Diclon Rapid

filmovertrukne tabletter 50 mg

Sandoz

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Diclon Rapid 50 mg filmovertrukne tabletter  

diclofenackalium 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Diclon Rapid
 3. Sådan skal du tage Diclon Rapid
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Diclon Rapid er et smertestillende, feber- og betændelsesdæmpende middel. Det tilhører gruppen af non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID).  

 

Du kan tage Diclon Rapid til 

 • akut behandling af migræne
 • akut behandling af smerter og hævelser i led og muskler

 

Hvis du har betydelig risiko for hjerteproblemer, vil din læge regelmæssigt vurdere om du skal fortsætte behandlingen med Diclon Rapid specielt hvis du er blevet behandlet i mere end 4 uger. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Diclon Rapid

Tag ikke Diclon Rapid

 • hvis du er allergisk over for diclofenac eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6)
 • hvis du har fået diagnosticeret hjertesygdom og/eller cerebrovaskulær sygdom, f.eks. hvis du har haft et hjertetilfælde, slagtilfælde, forbigående svigt i blodtilførslen til hjernen (TCI = transitorisk cerebral iskæmi) eller blodprop i blodårerne til hjertet eller hjernen, eller hvis du har fået foretaget en ballonudvidelse eller en bypass-operation
 • hvis du har eller har haft problemer med din blodcirkulation (perifer arteriel lidelse)
 • hvis du har meget dårligt hjerte
 • hvis du har haft blødning fra mave eller tarm eller har haft hul i mavesækken eller tarmen i forbindelse med behandling med smertestillende lægemidler (NSAID)
 • hvis du har mavesår, har haft mavesår eller maveblødninger mere end én gang eller har haft hul i mavesækken eller tarmen
 • hvis du har astma, nældefeber eller snue på grund af allergi overfor acetylsalicylsyre eller andre smertestillende lægemidler (NSAID)
 • hvis du har meget dårlig lever
 • hvis du har meget dårlige nyrer
 • hvis du har tendens til at bløde længere tid fra hud og slimhinder, og du får blå mærker lettere end normalt
 • hvis du er gravid i 7.- 9. måned

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær opmærksom på følgende 

 • Brug af Diclon Rapid kan være forbundet med en forøget risiko for hjertetilfælde (”myokardieinfarkt”) og slagtilfælde. Risikoen øges ved brug af høje doser og ved længere tids brug. Den anbefalede dosis og behandlingstid må normalt ikke overskrides. Bivirkninger kan minimeres ved at bruge Diclon Rapid i så kort tid og med så lav dosis som muligt.
 • Hvis du har hjerteproblemer, tidligere har haft slagtilfælde eller mener, at du har risiko for dette.
  Sørg for at fortælle det til lægen inden du tager Diclon Rapid:
  • hvis du ryger
  • hvis du har sukkersyge (diabetes mellitus)
  • hvis du har hjertekramper (angina), blodpropper, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol eller forhøjede triglycerider
 • Hvis du får smerter i øverste del af maven (mavesår) og/eller blødning fra mave eller tarm, mens du tager Diclon Rapid, skal du stoppe med at tage medicinen og kontakte læge eller skadestue.
 • Pludselige overfølsomhedsreaktioner (anafylaktisk reaktion), som opstår inden for minutter f.eks. hududslæt og åndedrætsbesvær. Ring 112.
 • Alvorligt hududslæt, som kan være livsfarligt. Vær opmærksom på symptomer som blæreformet udslæt med betændelse i huden og kraftig afstødning af hudens øverste lag. Disse hududslæt er meget sjældne og opstår normalt i starten af behandlingen. Stop med at tage Diclon Rapid og kontakt straks lægen.
 • Ældre får oftere bivirkninger ved brug af NSAID-præparater. Kontakt straks læge, hvis du oplever usædvanlige mavesmerter, ændret afføring, halsbrand m.m.
 • Hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald, når du i længere tid har taget Diclon Rapid, kan det skyldes medicinen. Kontakt lægen.
 • Diclon Rapid kan nedsætte temperaturen, hvis du har feber. Det kan også skjule eller udsætte symptomerne på en betændelse. Hvis du føler dig utilpas, så tal med lægen og fortæl, at du tager Diclon Rapid.
 • Diclon Rapid kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, hvis du ønsker at blive gravid.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Diclon Rapid

