Airflusal Sprayhaler

inhalationsspray, suspension 25+125 mikrog./dosis

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Airflusal® Sprayhaler 25 mikrogram/125 mikrogram/dosis, inhalationsspray, suspension 

Salmeterol/fluticasonpropionat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.  

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Airflusal Sprayhaler.
 3. Sådan skal du bruge Airflusal Sprayhaler.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Airflusal Sprayhaler indeholder to slags lægemidler; salmeterol og fluticasonpropionat:  

 • Salmeterol tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes langtidsvirkende bronkodilatatorer. De hjælper med at holde luftvejene i lungerne åbne, hvilket gør det nemmere at trække vejret. Virkningen holder i mindst 12 timer.
 • Fluticasonpropionat tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes kortikosteroider, der mindsker hævelse og irritation i lungerne.

Airflusal Sprayhaler er ikke anbefalet til børn. 


Lægen har ordineret denne medicin for at forebygge vejrtrækningsproblemer som f.eks. astma.
Du skal bruge Airflusal Sprayhaler hver dag som anvist af lægen for at være sikker på, at din astma kommer under kontrol. 


Airflusal Sprayhaler forebygger åndenød og hvæsende vejrtrækning, men må ikke bruges til lindring af pludselige anfald af åndenød eller hvæsende vejrtrækning. Hvis det sker, skal du bruge en hurtigtvirkende behovs-inhalator, f.eks. salbutamol. Du bør altid have din behovs-inhalator på dig. 


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Airflusal Sprayhaler

Brug ikke Airflusal Sprayhaler

Hvis du er allergisk over for salmeterol, fluticasonpropionat eller det øvrige indholdsstof (angivet i afsnit 6). 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Airflusal Sprayhaler, hvis du har 

 • en hjertesygdom, herunder uregelmæssigt eller hurtigt hjerteslag
 • overaktiv skjoldbruskkirtel
 • sukkersyge (Airflusal Sprayhaler kan forhøje dit blodsukker)
 • lavt indhold af kalium i blodet
 • nuværende tuberkulose, eller tidligere har haft det, eller andre infektioner i lungerne.

 

Kontakt lægen, hvis: 

 • du under behandlingen med Airflusal Sprayhaler får sløret syn eller andre synsforstyrrelser.
 • du er af afrikansk eller afrocaribisk oprindelse og dine astmasymptomer ikke kommer under kontrol eller bliver værre når du bruger Airflusal Sprayhaler.

 

Doping: Der kræves en særlig dispensation, Therapeutic Use Exemption (TUE), ved behandling med Airflusal Forspiro. TUE skal anmeldes til stævneledelsen før konkurrencer. 


Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Airflusal Sprayhaler. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

 

Lægen vil undersøge dig regelmæssigt, så længe du er i behandling med Airflusal Sprayhaler. 

Brug af anden medicin sammen med Airflusal Sprayhaler

Hvis du tager et eller flere af følgende lægemidler, skal du fortælle det til lægen, inden du begynder at bruge Airflusal Sprayhaler: 

 • betablokkere. Betablokkere bruges primært til behandling af forhøjet blodtryk eller andre hjertesygdomme.
 • medicin til behandling af infektioner inklusive visse former for HIV-medicin (f.eks. ritonavir, cobicistat, ketoconazol, itraconazol, telithromycin og erythromycin). Nogle af disse typer af medicin kan øge mængden af fluticasonpropionat eller salmeterol i kroppen. Det kan øge risikoen for bivirkninger ved Airflusal Sprayhaler, herunder uregelmæssig hjerterytme, eller det kan forværre bivirkningerne. Det kan være, at din læge vil overvåge dig omhyggeligt, hvis du tager sådanne lægemidler.
 • kortikosteroider (som tabletter eller injektion). Hvis du for nylig har fået kortikosteroider, kan det øge risikoen for, at dette lægemiddel kan påvirke din hormonproduktion.
 • diuretika ("vanddrivende medicin"), der anvendes til behandling af forhøjet blodtryk.
 • lægemidler, der indeholder xanthiner. Disse lægemidler anvendes ofte til behandling af astma.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet:  

 • Hvis du er gravid, bør du kun bruge Airflusal Sprayhaler efter aftale med lægen.

 

Amning:  

 • Du må ikke bruge Airflusal Sprayhaler, hvis du ammer. Tal med lægen.

 

Frugtbarhed: 

 • Det er ikke undersøgt om Airflusal Sprayhaler påvirker frugtbarheden.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Airflusal Sprayhaler påvirker ikke, eller kun i ubetydelig grad, arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Airflusal Sprayhaler

Brug altid Airflusal Sprayhaler nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 • Brug Airflusal Sprayhaler hver dag, indtil lægen siger, at du skal stoppe. Du må ikke tage mere end den anbefalede dosis. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.
 • Du må ikke stoppe med at bruge Airflusal Sprayhaler eller nedsætte din dosis af Airflusal Sprayhaler uden først at tale med lægen.
 • Airflusal Sprayhaler skal inhaleres gennem munden ned i lungerne.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 2 inhalationer 2 gange dagligt 

 

Hvis dine symptomer er velkontrollerede ved at bruge Airflusal Sprayhaler 2 gange dagligt, kan din læge beslutte at nedsætte din dosis til 1 gang dagligt. Dosis kan ændres til: 

 • 1 inhalation ved sengetid - hvis du har symptomer om natten
 • 1 inhalation om morgenen - hvis du har symptomer om dagen.

Det er meget vigtigt, at du følger lægens anvisninger om antallet af inhalationer, og hvor ofte du skal tage din medicin. Hvis du bruger Airflusal Sprayhaler mod astma, vil lægen regelmæssigt kontrollere dine symptomer. 


