Lansoprazol "Teva"

enterokapsler 15 mg

Teva

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Lansoprazol Teva 15 mg hårde enterokapsler  

lansoprazol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lansoprazol Teva
 3. Sådan skal du tage Lansoprazol Teva
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 4 uger. 

 

Det aktive indholdsstof i Lansoprazol Teva er lansoprazol, som er en protonpumpehæmmer. Protonpumpehæmmere nedsætter mængden af syre, som maven danner. 

 

Lansoprazol Teva bruges til: 

 • behandling af halsbrand og sure opstød.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lansoprazol Teva

Tag ikke Lansoprazol Teva

 • hvis du er allergisk over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6)
 • hvis du tager et lægemiddel, som indeholder det aktive stof atazanavir (anvendes til behandling af hiv).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Lansoprazol Teva 

 • hvis du skal have taget en særlig blodprøve (chromogranin A)
 • hvis du tidligere har lidt af hudreaktioner efter behandling med medicin, der sænker niveauet af mavesyre, ligesom Lansoprazol Teva.

 

Hvis du får udslæt på huden, især på områder, der ofte er blottet for solens stråler, så bør du fortælle det til din læge så hurtigt som muligt, da det kan være nødvendigt at stoppe behandlingen med Lansoprazol Teva. Husk også at nævne andre sygdomstegn som ledsmerter.
 

Fortæl lægen, hvis du har en alvorlig leversygdom. Lægen skal muligvis ændre din dosis. 


Lægen kan foretage eller har måske foretaget en yderligere undersøgelse, som hedder endoskopi for at kunne stille en diagnose og/eller udelukke ondartet sygdom.
 

Søg straks læge, hvis du får diarré, mens du tager Lansoprazol Teva, da Lansoprazol Teva har været forbundet med en lille stigning i forekomst af infektiøs diarré.
 

Hvis lægen har ordineret Lansoprazol Teva sammen med anden medicin (antibiotika), der anvendes til behandling af infektion med Helicobacter pylori, eller sammen med betændelsesdæmpende medicin til behandling af smerter eller gigt, skal du også læse indlægssedlerne til disse præparater omhyggeligt.
 

Når du tager protonpumpehæmmere som Lansoprazol Teva kan risikoen for brud på hofte, håndled og ryg være øget en smule, især ved behandling i over et år. Fortæl det til din læge, hvis du har knogleskørhed, eller hvis du tager kortikosteroider (hvilket kan øge risikoen for knogleskørhed).
 

Hvis du tager Lansoprazol Teva i længere tid (i mere end et 1 år) vil din læge formentlig regelmæssigt undersøge dig. Du bør fortælle din læge om alle nye og usædvanlige symptomer og omstændighederne. 

Brug af anden medicin sammen med Lansoprazol Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, har gjort det for nylig eller skal tage noget i fremtiden.
 

Tal især med din læge, hvis du tager medicin, som indeholder nogen af de følgende aktive indholdsstoffer, da Lansoprazol Teva kan påvirke virkningen af disse lægemidler: 

 • ketoconazol, itraconazol, rifampicin (anvendes til behandling af infektioner)
 • digoxin (anvendes til behandling af hjerteproblemer)
 • theophyllin (anvendes til behandling af astma)
 • tacrolimus (anvendes til at forebygge afstødning af transplantat)
 • fluvoxamin (anvendes til behandling af depression og andre psykiske sygdomme)
 • antacider (anvendes til behandling af halsbrand eller sure opstød)
 • sucralfat (anvendes til heling af mavesår)
 • prikbladet perikum (Hypericum perforatum) (anvendes til behandling af milde depressioner)

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bivirkninger såsom svimmelhed, træthed og synsforstyrrelser kan nogle gange forekomme hos patienter, som tager Lansoprazol Teva. Hvis du får bivirkninger som disse, skal du være forsigtig, da din reaktionsevne kan være nedsat.
 

