Med. oxygen "Yara Praxair" 100

medicinsk gas, komprimeret 100 %

Praxair

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia 100%, medicinsk gas, komprimeret 

Oxygen 100 % 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen.

 1. Medicinsk oxygen Praxair Scandinavias virkning og hvad du skal bruge det til
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia
 3. Sådan skal du bruge Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia
 4. Bivirkninger
 5. Sådan opbevarer du Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia
 6. Yderligere oplysninger

1. Medicinsk oxygen Praxair Scandinavias virkning og hvad du skal bruge det til

Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia indeholder oxygen til inhalation. Det er farveløst og uden lugt og smag og forhandles i gas cylindre koblet til en trykregulator til at reducere trykket af gassen. Cylinderen indeholder rent oxygen (komprimeret gas). 


Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia øger oxygenkoncentrationen i blodet (øget oxygenmætning).  

Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia sørger for transport af mere oxygen til alle vævene i kroppen. 

 

Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia anvendes 

 • ved behandling eller forebyggelse af akut eller kronisk oxygenmangel.
 • som drivgas ved inhalation af andre lægemidler (nebulisatorbehandling).
 • som en del af friskgasflowet ved anæstesi, som smertedæmpende lægemiddel eller ved intensiv behandling.
 • i trykkammer for at nedsætte risikoen for skader ved dykkersyge, gas- eller luftbobler i kredsløbet og alvorlig kulilteforgiftning samt ved gangræn.
 • ved behandling af et akut anfald af klyngehovedpine.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia

Lægen kan have foreskrevet anden andvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Hvis lægen har ordineret Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia til dig personligt skal lægen altid informeres hvis: 

 • Du har en kronisk lungesygdom f. eks. astma eller kronisk obstruktiv lungesygdom.

Brug af anden medicin

Hvis du får andre lægemidler med bivirkninger i lungerne f.eks. bleomycin (ved cancerbehandling), så kan oxygenbehandling forværre bivirkninger av disse lægemidler. 

Graviditet og amning

Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia kan bruges under graviditet.
Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia kan bruges i amningsperioden. 

3. Sådan skal du bruge Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia

Hvis lægen har ordineret Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia til dig personligt, bør du konsultere lægen før du ændrer dosis.
Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia tilføres ved inhalation. Normal dosis for behandling eller forebyggelse af akut oxygenmangel hos voksne er 3-4 liter per minut når der anvendes næsekateter og 5-15 liter per minut med maske. Spørg din læge, om hvilken dosis som skal bruges til andre tilstande. 

 

Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia bliver administreret via en et næsekateter eller en ansigtsmaske. Du trækker vejret selv - "spontan vejrtrækning" - eller får hjælp til dette af en respirator/ventilator. 

 

Læs brugsanvisningen/patientinformationen grundigt for det udstyr du bruger til oxygenbehandlingen! 

Hvis du har taget for meget Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Medicinsk oxygen, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
I særlige tilfælde kan for meget medicinsk oxygen påvirke vejrtrækningen og i specielle situationer føre til kuldioxidnarkose/bevidstløshed.
Anvendelse over en længere periode med overskud af oxygen kan forårsage smerte, tør hoste og åndedrætsbesvær. Hvis dette opstår skal du altid kontakte lægen eller sygehuset. 

Sikkerhedsforanstaltninger

 • Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia skal kun bruges til medicinske formål.
 • Hvis etiketten på cylinderen mangler eller er ulæselig, må oksygencylinderen ikke bruges, og bør returneres til Praxair Danmark A/S.
 • Cylinderen skal kun kobles til standardudstyr, der er beregnet til medicinsk oxygen.
 • Cylindere med Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia skal kun bruges i godt ventilerede rum.
 • Cylinderen må ikke udsættes for stærk varme.
 • Rygning og åben ild er strengt forbudt i rum, hvor der udføres oxygenbehandling fordi dette vil kunne forårsage brand.
 • Brug ikke brødrister, hårtørrer eller lignende elektriske apparater mens der anvendes Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia.
 • Læg ikke oxygenmaske eller næsekateter direkte på tekstiler under oxygenbehandlingen da dette kan være brandfarligt. Hvis dette skulle indtræffe skal tekstilet rystes og luftes grundigt.
 • Luk cylinderen hvis den ikke anvendes.
 • Luk cylinderen ved brand.
 • Cylinderen må bringes i sikkerhed ved risiko for brand.
 • Anvend aldrig olie eller fedt, selvom cylinderventilen er stram. Dette kan føre til spontan antændelse med Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia under højt tryk.
 • Vis forsigtighed. Cylinderen bør ikke få stød eller tabes.
 • Hold cylinderne tørre og rene.
 • Opbevares og transporteres med lukket ventil, samt beskyttelseshætte og krave, hvis disse forefindes.

