Gaviscon®

oral suspension

Nordic Drugs

Om indlægssedlen

Information om Gaviscon oral suspension

Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge medicinen

 • Du kan få denne medicin uden recept. For at opnå den bedste virkning, skal du altid følge vejledningerne i denne information.
 • Gem informationen. Du får måske brug for at læse den igen.
 • Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.

I denne information er der oplysninger om

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Vigtig information som du skal læse, før du bruger Gaviscon oral suspension.
 3. Sådan skal du bruge Gaviscon oral suspension.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Yderligere information.

1. Virkning og anvendelse

Gaviscon danner et skumlag oven på det sure maveindhold og forhindrer tilbageløb af maveindholdet til spiserøret. 

Gaviscon er en oral suspension, som bruges mod halsbrand, sure opstød og ved spiserørsbrok. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

2. Vigtig information som du skal læse, før du bruger Gaviscon oral suspension

Brug ikke Gaviscon oral suspension hvis:

 • Du er overfølsom (allergisk) over for de virksomme indholdsstoffer eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Gaviscon oral suspension.

Særlige forholdsregler

Hvis dine nyrer ikke virker normalt, skal du altid tale med din læge, før du bruger Gaviscon oral suspension. 

 

Du må kun bruge Gaviscon til nyfødte og småbørn efter lægens anvisninger. 

Brug af Gaviscon oral suspension sammen med mad og drikkevarer

Du må ikke bruge Gaviscon oral suspension sammen med drikkevarer, der indeholder citronsyre. 

Vigtig information om nogle af øvrige indholdsstoffer i Gaviscon oral suspension

Gaviscon oral suspension indeholder konserveringsmidlerne methylparahydroxybenzoat E218 og propylparahydroxybenzoat E216, der kan give allergiske reaktioner, også efter du er holdt op med at bruge Gaviscon. 

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin. 

 

Graviditet: 

Du kan bruge Gaviscon oral suspension under graviditet. 

 

Amning: 

Du kan amme, selv om du bruger Gaviscon oral suspension. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Gaviscon påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler. 

 

Hvis du tager Gaviscon sammen med anden medicin, kan virkningen blive anderledes. Tal med din læge, hvis du er i behandling med midler mod: 

 • infektioner (fluoroquinoloner, tetracykliner)
 • svampeinfektion (ketoconazol)
 • blærehalskræft (estramustin)
 • skjoldbruskkirtelhormon forstyrrelser (tyreoideahormoner)
 • utilstrækkelig hjertefunktion (digoxin)
 • hjerterytmeforstyrrelse (sotalol)
 • knogleskørhed (clodronat)
 • afstødelse af transplanteret organ (mycophenolatmofetil)
 • epilepsi (gabapentin)
 • reumatisme (penicillamin)
 • smerter (diflunisal)

 

Gaviscon nedsætter virkningen af jernpræparater, hvis du tager det samtidigt. Lægemidlerne bør derfor tages med mindst 2 timers mellemrum.  

3. Sådan skal du tage Gaviscon oral suspension

Gaviscon omrystes umiddelbart inden brug.
Suspensionen kan tages med en lille smule vand efter behov. Drik ikke direkte af flasken. 

Dosering

Voksne og børn over 2 år: 

10-20 ml Gaviscon oral suspension tages efter behov ½ time efter et måltid og umiddelbart før sengetid eller efter lægens anvisning. 

 

Børn ½-2 år: 

5-10 ml Gaviscon oral suspension fordelt på flere doser, helst efter et måltid. 

 

Børn under ½ år: 

1-2 ml Gaviscon oral suspension per kg legemsvægt per dag, fordelt på flere doser, helst efter et måltid. 

Har du taget for meget Gaviscon oral suspension

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Gaviscon oral suspension end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. 

Har du glemt at tage Gaviscon oral suspension

Du skal ikke tage en dobbelt dosis, men blot fortsætte med den planlagte dosering. Tag aldrig dobbelt dosis. 

4. Bivirkninger

Gaviscon kan som al anden medicin give bivirkninger. 

 

Hvis du lider af nedsat nyrefunktion med uræmi (ophobning af affaldsstoffer i blodet), kan der forekomme bivirkninger som f.eks. krampe. 

 

Der kan i meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger. Ønsker du information om disse bivirkninger, så spørg lægen eller apoteket. 

 

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her i informationen, så at bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive suppleret. 

 

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling. 

 

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: http://laegemiddelstyrelsen.dk/. 

5. Opbevaring

Opbevar Gaviscon oral suspension utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares over 25 oC. Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses. Hold beholderen tæt tillukket. 

 

Brug ikke Gaviscon oral suspension efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

6. Yderligere information

Aflever altid medicinrester på apoteket. 

Gaviscon oral suspension 1 ml indeholder:

De virksomme indholdsstoffer er: natriumalginat 50 mg; natriumhydrogencarbonat 17 mg; aluminiumhydroxid 15 mg og calciumcarbonat 15 mg.
De øvrige indholdsstoffer er: saccharinnatrium; methylparahydroxybenzoat (konserveringsmiddel E218); propylparahydroxybenzoat (konserveringsmiddel E216); kolloid vandfri silica; xanthangummi; citron-, hindbær-, vanillearoma og renset vand. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Markedsføring i Danmark: 

Nordic Drugs AB  

Box 300 35  

SE-200 61 Limhamn  

Sverige 

Fremstiller

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Importgatan 20
422 46 Hisings Backa
Sverige 

Repræsentant i Danmark

Nordic Drugs Danmark
Gl. Kongevej 135B, mezz., tv.
1850 Frederiksberg C 

Revisionsdato

Revideret December /2012
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...