Daivobet®

salve 50+500 mikrogram/g

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Daivobet® 50 mikrogram/g / 0,5 mg/g salve

Calcipotriol/betamethason 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.  

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Daivobet®
 3. Sådan skal du bruge Daivobet®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Daivobet salve kan bruges af voksne til behandling af plaque psoriasis (psoriasis vulgaris) på huden.
Når du har psoriasis, sker celledelingen i din hud for hurtigt. Dette viser sig ved rødme, skæl og fortykkelse af huden.
Daivobet salve indeholder calcipotriol og betamethason. Calcipotriol hjælper til at normalisere hudcellernes vækst, og betamethason mindsker vævsirritation (inflammation). 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Daivobet

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Brug ikke Daivobet hvis du

 • er allergisk over for calcipotriol, betamethason eller et af de øvrige indholdsstoffer i Daivobet (angivet i afsnit 6).
 • har forstyrrelser i kalciumbalancen (spørg din læge).
 • har visse typer psoriasis, f.eks. erytrodermisk, eksfoliativ og pustuløs (spørg din læge).

 

Daivobet indeholder et stærktvirkende steroid. Du må derfor IKKE bruge salven på hud angrebet af: 

 • betændelse forårsaget af virus (f.eks. forkølelsessår eller skoldkopper).
 • betændelse forårsaget af svampe (f.eks fodsvamp eller ringorm).
 • betændelse forårsaget af bakterier.
 • betændelse forårsaget af parasitter (f.eks fnat/ scabies).
 • tuberkulose (TB).
 • perioral dermatitis (rødt udslæt omkring munden).
 • tynd hud, skørhed i hudens kar, strækmærker.
 • ichthyosis (tør hud med fiskeskællignende afskalning).
 • acne (bumser).
 • rosacea (alvorlig blussen eller rødme i ansigtet).
 • sår eller beskadiget hud på grund af sygelig tilstand.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Daivobet hvis 

 • du bruger anden medicin, der indeholder steroider, da du kan få bivirkninger.
 • du har brugt dette lægemiddel i lang tid (dette kan give bivirkninger og du bør tale med lægen om at stoppe behandlingen).
 • du pludselig stopper med behandlingen. Afbrydelse af behandling med steroider kan medføre risiko for tilbagefald eller forværring af din psoriasis).
 • der går betændelse i din hud, da du kan blive nødt til at afbryde behandlingen.
 • du har psoriasis af typen guttat psoriasis.

Særlige forsigtighedsregler

 • Undgå at behandle mere end 30 % af din krop eller at bruge mere end 15 g om dagen.
 • Undgå brug under bandage eller omslag, da det øger optagelsen af steroid.
 • Undgå brug på store områder med beskadiget hud eller i hudfolder (lysken, armhuler, under brysterne), da det øger optagelsen af steroid.
 • Undgå brug i ansigtet eller på kønsorganerne, da disse hudområder er meget følsomme for steroider.
 • Undgå overdreven solbadning, overdreven brug af solarier og andre former for lysbehandling.

Brug af anden medicin sammen med Daivobet

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke bruge Daivobet. Tal med lægen. 

 

Amning 

Hvis du ammer, må du kun bruge Daivobet efter aftale med lægen.
Undgå at smøre Daivobet på brystet, hvis du har aftalt med din læge, at du kan amme under behandlingen.  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Daivobet påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Daivobet indeholder butylhydroxytoluen

Daivobet salve indeholder butylhydroxytoluen (BHT) (E321). Det kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem) og irritation af øjne og slimhinder. 

3. Sådan skal du bruge Daivobet

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Daivobet salve skal anvendes på huden. 

