Testogel®

gel, breve 50 mg/dosis

Laboratoires Besins

Om indlægssedlen

Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden du begynder at anvende dette lægemiddel.

 • Gem indlægssedlen. Du får muligvis behov for at læse den igen. 

 • Kontakt din læge eller apotek, hvis du har yderligere spørgsmål. 

 • Dette lægemiddel er ordineret til dig personligt. Du bør ikke give det videre til andre. Det kunne skade dem, selv om deres symptomer er de samme som dine egne.
 • Hvis en bivirkning bliver alvorlig eller du bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bør du fortælle det til din læge eller apotek.

TESTOGEL 50 mg, gel i brev

testosteron 

 

Denne indlægsseddel fortæller:

 1. Hvad TESTOGEL er, og hvad det anvendes til 

 2. Hvad du skal gøre, før du begynder at anvende TESTOGEL 

 3. Hvordan du anvender TESTOGEL 

 4. Hvilke mulige bivirkninger TESTOGEL har 

 5. Hvordan du opbevarer TESTOGEL 

 6. Yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Dette lægemiddel indeholder testosteron, som er et mandligt hormon, der produceres naturligt i kroppen.  

 

Det er en hormonbehandling til mænd, der anvendes til problemer i forbindelse med testosteronmangel som beskrevet under punkt 2 (Vær særlig forsigtig med at anvendeTESTOGEL). 

2. Vigtig information som du skal læse, før du bruger TESTOGEL

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Brug ikke TESTOGEL hvis:

 • du er allergisk over for testosteron eller et af de øvrige indholdsstoffer i gelen 

 • du har prostatakræft 

 • du har brystkræft 

Vær særlig forsigtig med at anvende TESTOGEL

Inden behandlingen med TESTOGEL starter, skal testosteronmanglen være tydeligt påvist ved hjælp af kliniske tegn (tilbagegang af maskuline kønskarakterer, nedsat Lean Body Mass, sløjhed eller træthed, nedsat sexlyst/seksualdrift, manglende evne til at opnå/opretholde en erektion, osv.) og bekræftet med laboratorieprøver, der er gennemført i samme laboratorium. 

 

TESTOGEL anbefales ikke til: 

 • behandling af mandlig sterilitet eller impotens 

 • behandling af børn, da der ikke findes klinisk information vedrørende drenge under 18 år 

 • behandling af kvinder på grund af muligheden for udvikling af mandlige kønskarakterer. 

Androgener kan øge risikoen for forstørret prostata (benign prostatahypertrofi) eller prostatakræft. Regelmæssige undersøgelser af prostata bør gennemføres før behandlingens start og under behandlingen efter din læges anbefalinger. 

 

Hvis du lider af alvorlig hjerte-, lever- eller nyresygdom, kan behandling med TESTOGEL forårsage svære komplikationer i form af ophobning af vand i kroppen, der sommetider følges af kongestivt hjertesvigt (ophobning af væske i hjertet). 

 

Testosteron kan medføre en stigning i blodtrykket. TESTOGEL skal derfor anvendes med forsigtighed, hvis du har forhøjet blodtryk. 

 

Forværring af vejrtrækningsproblemer under søvn er indberettet under behandling med testosteron hos nogle personer, især personer, der er meget overvægtige, eller som allerede lider af åndedrætsbesvær. 

 

Hvis du har en kræftform, der påvirker dine knogler, kan du udvikle forhøjede niveauer af calcium i dit blod eller urin. TESTOGEL kan påvirke disse calciumniveauer yderligere. Din læge vil muligvis kontrollere disse calciumniveauer ved hjælp af blodprøver mens du er i behandling med TESTOGEL. 

 

Hvis du får substitutionsbehandling med testosteron i længere tid, kan du udvikle en abnorm stigning i antallet af røde blodlegemer i dit blod (polycythæmia). Du vil regelmæssigt få taget blodprøver for at kontrollere, at dette ikke er tilfældet. 

 

TESTOGEL skal anvendes med forsigtighed, hvis du lider af epilepsi og/eller migræne, da disse tilstande kan blive forværret. 

 

I tilfælde af kraftige hudreaktioner skal behandlingen tages op til overvejelse og om nødvendigt afbrydes. 

