Syntocinon®

injektionsvæske, opl. 10 IE/ml

Alfasigma S.p.A

Information

Syntocinon injektionsvæske, opløsning 10 IE/ml

I henhold til §11 i den gældende bekendtgørelse om mærkning m.m. af lægemidler* er der ikke udarbejdet en indlægsseddel for dette produkt.
 

Swedish Orphan A/S, Juli 2010-07-16  

 

* I §11 I bekendtgørelse nr. 1210 af 7 december 2007 fremgår det, at: “Indlægssedlen kan udelades, hvis lægemidlet er beregnet til udelukkende at skulle administreres af sundhedspersonale eller dyrlæger, og hvis lægemidlet ikke er beregnet til langstidsvirkende effekt." 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...