Latanoprost "Actavis"

øjendråber, opløsning 50 mikrogram/ml

Actavis Group

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lantanoprost Actavis 50 mikrogram/ml øjendråber, opløsning 

Latanoprost 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller den læge der behandler dit barn eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Lantanoprost Actavis til dig eller dit barn personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller den læge der behandler dit barn eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du eller dit barn får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Lantanoprost Actavis
 3. Sådan skal du bruge Lantanoprost Actavis
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Latanoprost Actavis tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes prostaglandinanaloger. Det virker ved at øge den naturlige udstrømning af væske fra øjet til blodet. 

 

Latanoprost Actavis bruges til at behandle åbenvinklet grøn stær (glaukom) og for højt tryk i øjet (okulær hypertension). Disse tilstande er begge forbundet med et forhøjet tryk i øjet, der eventuelt kan påvirke dit syn. 

 

Latanoprost Actavis kan også bruges til behandling af forhøjet tryk i øjet eller glaukom hos børn og spædbørn i alle aldre. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Lantanoprost Actavis

Latanoprost Actavis kan bruges hos voksne mænd og kvinder (inklusiv ældre) og hos børn fra fødslen til 18 år. Latanoprost Actavis er ikke undersøgt hos for tidligt fødte børn (født før 36. graviditetsuge). 

Brug ikke Lantanoprost Actavis hvis du er

 • Allergisk over for latanoprost eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6).
 • Gravid eller forsøger at blive gravid
 • Ammer

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt din læge eller lægen der behandler dit barn eller apotekspersonalet før du bruger Latanoprost Actavis, eller før du giver det til dit barn, hvis du tror noget af det følgende gælder for dig eller dit barn. 

 • Hvis du eller dit barn snart skal have foretaget eller har fået foretaget en øjenoperation (inklusiv operation for grå stær)
 • Hvis du eller dit barn lider af øjenproblemer (som f.eks. øjensmerte, irritation eller betændelse, uklart syn)
 • Hvis du eller dit barn lider af tørre øjne
 • Hvis du eller dit barn har svær astma eller astma, som ikke er velbehandlet.
 • hvis du eller dit barn bruger kontaktlinser. Du kan stadig bruge Lantanoprost Actavis, men du skal følge vejledningen for kontaktlinsebrugere i punkt 3
 • hvis du eller dit barn har eller har haft en virusinfektion i øjet der skyldes herpes simplex-virus (HSV)

Brug af anden medicin sammen med Latanoprost Actavis

Latanoprost Actavis kan muligvis reagere med andre former for medicin. Fortæl det altid til lægen, lægen der behandler dit barn eller på apoteket, hvis du eller dit barn bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Graviditet 

Du må ikke bruge Lantanoprost Actavis mens du er gravid. Fortæl det straks til lægen hvis du er gravid, har mistanke om at du er gravid eller planlægger at blive gravid.  

 

Amning 

Du må ikke bruge Lantanoprost Actavis, hvis du ammer.  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dit syn kan blive sløret i en kort periode, når du bruger Lantanoprost Actavis. I så fald må du ikke køre bil, bruge værktøj eller betjene maskiner, før dit syn bliver klart igen. 

Lantanoprost Actavis indeholder benzalkoniumchlorid

Lantanoprost Actavis indeholder konserveringsmidlet benzalkoniumchlorid. Dette konserveringsmiddel kan give øjenirritation eller forstyrrelser i øjets overflade. Benzalkoniumchlorid kan optages i kontaktlinser og har vist sig at misfarve bløde kontaktlinser. Undgå derfor kontakt med bløde kontaktlinser. Hvis du eller dit barn bruger kontaktlinser, skal de fjernes før brug af Lantanoprost Actavis. Efter brug af Lantanoprost Actavis bør du vente 15 minutter med at tage kontaktlinserne på igen. Se vejledningen for kontaktlinsebrugere i punkt 3

3. Sådan skal du bruge Lantanoprost Actavis

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt efter anvisning fra din læge eller dit barns læge. Er du i tvivl, så spørg lægen eller lægen der behandler dit barn eller på apoteket. 

