Quetiapin "Amneal"

filmovertrukne tabletter 25 mg, 100 mg, 200 mg og 300 mg

Amneal Europe

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Quetiapin Amneal 25 mg filmovertrukne tabletter  

Quetiapin Amneal 100 mg filmovertrukne tabletter  

Quetiapin Amneal 150 mg filmovertrukne tabletter  

Quetiapin Amneal 200 mg filmovertrukne tabletter  

Quetiapin Amneal 300 mg filmovertrukne tabletter  

quetiapin  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Quetiapin Amneal til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på: www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Quetiapin Amneal
 3. Sådan skal du tage Quetiapin Amneal
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Quetiapin Amneal indeholder det aktive stof quetiapin. Det tilhører en gruppe af lægemidler, som kaldes antipsykotika. Quetiapin Amneal kan anvendes til at behandle forskellige sygdomme, som:  

 • Bipolar depression: Du føler dig ked af det, eller du kan føle dig deprimeret, have skyldsfølelse, mangle energi, miste appetitten eller have svært ved at sove.
 • Mani: Du kan føle dig meget opstemt, opløftet, begejstret eller hyperaktiv eller have en dårlig dømmekraft, som omfatter aggressiv eller destruktiv opførsel.
 • Skizofreni: Du kan høre eller fornemme ting, som ikke er der, tro på ting, der ikke er sande eller føle dig usædvanlig mistroisk, nervøs, forvirret, have skyldfølelse, være anspændt eller deprimeret.

 

Din læge vil muligvis fortsat ordinere Quetiapin Amneal, selv om du får det bedre. 


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Quetiapin Amneal

Tag ikke Quetiapin Amneal

 • hvis du er allergisk over for quetiapin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Quetiapin Amneal (angivet i pkt. 6).
 • hvis du tager et af følgende lægemidler:
  • visse lægemidler mod HIV
  • medicin med azoler (mod svampeinfektioner)
  • erythromycin eller clarithromycin (mod infektioner)
  • nefazodon (mod depression)

Tag ikke Quetiapin Amneal, hvis ovenstående gælder for dig. Hvis du er i tvivl, så tal med din læge eller apoteket, inden du tager Quetiapin Amneal. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet, før du tager Quetiapin Amneal, hvis: 

 • Du eller nogen i din familie har eller har haft hjerteproblemer, f.eks. problemer med hjerterytmen, svækket hjertemuskel eller betændelse i hjertet eller hvis du tager medicin, der kan påvirke måden, hvorpå dit hjerte slår.
 • Du har lavt blodtryk.
 • Du har haft et slagtilfælde, specielt hvis du er ældre.
 • Du har problemer med leveren.
 • Du har haft krampeanfald.
 • Du har betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis) eller faktorer forbundne med pankreatitis såsom galdesten eller forhøjede værdier af triglycerider (en slags fedt) i blodet.
 • Du har sukkersyge eller har en risiko for at få det. Hvis dette er tilfældet, kan det være at din læge vil checker dit blodsukkerniveau, mens du tager Quetiapin Amneal.
 • Du ved, at du tidligere har haft et lavt antal hvide blodlegemer (som måske eller måske ikke har været forårsaget af anden medicin).
 • Du er en ældre person med demens (nedsat hjernefunktionsevne). Quetiapin Amneal må ikke tages af ældre demente personer, fordi Quetiapin Amneal kan øge risikoen for slagtilfælde eller i nogle tilfælde dødsfald hos disse personer.
 • Du eller nogen i din familie har haft blodpropper, da denne type medicin har været forbundet med dannelsen af blodpropper.

 

Tal med din læge med det samme, hvis du oplever følgende efter at have taget Quetiapin Amneal: 

 • En kombination af feber, alvorlig muskelstivhed, sveden eller bevidsthedstab (en lidelse, som kaldes ”malignt neuroleptikasyndrom”). Dette kræver omgående medicinsk behandling.
 • ufrivillige bevægelser, specielt i ansigtet eller tungen.
 • svimmelhed eller pludselig føler dig meget søvnig. Dette kan øge risikoen (fald) hos ældre patienter.
 • krampeanfald (anfald).
 • en langvarig og smertefuld erektion (priapisme).

 

Disse tilstande kan skyldes denne slags medicin.  

