Acetylsalicylsyre "Teva"

tabletter 75 mg og 150 mg

Teva

Om indlægssedlen

Information til brugeren.

Bemærk, at der findes to indlægssedler til Acetylsalicylsyre Teva tabletter.  

Hvis du har en håndkøbspakning, skal du læse indlægssedlen på side 2.  

 

Hvis du har en receptpakning, skal du læse indlægssedlen på side 8.  

 

Venlig hilsen Teva Denmark A/S 

Indlægsseddel: Information til brugeren

Acetylsalicylsyre Teva 75 mg, 150 mg og 160 mg tabletter  

acetylsalicylsyre 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Acetylsalicylsyre Teva
 3. Sådan skal du tage Acetylsalicylsyre Teva
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Virkning og anvendelse

Acetylsalicylsyre Teva indeholder acetylsalicylsyre, som i lav dosis tilhører en gruppe medicin, der kaldes trombocytfunktionshæmmere. Trombocytter er små celler i blodet, der får blodet til at størkne. De spiller en rolle i blodpropper. Når der opstår en blodprop i en blodåre, stopper den blodgennemstrømningen og afskærer iltforsyningen. Når det sker i hjertet, kan det forårsage hjerteanfald eller angina. I hjernen kan en blodprop forårsage et slagtilfælde. 

Acetylsalicylsyre Teva tages for at nedsætte risikoen for, at der dannes blodpropper, og forebygger dermed desuden: 

 • hjerteanfald
 • slagtilfælde
 • hjerte-kar-problemer hos patienter, som lider af stabil eller ustabil angina (en form for brystsmerter).

Acetylsalicylsyre Teva bruges også til behandling af pludselig opstået hjerteanfald og til at forebygge, at der dannes blodpropper efter visse former for hjerteoperationer for at udvide eller fjerne blokeringer i blodårerne. 

  Det skal du vide, før du begynder at tage Acetylsalicylsyre Teva

  Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

  Tag ikke Acetylsalicylsyre Teva

  • hvis du er allergisk over for acetylsalicylsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6)
  • hvis du er overfølsom over for andre salicylater eller nonsteroide antiinflammatoriske midler (NSAID). NSAID bruges ofte mod gigt og smerter
  • hvis du har haft astmaanfald eller hævelser i dele af kroppen, f.eks. ansigt, læber, hals eller tunge (angioødem) efter at have taget salicylater eller NSAID
  • hvis du har eller nogensinde før har haft mavesår eller sår i tyndtarmen eller andre former for blødninger såsom et slagtilfælde
  • hvis du har haft problemer med, at dit blod ikke størkner, som det skal
  • hvis du har alvorlige lever- eller nyreproblemer
  • hvis du lider af gigt
  • hvis du er i de sidste 3 måneder af graviditeten. Du må ikke tage højere doser end 100 mg om dagen (se ”Graviditet og amning”)
  • hvis du tager medicin, der hedder methotrexat (f.eks. mod kræft eller leddegigt) i højere doser end 15 mg om ugen

  Advarsler og forsigtighedsregler

  Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Acetylsalicylsyre Teva 

  • hvis du har problemer med nyrerne, leveren eller hjertet
  • hvis du har eller har haft problemer med maven eller tyndtarmen
  • hvis du har forhøjet blodtryk
  • har astma, høfeber, polypper i næsen eller andre kroniske luftvejssygdomme. Acetylsalicylsyre kan udløse astmaanfald
  • hvis du nogensinde har haft podagra
  • hvis du har kraftige menstruationer

  Du skal omgående søge læge, hvis dine symptomer bliver værre, eller hvis du oplever alvorlige eller uventede bivirkninger, f.eks. unormale blødningssymptomer, alvorlige hudreaktioner eller andre tegn på alvorlig allergi (se ”Bivirkninger”).
  Fortæl det til lægen, hvis du skal have foretaget en operation (også en mindre som f.eks. tandudtrækning). Da acetylsalicylsyre er blodfortyndende, kan der være øget risiko for blødninger.
  Acetylsalicylsyre kan forårsage Reye’s syndrom hos børn. Reye’s syndrom er en meget sjælden sygdom, der påvirker hjerne og lever og kan være livstruende. Acetylsalicylsyre Teva bør derfor ikke gives til børn under 16 år uden lægens anvisning.
  Du skal passe på, at du ikke bliver dehydreret (du kan blive tørstig og blive tør i munden), da brugen af acetylsalicylsyre samtidig kan nedsætte nyrefunktionen.
  Denne medicin må ikke bruges mod smerter eller feber.
  Denne medicin må ikke anvendes til børn under 15 år med feber.
  Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Hvis der er mistanke om overdosering, bør du straks søge læge.
  Hvis noget af ovenstående gælder for dig (eller du er usikker), skal du tale med lægen eller apoteket. 

