Pentasa Sachet

depotgranulat, endosis 2 g

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pentasa® Sachet 2 g depotgranulat, enkeltdosisbeholder 

Mesalazin 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pentasa Sachet.
 3. Sådan skal du tage Pentasa Sachet.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Pentasa Sachet virker mod kronisk, blødende betændelse i tyktarmen (Colitis ulcerosa), og mod Morbus Crohn sygsom (sygdom med betændelse i tarmen).

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pentasa Sachet

Tag ikke Pentasa Sachet

 • hvis du er allergisk over for mesalazin, salicylater eller et af de øvrige indholdsstoffer i Pentasa Sachet (angivet i punkt 6).
 • hvis du har alvorlig nedsat lever- eller nyrefunktion.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager Pentasa Sachet:  

 • hvis du er allergisk over for sulfasalazin eller salicylater.
 • hvis du har nedsat leverfunktion. Din læge bør jævnligt kontrollere din leverfunktion.
 • hvis du har nedsat nyrefunktion. Din læge bør jævnligt kontrollere din nyrefunktion.
 • hvis du har blødningtendens, udover blødning fra tarmen.
 • hvis du har mavesår.
 • hvis du har en lungesygdom herunder astma. Din læge bør jævnligt kontrollere din lungefunktion.

 

Samtidig behandling med anden medicin kan medføre uønskede vekselvirkninger, se "Brug af anden medicin". 

 

Hvis du oplever akutte symptomer på intolerance som f.eks. akutte mavekramper, akutte mavesmerter, feber, kraftig hovedpine og udslæt, skal du stoppe behandlingen og kontakte din læge. 

 

Lægen vil undersøge dig regelmæssigt, så længe du er i behandling med Pentasa Sachet. 

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Pentasa Sachet. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Pentasa Sachet

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:  

 • Immunsygdomme/leukæmi (Azathioprin, 6-mercaptopurin eller Thioguanin).
 • Blodpropper (Warfarin).

 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Pentasa Sachet sammen med mad og drikke

Du kan tage Pentasa Sachet i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Graviditet:  

 • Hvis du er gravid, bør du kun tage Pentasa Sachet efter aftale med lægen.

Amning:  

 • Hvis du ammer, bør du ikke tage Pentasa Sachet, da det går over i mælken. Tal med lægen.
 • Hvis spædbarnet udvikler diarré, bør amningen stoppes.

Frugtbarhed:  

 • Det er ikke undersøgt om Pentasa Sachet påvirker frugtbarheden.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pentasa Sachet påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Pentasa Sachet

Tag altid Pentasa Sachet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Betændelse i tyktarmen (Colitis Ulcerosa)  

Voksne: 

Individuel dosering. 


Aktiv sygdom:  

Op til 4 g én gang dagligt, eller fordelt på flere doser. 

 

Vedligeholdelsesdosis:  

2 g mesalazin én gang daglig. 

 

Børn (≥ 6 år) og ældre:  

Individuel dosering. 

 

Aktiv sygdom:  

Start med 30-50 mg/kg legemsvægt/dag, fordelt på flere doser. Maksimalt 75 mg mesalazin/kg legemsvægt/dag, fordelt på flere doser dagligt, men højst 4 g mesalazin dagligt. 

 

Vedligeholdelsesdosis:  

Start med 15-30 mg/kg legemsvægt/dag, fordelt på flere doser, men højst 2 g mesalazin. 


Nedsat nyre- og leverfunktion:  

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Du må kun give Pentasa Sachet til børn efter aftale med lægen. 

 

Generelt får børn der vejer under 40 kg halv dosis af voksne, og normal voksen dosering til børn der vejer over 40 kg. 

 

Morbus Crohn sygdom:  

Voksne  

Individuel dosering. 

 

Aktiv sygdom:  

Op til 4 g mesalazin dagligt fordelt på flere doser. 


Vedligeholdelsesdosis: 

Op til 4 g mesalazin dagligt fordelt på flere doser. 


Børn (≥ 6 år) og ældre:  

Individuel dosering. 

 

Aktiv sygdom:  

Start med 30-50 mg/kg legemsvægt/dag, fordelt på flere doser. Maksimalt 75 mg mesalazin/kg legemsvægt/dag, fordelt på flere doser dagligt, men højst 4 g mesalazin dagligt. 

 

Vedligeholdelsesdosis:  

Start med 15-30 mg/kg legemsvægt/dag, fordelt på flere doser, men højst 2 g mesalazin. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion:  

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Du må kun give Pentasa Sachet til børn efter aftale med lægen. 

