Pentasa Sachet

depotgranulat, endosis 2 g

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pentasa® Sachet 2 g depotgranulat  

mesalazin 

 

Pentasa® er et registreret varemærke, der tilhører Ferring B.V. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Pentasa Sachet til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pentasa Sachet
 3. Sådan skal du tage Pentasa Sachet
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Pentasa Sachet virker mod kronisk, blødende betændelse i tyktarmen og mod Chrohn’s sygdom (sygdom med betændelse i tarmen).  

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pentasa Sachet

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Pentasa Sachet:

 • hvis du er allergisk over for mesalazin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Pentasa Sachet (angivet i punkt 6).
 • hvis du er allergisk over for andre salicylater, f.eks. acetylsalicylsyre (et middel mod smerter).
 • hvis du har en alvorlig nedsat lever- eller nyrefunktion.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Pentasa Sachet: 

 • Hvis du er overfølsom over for sulfasalazin.
 • Hvis din lever ikke fungerer normalt.
 • Hvis dine nyrer ikke fungerer normalt.
 • Hvis du tager medicin mod gigt eller smerter (NSAID).
 • Hvis du tager medicin mod immunsygdomme (azathioprin).
 • Hvis du behandles med 6-mercaptopurin eller thioguanin (kemo-terapi, anvendes til at behandle blodkræft (leukæmi)).
 • Hvis du har en lungesygdom, især astma.
 • Hvis du er i behandling med medicin, der forhindrer blodet i at størkne (medicin mod blodpropper eller blodfortyndende medicin).
 • Hvis du har tendens til blødning.
 • Hvis du har mavesår.
 • Hvis du har en lungesygdom herunder astma, bør din læge jævnligt kontrollere din lungefunktion.
 • Hvis du pludselig får kramper, mavesmerter, feber, kraftig hovedpine og udslæt. I disse tilfælde skal du straks holde op med at bruge Pentasa Sachet.
 • Hvis du oplever akutte symptomer på intolerance som f.eks. akutte mavekramper, akutte mavesmerter, feber, kraftig hovedpine og udslæt, skal du stoppe behandlingen og kontakte din læge.

Det er vigtigt, at du er i kontrol hos din læge, når du tager Pentasa Sachet.
Mens du er i behandling med denne medicin, vil din læge normalt tage blodprøver og urinprøver for at kontrollere din nyrefunktion, specielt i starten af behandlingen. 

Brug af anden medicin sammen med Pentasa Sachet

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Fortæl det til lægen, hvis du tager: 

 • medicin mod immunsygdomme (azathioprin).
 • medicin mod blodkræft (leukæmi) (6-mercap- topurin eller thioguanin (kemoterapi)).
 • blodfortyndende medicin som bruges mod blodpropper (warfarin).

Brug af Pentasa Sachet sammen med mad og drikke

Du skal tage Pentasa Sachet sammen med et glas vand eller appelsinjuice. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Hvis du er gravid, må du kun tage Pentasa Sachet efter aftale med lægen. 

 

Amning 

Pentasa Sachet går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Hvis du ammer, må du kun tage Pentasa Sachet efter aftale med lægen. Hvis barnet udvikler allergiske reaktioner efter amning, f.eks. diarré skal amningen stoppes. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pentasa Sachet påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Pentasa Sachet

Tag altid Pentasa Sachet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Vær opmærksom på, at ikke alle godkendte doseringsmuligheder/anvendelsesmuligheder kan følges med dette præparat. 

Dosering

Betændelse i tyktarmen 

Voksne 

Aktiv sygdom: Individuelt. Op til 4 g mesalazin 1 gang dagligt eller fordelt på flere doser. 

Vedligeholdelsesdosis: Normal dosis er 2 g mesalazin 1 gang dagligt. 

 

Børn (6 år og ældre): 

Følg lægens anvisning. 

Aktiv sygdom: Normalt startes med 30-50 mg pr. kg legemsvægt pr. dag fordelt på flere doser. Maksimal dosering er 75 mg pr. kg legemsvægt pr. dag, fordelt på flere doser. Total daglig dosering bør ikke overskride 4 g. 

Vedligeholdelsesdosis: Normalt startes med 15-30 mg pr. kg legemsvægt pr. dag, fordelt på flere doser. Total daglig dosering bør ikke overskride 2 g. 

 

Ældre: 

Dosisnedsættelse er ikke nødvendigt til ældre mennesker. 

 

Crohn’s sygdom 

Voksne: 

Individuelt. Op til 4 g mesalazin dagligt fordelt på flere doser. 

 

Børn (6 år og ældre): 

Følg lægens anvisning. 