 • Hvis du på noget tidspunkt, mens du har taget Diclon Rapid, har oplevet tegn eller symptomer på problemer med hjertet eller blodårerne fx brystsmerter, åndenød, svaghed eller sløret tale. Kontakt straks lægen
 • Hvis du tager anden smertestillende medicin (NSAID præparater herunder COX-2 hæmmere)
 • Hvis du har eller tidligere har haft mavesår eller maveblødning
 • Hvis du har eller tidligere har haft blødende tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa) eller betændelse i tarmene (Crohns sygdom), da disse sygdomme kan forværres af NSAID
 • Hvis du har dårligt hjerte
 • Hvis du har for højt blodtryk
 • Hvis du har dårlige nyrer
 • Hvis du har dårlig lever
 • Hvis du har snue eller hævet næseslimhinde på grund af allergi
 • Hvis du har astma eller kroniske lungesygdomme, det gælder også infektioner i luftvejene
 • Hvis du tager anden medicin, som øger syreproduktionen i maven f.eks. medicin mod gigt eller astma (glukokortikoid), blodfortyndende medicin (warfarin) eller medicin mod depression (SSRI, også kaldet ”lykkepiller”)
 • Hvis du har tendens til at få blå mærker og blødning fra hud og slimhinder på grund af for få blodplader i blodet
 • Hvis du har en sjælden, arvelig stofskiftesygdom (hepatisk porfyri)
 • Hvis du skal opereres eller lige har fået en større operation
 • Hvis du har fået eller skal have trukket en tand ud
 • Hvis du tager medicin til forebyggelse af blodpropper (acetylsalicylsyre)
 • Hvis du er i behandling med ciclosporin i forbindelse med en transplantation
 • Hvis du tager vanddrivende medicin (diuretika)
 • Hvis du tager medicin for diabetes

Bemærk

Så længe du får Diclon Rapid, skal du have undersøgt blod og urin regelmæssigt. 

 • Oplys altid ved blodprøvekontrol eller urinprøvekontrol, at du er i behandling med Diclon Rapid.
  Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Diclon Rapid

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Tal med lægen, hvis du tager medicin 

 • for at forebygge blodpropper, ”blodfortyndende medicin”, (warfarin, heparin, acetylsalicylsyre, faktor Xa-hæmmere, trombinhæmmere)
 • som kan øge syreproduktionen i maven f.eks.
  • anden medicin af samme type som Diclon Rapid mod smerter og hævelser (acetylsalicylsyre/ibuprofen)
  • medicin mod immun- og betændelsesreaktioner, gigt, (binyrebarkhormoner)
  • medicin mod depression (SSRI/”lykkepiller”)
 • mod forhøjet blodtryk f.eks.
  • vanddrivende medicin (thiazider, bumetanid og furosemid)
  • ACE-hæmmere (captopril og lisinopril)
  • betablokkere (propranolol og atenolol)
 • som kan forøge dit kalium i blodet, f.eks kaliumtilskud, salterstatninger med kalium, kaliumbesparende medicin, ciclosporin, tacrolimus eller trimethoprim
 • for sukkersyge (f.eks. metformin)
 • mod betændelse (quinolon)
 • mod forhøjet kolesterol. Diclon Rapid skal tages mindst 1 time før eller 4-6 timer efter, at du tager kolesterolsænkende medicin (colestyramin, colestipol)
 • for visse psykiske lidelser (lithium)
 • mod hjertesygdom (digoxin)
 • for leddegigt, psoriasis eller kræft (methotrexat)
 • for at dæmpe immunforsvaret, fordi du har fået en transplantation (ciclosporin og tacrolimus)
 • mod svampeinfektioner (voriconazol) eller urinvejsinfektion (trimethoprim)
 • mod tuberkulose (rifampicin)
 • mod krampeanfald (phenytoin)

 

Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at ændre dosis. 

 

Anden medicin kan påvirke behandlingen med Diclon Rapid, og Diclon Rapid kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller på apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom. 

Brug af Diclon Rapid sammen med mad og drikke

Det er bedst at tage Diclon Rapid før et måltid. Du skal tage Diclon Rapid med et glas vand. Du skal synke tabletterne hele, og du må ikke tygge, dele eller knuse dem. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Du må ikke tage Diclon Rapid i de sidste 3 måneder før forventet fødsel. Det kan skade fosteret og det nyfødte barn. Det kan også forsinke eller forlænge fødslen.
Du må ikke tage Diclon Rapid i de første 6 måneder af graviditeten, medmindre du har aftalt det med lægen. Dosis skal være så lav som mulig, og behandlingen skal vare så kort tid som muligt. Tal med lægen. 