  Brug af anden medicin sammen med Acetylsalicylsyre Teva

  Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
  Effekten af behandlingen kan påvirkes, hvis acetylsalicylsyre tages samtidig med anden medicin såsom: 

  • blodfortyndede medicin/medicin til forebyggelse af blodpropper (f.eks. warfarin, heparin, clopidogrel)
  • mod afstødning af organ efter transplantation (ciclosporin, tacrolimus)
  • mod forhøjet blodtryk (f.eks. diuretika og ACE-hæmmere)
  • til regulering af hjerterytmen (digoxin)
  • mod bipolar lidelse (lithium)
  • mod smerter og betændelse (f.eks. NSAID såsom ibuprofen eller steroider)
  • mod podagra (f.eks. probenecid)
  • mod grøn stær (acetazolamid)
  • mod kræft eller leddegigt (methotrexat i doser lavere end 15 mg om ugen)
  • mod sukkersyge (f.eks. glibenclamid)
  • mod depression (selektive serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI) såsom sertralin eller paroxetin)
  • som hormonbehandling, når binyrerne eller hypofysen er ødelagt eller fjernet, eller som behandling mod betændelse, herunder gigtsygdomme og betændelse i tarmene (kortikosteroider)
  • mod fordøjelsesbesvær (antacida)

  Brug af Acetylsalicylsyre Teva sammen med alkohol

  Indtagelse af alkohol kan øge risikoen for blødning i mavetarmkanalen og forlænge blødningstiden. 

  Graviditet og amning

  Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
  Acetylsalicylsyre bør ikke tages under graviditeten uden lægens anvisning.
  Du bør ikke tage Acetylsalicylsyre Teva, hvis du er i graviditetens sidste 3 måneder, medmindre det er anvist af lægen, og i så fald bør den daglige dosis ikke overstige 100 mg (se ”Tag ikke Acetylsalicylsyre Teva”). Regelmæssige eller høje doser af dette lægemiddel sent i graviditeten kan medføre alvorlige komplikationer hos moderen eller barnet.
  Du bør ikke tage acetylsalicylsyre, hvis du ammer, uden lægens anvisning. 

  Trafik- og arbejdssikkerhed

  Acetylsalicylsyre Teva påvirker ikke din evne til at køre bil eller betjene maskiner. 

   Sådan skal du tage Acetylsalicylsyre Teva

   Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.
   Voksne
   Forebyggelse af hjerteanfald: 

   • Den anbefalede dosis er 75-160 mg én gang dagligt.

   Forebyggelse af slagtilfælde: 

   • Den anbefalede dosis er 75-325 mg én gang dagligt.

   Forebyggelse af hjerte-kar-problemer hos patienter, som lider af stabil eller ustabil angina (en form for brystsmerter): 

   • Den anbefalede dosis er 75-160 mg én gang dagligt.

   Forebyggelse af blodpropper efter visse former for hjerteoperationer: 

   • Den anbefalede dosis er 75-160 mg én gang dagligt.

   Pludselig opstået hjerteanfald: 

   • Den anbefalede dosis er 150-450 mg, der tages så hurtigt som muligt, efter symptomerne viser sig.

   Ældre
   Som for voksne. Generelt bør acetylsalicylsyre anvendes med forsigtighed hos ældre, fordi de har øget risiko for at få bivirkninger. Behandlingen bør vurderes regelmæssigt.
   Brug til børn og unge
   Acetylsalicylsyre bør ikke gives til børn og unge under 16 år uden lægens anvisning (se Advarsler og forsigtighedsregler).
   Indgivelsesmåde Oral anvendelse.
   [Kun for børnesikrede blisterpakninger]
   Vejledning i brug af børnesikrede blisterkort: 

    1. Forsøg ikke at trykke tabletten direkte ud af lommen. Det er ikke muligt at trykke tabletten ud igennem folien. Folien skal derimod trækkes tilbage.
    2. Adskil først en blisterlomme fra resten af blisterkortet ved inddelingerne.
    3. Hiv nu forsigtigt bagsiden af for at åbne lommen.
    4. Nu kan du tage tabletten ud af lommen

   [Kun for børnesikrede beholdere]
   Vejledning i brug af børnesikrede beholdere:
   Tryk låget ned og drej for at åbne. 

   Hvis du har taget for mange Acetylsalicylsyre Teva

   Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Acetylsalicylsyre Teva tabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet.
   Tag pakningen med.
   Symptomer på overdosering kan omfatte ringen for ørerne, problemer med at høre, hovedpine, svimmelhed, forvirring, kvalme, opkast og mavesmerter. En stor overdosis kan give hurtigere vejrtrækning end normalt (hyperventilering), feber, overdreven sveden, rastløshed, kramper, hallucinationer, lavt blodsukker, koma og chok. 

   Hvis du har glemt at tage Acetylsalicylsyre Teva

   Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du vente til det er tid til næste dosis og derefter fortsætte som normalt.
   Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt tablet. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

    Bivirkninger

    Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

    Hvis du oplever følgende alvorlige bivirkninger, skal du stoppe med at tage Acetylsalicylsyre Teva og straks kontakte lægen:

    • Hvis du pludselig begynder at hive efter vejret, får hævelser i læber, ansigt eller på kroppen, besvimer eller får svært ved at synke (alvorlig allergisk reaktion).
    • Hvis huden bliver rødlig med blærer eller skaller af. Du kan samtidig få høj feber og ømme led.

    Det kan være symptomer på sygdommene erythema multiforme, Stevens-Johnson-syndrom eller Lyells syndrom. 

    • Unormale blødninger, såsom ophostning af blod, blod i opkast eller urin eller sort afføring.

    Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

    - Fordøjelsesbesvær 

    • Øget tendens til blødning

    Ikke-almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

    • Nældefeber
    • Løbende næse
    • Åndedrætsbesvær

    Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 personer): 

    • Alvorlig blødning i maven eller tarmene, hjerneblødning, ændret antal blodlegemer
    • Kvalme og opkastning
    • Krampe i de nedre luftveje, astmaanfald
    • Betændelse i blodkarrene
    • Blå mærker med lilla pletter (blødninger under huden)
    • Alvorlige hudreaktioner som f.eks. udslæt også kaldet erythema multiforme og dennes livstruende former Stevens-Johnsons syndrom og Lyells syndrom
    • Overfølsomhedsreaktioner såsom hævelse i f.eks. læber, ansigt eller krop, eller chok
    • Unormale, kraftige eller langvarige menstruationer

    Bivirkninger med ukendt hyppighed (kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data): 

    • Ringen for ørerne (tinnitus) eller nedsat hørelse
    • Hovedpine
    • Voldsom svimmelhed (vertigo)
    • Mavesår eller sår i tyndtarmen og perforering
    • Forlænget blødningstid
    • Nedsat nyrefunktion
    • Salt- eller væskeophobning som kan medføre hævelse af hænder, fødder, ben, mave, bryst eller ansigt.
    • Nedsat leverfunktion
    • Forhøjet indhold af urinsyre i blodet

    Indberetning af bivirkninger

    Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder
    Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S
    Websted: www.meldenbivirkning.dk E-mail: dkma@dkma.dk
    Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

     Opbevaring

     Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

     Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.
     Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen, eller tabletbeholderen/blisterkortet efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
     Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

      Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Acetylsalicylsyre Teva indeholder:

      Aktivt stof:
      Acetylsalicylsyre. 1 tablet indeholder 75, 150 eller 160 mg acetylsalicylsyre.
      Øvrige indholdsstoffer:
      Mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse, kolloid vandfri silica, stearinsyre. 

      Udseende og pakningsstørrelser

      Acetylsalicylsyre Teva 75 mg tabletter er ovale, hvide, bikonvekse tabletter, 9,0 x 5,0 mm.
      Acetylsalicylsyre Teva 150 mg tabletter er ovale, hvide, bikonvekse tabletter, 11,5 x 6,5 mm med et delekærv på den ene side. Tabletten kan deles i to lige store doser.
      Acetylsalicylsyre Teva 160 mg tabletter er ovale, hvide, bikonvekse tabletter, med en diameter på 8,7 mm med et delekærv på den ene side. Tabletten kan deles i to lige store doser.
      Pakningsstørrelser: 75 mg tabletter:
      Blisterpakninger: 28, 50, 500 eller 1000 tabletter.
      Tabletbeholdere: 100, 105, 500 eller 1000 tabletter.
      150 mg tabletter:
      Tabletbeholdere: 100 eller 500 tabletter.
      160 mg tabletter:
      Tabletbeholdere: 100, 105, 500 eller 1000 tabletter.
      Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

      Indehaver af markedsføringstilladelsen:

      Teva B.V. Swensweg 5
      2031 GA Haarlem Holland 

      Repræsentant: Teva Denmark A/S Vandtårnsvej 83A 2860 Søborg

      Tlf.: 44 98 55 11
      E-mail: info@tevapharm.dk 

      Fremstiller:

      Balkanpharma Dupnitsa AD 3, Samokovsko Shosse Str. 2600 Dupnitsa
      Bulgarien 

      Denne indlægsseddel blev senest ændret 04/2018

      Indlægsseddel: Information til brugeren

      Acetylsalicylsyre Teva 75 mg, 150 mg og 160 mg tabletter

      acetylsalicylsyre 

      Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

      • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
      • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
      • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
      • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

      Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

      Oversigt over indlægssedlen

       

      1. Virkning og anvendelseDet skal du vide, før du begynder at tage

      Acetylsalicylsyre Teva
     1. Sådan skal du tage Acetylsalicylsyre Teva 

     2. 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Acetylsalicylsyre Teva

     3. Sådan skal du tage Acetylsalicylsyre Teva 

     4. 3. Det skal du vide, før du begynder at tage Acetylsalicylsyre Teva

     5. Sådan skal du tage Acetylsalicylsyre Teva 

     6. 4. Bivirkninger

     7. Opbevaring 

     8. 5. Opbevaring

     9. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

      1. Virkning og anvendelse

       Acetylsalicylsyre Teva indeholder acetylsalicylsyre, som i lav dosis tilhører en gruppe medicin, der kaldes trombocytfunktionshæmmere. Trombocytter er små celler i blodet, der får blodet til at størkne. De spiller en rolle i blodpropper. Når der opstår en blodprop i en blodåre, stopper den blodgennemstrømningen og afskærer iltforsyningen. Når det sker i hjertet, kan det forårsage hjerteanfald eller angina. I hjernen kan en blodprop forårsage et slagtilfælde. 

       Acetylsalicylsyre Teva tages for at nedsætte risikoen for, at der dannes blodpropper, og forebygger dermed desuden: 

     10. hjerteanfald 

     11. slagtilfælde 

     12. hjerte-kar-problemer hos patienter, som lider af stabil eller ustabil angina (en form for brystsmerter). 