Aktiv sygdom: Normalt startes med 30-50 mg pr. kg legemsvægt pr. dag fordelt på flere doser. Maksimal dosering er 75 mg pr. kg legemsvægt pr. dag, fordelt på flere doser. Total daglig dosering bør ikke overskride 4 g. 

Vedligeholdelsesdosis: Normalt startes med 15-30 mg pr. kg legemsvægt pr. dag, fordelt på flere doser. Total daglig dosering bør ikke overskride 2 g. 

 

Ældre: 

Dosisnedsættelse er ikke nødvendigt til ældre mennesker. 

 

Kontakt lægen, hvis din Crohn’s sygdom ikke bliver bedre i løbet af 6 uger, eller du får det værre, mens du er i langtidsbehandling. 

Brugsanvisning

Du må ikke tygge depotgranulatet. Du skal bruge depotgranulatet umiddelbart efter åbning af brevet. Hæld brevets indhold ud bagerst på tungen og skyl det ned med vand eller juice (se figur). 

Pentasa Sachet Paranova Danmark A/S depotgranulat, enkeltdosisbeholder 2 g 

Det er vigtigt, at du tager granulatet regelmæssigt og uden at springe en dosis over for at få den bedste virkning. 

Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

Hvis du har taget for meget Pentasa Sachet

Der er begrænset erfaring med overdosering. Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget mere af Pentasa Sachet, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at tage Pentasa Sachet

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt med den normale dosering. 

Hvis du holder op med at tage Pentasa Sachet

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Betændelse i bugsspytkirtlen: Voldsomme mavesmerter, feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Feber, smerter i brystet, åndenød, hoste og hævede ben pga. betændelse i hjerte- sækken/hjertemusklen. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112

 

Meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Træthed og bleghed, evt. tendens til hals- betændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet. Kontakt lægen.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især hals- betændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Diarré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse. Kontakt lægen.
 • Forhøjet tryk i hjernen (hovedpine, kvalme, opkastninger, smerter bag øjnene, syns- forstyrrelser). Set hos unge i puberteten. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Kortåndethed/vejrtrækningsbesvær/astmalignende anfald/åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Lungebetændelse evt. med en fortætning af lungevævet og talrige små udbredte infektionsområder mellem alveolerne. Kontakt lægen.
 • Akut forværring af tarmsygdom. Kontakt lægen.
 • Gulsot og hudkløe pga. skadelig påvirkning af leveren. Kontakt læge eller skadestue.
 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Træthed, utilpashed, evt. gulsot pga. skrumpe- lever. Kontakt lægen.
 • Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter pga. bindevævssygdom. Kontakt lægen.
 • Langsom aftagende nyrefunktion med anfald af smerter over lænden, plumret eller blodig urin pga. nyreskade. Kontakt læge eller skadestue.
 • Smerter, feber, blod i urinen og skummende urin, evt. hævelser i ansigt, på hænder og fødder pga. nyreskade. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt. (kan være forbigående ved behandlingens ophør). Kontakt læge eller skadestue.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. (Steven-Johnsons syndrom). Kontakt læge eller skadestue.
 • Overfølsomhedsreaktioner, herunder: udslæt/ hududslæt, drug fever (feber pga. lægemidlet), alvorlig overfølsomhedsreaktion (DRESS). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Diarré, mavesmerter, kvalme, opkastning, øget luftafgang fra tarmen (flatulens).
 • Nældefeber, udslæt.
 • Hovedpine.

 

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Øget følsomhed af huden for sollys.
 • Svimmelhed.

 

Meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Bleghed og træthed pga. blodmangel. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du kontakte læge eller skadestue.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser, følelsesløshed eller lammelser, evt. smerter i hænder og fødder.
 • Åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt.
 • Feber, føleforstyrrelser i arme og ben, hårtab.
 • Hårtab.
 • Smerter i muskler og led.
 • Misfarvning af urin.
 • Sæd med lavt antal sædceller (kaldet oligospermi, forbigående).
 • Vand omkring hjertet (perikardial effusion).
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.
 • Feber, hoste og opspyt pga. lungebetændelse.

Pentasa Sachet kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver og leverprøver. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Pentasa Sachet utilgængeligt for børn.
 • Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.
 • Granulatet skal anvendes umiddelbart efter åbning af brevet.
 • Brug ikke Pentasa Sachet efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pentasa Sachet indeholder:

 • Aktivt stof: Mesalazin 2 g.
 • Øvrige indholdsstoffer: Ethylcellulose og povidon.

Udseende og pakningsstørrelser:

Udseende 

Pentasa Sachet er depotgranulater. 

Granulaterne er hvide til lysebrune. 

 

Pakningsstørrelser 

Pentasa Sachet findes i en pakningsstørrelse á 60 breve med depotgranulater. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og frigiver

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S 

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad 

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret januar 2018.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...