 

Kvinder, der ønsker at blive gravide 

Hvis du ønsker at blive gravid, skal du enten holde op med at tage Diclon Rapid eller kun tage Diclon Rapid i så kort tid som muligt og i så lav dosis som muligt.
Diclon Rapid kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, om der er en anden behandling. 

 

Amning 

Diclon Rapid går over i modermælken. Diclon Rapid må derfor ikke tages i ammeperioden. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Diclon Rapid kan give bivirkninger som svimmelhed, søvnighed, synsforstyrrelser og bevidsthedssvækkelse, der kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Hvis du oplever en eller flere af disse bivirkninger, skal du undlade at køre bil og arbejde med maskiner. 

Diclon Rapid indeholder sojalecithin (sojaolie)

Du må ikke bruge Diclon Rapid, hvis du er overfølsom over for jordnødder (peanuts) eller soja. 

3. Sådan skal du tage Diclon Rapid

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Du skal synke tabletterne hele med et glas vand. Du må ikke tygge, dele eller knuse dem. 

Tag Diclon Rapid i så kort tid og med så lav dosis som muligt for at mindske bivirkningerne.  

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

Til behandling af akut betændelse 

Du skal normalt tage 2-3 tabletter (100 - 150 mg daglig) fordelt på 2 - 3 daglige doser. 

I milde tilfælde kan 1-2 tabletter (50 - 100 mg daglig) fordelt på 1-2 doser være tilstrækkeligt. 

 

Til behandling af migræneanfald 

Du skal tage 1 tablet (50 mg) ved de første tegn på migræneanfald. Hvis smertelindring efter 2 timer ikke er tilstrækkelig, kan du tage yderligere 1 tablet (50 mg). Du må højst tage 4 tabletter (200 mg) daglig. 

 

Brug til børn og unge 

Diclon Rapid er ikke egnet til børn og unge under 14 år. 

Til unge over 14 år: Du skal normalt tage 1-2 tabletter (50 mg til 100 mg) daglig fordelt på 2 doser. Du må højst tage 3 tabletter (150 mg) daglig. 

 

Brug ikke Diclon Rapid til behandling af migræneanfald hos børn og unge. 

Hvis du har taget for meget Diclon Rapid

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Diclon Rapid tabletter, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med. 

 

Symptomer på overdosering kan f.eks. være 

 • kvalme, opkastning, mavesmerter, diarré
 • blødninger fra maven og tarmkanalen
 • svimmelhed, usikre bevægelser, kramper og koma
 • tendens til væske i kroppen, for lavt blodtryk
 • åndedrætsbesvær med blåfarvning af læber og negle
 • tendens til blødninger
 • tinnitus

Hvis du har glemt at tage Diclon Rapid

Hvis du har glemt at tage en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Diclon Rapid

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Nogle bivirkninger kan være alvorlige. 

 

Stop med at bruge Diclon Rapid og søg lægehjælp omgående, hvis du oplever nogle af følgende: 

Alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede  

 • Smerter opadtil i maven og bag nederste del af brystbenet på grund af sår i mavesæk eller tarm. Tal med lægen. Kan i nogle tilfælde udvikle sig til blødende mavesår med blodige opkastninger og/eller blodig eller sort, stinkende afføring eller til hul i mavesæk eller tarm, som kan medføre betændelse i bughinden, med meget voldsomme mavesmerter og meget dårlig almentilstand. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede  

 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme på grund af blodprop i hjertet. Ring 112.
 • Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls eller hævede ben på grund af dårligt hjerte. Kontakt straks læge eller skadestue, ring evt. 112.
 • Vejrtrækningsbesvær/åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker på grund af forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Kvalme, evt. opkastninger, aftagende eller ophørt urinproduktion på grund af nedsat nyrefunktion.
  Kontakt læge eller skadestue.
 • Gulsot, kvalme og opkastninger på grund af leverbetændelse. Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden på grund af alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet. Kontakt lægen.