Tal med din læge hurtigst muligt, hvis du har: 

 • feber, influenzalignende symptomer, ondt i halsen, eller enhver anden infektion, da dette kan resultere i et meget lavt antal hvide blodceller. Dette kan medføre behandlingsstop med Quetiapin Amneal og /eller at der skal gives behandling.
 • Forstoppelse sammen med vedholdende mavesmerter, eller forstoppelse, som ikke har reageret på behandling, da dette kan medføre en mere alvorlig blokering af tarmene.

Selvmordstanker og forværring af din depression

Hvis du er deprimeret, kan det være,at du ind imellem tænker på at skade dig selv eller begå selvmord. Disse tanker kan øges, når du starter med at tage din medicin, da denne type lægemidler alle tager lidt tid, før de virker, normalt omkring to uger, men nogle gange først efter lidt længere tid. Det kan også være, at du får flere af disse tanker, hvis du pludselig stopper med at tage din medicin. Det er sandsynligt, at du vil have lettere ved at få sådanne tanker, hvis du er en yngre voksen. Information fra kliniske forsøg viser, at der er en øget risiko for selvmordstanker og/eller selvmordsadfærd hos yngre voksne under 25 år med depression. 


Hvis du på noget tidspunkt tænker på at skade dig selv eller begå selvmord, skal du straks kontakte din læge eller tage på hospitalet. Det kan være en hjælp at fortælle en slægtning eller en god ven, at du er deprimeret, og bede dem læse denne information. Du kan bede dem fortælle dig, hvis de mener, at din depression bliver værre, eller hvis de er bekymrede over en ændring i din opførsel. 

Vægtøgning

Det er set, at patienter, som får Quetiapin Amneal, tager på i vægt. Både du og din læge bør kontrollere din vægt regelmæssigt. 

Børn og unge

Quetiapin Amneal er ikke til brug hos børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Quetiapin Amneal

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.  

Tag ikke Quetiapin Amneal, hvis du tager et af følgende lægemidler: 

 • visse lægemidler mod HIV
 • medicin med azoler (mod svampeinfektioner)
 • erythromycin eller clarithromycin (mod infektioner)
 • nefazodon (mod depression)

 

Fortæl lægen, hvis du tager et af følgende lægemidler: 

 • Epilepsimedicin (som phenytoin eller carbamazepin)
 • Medicin mod forhøjet blodtryk
 • Barbiturater (mod søvnbesvær)
 • Thioridazin (et andet antipsykotika)
 • Medicin som påvirker dit hjerterytme (puls), f.eks. lægemidler, som kan forårsage ubalance i elektrolytterne (lave niveauer af kalium eller magnesium). Dette gælder for eksempel diuretika (vanddrivende medicin) eller bestemte antibiotika (medicin mod infektioner).
 • Medicin, der kan medføre forstoppelse.

 

Tal med din læge, før du eventuelt stopper hvilken som helst medicinsk behandling. 

Brug af Quetiapin Amneal sammen med mad, drikke og alkohol

 • Quetiapin Amneal kan tages med eller uden samtidig fødeindtagelse
 • Vær forsigtig med, hvor meget alkohol du indtager. Dette skyldes, at den samlede virkning af Quetiapin Amneal og alkohol kan gøre dig søvning.
 • Du må ikke drikke grapefrugtjuice, når du tager Quetiapin Amneal, da det kan påvirke den måde, medicinen virker på.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Quetiapin Amneal. Du bør ikke tage Quetiapin Amneal under graviditet, medmindre du har aftalt det med din læge. Du må ikke tage Quetiapin Amneal mens du ammer. Følgende abstinenssymptomer kan opstå hos nyfødte børn, hvis mødre har taget Quetiapin Amneal i den sidste trimester (sidste tre måneder af graviditeten): rystelser, muskelstivhed og eller/svaghed, døsighed, ophidselse, åndedrætsbesvær og problemer med at tage føde til sig. Søg læge, hvis dit nyfødte barn udvikler nogen af disse symptomer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dine tabletter kan gøre dig søvnig. Du må ikke køre bil eller arbejde med maskiner, før du ved, hvordan tabletterne påvirker dig. 

