Locoid Crelo

kutanemulsion 0,1%

Leo

Om indlægssedlen

Locoid Crelo® 0,1% kutanemulsion 

Hydrocortisonbutyrat 

Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge medicinen.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apoteket, hvis De har flere spørgsmål.
 • Lægen har ordineret Locoid Crelo til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som De har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indholdsfortegnelse

 1. Virkning og anvendelse
 2. Vigtig information, som De skal læse, før De bruger Locoid Crelo
 3. Sådan skal De bruge Locoid Crelo
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere information

1. Virkning og anvendelse

Locoid Crelo indeholder hydrocortisonbutyrat. Hydrocortisonbutyrat er et binyrebarkhormon (steroid), som hæmmer irritation i huden. De kan bruge Locoid Crelo ved eksem, ved irriteret hud og ved psoriasis. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

2. Vigtig information, som De skal læse, før De bruger Locoid Crelo

Brug ikke Locoid Crelo hvis

 • De er overfølsom over for hydrocortisonbutyrat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Locoid Crelo.
 • Deres hudsygdom er betændt med bakterier eller svampe. I så fald skal De også have medicin mod betændelsen.

Brug ikke Locoid Crelo mod

 • virussygdomme, der giver udbrud på huden, f.eks forkølelsessår, helvedesild eller skoldkopper.
 • rosacea, der er en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og udvidede blodkar.
 • betændt eksem eller irritation i huden omkring munden.

Særlige forholdsregler

 • Hvis kutanemulsionen ikke hjælper i løbet af kort tid, kan Deres hudsygdom være betændt med bakterier eller svampe. Tal med lægen.
 • De må ikke bruge kutanemulsionen i længere tid, end lægen har fortalt Dem.
 • Hvis De har brugt kutanemulsionen i lang tid, må De ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan få Deres hudsygdom til at blusse op igen. Tal med lægen.
 • De må kun bruge kutanemulsionen i ansigtet, hvis lægen har fortalt Dem det. Pas på, at kutanemulsionen ikke kommer i øjnene.
 • De må ikke sætte plaster på behandlingsstedet, dække det med plastik eller på anden måde pakke det ind, da det øger risikoen for bivirkninger. Tal evt. med lægen.
 • Deres binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når De bruger Locoid Crelo.
  Fortæl lægen, at De bliver behandlet med Locoid Crelo, hvis De får en svær betændelse, kommer alvorligt til skade eller skal opereres.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.
 

Der er ikke kendskab til problemer med brug af Locoid Crelo sammen med anden medicin. 

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket, før De tager nogen form for medicin.
 

Graviditiet:
De må kun bruge Locoid Crelo efter lægens anvisning.
 

Amning:
De kan amme, selv om De bruger Locoid Crelo.
 

Hvis De smører kutanemulsionen på brystet eller brystvorten, skal De vaske kutanemulsionen af, inden De ammer Deres barn. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Locoid Crelo påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Locoid Crelo kutanemulsion

 • Indeholder cetostearylalkohol, der kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).
 • Indeholder propylenglycol, der kan give irritation af huden.
 • Indeholder butylhydroxytoluen, der kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem) og irritation af øjne og slimhinder.
 • Er konserveret med propylparahydroxybenzoat og butylparahydroxybenzoat, der kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).

3. Sådan skal De bruge Locoid Crelo

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apoteket. 

Dosering

Voksne: 

 • Smør Locoid Crelo på de angrebne steder i et tyndt lag 1-2 gange daglig.
 • Vask hænderne omhyggeligt efter påsmøringen, medmindre det er hænderne, som De behandler.
 • Pas på, at kutanemulsionen ikke kommer i øjnene.
 • Brug ikke kutanemulsionen i længere tid, end lægen har fortalt Dem.

 

Børn: 

De skal følge lægens anvisning. 

 

De må kun ændre dosis eller holde op med behandlingen efter aftale med lægen. Der kan komme opblussen eller forværring af Deres hudsygdom, hvis De stopper behandlingen pludseligt, især hvis De har brugt Locoid Crelo i lang tid. 

Har De brugt for meget Locoid Crelo?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere Locoid Crelo, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas. Det sker normalt kun, hvis De har brugt Locoid Crelo på store områder igennem lang tid. 

Har De glemt at bruge Locoid Crelo?

Smør Locoid Crelo på, så snart De kommer i tanke om det. 

4. Bivirkninger

Locoid Crelo kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

De må kun smøre Locoid Crelo i hudfolder, på store hudarealer eller dække den behandlede hud med en tæt forbinding efter aftale med Deres læge, da det øger risikoen for bivirkninger. Det gælder også ved hyppig behandling eller behandling gennem lang tid. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne - meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Nedsat dannelse af binyrebarkhormoner, se særlige forholdsregler.
 • Overfølsomhedsreaktion.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Tynd hud, der let går i stykker.
 • Udvidelse af de små blodkar i huden med rødme og hævelse. Små blodudtrædninger. Lyse streger i huden. Ændring i pigmentet i huden (f.eks. lyse pletter).
 • Irritation eller betændelse i huden ved munden eller andre steder. Rødme af huden. Bumser (akne). Kontakteksem.
 • Skægvækst. Tynde, bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben.
 • Rødme og hævelse, især på næsen, på kinderne og i panden.
 • Hudsygdommen kommer igen eller bliver værre, når De stopper behandlingen.

 

Fortæl læge eller apotek, hvis De får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til
Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.
 

Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.
 

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/ 

5. Opbevaring

 • Opbevar Locoid Crelo utilgængeligt for børn.
 • Opbevar ikke Locoid Crelo ved over 25°C.
 • Brug ikke Locoid Crelo efter den udløbsdato, som står på pakningen.
 • Efter åbning bør flasken bruges inden 8 uger. Det kan være en hjælp at skrive datoen, hvor du åbnede flasken, på kartonen.
 • Aflever altid medicinrester på apoteket. De må ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere information

Locoid Crelo indeholder

 • Det aktive stof er hydrocortisonbutyrat.
  1 g kutanemulsion indeholder 1 mg hydrocortisonbutyrat.
 • De øvrige indholdsstoffer er cetostearylalkohol; makrogolcetostearylether; paraffin, hvid blød; paraffin; hjulkroneolie; butylhydroxytoluen; propylparahydroxybenzoat (E 216); butylparahydroxybenzoat; propylenglycol; vandfri natriumcitrat; vandfri citronsyre; renset vand

Udseende og pakningstørrelser

Udseende: Hvid eller næsten hvid emulsion 

 

Pakningsstørrelser: Flaske 30 g og 100 g 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Markedsføring og fremstilling

 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

LEO Pharma A/S 

Industriparken 55 

DK-2750 Ballerup, Danmark 

Fremstiller

Temmler Italia S.r.l. 

Via Delle Industrie, 2, 20061, Carugate, Italien 

Revisionsdato

Revideret september 2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...