      Acetylsalicylsyre Teva bruges også til behandling af pludselig opstået hjerteanfald og til at forebygge, at der dannes blodpropper efter visse former for hjerteoperationer for at udvide eller fjerne blokeringer i blodårerne. 

      1. Det skal du vide, før du begynder at tage Acetylsalicylsyre Teva

       Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

       Tag ikke Acetylsalicylsyre Teva

     13. hvis du er allergisk over for acetylsalicylsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6) 

     14. hvis du er overfølsom over for andre salicylater eller nonsteroide antiinflammatoriske midler (NSAID). NSAID bruges ofte mod gigt og smerter 

     15. hvis du har haft astmaanfald eller hævelser i dele af kroppen, f.eks. ansigt, læber, hals eller tunge (angioødem) efter at have taget salicylater eller NSAID 

     16. hvis du har eller nogensinde før har haft mavesår eller sår i tyndtarmen eller andre former for blødninger såsom et slagtilfælde 

     17. hvis du har haft problemer med, at dit blod ikke størkner, som det skal 

     18. hvis du har alvorlige lever- eller nyreproblemer 

     19. hvis du lider af gigt 

     20. hvis du er i de sidste 3 måneder af graviditeten. Du må ikke tage højere doser end 100 mg om dagen (se ”Graviditet og amning”) 

     21. hvis du tager medicin, der hedder methotrexat (f.eks. mod kræft eller leddegigt) i højere doser end 15 mg om ugen 

      Advarsler og forsigtighedsregler

      Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Acetylsalicylsyre Teva 

     22. hvis du har problemer med nyrerne, leveren eller hjertet 

     23. hvis du har eller har haft problemer med maven eller tyndtarmen 

     24. hvis du har forhøjet blodtryk 

     25. har astma, høfeber, polypper i næsen eller andre kroniske luftvejssygdomme. Acetylsalicylsyre kan udløse astmaanfald 

     26. hvis du nogensinde har haft podagra 

     27. hvis du har kraftige menstruationer 

      Du skal omgående søge læge, hvis dine symptomer bliver værre, eller hvis du oplever alvorlige eller uventede bivirkninger, f.eks. unormale blødningssymptomer, alvorlige hudreaktioner eller andre tegn på alvorlig allergi (se ”Bivirkninger”). 

      Fortæl det til lægen, hvis du skal have foretaget en operation (også en mindre som f.eks. tandudtrækning). Da acetylsalicylsyre er blodfortyndende, kan der være øget risiko for blødninger. 

      Acetylsalicylsyre kan forårsage Reye’s syndrom hos børn. Reye’s syndrom er en meget sjælden sygdom, der påvirker hjerne og lever og kan være livstruende. Acetylsalicylsyre Teva bør derfor ikke gives til børn under 16 år uden lægens anvisning. 

      Du skal passe på, at du ikke bliver dehydreret (du kan blive tørstig og blive tør i munden), da brugen af acetylsalicylsyre samtidig kan nedsætte nyrefunktionen. 

      Denne medicin må ikke bruges mod smerter eller feber. 

      Denne medicin må ikke anvendes til børn under 15 år med feber. 

      Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Hvis der er mistanke om overdosering, bør du straks søge læge. 

      Hvis noget af ovenstående gælder for dig (eller du er usikker), skal du tale med lægen eller apoteket. 

      Brug af anden medicin sammen med Acetylsalicylsyre Teva

      Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

      Effekten af behandlingen kan påvirkes, hvis acetylsalicylsyre tages samtidig med anden medicin såsom: 

     28. blodfortyndede medicin/medicin til forebyggelse af blodpropper (f.eks. warfarin, heparin, clopidogrel) 

     29. mod afstødning af organ efter transplantation (ciclosporin, tacrolimus) 

     30. mod forhøjet blodtryk (f.eks. diuretika og ACE-hæmmere) 

     31. til regulering af hjerterytmen (digoxin) 

     32. mod bipolar lidelse (lithium) 

     33. mod smerter og betændelse (f.eks. NSAID såsom ibuprofen eller steroider) 

     34. mod podagra (f.eks. probenecid) 

     35. mod grøn stær (acetazolamid) 

     36. mod kræft eller leddegigt (methotrexat i doser lavere end 15 mg om ugen) 

     37. mod sukkersyge (f.eks. glibenclamid) 

     38. mod depression (selektive serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI) såsom sertralin eller paroxetin) 

     39. som hormonbehandling, når binyrerne eller hypofysen er ødelagt eller fjernet, eller som behandling mod betændelse, herunder gigtsygdomme og betændelse i tarmene (kortikosteroider) 

     40. mod fordøjelsesbesvær (antacida) 

      Brug af Acetylsalicylsyre Teva sammen med alkohol

      Indtagelse af alkohol kan øge risikoen for blødning i mavetarmkanalen og forlænge blødningstiden. 

      Graviditet og amning

      Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

      Acetylsalicylsyre bør ikke tages under graviditeten uden lægens anvisning. 

