Tamoxifen "Orifarm"

tabletter 20 mg

Orifarm Generics

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Tamoxifen Orifarm 20 mg tabletter  

tamoxifencitrat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tamoxifen Orifarm
 3. Sådan skal du tage Tamoxifen Orifarm
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Nogle kræftsvulster er afhængige af hormonet østrogen for at vokse. Tamoxifen er et såkaldt antiøstrogen, som hæmmer virkningen af den østrogen, der forekommer naturligt i kroppen. 

Tamoxifen Orifarm anvendes til behandling af brystkræft. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tamoxifen Orifarm

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Tamoxifen Orifarm:

 • hvis du er allergisk over for tamoxifencitrat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Tamoxifen Orifarm (angivet i pkt. 6).
 • hvis du er gravid eller hvis du ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Tamoxifen Orifarm.  

 

Menstruation kan udeblive hos nogle kvinder inden overgangsalderen. 

 

Der kan ske forandringer i slimhinden i livmoderen (endometrium) og nogle af disse forandringer kan være alvorlige, i nogle tilfælde endog kræft. Du skal straks kontakte lægen, hvis du får usædvanlig blødning fra skeden eller andre symptomer fra underlivet (f.eks. smerter eller trykken på bækkenet), mens du tager eller efter du har taget Tamoxifen Orifarm. 

 

I starten af behandlingen kan nogle af symptomerne blive forværret. Smerterne kan f.eks. blive værre og/eller størrelsen af det syge væv kan øges. Du skal kontakte lægen, hvis får kraftig kvalme eller opkastning. Det kan skyldes, at calciumindholdet i dit blod har ændret sig og din læge vil da tage visse blodprøver. 

 

Stop med at tage Tamoxifen Orifarm og kontakt straks lægen, hvis du får et eller flere af disse symptomer (angioødem): 

 • vejrtrækningsbesvær
 • hævelse i ansigt, læber, tunge og/eller svælget, som kan give synkebesvær
 • nældefeber

Hvis du bliver indlagt på hospitalet, skal du fortælle lægen eller sundhedspersonalet, at du tager Tamoxifen Orifarm. 

 

Tamoxifen Orifarm kan i sjældne tilfælde påvirke de hvide blodlegemer så immunforsvaret svækkes. Hvis du får en infektion med symptomer som f.eks. feber med voldsom forværring af din almentilstand eller feber med lokale infektionssymptomer som f.eks. ondt i halsen/svælget/munden eller vandladningsbesvær, skal du hurtigst mulig søge læge. Lægen kan ved hjælp af en blodprøve udelukke, at du har mangel på hvide blodlegemer (agranulocytose). Det er vigtigt, at du fortæller lægen om den medicin, du tager. 

 

Ved en såkaldt sen brystrekonstruktion (en operation som udføres for at genskabe et bryst et stykke tid efter den første brystoperation) flyttes der væv til brystet fra andre steder på kroppen. Tamoxifen Orifarm kan øge risikoen for at der opstår en blodprop i de små kar i det transplanterede væv, hvilket kan medføre komplikationer. 

 

Kontakt lægen hvis du oplever synsforandringer, da Tamoxifen Orifarm kan påvirke synet. 

Brug af anden medicin sammen med Tamoxifen Orifarm

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du er i behandling med 

 • kvindeligt kønshormon (østrogen)
 • paroxetin, fluoxetin (mod depression)
 • bupropion (mod depression eller hjælp til rygestop)
 • quinidin (f.eks.til behandling af uregelmæssig hjerterytme)
 • cinacalcet (til behandling af sygdomme i biskjoldbruskkirtlerne)

 

Du bør ikke anvende disse lægemidler samtidig med Tamoxifen Orifarm, da de kan mindske virkningen af Tamoxifen Orifarm. 

 

Fortæl også lægen, hvis du tager: 

 • warfarin (blodfortyndende medicin til forebyggelse af blodpropper)
 • phenytoin (medicin mod epilepsi)
 • anden kræftmedicin (cytostatika og aminoglutethimid)
 • rifampicin (mod tuberkulose)

 

Hvis du tager disse lægemidler samtidigt med Tamoxifen Orifarm, vil lægen muligvis skulle øge eller nedsætte din dosis. 

Brug af Tamoxifen Orifarm sammen med mad og drikke

Du kan tage Tamoxifen Orifarm sammen med mad og drikke. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Du må ikke tage Tamoxifen Orifarm, hvis du er gravid. Der er risiko for at det påvirker det ufødte barn. Inden du begynder med at tage Tamoxifen Orifarm, skal det udelukkes, at du er gravid. 

Du må ikke blive gravid så længe du får Tamoxifen Orifarm og i 2 måneder efter behandlingen er afsluttet. Du må ikke anvende p-piller som præventionsmiddel, et andet præventionsmiddel skal anvendes. Kontakt hurtigst muligt lægen, hvis du tror, du er gravid. 