4. Bivirkninger

Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre eller du får bivirkninger som ikke er nævnt her. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. 

 

Pasienter eller pårørende kan også indberette bivirkningerne direkte til Lægemiddelstyrelsen. 

 

Du finner skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsen netsted. 

 

Bivirkninger ved behandling udenfor sygehus 

Medicinsk oxygenbehandling med næsekateter kan føre til tørre slimhinder i næse og mund fordi gassen er tør.
Læs også afsnittet "Hvis du har taget for meget Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia". 

 

Bivirkninger ved behandling på sygehus 

Bivirkninger ses som oftest ved høje koncentrationer (mere end 70%) og efter brug over længere tid (mindst 6-12 timer). 

 • Sammenbrud af lungeblærerne (alveolær kollaps)
 • Smerte ved vejrtrækning, tør hoste, akut lungesvigt (akut respiratorisk distress syndrom, ADRS)

 

Følgende bivirkninger kan ske meget sjælden 

 • Blodmangel (anæmi), virkninger på lunger, hjertet, nyrerne og leveren

 

Bivirkninger i nyfødte 

 • Skader på nethinden (retina), som kan medføre nedsat syn, har blevet betragtet som en følge af terapi med oxygen ved koncentrationer over 40 %.

 

Bivirkninger ved behandling i trykkamre for hyperbar behandling (hyperbar oxygenbehandling) 

 • Sprængning af trommehinden, bihulesmerter, forbigående muskelsmerter og virkninger på sentralnervesystemet fra kvalme, svimmelhed, angst, forvirring og muskelkontraktioner, til bevidstløshed og epileptiske anfald. Virkningerne på centralnervesystemet kan komme som følge af hyperbar behandling med mere end 2 atmosfærer i mere end et par timer. Ved højere tryk kan symptomerne opstå tidligere.

5. Sådan opbevarer du Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia

Opbevares utilgængeligt for børn  

Opbevares under 45oC.
Opbevar cylinderen i et godt ventileret sted hvor den ikke udsættes for stærk varme  

Hold cylinderne tørre og rene  

Må ikke tabes eller udsættes for stød  

Bør ikke opbevares nær ved brændbare stoffer. 


Brug ikke Medicinsk oksygen Praxair Scandinavia efter den udløbsdato, der står på gascylinderens etiket. 

6. Yderligere oplysninger

Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia indeholder:

 • Aktivt stof: 100 % oxygen, komprimeret (kemisk formel: O2)
 • Medicinsk oxygen indeholder ikke andre stoffer.

Medicinsk oxygen Praxair Scandinavias udseende og pakningsstørrelser

 

Gascylinderens størrelse (liter) 

1,1 

2,5 

10 

20 

50 

12 x 50 

Indhold, gas (liter) 

200 

220 

400 

500 

800 

1000 

2000 

4000 

10 000 

120 000 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Praxair Scandinavia Holding AS 

P.O. Box 23, Haugenstua 

N-0915 Oslo 

Besøgsadresse: 

Grenseveien 92, Helsfyr 

N-0663 Oslo 

Norge 

Fremstillere

Praxair Norge AS 

P.O. Box 23, Haugenstua 

N-0915 Oslo 

Norge 

 

Praxair Danmark A/S 

Røde Banke 120 

DK-7000 Fredericia 

Danmark 

 

Yderligere information om Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 08/2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...