

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Olanzapin PCD 2,5 mg filmovertrukne tabletter  

Olanzapin PCD 5 mg filmovertrukne tabletter  

Olanzapin PCD 7,5 mg filmovertrukne tabletter  

Olanzapin PCD 10 mg filmovertrukne tabletter  

Olanzapin PCD 15 mg filmovertrukne tabletter  

Olanzapin PCD 20 mg filmovertrukne tabletter  

olanzapin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Olanzapin PCD til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Olanzapin PCD
 3. Sådan skal du tage Olanzapin PCD
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Olanzapin PCD indeholder det aktive stof olanzapin. Olanzapin PCD tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes antipsykotika og bruges til at behandle følgende tistande: 

 

 • Skizofreni, en lidelse med symptomer som at høre, se eller føle ting, som ikke eksisterer, mistro, unormal mistænksomhed og indesluttethed. Mennesker med denne lidelse kan også føle sig deprimerede, angste eller anspændte.
 • Moderat til svære maniske episoder, en tilstand med symptomer som begejstring og eufori.

 

Olanzapin PCD har vist sig at forebygge tilbagefald af disse symptomer i patienter med en bipolar lidelse, hvis maniske episode har responderet på behandling med olanzapin. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne indlægseddel. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Olanzapin PCD

Tag ikke Olanzapin PCD

 • Hvis du er allergisk over for olanzapin, jordnødder, soja eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i afsnit 6). En allergisk reaktion kan kendes ved udslæt, kløe, hævelse af ansigt eller læber eller kortåndethed. Hvis du har oplevet dette, skal du fortælle det til lægen.
 • Hvis du tidligere har fået at vide, at du har en bestemt slags glaukom (grøn stær) med øget tryk i øjet.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonlaet, før du tager Olanzapin PCD. 

 • Det kan ikke anbefales at anvende Olanzapin PCD i ældre patienter med demens, da det kan medføre alvorlige bivirkninger.
 • Denne type medicin kan forårsage usædvanlige bevægelser af især ansigt eller tunge. Hvis dette forekommer, når du har taget Olanzapin PCD, skal du fortælle det til lægen.
 • Yderst sjældent forårsager denne type medicin en kombination af feber, hurtigere vejrtrækning, svedtendens, muskelstivhed og døsighed eller søvnighed. Hvis dette forekommer, skal du omgående kontakte din læge.
 • vægtøgning er observeret i patienter, som tager Olanzapin PCD. Du og din læge bør tjekke din vægt regelmæssigt. Henvisning til en diætist eller hjælp med kostplan bør overvejes om nødvendigt.
 • Højt blodsukker og høje niveauer af fedt (triglycerider og kolesterol) er observeret i patienter, som tager Olanzapin PCD. Din læge bør tage blodprøver for at tjekke dit niveau af blodsukker og bestemte typer fedt, før du begynder at tage Olanzapin PCD og regelmæssigt under behandling.
 • Fortæl din læge, hvis du eller nogen i din familie har lidt af blodpropper, skal du være særlig forsigtig, da denne type lægemidler har været forbundet med dannelse af blodpropper.

 

Hvis du lider af en af de følgende sygdomme, skal du fortælle det til din læge hurtigst muligt:  

 • Slagtilfælde eller mindre forbigående slagtilfælde
 • Parkinsons sygdom
 • Problemer med blærehalskirtlen (prostata)
 • Tarmslyng (paralytisk ileus)
 • Lever- eller nyresygdom
 • Blodsygdomme
 • Hjertesygdom
 • Diabetes

 

Hvis du lider af demens, bør du, dine pårørende eller en anden, der hjælper dig, fortælle din læge, hvis du nogensinde har haft et slagtilfælde, også hvis du ikke har nogen følger efter det. 


Som almindelig forholdsregel bør du, hvis du er over 65 år, få målt dit blodtryk hos din læge. 