      Du bør ikke tage Acetylsalicylsyre Teva, hvis du er i graviditetens sidste 3 måneder, medmindre det er anvist af lægen, og i så fald bør den daglige dosis ikke overstige 100 mg (se ”Tag ikke Acetylsalicylsyre Teva”). Regelmæssige eller høje doser af dette lægemiddel sent i graviditeten kan medføre alvorlige komplikationer hos moderen eller barnet. 

      Du bør ikke tage acetylsalicylsyre, hvis du ammer, uden lægens anvisning. 

      Trafik- og arbejdssikkerhed

      Acetylsalicylsyre Teva påvirker ikke din evne til at køre bil eller betjene maskiner. 

      1. Sådan skal du tage Acetylsalicylsyre Teva

      Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

      Voksne 

      Forebyggelse af hjerteanfald: 

     41. Den anbefalede dosis er 75-160 mg én gang dagligt. 

      Forebyggelse af slagtilfælde: 

     42. Den anbefalede dosis er 75-325 mg én gang dagligt. 

      Forebyggelse af hjerte-kar-problemer hos patienter, som lider af stabil eller ustabil angina (en form for brystsmerter): 

     43. Den anbefalede dosis er 75-160 mg én gang dagligt. 

      Forebyggelse af blodpropper efter visse former for hjerteoperationer: 

     44. Den anbefalede dosis er 75-160 mg én gang dagligt. 

      Pludselig opstået hjerteanfald: 

     45. Den anbefalede dosis er 150-450 mg, der tages så hurtigt som muligt, efter symptomerne viser sig. 

      Ældre 

      Som for voksne. Generelt bør acetylsalicylsyre anvendes med forsigtighed hos ældre, fordi de har øget risiko for at få bivirkninger. Behandlingen bør vurderes regelmæssigt. 

      Brug til børn og unge 

      Acetylsalicylsyre bør ikke gives til børn og unge under 16 år uden lægens anvisning (se Advarsler og forsigtighedsregler). 

      Indgivelsesmåde Oral anvendelse. 

      [Kun for børnesikrede blisterpakninger] 

      Vejledning i brug af børnesikrede blisterkort: 

      1. Forsøg ikke at trykke tabletten direkte ud af lommen. Det er ikke muligt at trykke tabletten ud igennem folien. Folien skal derimod trækkes tilbage. 

      2. Adskil først en blisterlomme fra resten af blisterkortet ved inddelingerne. 

      3. Hiv nu forsigtigt bagsiden af for at åbne lommen. 

      4. Nu kan du tage tabletten ud af lommen [Kun for børnesikrede beholdere] 

      Vejledning i brug af børnesikrede beholdere: 

      Tryk låget ned og drej for at åbne. 

      Hvis du har taget for mange Acetylsalicylsyre Teva

      Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Acetylsalicylsyre Teva tabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet. 

      Tag pakningen med. 

      Symptomer på overdosering kan omfatte ringen for ørerne, problemer med at høre, hovedpine, svimmelhed, forvirring, kvalme, opkast og mavesmerter. En stor overdosis kan give hurtigere vejrtrækning end normalt (hyperventilering), feber, overdreven sveden, rastløshed, kramper, hallucinationer, lavt blodsukker, koma og chok. 

      Hvis du har glemt at tage Acetylsalicylsyre Teva

      Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du vente til det er tid til næste dosis og derefter fortsætte som normalt. 

      Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt tablet. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

      1. Bivirkninger

       Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

       Hvis du oplever følgende alvorlige bivirkninger, skal du stoppe med at tage Acetylsalicylsyre Teva og straks kontakte lægen:

     46. Hvis du pludselig begynder at hive efter vejret, får hævelser i læber, ansigt eller på kroppen, besvimer eller får svært ved at synke (alvorlig allergisk reaktion). 

     47. Hvis huden bliver rødlig med blærer eller skaller af. Du kan samtidig få høj feber og ømme led. 

      Det kan være symptomer på sygdommene erythema multiforme, Stevens-Johnson-syndrom eller Lyells syndrom. 

     48. Unormale blødninger, såsom ophostning af blod, blod i opkast eller urin eller sort afføring. 

     49. Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

      - Fordøjelsesbesvær 

      • Øget tendens til blødning 

       Ikke-almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

      • Nældefeber 

      • Løbende næse 

      • Åndedrætsbesvær 

       Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 personer): 

      • Alvorlig blødning i maven eller tarmene, hjerneblødning, ændret antal blodlegemer 

      • Kvalme og opkastning 

      • Krampe i de nedre luftveje, astmaanfald 

      • Betændelse i blodkarrene 

      • Blå mærker med lilla pletter (blødninger under huden) 

      • Alvorlige hudreaktioner som f.eks. udslæt også kaldet erythema multiforme og dennes livstruende former Stevens-Johnsons syndrom og Lyells syndrom 

      • Overfølsomhedsreaktioner såsom hævelse i f.eks. læber, ansigt eller krop, eller chok 

      • Unormale, kraftige eller langvarige menstruationer 

       Bivirkninger med ukendt hyppighed (kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data): 

      • Ringen for ørerne (tinnitus) eller nedsat hørelse 

      • Hovedpine 

      • Voldsom svimmelhed (vertigo) 

      • Mavesår eller sår i tyndtarmen og perforering 

      • Forlænget blødningstid 

      • Nedsat nyrefunktion 

      • Salt- eller væskeophobning som kan medføre hævelse af hænder, fødder, ben, mave, bryst eller ansigt. 