 

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede  

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) på grund af overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber på grund af forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.
 • Diarré, slim og blødning fra endetarmen på grund af betændelse i tarmen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og hurtigt aftagende urindannelse på grund af akut nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Smerter, feber, blod i urinen og skummende urin, evt. hævelser i ansigt, på hænder og fødder på grund af nyreskade. Kontakt læge eller skadestue.
 • Voldsomme smerter over lænden, langsomt aftagende nyrefunktion, blodig og plumret urin på grund af nyreskade eller afstødning af en del af nyrevævet. Kontakt læge eller skadestue.
 • Voldsomme anfald af smerter i maven, opkastninger, stop for luftafgang og afføring på grund af forsnævring i tarmen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Voldsomme mavesmerter og feber på grund af betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue.
 • Influenzalignende symptomer, træthed, muskelømhed, forhøjede leverenzymer i blodet (tegn på leversygdom).

 

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede  

 • Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed på grund af blodprop i hjernen eller hjerneblødning. Ring 112.
 • Muskelsmerter, muskelsvaghed eller brunfarvet urin på grund af nedbrydning af musklerne. Det kan ende med nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svimmelhed, almen sløjhed og evt. feber på grund af meningitislignende tilstand. Kontakt straks læge eller skadestue, ring evt. 112, hvis du bliver alment sløj med hovedpine, feber og nakkestivhed.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
 • Voldsom, hurtigt udviklet gulsot med kvalme, opkastning og meget udtalt sløjhed. Kontakt læge eller skadestue.
 • Mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelser som f.eks. angst på grund af anfald af porfyri. Kontakt læge eller skadestue.
 • Hoste, opspyt og feber på grund af lungebetændelse. Kontakt lægen.
 • Akut sindslidelse. Kontakt lægen.
 • Gulfarvning af hud og øjne pga. leversvigt. Kontakt lægen.

 

Ikke kendt (frekvens kan ikke fastlås ud fra tilgængelige data) 

 • Milde mavekramper og ømhed i maven, der starter kort efter start på behandling med Diclon Rapid og fortsætter med blødning fra endetarmen eller blodig diarré, almindeligvis inden for 24 timer efter mavesmerternes opståen.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos flere end l ud af 10 behandlede  

 • Diarré, sure opstød.

 

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede  

 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Vægtstigning, åndenød, hævede fødder og ben på grund af væskeophobning i kroppen. Tal med lægen.
 • Hovedpine, svimmelhed, susen for ørerne (Tinnitus).
 • Kvalme, opkastning, mavesmerter, luftafgang fra tarmen, appetitmangel, forstoppelse.
 • Udslæt og kløe.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede  

 • Hjertebanken.
 • Almen sløjhed, tendens til infektioner, især halsbetændelse og høj feber på grund af forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • Astma, åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Bleghed og træthed på grund af blodmangel. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
 • Nældefeber, eksem og betændelse i huden.
 • Snue, overfølsomhed.
 • Søvnløshed, rastløs uro, irritabel adfærd, angst.
 • Vand i kroppen. Kontakt lægen.

 

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede  

 • Søvnlignende bevidsthedssvækkelse.
 • Svien bag brystbenet, sure opstød, synkebesvær på grund af betændelse i spiserøret.
 • Mundbetændelse, betændelse i tungen.
 • Rødme af huden, feber med udslæt i ansigt og på arme og ben.
 • Udslæt på grund af solen eller solarium.
 • Mindre blødninger i hud og slimhinder.
 • Hårtab.
 • Blødningstendens. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

 

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede  

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Feber, træthed, sløjhed på grund af betændelse i blodkar. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Synsnedsættelse, dobbeltsyn og sløret syn. Kontakt lægen.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden. Blæredannelse i huden.
 • Mareridt, hukommelsesbesvær, forvirring, rysten.
 • Nedsat hørelse, smagsforstyrrelser.

 

Diclon Rapid kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. urinprøver og blodprøver, herunder kolesterol- og levertal, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder.
Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Du kan opbevare lægemidlet ved almindelig temperatur. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato eller EXP.  

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Diclon Rapid 50 mg tabletter indeholder:

 • Aktivt stof: Diclofenackalium.
 • Øvrige indholdsstoffer: Vandfri calciumhydrogenphosphat, kolloid vandfri silica, majsstivelse, natriumstivelsesglycolat, povidon, polyvinylalkohol, magnesiumstearat, sojalecithin, xanthangummi, talcum, samt farvestofferne titandioxid (E171) og rød og gul jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Diclon Rapid 50 mg tabletter er runde, rødbrune, filmovertrukne tabletter uden delekærv. 

 

Pakningsstørrelser 

Blisterpakninger med 10, 30 eller 100 stk. tabletter.  

Plastbeholder med 100 stk. tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret Februar 2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...