 

Den sædvanlige dosis for voksne (inklusiv ældre) og børn er 1 dråbe i det/de berørte øje/øjne en gang daglig. Det er bedst at dryppe øjnene om aftenen. 

 

Brug ikke Lantanoprost Actavis mere end én gang daglig, da hyppigere brug kan nedsætte virkningen af behandlingen. 

 

Brug Lantanoprost Actavis, som din læge eller dit barns læge har anvist, indtil du får besked på at ophøre med behandlingen. 

 

Kontaktlinsebrugere  

Hvis du eller dit barn bruger kontaktlinser, skal de tages ud, inden du bruger Lantanoprost Actavis. Efter du har brugt Lantanoprost Actavis, skal du vente 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne tilbage i øjnene. 

Brugsvejledning

 1. Vask hænderne og sid ned eller stå behageligt.
 2. Skru låget af.
 3. Træk forsigtigt ned i det nederste øjenlåg på det berørte øje med en finger.
 4. Før spidsen af flasken tæt til øjet uden, at røre øjet.
 5. Tryk let på flasken, så der kun dryppes én dråbe i øjet. Slip øjenlåget.
 6. Pres en finger mod øjenkrogen af det berørte øje ind mod næsen i ca. 1 minut, mens du holder øjet lukket.
 7. Gentag i det andet øje, hvis lægen har sagt, at du skal dryppe begge øjne.
 8. Skru låget på flasken igen.

 

Hvis du bruger Lantanoprost Actavis med andre øjendråber  

Vent mindst 5 minutter mellem brug af Lantanoprost Actavis og andre øjendråber. 

Hvis du har brugt for meget Lantanoprost Actavis

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Lantanoprost Actavis, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du [af den grund] føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Hvis du drypper for mange dråber i øjet, kan dit øje blive let irriteret, og øjnene kan løbe i vand og blive røde. Dette går over, men hvis du er bekymret, skal du rådføre dig med din læge eller den læge der behandler dit barn. 

 

Kontakt straks lægen, hvis du eller dit barn ved en fejl har slugt Lantanoprost Actavis. 

Hvis du har glemt at bruge Lantanoprost Actavis

Fortsæt med den sædvanlige dosis på det sædvanlige tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den dosis du har glemt. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hvis du holder op med at bruge Lantanoprost Actavis

Du skal tale med din læge eller den læge der behandler dit barn, hvis du ønsker at holde op med at tage Lantanoprost Actavis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

De følgende er kendte bivirkninger ved brug af Lantanoprost Actavis. 

 

Meget almindelige (kan påvirke flere end 1 ud af 10 behandlede):  

 • En gradvis ændring i din øjenfarve på grund af øget mængde brunt pigment i den farvede del af øjet, også kaldet iris. Det er mere sandsynligt, at denne farveændring forekommer, hvis du har blandet øjenfarve (blå-brun, grå-brun, gul-brun eller grøn- brun), end hvis du har enkelt-farvede øjne (blå, grå, grønne eller brune). Ændringen i din øjenfarve kan tage flere år, men det ses typisk inden for de første 8 måneder af behandlingen. Farveændringen kan være permanent og kan være mere tydeligt, hvis du kun anvender Lantanoprost Actavis i det ene øje. Der er intet der tyder på, at den ændrede øjenfarve giver problemer. Når behandling med Lantanoprost Actavis er stoppet, stopper ændringen i øjenfarve også.
 • Røde øjne.
 • Øjenirritation (brændende fornemmelse, følelse af sandkorn i øjet, kløe, sviende fornemmelse eller følelse af at have noget i øjet).
 • Gradvis ændring af øjenvipper i det behandlede øje og de fine hår omkring øjet, hvilket oftest ses hos personer af japansk oprindelse. Disse ændringer omfatter mørkere, længere, tykkere og flere øjenvipper.