Quetiapin Amneal indeholder lactose

Quetiapin Amneal indeholder lactose, som er en sukkerart. Kontakt lægen, før de tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

Indvirkning på narkotikatestning af urin

Hvis du skal have taget en urinprøve til narkotikatestning, kan behandling med Quetiapin Amneal give positive resultater for metadon og visse stoffer mod depression kaldet tricykliske antidepressive (TCA), hvis bestemte testmetoder anvendes, selv om du ikke tager metadon eller TCA’er. Skulle dette ske, kan der foretages en mere specifik test. 

3. Sådan skal du tage Quetiapin Amneal

Tag altid Quatiapin Amneal nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Din læge vil bestemme hvilken dosering, du skal starte med. Vedligeholdelsesdosis (daglig dosis) vil afhænge af din sygdom og dine behov, men vil normalt være mellem 150 mg og 800 mg. 

 • Du skal tage tabletten en gang daglig ved sengetid eller to gange daglig afhængig af din sygdom.
 • Synk tabletterne hele med et glas vand.
 • Du kan tage tabletterne med eller uden samtidig fødeindtagelse.
 • Du må ikke drikke grapefrugtjuice, når du tager Quetiapin Amneal. Det kan påvirke den måde, medicinen virker på.
 • Selvom du får det bedre, må du ikke stoppe med at tage tabletterne uden at have talt med din læge.

 

Leverproblemer  

Din læge vil muligvis ændre din dosis, hvis du har problemer med leveren. 


Ældre  

Din læge vil muligvis ændre din dosis, hvis du er en ældre person. 


Brug til børn og unge
 

Børn og unge under 18 år må ikke anvende Quetiapin Amneal 

Hvis du har taget for mange Quetiapin Amneal

Hvis du tager flere Quetiapin Amneal end lægen har anbefalet, kan du føle dig søvnig, svimmel og få en unormal hjerterytme (puls). Tag Quetiapintabletterne med dig. 

Hvis du har glemt at tage Quetiapin Amneal

Hvis du glemmer at tage en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis det er tæt på at være tid til den næste dosis, så vent bare indtil da.
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

Hvis du holder op med at tage Quetiapin Amneal

Hvis du pludselig stopper med at tage Quetiapin Amneal, kan det være, at du får svært ved at sove, får kvalme eller hovedpine, diarré, opkastning, bliver svimmel eller irritabel. Din læge kan derfor foreslå, at du mindsker dosis gradvist, før du stopper behandlingen. 


Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):  

 • Svimmelhed (kan medføre fald), hovedpine, tør mund
 • Søvnighed (forsvinder oftest med tiden, når du fortsætter med at tage Quetiapin Amneal) (kan medføre fald)
 • Seponeringssymptomer (symptomer som forekommer, når du stopper med at tage Quetiapin Amneal) inkluderer søvnløshed, kvalme, hovedpine, diarré, opkastning, svimmelhed og irritabilitet. Gradvis nedtrapning over en periode på mindst 1 til 2 uger tilrådes. Vægtøgning
 • Unormale muskelbevægelser. Der kan være problemer med at få gang i musklerne, rysten, rastløshed eller muskelstivhed uden smerte. Ændring i indholdet af visse typer fedt (triglycerider og totalkolesterol) i blodet.

 

Almindelig bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):  

 • Hurtig hjertebanken (puls)
 • Fornemmelse af, at hjertet banker, slår hurtigt eller springer over. Forstoppelse, irriteret mave (fordøjelsesbesvær)
 • Svaghedsfølelse
 • Væskeansamlinger i arme og ben
 • Fald i blodtryk, når du rejser dig op. Du kan føle dig svimmel eller besvime (kan medføre fald)
 • Øget blodsukkerniveau
 • Sløret syn
 • Abnorme drømme og mareridt
 • Øget sultfornemmelse
 • Irritation
 • Tale- og sprogforstyrrelser
 • Selvmordstanker og forværring af depression
 • Stakåndethed
 • Opkastning (fortrinsvis hos ældre)
 • Feber
 • Ændring i indholdet af skjoldbruskkirtelhormoner i blodet.
 • Nedsat antal af visse typer blodlegemer.
 • Stigning i indholdet af leverenzymer i blodet.
 • Stigning i indholdet af hormonet prolaktin i blodet. Stigning i prolaktin kan i sjældne tilfælde medføre:
  • Brysthævelse og uventet dannelse af brystmælk hos mænd og kvinder.
  • Udebleven eller uregelmæssig menstruation hos kvinder.