Du er selv ansvarlig for at bedømme, om du er i stand til at køre bil og udføre arbejde, som kræver skærpet opmærksomhed. En af de faktorer, som kan reducere din evne til at udføre disse forsvarligt, er brug af medicin på grund af deres virkning eller uønskede bivirkninger.
Beskrivelsen af disse virkninger kan findes i under andre punkter. Læs hele indlægssedlen for at få vejledning.
 

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Lansoprazol Teva indeholder saccharose

Lansoprazol Teva indeholder saccharose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Lansoprazol Teva

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

For at opnå det bedste resultat med lægemidlet bør du tage Lansoprazol Teva mindst 30 minutter før et måltid. 

 

Synk kapslerne hele med et glas vand. Hvis du har besvær med at synke kapslerne hele, kan din læge rådgive dig om andre måder at tage din medicin på. Kapslerne eller kapselindholdet må ikke tygges eller knuses, da det vil forhindre lægemidlet i at virke, som det skal. 

 

Hvis du tager Lansoprazol Teva 1 gang dagligt, skal du så vidt muligt forsøge at tage det på samme tidspunkt hver dag. Du kan opnå de bedste resultater, hvis du om morgenen som det første tager Lansoprazol Teva. 

 

Hvis du tager Lansoprazol Teva 2 gange dagligt, bør du tage første dosis om morgenen og den anden dosis om aftenen. 

 

Den anbefalede dosis af Lansoprazol Teva til voksne  

Behandling af halsbrand og sure opstød: En eller to 15 mg kapsler dagligt i 4 uger. Hvis symptomerne vedvarer efter 4 uger, skal du kontakte din læge. 

 

Lægen vil nogle gange ordinere en anden dosis og vil fortælle dig, hvor længe behandlingen vil vare. 

 

Børn og unge  

Lansoprazol Teva må ikke gives til børn. 

Hvis du har taget for mange Lansoprazol Teva enterokapsler

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget mere af Lansoprazol Teva, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. 

Hvis du har glemt at tage Lansoprazol Teva

Hvis du glemmer at tage en dosis, så tag den, så snart du kommer i tanke om det, medmindre det er tæt på tidspunktet for den næste dosis. Hvis det sker, så spring den glemte dosis over, og tag den næste kapsel som normalt. Tag ikke en dobbeltdosis, som erstatning for den glemte kapsel. 

Hvis du holder op med at tage Lansoprazol Teva

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Lansoprazol Teva kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Følgende bivirkninger er almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)  

 • hovedpine, svimmelhed
 • diarré, forstoppelse, mavesmerter, kvalme eller opkastning, luft i tarmen, tørhed eller ømhed i mund eller svælg, godartede polypper i mavesækken
 • hududslæt, kløe
 • forandringer i værdier ved leverfunktionsprøver
 • træthed.

 

Følgende bivirkninger er ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter) 

 • depression
 • led- og muskelsmerter
 • knoglebrud på hofte, håndled eller rygrad
 • væskeophobning eller hævelser
 • forandringer i antal af blodlegemer.

 

Følgende bivirkninger er sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter) 

 • feber
 • rastløshed, døsighed, forvirring, hallucinationer, søvnløshed, synsforstyrrelser, svimmelhed
 • smagsforandringer, appetitløshed, betændelse af tungen/tungebetændelse (glossitis)
 • hudreaktioner såsom brændende eller stikkende følelse under huden, blå mærker, rødme og overdreven svedtendens
 • lysfølsomhed
 • hårtab
 • følelse af myrekryb, rysten
 • blodmangel (bleghed)
 • nyreproblemer
 • betændelse i bugspytkirtlen
 • leverbetændelse (kan ses som gulfarvning af hud eller øjne)
 • hævede brystkirtler hos mænd, impotens
 • svampeinfektion
 • angioødem. Du bør straks opsøge din læge, hvis du får symptomer på angioødem, såsom hævelse i ansigt, tunge eller svælg, synkebesvær, nældefeber og vejrtrækningsbesvær.