 

Generelt får børn der vejer under 40 kg halv dosis af voksne, og normal voksen dosering til børn der vejer over 40 kg. 

 

Kontakt lægen, hvis din Morbus Crohn sygdom ikke bliver bedre i løbet af 6 uger, eller du får det værre, mens du er i langtidsbehandling. Ved en dosis på 4 g dagligt. 

Brugsanvisning:

Oral anvendelse. 


Du må ikke tygge depotgranulatet. 

 

Indholdet af brevet (Sachet) hældes ud på tungen og skylles ned med vand eller juice. 

Pentasa Sachet Orifarm A/S, depotgranulat, endosis 2 g 

Det er vigtigt, at dosis tages regelmæssigt for at opnå den ønskede virkning. 

Hvis du har taget for mange Pentasa Sachet

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Pentasa Sachet, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Hvis du har glemt at tage Pentasa Sachet

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Pentasa Sachet

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Betændelse i hjertet og hjertesækken: Feber, smerter i brystet, åndenød, hoste og hævede ben pga. betændelse i hjertesækken.
  Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen.
  Kontakt læge eller skadestue.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet. Kontakt lægen.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).
  Kontakt læge eller skadestue.
 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Alvorlig overfølsomhedsreaktion (DRESS). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Forhøjet tryk i hjernen (hovedpine, kvalme, opkastninger, smerter bag øjnene, synsforstyrrelser). Udbuling af de bløde partier i kraniet hos spædbørn (Spændte fontaneller) (set hos unge i puberteten) Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Smerter i brystet, åndenød, hoste og hævede ben, evt. feber pga. væske i hjertesækken. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hoste, opspyt og feber (allergisk lungebetændelse). Kontakt lægen.
 • Kortåndethed/vejrtrækningsbesvær/astmalignende anfald/åndenød.
  Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Tør hoste uden slim pga. betændelse i lungernes bindevæv. Kontakt læge eller skadestue.
 • Lungebetændelse. Kontakt lægen.
 • Forværring af tarmsygdommen. Kontakt læge.
 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Leversygdom herunder skrumpelever. Kontakt lægen.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter pga. bindevævssygdom. Kontakt lægen.
 • Smerter over lænden, feber, skummende eller blodig urin pga. nyrebetændelse. Kontakt læge eller skadestue.
 • Smerter, feber, blod i urinen og skummende urin, evt. hævelser i ansigt, på hænder og fødder pga. nyreskade. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kvalme, evt. opkastninger, aftagende eller ophørt urinproduktion pga. nedsat nyrefunktion. Kontakt snarest lægen.
 • Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Gulsot og hudkløe pga. skadelig påvirkning af leveren. Kontakt læge eller skadestue.
 • Gulsot. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Diarré, mavesmerter,luftafgang fra tarmen, kvalme, opkastning.
 • Nældefeber, udslæt, rødmen af huden.
 • Hovedpine.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Svimmelhed.
 • Lysfølsomhed (særlig hvis du lider af eksem eller hududslæt)

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Bleghed og træthed pga. blodmangel. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).
  Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du kontakte læge eller skadestue.
 • Allergisk udslæt/hududslæt.
 • Feber pga. overfølsomhed mod Pentasa Sachet.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser, følelsesløshed eller lammelser, evt. smerter i hænder og fødder.
 • Åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Skygger/pletter på lungerne (lungeinfiltration).
 • Hoste.
 • Feber, hoste og opspyt pga. lungebetændelse (pulmonal eosinofili).
 • Hårtab (forbigående).
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.
 • Misfarvning af urinen.
 • Muskelsmerter, smerter i leddene.
 • Nedsat koncentration af sædceller i sæden (forsvinder igen, når du stopper med behandlingen).

 

Pentasa Sachet kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver herunder leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket.
Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Pentasa Sachet utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Pentasa Sachet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Du kan opbevare Pentasa Sachet ved almindelig temperatur.
 • Opbevar Pentasa Sachet i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.
 • Granulatet skal anvendes umiddelbart efter åbning af brevet.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pentasa Sachet indeholder:

Mesalazin 2g. 

Øvrige indholdsstoffer: 

Povidon, ethylcellulose. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Pentasa Sachet er et depotgranulat. Granulaterne er hvide til lysebrune. 

 

Pentasa Sachet 2 g fås i: 

Pakninger med 60 breve med depotgranulater. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 3/2018.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...