 

Følgende kan tyde på, at du får for meget af produktet: Irritabilitet, nervøsitet, vægtstigning, hyppige eller vedvarende erektioner. Fortæl dette til din læge, som vil justere den daglige dosis TESTOGEL. 

 

Din læge vil gennemføre en komplet undersøgelse, inden behandlingen går i gang. Lægen vil få brug for at tage blodprøver ved to besøg for at måle dine testosteronniveauer, inden du får denne medicin. Du vil regelmæssigt blive kontrolleret (mindst én gang om året og to gange om året, hvis du er ældre eller tilhører risikogruppen) i behandlingsperioden. 

 

Mulig overførsel af testosteron

Under tæt og relativt lange perioder med hudkontakt kan testosteron blive overført til en anden person, medmindre du dækker det behandlede område. Dette kan medføre, at din partner viser tegn på øget testosteronniveau i form af for eksempel mere hår i ansigtet og på kroppen og et dybere stemmeleje. Det kan medføre ændringer i en kvindes menstruationscyklus. Du opnår beskyttelse mod en sådan overførsel ved at bære tøj, der dækker påføringsområdet, eller ved at tage brusebad inden kontakt. 

 

Det anbefales at følge disse sikkerhedsforanstaltninger: 

 • vask hænderne med sæbe og vand efter påføring af gelen, 

 • dæk påføringsområdet med tøj, når gelen er tør, 

 • tag brusebad inden tæt kontakt med andre personer. 

Hvis du mener, at der er overført testosteron til en anden person (kvinde eller barn): 

 • afvask straks det område af huden, der kan være berørt, med sæbe og vand, 

 • giv lægen besked om eventuelle tegn såsom acne eller ændringer i hårvæksten eller hårmønsteret på kroppen eller i ansigtet. 

For at sikre, at ingen andre ved et uheld udsættes for risiko, bør du vente et godt stykke tid fra du påfører TESTOGEL til du har hudkontakt med andre mennesker. Du bør desuden bære en bluse på tidspunkter, hvor du har tæt kontakt med andre, for at dække området, hvor TESTOGEL er påført, eller tage karbad eller brusebad inden kontakt. 

 

Efter påføring af gelen skal du helst vente mindst 6 timer med at tage karbad eller brusebad. Hvis du alligevel har behov for at tage karbad eller brusebad mellem 1 og 6 timer efter påføring af gelen, burde det ikke have markant betydning for virkningerne af din behandling. 

 

Anvendelse af anden medicin

Hvis du tager eller for nylig har taget andre lægemidler, bør du oplyse din læge eller apotek herom, også hvis der er tale om ikke-receptpligtige lægemidler, men især orale antikoagulantia (til fortynding af blodet), insulin eller kortikosteroider. Disse specifikke lægemidler kan medføre, at din dosis af TESTOGEL skal justeres. 

 

Graviditet og amning

TESTOGEL må ikke anvendes af gravide eller ammende kvinder. 

Gravide kvinder skal undgå al kontakt med de hudområder, hvor TESTOGEL er påført. Dette lægemiddel kan forårsage udvikling af uønskede mandlige kønskarakterer hos fosteret. I tilfælde af kontakt vaskes området så hurtigt som muligt med sæbe og vand som anbefalet i ovenstående. 

Hvis din partner bliver gravid, skal du følge instruktionerne til, hvordan du undgår overførsel af testosterongelen. 

 

Bilkørsel og betjening af maskiner

TESTOGEL har ingen indflydelse på evnen til at føre bil eller betjene maskiner. 

 

Sportsmænd og -kvinder

Mænd og kvinder, der dyrker sport, gøres opmærksom på, at dette lægemiddel indeholder et aktivt stof (testosteron), som kan give en positiv reaktion i dopingtest. 

3. Sådan skal du bruge TESTOGEL

Dette lægemiddel må kun anvendes af voksne mænd. 

  

TESTOGEL bør altid anvendes i nøje overensstemmelse med din læges instruktioner. Du bør konsultere din læge, hvis du er usikker. 

  

Den anbefalede dosis er 5 g gel (dvs. 50 mg testosteron), påført én gang dagligt på omtrent samme tidspunkt og helst om morgenen. 