      • Nedsat leverfunktion 

      • Forhøjet indhold af urinsyre i blodet 

      Indberetning af bivirkninger

      Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder 

      Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S 

      Websted: www.meldenbivirkning.dk E-mail: dkma@dkma.dk 

      Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

      1. Opbevaring

       Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

       Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. 

       Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen, eller tabletbeholderen/blisterkortet efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

       Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

      2. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Acetylsalicylsyre Teva indeholder:

      Aktivt stof: 

      Acetylsalicylsyre. 1 tablet indeholder 75, 150 eller 160 mg acetylsalicylsyre. Øvrige indholdsstoffer: 

      Mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse, kolloid vandfri silica, stearinsyre. 

      Udseende og pakningsstørrelser

      Acetylsalicylsyre Teva 75 mg tabletter er ovale, hvide, bikonvekse tabletter, 9,0 x 5,0 mm. 

      Acetylsalicylsyre Teva 150 mg tabletter er ovale, hvide, bikonvekse tabletter, 11,5 x 6,5 mm med et delekærv på den ene side. Tabletten kan deles i to lige store doser. 

      Acetylsalicylsyre Teva 160 mg tabletter er ovale, hvide, bikonvekse tabletter, med en diameter på 8,7 mm med et delekærv på den ene side. Tabletten kan deles i to lige store doser. 

      Pakningsstørrelser: 75 mg tabletter: 

      Blisterpakninger: 28, 50, 500 eller 1000 tabletter. 

      Tabletbeholdere: 100, 105, 500 eller 1000 tabletter. 

      150 mg tabletter: 

      Tabletbeholdere: 100 eller 500 tabletter. 

      160 mg tabletter: 

      Tabletbeholdere: 100, 105, 500 eller 1000 tabletter. 

      Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

      6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

      1. Virkning og anvendelse

       Acetylsalicylsyre Teva indeholder acetylsalicylsyre, som i lav dosis tilhører en gruppe medicin, der kaldes trombocytfunktionshæmmere. Trombocytter er små celler i blodet, der får blodet til at størkne. De spiller en rolle i blodpropper. Når der opstår en blodprop i en blodåre, stopper den blodgennemstrømningen og afskærer iltforsyningen. Når det sker i hjertet, kan det forårsage hjerteanfald eller angina. I hjernen kan en blodprop forårsage et slagtilfælde. 

       Acetylsalicylsyre Teva tages for at nedsætte risikoen for, at der dannes blodpropper, og forebygger dermed desuden: 

     50. hjerteanfald 

     51. slagtilfælde 

     52. hjerte-kar-problemer hos patienter, som lider af stabil eller ustabil angina (en form for brystsmerter). 

      Acetylsalicylsyre Teva bruges også til behandling af pludselig opstået hjerteanfald og til at forebygge, at der dannes blodpropper efter visse former for hjerteoperationer for at udvide eller fjerne blokeringer i blodårerne. 

      1. Det skal du vide, før du begynder at tage Acetylsalicylsyre Teva

       Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

       Tag ikke Acetylsalicylsyre Teva

     53. hvis du er allergisk over for acetylsalicylsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6) 

     54. hvis du er overfølsom over for andre salicylater eller nonsteroide antiinflammatoriske midler (NSAID). NSAID bruges ofte mod gigt og smerter 

     55. hvis du har haft astmaanfald eller hævelser i dele af kroppen, f.eks. ansigt, læber, hals eller tunge (angioødem) efter at have taget salicylater eller NSAID 

     56. hvis du har eller nogensinde før har haft mavesår eller sår i tyndtarmen eller andre former for blødninger såsom et slagtilfælde 

     57. hvis du har haft problemer med, at dit blod ikke størkner, som det skal 

     58. hvis du har alvorlige lever- eller nyreproblemer 

     59. hvis du lider af gigt 

     60. hvis du er i de sidste 3 måneder af graviditeten. Du må ikke tage højere doser end 100 mg om dagen (se ”Graviditet og amning”) 

     61. hvis du tager medicin, der hedder methotrexat (f.eks. mod kræft eller leddegigt) i højere doser end 15 mg om ugen 

      Advarsler og forsigtighedsregler

      Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Acetylsalicylsyre Teva 

     62. hvis du har problemer med nyrerne, leveren eller hjertet 

     63. hvis du har eller har haft problemer med maven eller tyndtarmen 

     64. hvis du har forhøjet blodtryk 

     65. har astma, høfeber, polypper i næsen eller andre kroniske luftvejssygdomme. Acetylsalicylsyre kan udløse astmaanfald 

     66. hvis du nogensinde har haft podagra 

     67. hvis du har kraftige menstruationer 

      Du skal omgående søge læge, hvis dine symptomer bliver værre, eller hvis du oplever alvorlige eller uventede bivirkninger, f.eks. unormale blødningssymptomer, alvorlige hudreaktioner eller andre tegn på alvorlig allergi (se ”Bivirkninger”). 

      Fortæl det til lægen, hvis du skal have foretaget en operation (også en mindre som f.eks. tandudtrækning). Da acetylsalicylsyre er blodfortyndende, kan der være øget risiko for blødninger. 