Brugsanvisning:

 • Brug kun salven på din psoriasis. Brug ikke salven på hud, der ikke har psoriasis.
 • Fjern hætten og kontroller, at forseglingen af tuben ikke er brudt, før du bruger salven.
 • Brug spidsen i toppen af hætten til at bryde forseglingen.
 • Pres salven ud på en ren finger.
 • Gnid den forsigtigt ind i huden på det angrebne psoriasisområde, indtil det meste af salven er forsvundet ind i huden.
 • Brug ikke tætsiddende bandager eller lignende.
 • Vask hænderne grundigt efter brug af Daivobet (medmindre du bruger salven til behandling af dine hænder). Det vil forhindre uhensigtsmæssig overførsel af salven til andre dele af din krop (specielt ansigt, hårbund, mund og øjne).
 • Bliv ikke bekymret, hvis du ved et uheld kommer til at påføre lidt salve på normal hud nær din psoriasis, men tør det af, hvis det kommer udenfor. Daivobet salve virker bedst, hvis du ikke går i bad lige efter, du har påsmurt den.
 • Undgå kontakt med tekstiler, der let tager imod fedtpletter (f.eks. silke), når du har smurt salven på.

Behandlingsvarighed:

 • Brug salven én gang daglig. Det kan være en fordel at bruge salven om aftenen.
 • Den sædvanlige behandlingsvarighed er 4 uger, men din læge kan bestemme en anden varighed.
 • Din læge kan bestemme, at behandlingen skal gentages.
 • Brug ikke mere end 15 g om dagen.

Hvis du bruger anden medicin, der indeholder calcipotriol, må den totale mængde af præparaterne, der indeholder calcipotriol, ikke overstige 15 g om dagen, og hele det behandlede område må ikke overstige 30 % af kroppens samlede overflade. 

 

Brug til børn og unge 

Børn og unger under 18 år må normalt ikke bruge Daivobet. Tal med lægen. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvad kan jeg forvente, når jeg bruger Daivobet?

De fleste patienter opnår tydelige resultater efter 2 uger, selv om deres psoriasis ikke er helt afglattet på den tid. 

Hvis du har brugt for meget Daivobet

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Daivobet, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Kontakt din læge, hvis du har brugt mere end 15 g på en dag.
 

Overdreven for lang tids brug af Daivobet kan give problemer med kalciumkoncentrationen i dit blod, men den vil sædvanligvis blive normal igen, når du stopper behandlingen.
 

Din læge kan være nødt til at tage nogle blodprøver for at sikre sig, at den overdrevne brug af salven ikke har medført problemer med kalciumindholdet i dit blod.
 

Overdreven lang tids brug kan også medføre, at dine binyrer holder op med at fungere normalt (binyrerne sidder i nærheden af dine nyrer og producerer hormoner). 

Hvis du har glemt at bruge Daivobet

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Daivobet

Du skal stoppe behandlingen med Daivobet på den måde, som din læge har fortalt dig. Det kan være nødvendigt at stoppe behandlingen gradvist, specielt hvis behandlingen har varet i lang tid. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ca. 1 ud af 10 personer kan forvente at få bivirkninger, men de fleste er sædvanligvis milde og forbigående reaktioner på det sted, hvor salven er påsmurt. 

 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Forværring af psoriasis. Kontakt din læge så hurtigt som muligt, hvis din psoriasis bliver værre.

 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.  

 • Pustuløs psoriasis kan forekomme (et rødt område med gullige, pusholdige blærer, som sædvanligvis optræder på hænder og fødder). Hvis du ser dette, skal du stoppe behandlingen med Daivobet og kontakte din læge så hurtigt som muligt.

 

Det er kendt, at det ene af indholdsstofferne i Daivobet, betamethason (et stærktvirkende steroid), kan give alvorlige bivirkninger. Du skal kontakte din læge så hurtigt som muligt, hvis du får nogen af følgende alvorlige bivirkninger:  

 • Dine binyrer kan holde op med at fungere normalt. Tegn herpå er træthed, depression og angst.
 • Grå stær (tegn herpå er uklart og tåget syn, besvær med at se om natten og følsomhed over for lys) eller øget tryk inde i øjet (tegn herpå er smerter i øjet, røde øjne og nedsat eller sløret syn).
 • Infektioner (fordi dit immunsystem, som bekæmper infektioner, kan blive undertrykt eller svækket).
 • Hvis du har diabetes, kan der forekomme svingninger i dit blodsukkerniveau.