Børn og unge

Olanzapin PCD frarådes til patienter under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Olanzapin PCD

Tag kun anden medicin sammen med Olanzapin PCD, hvis din læge siger, at du må. Du kan komme til at føle dig døsig, hvis Olanzapin PCD tages sammen med depressionsmidler eller medicin til behandling af angst eller søvnløshed (sovemedicin). 


Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Du bør især fortælle din læge hvis du tager: 

 • medicin for Parkinsons sygdom
 • carbamazepin (en antiepileptisk og humør stabilisator), fluvoxamin (et antidepressiva) eller ciprofloxacin (et antibiotikum), da det kan blive nødvendigt at ændre din dosis af Olanzapin PCD.

Brug af Olanzapin PCD sammen med mad, drikke og alkohol

Drik ikke nogen form for alkohol, når du får Olanzapin PCD. Hvis Olanzapin PCD og alkohol tages samtidig, kan du blive døsig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Olanzapin PCD. Du bør ikke få dette lægemiddel, mens du ammer, da små mængder Olanzapin PCD kan udskilles i modermælken. 


De følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte, hvis mødre har taget Olanzapin PCD i sidste trimester (de sidste tre måneder af graviditeten): rystelser, muskelstivhed og/eller svaghed, søvnighed, ophidselse, vejrtrækningsbesvær og besvær med at spise. Hvis din baby får nogle af disse symptomer, skal du kontakte din læge. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er risiko for døsighed, når du får Olanzapin PCD. Hvis dette opstår, må du ikke køre bil eller betjene værktøj eller maskiner. Fortæl det til din læge. 

Olanzapin PCD indeholder lactose

Olanzapin PCD indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

Olanzapin PCD indeholder sojalecithin

Olanzapin PCD indeholder sojalecithin. Du må ikke bruge Olanzapin PCD, hvis du er overfølsom overfor jordnødder (peanut) eller soja. 

3. Sådan skal du tage Olanzapin PCD

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Din læge vil fortælle dig, hvor mange Olanzapin PCD tabletter du skal tage, og i hvor lang tid du skal fortsætte med at tage dem. Den daglige dosis af Olanzapin PCD er mellem 5 mg og 20 mg. Tal med din læge, hvis dine symptomer vender tilbage, men stop ikke med at tage Olanzapin PCD medmindre, at din læge siger det. 


Du bør tage Olanzapin PCD tabletter én gang dagligt efter din læges anvisning.
Forsøg at tage tabletterne på samme tidspunkt hver dag. Det er ligegyldigt, om du tager tabletterne til et måltid eller ej.
Olanzapin PCD overtrukne tabletter er til at synke. Du bør synke Olanzapin PCD tabletterne hele med vand. 

Hvis du har taget for mange Olanzapin PCD filmovertrukne tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Olanzapin STADA, end der står i denne indlægsseddel, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Patienter, som har taget mere Olanzapin PCD end de burde, har oplevet følgende symptomer: Hurtig hjerterytme, ophidselse/aggression, problemer med at tale, usædvanlige bevægelser (især af ansigt eller tunge) eller nedsat bevidsthedsniveau (døsighed). Andre symptomer kan være: Akut forvirring, krampeanfald (epilepsi), koma, en kombination af feber, hurtigere vejrtrækning, svedtendens, muskelstivhed og døsighed eller søvnighed, langsommere vejrtrækning, nedsugning i luftvejene af væske el. faste stoffer, højt eller lavt blodtryk, unormal hjerterytme.
Kontakt din læge eller sygehus omgående, hvis oplever nogle af de ovenstående symptomer. Vis tabletpakningen til lægen. 

Hvis du har glemt at tage Olanzapin PCD

Tag dine tabletter lige så snart, du kommer i tanke om det. Du må ikke tage to doser på en dag. 

Hvis du holder op med at tage Olanzapin PCD

Du må ikke holde op med at tage tabletterne, fordi du har fået det bedre. Det er vigtigt, du fortsætter med at tage Olanzapin PCD, så længe lægen beder dig om det. 


Hvis du pludseligt holder op med at tage Olanzapin PCD, kan der forekomme symptomer som svedtendens, søvnbesvær, rysten, angst, kvalme og opkastning. Din læge vil måske foreslå dig, at du nedsætter dosis gradvist, før du helt stopper. 


Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Fortæl straks lægen hvis du oplever: 

 • usædvanlige bevægelser (en almindelig bivirkning der kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter) af hovedsageligt ansigt og tunge;
 • blodpropper i venerne (en ualmindelig bivirkning der kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter), især i benene (symptomer omfatter hævelse, smerter, rødme i benet), hvilket kan bevæge sig gennem blodkar til lungerne, hvor det kan forårsage brystsmerte og vejrtrækningsbesvær. Hvis du bemærker nogle af disse symptomer, skal du omgående søge læge;
 • en kombination af feber, hurtigere vejrtrækning, svedtendens, muskelstivhed og døsighed eller søvnighed (frekvensen af denne bivirkning kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data).

 

Meget sjældne bivirkninger omfatter alvorlige allergiske reaktioner såsom DRESS (lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer). DRESS vises i første omgang som influenzalignende symptomer med udslæt i ansigtet og derefter med et udvidet udslæt, høj temperatur, forstørrede lymfeknuder, forhøjet indhold af leverenzymer som ses i blodprøver og en stigning i en bestemt type hvide blodlegemer (eosinofili). 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter) 

 • øget vægt;
 • søvnighed;
 • forhøjede niveauer af prolaktin i blodet.
  I de tidlige stadier af behandlingen kan man føle sig svimmel og besvime (med en langsom hjertefrekvens), især hvis man rejser sig op fra en liggende eller siddende position. Det vil sædvanligvis gå over af sig selv, men hvis det ikke gør, skal du fortælle det til din læge.

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter) 

 • ændringer i mængderne af visse blodceller og cirkulerende fedtstoffer i blodet, og en midlertidig stigning i leverenzymer tidligt i behandlingen;
 • øget niveau af sukker i blodet og urinen;
 • øget niveau af urinsyre og kreatinkinase i blodet;
 • øget sultfornemmelse; svimmelhed;
 • rastløshed; rysten;
 • usædvanlige bevægelser (dyskinesier); forstoppelse
 • mundtørhed; udslæt;
 • tab af styrke;
 • ekstrem træthed;
 • væskeophobning som medfører hævelse af hænder, arme eller fødder;
 • feber; ledsmerter
 • seksuelle dysfunktioner såsom nedsat libido i mænd og kvinder eller rejsningsbesvær hos mænd.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter) 

 • allergisk reaktion (f.eks. hævelser i mund og hals, kløe, hududslæt);
 • diabetes eller forværring af diabetes, af og til ledsaget af ketoacidose (ketonstoffer i blodet og urin) eller koma;
 • krampeanfald, sædvanligvis forbundet med tidligere krampeanfald (epilepsi)
 • muskelstivhed eller spasmer (inklusiv øjenbevægelser);
 • Urolige ben (restless legs syndrome);
 • Taleproblemer;
 • langsom hjertefrekvens;
 • følsomhed overfor sollys;
 • blødning fra næsen;
 • udspiling af maven;
 • hukommelsestab eller glemsomhed;
 • urininkontinens;
 • manglende evne til at urinere;
 • hårtab;
 • fravær eller forkortelse af menstruation;
 • ændring af bryster hos mænd og kvinder, såsom unormal mælkeproduktion og unormal vækst

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos 1op til 1 ud af 1000 patienter) 

 • nedsat normal kropstemperatur;
 • unormal hjerterytme;
 • pludselig uforklarlig død;
 • betændelse i bugspytkirtlen som forårsager voldsomme mavesmerter, feber og sygdom;
 • leversygdom, som viser sig ved gulfarvning af huden og af det hvide i øjnene;
 • muskelsygdom, som viser sig ved uforklarlig pine og smerter;
 • forlænget og/eller pinefuld erektion.

 

Ældre patienter med demens kan under behandling med Olanzapin PCD opleve slagtilfælde, lungebetændelse og urininkontinens. De kan også falde, blive voldsomt trætte, få synsbedrag, forhøjet kropstemperatur, rødme i huden og få besvær med at gå. Der er set nogle dødsfald i denne gruppe af patienter. 