Ikke almindelig bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):  

 • Krampeanfald
 • Overfølsomhedsreaktioner, der kan omfatte hævede knuder (kvadler), hævelse af huden og hævelse omkring munden.
 • Uro i benene.
 • Synkebesvær.
 • Ufrivillige bevægelser, hovedsageligt ansigt og tunge.
 • Funktionsforstyrrelser i relation til seksuel lyst, ophidselse eller udløsning.
 • Diabetes.
 • Ændring af hjertets elektriske impulser, set på hjertekardiogram (forlængelse af QT- intervallet).
 • Nedsat hjerterytme, der kan forekomme ved behandlingsstart og som kan være forbundet med lavt blodtryk og besvimelse.
 • Vandladningsbesvær.
 • Besvimelse (kan medføre fald).
 • Tilstoppet næse.
 • Nedsat antal røde blodlegemer.
 • Nedsat indhold af natrium i blodet

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):  

 • En kombination af feber, svedeture, muskelstivhed, følelse af stærk døsighed eller besvimelse (en lidelse, der hedder malignt neuroleptikasymptom).
 • Gulfarvning af hud og øjne (gulsot).
 • Leverbetændelse (hepatitis).
 • En langvarig og smertefuld erektion (priapismus).
 • Øget brystudvikling og uventet produktion af brystmælk (galaktoré).
 • Menstruationsforstyrrelse.
 • Blodpropper i venerne specielt i benene (symptomer på dette er hævelse, smerte og rødmen af benet), som gennem blodårerne kan transporteres til lungerne og forårsage smerter i brystet og problemer med at trække vejret. Hvis du får nogle af disse symptomer, skal du straks søge læge.
 • Går, taler, spiser eller udfører andre aktiviteter i søvne.
 • Nedsat kropstemperatur (hypothermi).
 • Betændelse i bugspytkirtlen (pancreas).
 • En tilstand (kaldet metabolisk syndrom), hvor du kan have en kombination af 3 eller flere af følgende bivirkninger: Øget fedt rundt omkring maven, et nedsat indhold af ”godt kolesterol” (HDL-C) og øget fedtindhold i blodet (triglycerider), højt blodtryk og forhøjet indhold af blodsukker.
 • En kombination af feber, influenzalignende symptomer, ondt i halsen eller enhver anden infektion med meget lavt antal hvide blodceller, en tilstand der kaldes agranulocytose.
 • Voldsomme anfald af smerter i maven, stop for luftafgang og afføring pga. stop for tarmpassagen, kontakt læge eller skadestue.
 • Forhøjet kreatinfosfokinase (et stof fra musklerne) i blodet.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Alvorligt udslæt, blærer eller røde pletter på huden
 • En alvorlig allergisk reaktion (anafylaksi), som kan medføre åndedrætsbesvær og shock
 • Pludselig hævelse af huden, som regel omkring øjnene, læber og hals (angioødem).
 • Alvorligt blæreformet udslæt på huden, omkring munden, i øjne og omkring kønsdelene (Stevens-Johnsons syndrom)
 • Uhensigtsmæssig sekretion af et hormon, som kontrollerer mængden af urin
 • Nedbrydning af muskelfibre og smerter i musklerne (rabdomyolyse)
 • Forværring af eksisterende diabetes.

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke bedømmes ud fra eksisterende data)  

 • Uregelmæssigt hududslæt med røde prikker (erythema multiforme).
 • Pludselig alvorlig allergisk reaktion med symptomer såsom feber, blærer på huden og hudafskalning (toksisk epidermal nekrolyse).

Abstinenssymptomer kan forekomme hos nyfødte, hvor mødrene har anvendt Quetiapin Amneal under graviditeten.
Den gruppe medicin, som Quetiapin Amneal tilhører, kan give problemer med hjerterytmen, som kan være alvorlig og i værste fald medføre døden. 