 

Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10 behandlede):  

 • Irritation eller ødelæggelse af øjets overflade, betændelse i øjenlågsranden (blefaritis), øjensmerter og lysfølsomhed (fotofobi).

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til1 ud af 100 behandlede):  

 • Hævelse af øjenlåg, tørre øjne, betændelse eller irritation i øjets overflade (keratitis), uklart syn og øjenbetændelse.
 • Hududslæt.

 

Sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 1000 behandlede):  

 • Betændelse i den farvede del af øjet (regnbuehinden), hævelse af nethinden (makulært ødem), hævelse eller kradsning/skade i øjets overflade, hævelse omkring øjet (periorbitalt ødem), øjenvipper der vender i forkert retning eller en ekstra række af øjenvipper.

 • Hudreaktioner på øjenlågene, mørkfarvning af huden på øjenlågene.
 • Astma, forværring af astma og åndenød (dyspnø).

 

Meget sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 behandlede):  

 • Angina, forværring af angina, smerter i brystet, indsunkne øjne.

Patienter har også oplevet følgende bivirkninger: væskefyldt område i den farvede del af øjet (iriscyste), hovedpine, svimmelhed, hjertebanken (palpitationer), smerter i muskler og led samt udvikling af virusinfektion i øjet forårsaget af herpes simplex-virus (HSV). 


Bivirkningerne kløende, løbende næse og feber ses oftere hos børn end hos voksne. 


I meget sjældne tilfælde, har nogle patienter med alvorlig skade på forsiden af øjet (hornhinden) udviklet uklare områder på hornhinden på grund af ophobning af calcium under behandlingen 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar flasken i den ydre karton for at beskytte mod lys.

 

Før flasken åbnes:
Opbevares i køleskab (2° C -8° C). Lægemidlet skal også opbevares på køl under transporten fra producenten til apoteket. Det er dog ikke nødvendigt, at du opbevarer det på køl under transport f.eks. fra apoteket til dit hjem.
 

Efter åbning af flasken:
Opbevares ved temperaturer under 25° C, og anvendes inden 4 uger. 

 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lantanoprost Actavis indeholder

Aktivt stof: latanoprost. En ml øjendråber, opløsning, indeholder 50 mikrogram latanoprost. En dråbe indeholder ca. 1,5 mikrogram latanoprost. 

Øvrige indholdsstoffer: benzalkoniumchlorid, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, dinatriumhydrogenfosfat, vandfrit, natriumchlorid, renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Lantanoprost Actavis er en klar, farveløs øjendråbe opløsning i en plastikflaske med en spids og et plastik låg. Hver flaske indeholder 2,5 ml øjendråber, opløsning svarende til ca. 80 dråber. 

 

Pakningsstørrelser 

Lantanoprost Actavis fås i pakker med 1, 3 eller 6 flasker.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegur 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island 

 

Repræsentant i Danmark  

GxMed Nordic Ivs, Hovedgaden 55B, 2., 2970 Hørsholm, Denmark 

Fremstiller

HBM Pharma s.r.o., 03680 Martin Sklabinskà 30, Slovak Republik. 

Eller 

Pharma Stulln, Werkstr. 3, D-92551 Stulln,Tyskland. 

Eller 

Jadran Galenski Laboratorij d.d., Pulac 4A, Rijeka, 51000, Kroatien 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne

Cypern, Danmark, Finland, Sverige: Lantanoprost Actavis 

Portugal: Latanoprost Aurovitas 

Tyskland: Latanoprost-Actavis 0,005 % Augentropfen 

Irland: Latanoprost Actavis 50 microgram/ml Eye Drops Solution 

Storbritannien: Latanoprost 50microgram Eye Drops Solution 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 10/2017
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...