 

Hos patienter med Parkinsons sygdom kan Olanzapin PCD forværre symptomerne. 

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1 

2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Olanzapin PCD efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Blisterpakning: Opbevar Olanzapin STADA i den originale emballage for at beskytte mod lys og fugt. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Olanzapin PCD indeholder:

Det aktive stof er olanzapin. Hver Olanzapin PCD tablet indeholder enten 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg eller 20 mg af det aktive stof.
De øvrige indholdsstoffer er for tabletkernen: Lactose, vandfri; mikrokrystallinsk cellulose; crospovidon; magnesiumstearat. For tabletovertrækket: Polyvinylalkohol; titandioxid (E171); talcum; sojalecithin (E322) og xanthangummi (E415). Derudover indeholder 15 mg tabletterne Indigotin I (E132), og 20 mg tabletter indeholder jernoxid, rød (E172). 

Udseende og pakningsstørrelser

Filmovertrukken tablet 2,5 mg: Rund, bikonveks, hvid filmovertrukken tablet, 6 mm i diameter, mærket med "O" på den ene side.
Filmovertrukken tablet 5 mg: Rund, bikonveks, hvid filmovertrukken tablet, 8 mm i diameter, mærket med "O1" på den ene side.
Filmovertrukken tablet 7,5 mg: Rund, bikonveks, hvid filmovertrukken tablet, 9 mm i diameter, mærket med "O2" på den ene side.
Filmovertrukken tablet 10 mg: Rund, bikonveks, hvid filmovertrukken tablet, 10 mm i diameter, mærket med "O3" på den ene side.
Filmovertrukken tablet 15 mg: Oval, bikonveks, lyseblå filmovertrukken tablet, 7,35 x 13,35 mm, mærket med "O" på den ene side.
Filmovertrukken tablet 20 mg: Oval, bikonveks, lyserød filmovertrukken tablet 7,5 x 14,5 mm, mærket med "O" på den ene side. 

 

Pakningsstørrelser i blister: 

Olanzapin PCD 2,5 mg filmovertrukne tabletter: 7, 10, 28, 30 filmovertrukne tabletter 

Olanzapin PCD 5 mg filmovertrukne tabletter: 7, 10, 28, 30, 50, 56, 84, 112 filmovertrukne tabletter 

Olanzapin PCD 7,5 mg filmovertrukne tabletter: 7, 28, 56, 60, 84 og 112 filmovertrukne tabletter 

Olanzapin PCD 10 mg filmovertrukne tabletter: 7, 10, 28, 30, 50, 56, 60, 84 og 112 filmovertrukne tabletter 

Olanzapin PCD 15 mg filmovertrukne tabletter: 7, 10, 28, 30, 56, 84 og 112 filmovertrukne tabletter 

Olanzapin PCD 20 mg filmovertrukne tabletter: 7, 10, 28, 30, 56, 84 og 112 filmovertrukne tabletter 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Stada Arzneimittel AG  

Stadastrasse 2-18  

61118 Bad Vilbel  

Tyskland  

Dansk repræsentant:

PharmaCoDane ApS  

Marielundvej 46 A  

2730 Herlev  

Fremstiller

Actavis Ltd.
B16, Bulebel Industrial Estate  

Zejtun ZTN 08  

Malta 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

 

AT: 

Olanzapin PCD 2,5/5/7,5/10/15/20 mg Filmtabletten 

BE: 

Olanzapin PCD 

BG: 

Olanzapin PCD 

DK: 

Olanzapin PCD 

LU: 

Olanzapin PCD 

IE: 

Olanzapin PCD 5/10/15/20 mg Tablets 

IT: 

Olanzapin PCD 2,5/5/10 compresse rivestite 

NL: 

Olanzapin PCD2,5/5/10/15/20 mg 

NO: 

Olanzapin PCD 

PL: 

Olanzapin PCD 

SE: 

Olanzapin PCD 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2017... 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...