 

Amning 

Man ved endnu ikke om tamoxifen udskilles i modermælken. Du må ikke tage Tamoxifen Orifarm, hvis du ammer. Du skal derfor tale med lægen, inden du begynder at tage Tamoxifen Orifarm, hvis du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Tamoxifen Orifarm påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Der er imidlertid rapporteret om træthed i forbindelse med brug af Tamoxifen Orifarm. Hvis du føler dig træt, skal du være ekstra forsigtig, når du kører bil eller betjener maskiner. 

3. Sådan skal du tage Tamoxifen Orifarm

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen ellerapotekspersonalet. 

 

Den anbefalede dosis er: 

Voksne 

20-40 mg dagligt fordelt på 1-2 doser. Du skal tage medicinen på samme tidspunkt hver dag. 

 

Brug til børn 

Børn må kun få Tamoxifen Orifarm efter lægens anvisning. 

Hvis du har taget for mange Tamoxifen Orifarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Tamoxifen Orifarm tabletter, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Tag pakningen med. 

 

Symptomer på overdosering kan være rysten, udsædvanlig stærke reflekser, ustabil gang og svimmelhed. 

Hvis du har glemt at tage Tamoxifen Orifarm

Spørg lægen, hvad du skal gøre, hvis du har glemt en dosis. 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

Hvis du holder op med at tage Tamoxifen Orifarm

Du må kun holde pause med eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end én ud af 10 patienter): 

Hedeture, væskeophobning, menstruationslignende blødning, udflåd fra skeden, kvalme, hududslæt, træthed. 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter): 

Hovedpine, svimmelhed, unormale følefornemmelser (f.eks. ændret smagsopfattelse og stikkende eller prikkende fornemmelse i huden), blodmangel, blodprop (også i små blodkar), opkastning, diarre, forstoppelse, hårtab, kløe omkring kønsorganerne, forandringer i livmoderslimhinden, nedsat blodtilførsel til hjernen, kramper i benene, forhøjede levertal, forhøjet indhold af fedtstoffer i blodet, overfølsomhedsreaktioner, syns- og øjenforandringer, unormalt højt fedtindhold i leveren, muskelsmerter. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter): 

Kræft i livmoderslimhinden, polypper i livmoderen, øget blødningsrisiko på grund af nedsat antal blodplader (trombocytter), nedsat antal hvide blodlegemer (leukopeni), betændelse i bugspytkirtlen (smerter eller ømhed i den øverste del af bughulen), nældefeber, leversvigt, lungebetændelse med åndenød og hoste, forhøjet mængde calcium i blodet. 

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter): 

Forbigående hævelse af æggestokkene, livmoderkræft, cyster på æggestokkene, polypper i underlivet, ubehag og/eller inflammationslignende symptomer i tumorområdet, hud- og slimhindeforandringer (nogle alvorlige), årebetændelse, nedsat antal hvide blodlegemer (neutropeni, agranulocytose, se Advarsler og forsigtighedsregler), hindret afløb fra galdeblæren, leverbetændelse, beskadigelse af leverceller, leversvigt, levercelledød, endometriose som kan give smerter i underlivet og menstruationslignende blødning. Sygdom og betændelse i synsnerven (som i enkelte tilfælde kan medføre blindhed). Hævelse i ansigt, læber, tunge eller svælg med åndenød eller synkebesvær (såkaldt angioødem, se Advarsler og forsigtighedsregler). 

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter):  

Hudsygdom med udslæt og rødme (tilstand som hedder kutan lupus erythematosus). 

Porphyria cutanea tarda (som er en type af stofskiftesygdommen porfyri) som kan give symptomer som f.eks. hudreaktioner og lysoverfølsomhed. 

 

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt: 

Appetitløshed, depression, forvirring og uro. 

Du skal straks søge lægehjælp, hvis du får pludselig svaghedsfølelse og/eller lammelse i arme og ben, pludselig besvær med at tale, gå, besvær med at holde på ting, koncentrationsbesvær. Disse symptomer, kan opstå på grund af nedsat blodtilførsel til hjernen og kan være tegn på et slagtilfælde. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Tamoxifen Orifarm utilgængeligt for børn.  

 

Må ikke opbevares over 25 °C. 

 

Brug ikke Tamoxifen Orifarm efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tamoxifen Orifarm indeholder:

 • Aktivt stof: 20 mg tamoxifen som tamoxifencitrat.
 • Øvrige indholdsstoffer: Mannitol, majsstivelse, croscarmellosenatrium og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Rund hvid tablet mærket TN 20 på den ene side og et G på den anden side. Tabletten er med delekærv. 

 

Pakningsstørrelse 

100 tabletter 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S  

Energivej 15 

5260 Odense S  

Danmark  

Info@orifarm.com 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 08/2017  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...