      Acetylsalicylsyre kan forårsage Reye’s syndrom hos børn. Reye’s syndrom er en meget sjælden sygdom, der påvirker hjerne og lever og kan være livstruende. Acetylsalicylsyre Teva bør derfor ikke gives til børn under 16 år uden lægens anvisning. 

      Du skal passe på, at du ikke bliver dehydreret (du kan blive tørstig og blive tør i munden), da brugen af acetylsalicylsyre samtidig kan nedsætte nyrefunktionen. 

      Denne medicin må ikke bruges mod smerter eller feber. 

      Denne medicin må ikke anvendes til børn under 15 år med feber. 

      Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Hvis der er mistanke om overdosering, bør du straks søge læge. 

      Hvis noget af ovenstående gælder for dig (eller du er usikker), skal du tale med lægen eller apoteket. 

      Brug af anden medicin sammen med Acetylsalicylsyre Teva

      Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

      Effekten af behandlingen kan påvirkes, hvis acetylsalicylsyre tages samtidig med anden medicin såsom: 

     68. blodfortyndede medicin/medicin til forebyggelse af blodpropper (f.eks. warfarin, heparin, clopidogrel) 

     69. mod afstødning af organ efter transplantation (ciclosporin, tacrolimus) 

     70. mod forhøjet blodtryk (f.eks. diuretika og ACE-hæmmere) 

     71. til regulering af hjerterytmen (digoxin) 

     72. mod bipolar lidelse (lithium) 

     73. mod smerter og betændelse (f.eks. NSAID såsom ibuprofen eller steroider) 

     74. mod podagra (f.eks. probenecid) 

     75. mod grøn stær (acetazolamid) 

     76. mod kræft eller leddegigt (methotrexat i doser lavere end 15 mg om ugen) 

     77. mod sukkersyge (f.eks. glibenclamid) 

     78. mod depression (selektive serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI) såsom sertralin eller paroxetin) 

     79. som hormonbehandling, når binyrerne eller hypofysen er ødelagt eller fjernet, eller som behandling mod betændelse, herunder gigtsygdomme og betændelse i tarmene (kortikosteroider) 

     80. mod fordøjelsesbesvær (antacida) 

      Brug af Acetylsalicylsyre Teva sammen med alkohol

      Indtagelse af alkohol kan øge risikoen for blødning i mavetarmkanalen og forlænge blødningstiden. 

      Graviditet og amning

      Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

      Acetylsalicylsyre bør ikke tages under graviditeten uden lægens anvisning. 

      Du bør ikke tage Acetylsalicylsyre Teva, hvis du er i graviditetens sidste 3 måneder, medmindre det er anvist af lægen, og i så fald bør den daglige dosis ikke overstige 100 mg (se ”Tag ikke Acetylsalicylsyre Teva”). Regelmæssige eller høje doser af dette lægemiddel sent i graviditeten kan medføre alvorlige komplikationer hos moderen eller barnet. 

      Du bør ikke tage acetylsalicylsyre, hvis du ammer, uden lægens anvisning. 

      Trafik- og arbejdssikkerhed

      Acetylsalicylsyre Teva påvirker ikke din evne til at køre bil eller betjene maskiner. 

      1. Sådan skal du tage Acetylsalicylsyre Teva

      Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

      Voksne 

      Forebyggelse af hjerteanfald: 

     81. Den anbefalede dosis er 75-160 mg én gang dagligt. 

      Forebyggelse af slagtilfælde: 

     82. Den anbefalede dosis er 75-325 mg én gang dagligt. 

      Forebyggelse af hjerte-kar-problemer hos patienter, som lider af stabil eller ustabil angina (en form for brystsmerter): 

     83. Den anbefalede dosis er 75-160 mg én gang dagligt. 

      Forebyggelse af blodpropper efter visse former for hjerteoperationer: 

     84. Den anbefalede dosis er 75-160 mg én gang dagligt. 

      Pludselig opstået hjerteanfald: 

     85. Den anbefalede dosis er 150-450 mg, der tages så hurtigt som muligt, efter symptomerne viser sig. 

      Ældre 

      Som for voksne. Generelt bør acetylsalicylsyre anvendes med forsigtighed hos ældre, fordi de har øget risiko for at få bivirkninger. Behandlingen bør vurderes regelmæssigt. 

      Brug til børn og unge 

      Acetylsalicylsyre bør ikke gives til børn og unge under 16 år uden lægens anvisning (se Advarsler og forsigtighedsregler). 

      Indgivelsesmåde Oral anvendelse. 

      [Kun for børnesikrede blisterpakninger] 

      Vejledning i brug af børnesikrede blisterkort: 

      1. Forsøg ikke at trykke tabletten direkte ud af lommen. Det er ikke muligt at trykke tabletten ud igennem folien. Folien skal derimod trækkes tilbage. 

      2. Adskil først en blisterlomme fra resten af blisterkortet ved inddelingerne. 

      3. Hiv nu forsigtigt bagsiden af for at åbne lommen. 

      4. Nu kan du tage tabletten ud af lommen [Kun for børnesikrede beholdere] 

      Vejledning i brug af børnesikrede beholdere: 

      Tryk låget ned og drej for at åbne. 