 

Følgende bivirkninger er meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000): 

 • udslæt, muligvis samtidig med ledsmerter
 • alvorlige overfølsomhedsreaktioner inklusive chok. Symptomer på en overfølsomhedsreaktion kan indbefatte feber, udslæt, hævelse og nogle gange blodtryksfald
 • mundbetændelse (stomatitis)
 • tarmbetændelse (colitis)
 • forandringer i blodprøveværdier såsom natrium, kolesterol og triglycerid
 • meget alvorlige hudreaktioner som rødmen, blæredannelse, alvorlig betændelse og hudafskalning
 • meget sjældent kan lansoprazol forårsage en nedsættelse i antallet af hvide blodlegemer og modstandskraften mod infektioner kan være nedsat. Hvis du får en infektion med symptomer såsom feber og alvorlig forværret almentilstand, eller feber med lokale infektionssymptomer såsom ondt i halsen/svælg/mund eller vandladningsproblemer, skal du straks opsøge en læge. En blodprøve skal tages for at kontrollere, om antallet af hvide blodlegemer er reduceret
 • samtidig nedsættelse i antallet af røde og hvide blodlegemer såvel som blodplader.

 

Følgende bivirkninger er ikke kendte (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Hvis du tager Lansoprazol Teva i mere end tre måneder, kan koncentrationen af magnesium i dit blod falde. Lav magnesiumkoncentration kan ses som træthed, ufrivillige muskelsammentrækninger, desorientering, kramper, svimmelhed og øget puls. Hvis du får nogen af disse symptomer skal du omgående kontakte din læge. Lav magnesiumkoncentration kan også føre til en reduktion i kalium- eller calciumkoncentrationen i blodet. Det kan være, at din læge vil tage regelmæssige blodprøver på dig for at holde øje med magnesiumkoncentrationen.
 • Lansoprazol Teva kapsler kan give kutan lupus erythematosus, som viser sig ved hududslæt, øm og afskallende røde pletter på arme, hænder, ansigt, hals og ryg.
 • Visuelle hallucinationer.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 ºC. Opbevares i den originale emballage. 

 

Anvend ikke Lansoprazol Teva enterokapsler efter den udløbsdato, der står på blisterpakningen og kartonen efter ”EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lansoprazol Teva indeholder:

 • Aktivt stof: lansoprazol
  Øvrige indholdsstoffer er: sukkerkugler (saccharose og majsstivelse), natriumstivelsesglycolat (type A), natriumlaurilsulfat (type A), povidon (K30), kaliumoleat, oleinsyre, hypromellose, methacrylsyre-ethylacrylat-copolymer 1:1, trietylcitrat, titandioxid (E171), talcum, carragenan, kaliumchlorid og carnaubavoks. Tryksværten på kapslerne indeholder de følgende stoffer: shellac (lacca), propylenglycol, ammoniumhydroxid, kaliumhydroxid, sort jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Hver hård cellulose kapsel har en hvid overdel mærket med bogstavet L og en hvid underdel mærket med nummeret 15. Kapslerne indeholder hvide til beigefarvede mavesaftresistente mikrokugler indeholdende 15 mg lansoprazol. 

 

Lansoprazol Teva enterokapsler leveres i blisterpakninger med 14, 28 eller 56 kapsler.  

 

Ikke alle pakningssrørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V. 

Swensweg 5 

2031 GA Haarlem  

Holland 

Repræsentant:

Teva Denmark A/S  

Vandtårnsvej 83A  

2860 Søborg  

Fremstiller:

Teva Pharma, S.L.U.  

Poligono Industrial Malpica,  

Calle C, Numero 4, 50016  

ZARAGOZA, Spanien 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark: Lansoprazol Teva 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 11/2017. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...