Nogle bivirkninger kan kun ses, når der bliver taget en blodprøve. Det kan være ændringer i mængden af visse fedttyper (triglycerider og totalkolesterol) eller sukker i blodet, ændringer i mængden af thyroideahormoner i blodet, forhøjede leverenzymer, fald i mængden af visse typer blodlegemer, fald i antallet af røde blodlegemer, forhøjet blod-kreatinin-fosfokinase (et stof i musklerne), fald i mængden af natrium i blodet og stigninger i mængden af hormonet prolaktin i blodet. Stigninger i hormonet prolaktin kan i sjældne tilfælde medføre følgende: 

 • Mænd og kvinder kan få øget brystudvikling og uventet produktion af brystmælk
 • Kvinder kan opleve manglende eller uregelmæssig menstruation

 

Det kan være, at din læge tager blodprøver ind imellem. 

 

Bivirkninger hos børn og unge  

De samme bivirkninger, der indtræder hos voksne, kan også forekomme hos børn og unge. Følgende bivirkninger er set oftere hos børn og unge eller er ikke set hos voksne: 

 

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • Øget blodtryk

 

Følgende bivirkninger er set oftere hos børn og unge: 

 

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • Stigninger i mængden af hormonet prolaktin i blodet. Stigninger i hormonet prolaktin kan i sjældne tilfælde medføre følgende:
  • Drenge og piger kan få øget brystudvikling og uventet produktion af brystmælk
  • Piger kan opleve manglende eller uregelmæssig menstruation
 • Øget appetit

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk, eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 

5. Opbevaring

Opbevar Quitiapin Amneal utilgængeligt for børn. 


Brug ikke Quetiapin Amneal efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Quetiapin Amneal indeholder:

 • Aktivt stof: quetiapin. Quetiapin Amneal filmovertrukne tabletter indeholder 25 mg, 100 mg, 150 mg 200 mg eller 300 mg quetiapin (som quetiapinfumarat).
 • Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: Povidon; calciumhydrogenphosphatdihydrat; cellulose, mikrokrystallinsk; natriumstivelseglycolat Type A; lactosemonohydrat; magnesiumstearat; silica, kolloid vandfri; talcum.
Tabletovertræk: Hypromellose, macrogol 400, titandioxid (E171). 25 mg, 100 mg og 150 mg indeholder også gul jernoxid (E172) og 25 mg indeholder rød jernoxid (E172). 100 mg, 150 mg 200 mg og 300 mg tabletter indeholder også prægeblæk med shellac, sort jernoxid (E172) og propylenglycol. 

Udseende og pakningsstørrelser

Filmovertrukne tabletter. 

 

Quetiapin Amneal 25 mg filmovertrukne tabletter: 

Ferskenfarvede, runde, bikonvekse og præget med ”E 52” på den ene side og glatte på den anden side. 

 

Quetiapin Amneal 100 mg filmovertrukne tabletter: 

Gule, runde, bikonvekse og præget med ”E 53” på den ene side og glatte på den anden side. 

 

Quetiapin Amneal 150 mg filmovertrukne tabletter: 

Lysegule, runde, bikonvekse og præget med ”E 54” på den ene side og glatte på den anden side. 

 

Quetiapin Amneal 200 mg filmovertrukne tabletter: 

Hvide, runde, bikonvekse og præget med ”E 55” på den ene side og glatte på den anden side. 

 

Quetiapin Amneal 300 mg filmovertrukne tabletter: 

Hvide, kapselformede, bikonvekse og præget med ”E 56” på den ene side og glatte på den anden side. 

 

HDPE beholdere og PVC/Aluminiumblister 

 

Pakningsstørrelser

 

Beholdere 

Quetiapin Amneal: 25 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg: 100, 250, 500 eller 1.000 tabletter  

Quetiapin Amneal 300 mg: 60, 250, 500 eller 100 tabletter  

 

Blisterpakninger: 1, 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 eller 240 tabletter  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Amneal Pharma Europe Limited  

70 Sir John Rogerson’s Quay  

Dublin 2  

Irland 

Repræsentant

Amneal Nordic ApS  

Kanalholmen 14-18  

2650 Hvidovre  

Danmark 

Fremstiller

APL Swift Services (Malta) Limited  

HF26, Hal Far Industrial Estate,  

Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000  

Malta 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

 

Danmark 

Quetiapin Amneal 

Norge 

Quetiapin Amneal 

Portugal 

Quetiapina Amneal 

Storbritannien 

Quetiapine 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg & 300 mg film-coated tablets 

Sverige 

Quetiapin Amneal 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret i 10/2016.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...