      Hvis du har taget for mange Acetylsalicylsyre Teva

      Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Acetylsalicylsyre Teva tabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet. 

      Tag pakningen med. 

      Symptomer på overdosering kan omfatte ringen for ørerne, problemer med at høre, hovedpine, svimmelhed, forvirring, kvalme, opkast og mavesmerter. En stor overdosis kan give hurtigere vejrtrækning end normalt (hyperventilering), feber, overdreven sveden, rastløshed, kramper, hallucinationer, lavt blodsukker, koma og chok. 

      Hvis du har glemt at tage Acetylsalicylsyre Teva

      Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du vente til det er tid til næste dosis og derefter fortsætte som normalt. 

      Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt tablet. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

      1. Bivirkninger

       Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

       Hvis du oplever følgende alvorlige bivirkninger, skal du stoppe med at tage Acetylsalicylsyre Teva og straks kontakte lægen:

     86. Hvis du pludselig begynder at hive efter vejret, får hævelser i læber, ansigt eller på kroppen, besvimer eller får svært ved at synke (alvorlig allergisk reaktion). 

     87. Hvis huden bliver rødlig med blærer eller skaller af. Du kan samtidig få høj feber og ømme led. 

      Det kan være symptomer på sygdommene erythema multiforme, Stevens-Johnson-syndrom eller Lyells syndrom. 

     88. Unormale blødninger, såsom ophostning af blod, blod i opkast eller urin eller sort afføring. 

     89. Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

      - Fordøjelsesbesvær 

      • Øget tendens til blødning 

       Ikke-almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

      • Nældefeber 

      • Løbende næse 

      • Åndedrætsbesvær 

       Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 personer): 

      • Alvorlig blødning i maven eller tarmene, hjerneblødning, ændret antal blodlegemer 

      • Kvalme og opkastning 

      • Krampe i de nedre luftveje, astmaanfald 

      • Betændelse i blodkarrene 

      • Blå mærker med lilla pletter (blødninger under huden) 

      • Alvorlige hudreaktioner som f.eks. udslæt også kaldet erythema multiforme og dennes livstruende former Stevens-Johnsons syndrom og Lyells syndrom 

      • Overfølsomhedsreaktioner såsom hævelse i f.eks. læber, ansigt eller krop, eller chok 

      • Unormale, kraftige eller langvarige menstruationer 

       Bivirkninger med ukendt hyppighed (kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data): 

      • Ringen for ørerne (tinnitus) eller nedsat hørelse 

      • Hovedpine 

      • Voldsom svimmelhed (vertigo) 

      • Mavesår eller sår i tyndtarmen og perforering 

      • Forlænget blødningstid 

      • Nedsat nyrefunktion 

      • Salt- eller væskeophobning som kan medføre hævelse af hænder, fødder, ben, mave, bryst eller ansigt. 

      • Nedsat leverfunktion 

      • Forhøjet indhold af urinsyre i blodet 

      Indberetning af bivirkninger

      Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder 

      Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S 

      Websted: www.meldenbivirkning.dk E-mail: dkma@dkma.dk 

      Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

      1. Opbevaring

       Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

       Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. 

       Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen, eller tabletbeholderen/blisterkortet efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

       Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

      2. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Acetylsalicylsyre Teva indeholder:

      Aktivt stof: 

      Acetylsalicylsyre. 1 tablet indeholder 75, 150 eller 160 mg acetylsalicylsyre. Øvrige indholdsstoffer: 

      Mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse, kolloid vandfri silica, stearinsyre. 

      Udseende og pakningsstørrelser

      Acetylsalicylsyre Teva 75 mg tabletter er ovale, hvide, bikonvekse tabletter, 9,0 x 5,0 mm. 

      Acetylsalicylsyre Teva 150 mg tabletter er ovale, hvide, bikonvekse tabletter, 11,5 x 6,5 mm med et delekærv på den ene side. Tabletten kan deles i to lige store doser. 

      Acetylsalicylsyre Teva 160 mg tabletter er ovale, hvide, bikonvekse tabletter, med en diameter på 8,7 mm med et delekærv på den ene side. Tabletten kan deles i to lige store doser. 

      Pakningsstørrelser: 75 mg tabletter: 

      Blisterpakninger: 28, 50, 500 eller 1000 tabletter. 

      Tabletbeholdere: 100, 105, 500 eller 1000 tabletter. 

      150 mg tabletter: 

      Tabletbeholdere: 100 eller 500 tabletter. 

      160 mg tabletter: 

      Tabletbeholdere: 100, 105, 500 eller 1000 tabletter. 

      Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

      Indehaver af markedsføringstilladelsen

      :

      Teva B.V. Swensweg 5 

      2031 GA Haarlem Holland 

      Repræsentant: Teva Denmark A/S Vandtårnsvej 83A 2860 Søborg

      Tlf.: 44 98 55 11 

      E-mail: info@tevapharm.dk 

      Fremstiller:

      Balkanpharma Dupnitsa AD 3, Samokovsko Shosse Str. 2600 Dupnitsa 

      Bulgarien 

      Revisionsdato

      Denne indlægsseddel blev senest ændret 04/2018
       
       
       
       
      Gå til toppen af siden...