 

Risikoen for, at disse bivirkninger forekommer, er større ved lang tids brug, ved brug i hudfolder (fx lysken, armhuler eller under brysterne), ved brug under bandager eller ved behandling af store hudområder. 

 

Alvorlige bivirkninger, der kendes for calcipotriol:  

 • Allergiske reaktioner med hævelse af ansigt eller andre dele af kroppen, f.eks. hænder og fødder. Hævelse af mund/hals og besvær med at trække vejret kan forekomme. Hvis du får en allergisk reaktion, skal du stoppe behandlingen med Daivobet og øjeblikkeligt kontakte din læge eller tage på nærmeste skadestue.
 • Behandling med denne salve kan give øget kalcium koncentration i dit blod og din urin (sædvanligvis hvis du har brugt for meget salve). Tegn på øget kalcium i blodet er smerter i knoglerne, forstoppelse, appetitløshed, kvalme og opkastning. Dette kan være alvorligt, og du skal kontakte din læge så hurtigt som muligt. Kalciumkoncentrationen vil dog atter blive normal, når du stopper behandlingen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.  

 • Kløe.
 • Afskalning af huden.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.  

 • Smerter, irritation og brændende fornemmelse i huden.
 • Hududslæt med irritation/betændelse i huden (dermatitis).
 • Rødme i huden på grund af udvidelse af de små blodkar (erytem).
 • Betændelse eller hævelse omkring hårsækkene (folliculitis).
 • Ændringer i hudfarven i de områder, som du har behandlet med salven.
 • Hudinfektion*.
 • Tynd hud.
 • Udslæt.
 • Mindre blødning i hud og slimhinder.

 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.  

 • Rødlig forhøjning af huden, der er meget øm.
 • Overfølsomhed.
 • Tørst, nedsat kraft i arme og ben, træthed og forstoppelse pga. for højt kalk i blodet. Forhøjet kalk i blodet kan medføre beskadigelse af nyrerne. Tal med lægen.
 • Tør hud.
 • Acne.
 • Følsom hud overfor lys.
 • Strækmærker.
 • Tilbagevendende symptomer eller forværring heraf, ved behandlingsstop (rebound effekt).

 

Følgende mindre alvorlige bivirkninger kan forårsages af betamethason. Tal med din læge, hvis du får nogle af nedenstående.  

 • Tynd hud.
 • Udvidelse af de små kar i huden: strækmærker.
 • Ændringer i hårvæksten.
 • Rødt udslæt omkring munden (perioral dermatitis).
 • Hududslæt med betændelse eller hævelse (allergisk kontakteksem).
 • Brunlige gele-fyldte knopper (colloid milia).
 • Afblegning af huden (depigmentering).

 

Følgende mindre alvorlige bivirkninger kan forårsages af calcipotriol  

 • Tør hud.
 • Udslæt.
 • Eksem.
 • Følsom hud overfor lys.
 • Rødmen af huden.
 • Hududslæt med irritation/betændelse i huden (dermatitis).
 • Rødme i huden på grund af udvidelse af de små blodkar (erytem).
 • Forværring af symptomerne/psoriasis efter afsluttet behandling.
 • Kløe.
 • Brændende og sviende fornemmelse i huden.
 • Hudirritation.

* Hudinfektioner inklusiv bakterielle, svampe og virus infektioner er rapporteret. 

 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Daivobet utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Tuben skal kasseres 1 år efter åbning.
Brug ikke Daivobet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Daivobet indeholder:

 • Aktive stoffer: 50 mikrogram/g calcipotriol (som monohydrat) og 0,5 mg/g betamethason (som dipropionat).
 • Øvrige indholdsstoffer: Paraffinolie, alphatocopherol, polyoxypropylen-11-stearylether, hvid blød paraffin, butylhydroxytoluen (E321).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Off-white til gul salve i tuber af aluminium/epoxyphenol med polyethylen skruelåg. 

 

Pakningsstørrelser 

Daivobet fås i pakningsstørrelser á 60 g og 120 (2x60) g salve. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V 

 

Daivobet® er et registreret varemærke, der tilhører LEO Pharma A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret november 2017. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...