Den daglige dosis kan blive justeret af din læge på individuel basis til en dosis, der ikke må overstige 10 g gel om dagen. 

  

Gelen skal påføres forsigtigt på en ren, tør og rask hud som et tyndt lag på skuldrene, armene eller maven. 

  

Efter åbning af et brev skal hele indholdet tages ud af brevet og straks påføres huden. Gelen skal tørre i mindst 3-5 minutter inden påklædning. Vask hænderne med sæbe og vand efter påføringen. 

  

Påfør ikke gelen på genitalområdet (penis og testikler), da det høje indhold af alkohol kan forårsage lokal hudirritation. 

Testogel® Laboratoires Besins Int., gel, brev 50 mg/dosis 

Hvis du anvender mere TESTOGEL end du bør

Spørg din læge til råds. 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Yasminelle, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

  

Hvis du glemmer at anvende TESTOGEL

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis. 

  

Hvis du holder op med at anvende TESTOGEL

Du må ikke afbryde behandlingen med TESTOGEL, medmindre din læge har sagt, at du skal. Spørg din læge eller apotek, hvis du har yderligere spørgsmål. 

4. Bivirkninger

Som alle andre lægemidler kan TESTOGEL have bivirkninger, selvom ikke alle får bivirkninger. 

  

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos 10 ud af 100 personer) 

Da dette lægemiddel indeholder alkohol, kan hyppig påføring på huden medføre irritation og tør hud. Desuden kan der opstå acne.
 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer) TESTOGEL kan medføre hovedpine, hårtab, smertende, ømme eller forstørrede bryster, ændringer i prostata, diaré, svimmelhed, stigning i blodtrykket, humørsvingninger, ændringer i laboratorieresultater (stigning i antallet af røde blodlegemer i blodet, lipider), forstærket berøringsfølelse, brænden og hukommelsestab. 

 

Andre bivirkninger er observeret under behandling med testosteron oralt eller via injektioner: vægtøgning, ændringer i salte i blodet, muskelsmerter, nervøsitet, depression, fjendtlig indstilling, vejrtrækningsbesvær under søvnen, gulfarvning af huden (gulsot), ændringer i resultaterne af leverfunktionstest, seborré, ændringer i seksualdriften, reduceret indhold af spermier i sæden, hyppige eller vedvarende erektioner, blokeringer, der kan give vandladningsbesvær, væskeretention, overfølsomhedsreaktioner.
 

Hvis en bivirkning bliver alvorlig eller du bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bør du fortælle det til din læge eller apotek.
 

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.
 

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.
 

Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/
 

5. Hvordan du opbevarer TESTOGEL

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.  

 

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Anvend ikke TESTOGEL efter udløbsdatoen, som er angivet på æsken. 

6. Yderligere oplysninger

Hvad TESTOGEL indeholder

 • Det aktive stof er testosteron. Hvert 5 g brev indeholder 50 mg testosteron. 

 • De øvrige indholdsstoffer er carbomer 980, isopropylmyristat, 96% ethanol, natriumhydroxid, renset vand. 

Produktets udseende og pakningsstørrelse

TESTOGEL 50 mg er en farveløs gel, der leveres i et brev med 5 g. 

TESTOGEL fås i æsker med 1, 2, 7, 10, 14, 28, 30, 50, 60, 90 eller 100 breve (ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført). 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Laboratoires Besins International  

3, rue du Bourg l’Abbé 

75003 Paris 

Frankrig 

 

Markesførende instans:

Bayer A/S 

Nørgaardsvej 32 – Postboks 2090 

2800 Kgs. Lyngby 

 

Fremstillere

Laboratoires Besins International 

13, rue Périer 

92120 Montrouge 

Frankrig 

 

eller 

 

Besins Manufacturing Belgium  

Groot Bijgaardenstraat, 128 

1620 Drogenbos 

Belgien 

 

Dette lægemiddel er registreret i medlemslandene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) under følgende navne: 

Østrig, Belgien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Island, Irland, Italien, Luxemburg, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Holland, Storbritannien, Tyskland: TESTOGEL 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel er sidst revideret i
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...