Kontakt strakt lægen, hvis din astma bliver værre, eller hvis din vejrtrækning bliver dårligere. Hvis din vejrtrækning er blevet mere hvæsende, hvis du oftere får en fornemmelse af, at din brystkasse snævrer sig sammen, eller hvis du har brug for mere af din hurtigvirkende anfaldsmedicin, skal du fortsætte med at bruge Airflusal Sprayhaler, men uden at øge antallet af inhalationer, da det kan føre til en forværring af din tilstand, og du kan blive alvorligt syg. Kontakt lægen, da du måske har brug for yderligere behandling. 

 

Brug til børn:  

Airflusal Sprayhaler er ikke anbefalet til børn. 

Brugsvejledning

 • Få lægen eller apotekspersonalet til at vise dig, hvordan du skal bruge din inhalationsspray. De bør jævnligt tjekke, at du bruger den korrekt. Hvis du ikke bruger din Airflusal Sprayhaler rigtigt eller ikke følger lægens anvisning, kan det måske betyde, at den ikke hjælper på din astma, som den skal.
 • Medicinen er i en trykbeholder, monteret i et plastikhylster med mundstykke.
 • Der er dosistæller på inhalationssprayen, der viser, hvor mange doser der er tilbage. Når du bruger inhalationssprayen, vil dosistælleren typisk dreje rundt under hver 5-7. inhalation og tælle ét tal ned. Dosistælleren viser, hvor mange inhalationer der cirka er tilbage i inhalationssprayen.
 • Pas på ikke at tabe inhalationssprayen, da det kan få dosistælleren til at tælle ned.

 

Test af inhalationssprayen  

 • Når du bruger din inhalationsspray for første gang, skal du tjekke, at den virker. Tag beskyttelseshætten af ved at klemme let på siderne med tommel- og pegefinger og trække den af.
 • Ryst inhalationssprayen grundigt, og vend mundstykket væk fra dig, og tryk 4 pust ud i luften. Ryst inhalationssprayen før hvert pust. Dosistælleren står på 120, som er antallet af pust i inhalationssprayen. Tryk to pust ud i luften, hvis inhalationssprayen ikke har været brugt i en uge eller mere.

 

Sådan bruger du inhalationssprayen  

NB. Vedlagt en løs etiket i æsken, der skal påsættes Sprayhaler efter åbning af folieposen. 

 

Påfør etiketten dato for åbning af folieposen. Det er vigtigt, at du trækker vejret så langsomt som muligt, lige før du skal bruge din inhalationsspray. 

 

 1. Du skal sidde ret op eller stå op, når du bruger din inhalationsspray.
 2. Fjern beskyttelseshætten (som beskrevet i trin 1 under Test af inhalationssprayen). Sørg for, at mundstykket er rent både indvendigt og udvendigt, og at der ikke sidder noget i det (figur A).
  Airflusal Sprayhaler Orifarm A/S inhalationsspray, suspension 25+125 mikrog/dosis
 3. Ryst inhalationssprayen 4-5 gange for at sikre, at der ikke er løse genstande, og for at indholdet i inhalationssprayen bliver bladet ordentligt (figur B).
  Airflusal Sprayhaler Orifarm A/S inhalationsspray, suspension 25+125 mikrog/dosis
 4. Hold inhalationssprayen lodret med tommelfingeren på beholderen under mundstykket. Pust ud, så meget du kan uden at føle ubehag (figur C).
  Airflusal Sprayhaler Orifarm A/S inhalationsspray, suspension 25+125 mikrog/dosis
 5. Sæt mundstykket i mellem tænderne og lad læberne slutte tæt omkring det uden at bide i mundstykket (figur D).
  Airflusal Sprayhaler Orifarm A/S inhalationsspray, suspension 25+125 mikrog/dosis
 6. Træk vejret gennem munden, langsomt og dybt. Tryk hårdt ned på beholderen i starten af en indånding for at afgive et pust medicin. Inhalér dosis roligt og dybt (figur D).
 7. Hold vejret, tag inhalationssprayen ud af munden, og fjern fingeren fra inhalationssprayens øverste del. Hold fortsat vejret i nogle få sekunder eller så lang tid, som det er behageligt (figur E).
  Airflusal Sprayhaler Orifarm A/S inhalationsspray, suspension 25+125 mikrog/dosis
 8. Vent ca. ½ minut mellem hvert pust, og gentag så trin 3-7.
 9. Skyl munden med vand og spyt ud og/eller børst tænder bagefter. Dette hjælper med til at modvirke svamp i munden og hæshed.
 10. Sæt altid beskyttelseshætten på mundstykket igen straks efter brug for at undgå støv og fnug. Hvis beskyttelseshætten sættes rigtigt på, vil den ‘klikke’ på plads. Hvis den ikke ‘klikker’ på plads, kan du prøve igen ved at dreje beskyttelseshætten den anden vej rundt. Undgå at bruge for mange kræfter.

 

Vær omhyggelig med trin 4, 5, 6 og 7. Det er vigtigt, at du trækker vejret ind så langsomt som muligt, lige før du skal bruge din inhalationsspray. Øv dig foran et spejl de første par gange. Hvis du kan se, at der kommer en ”sky” op af inhalationssprayen eller ud ved mundvigene, skal du begynde forfra fra trin 3. 


Hvis du har svært ved at bruge inhalationssprayen, kan lægen, sygeplejersken eller apotekspersonalet anbefale, at du bruger en såkaldt spacer, såsom Volumatic eller AeroChamber Plus eller lignende spacer sammen med din inhalationsspray. Lægen, sygeplejersken eller apotekspersonalet bør vise dig, hvordan du bruger spaceren sammen med din inhalationsspray, og hvordan du skal rengøre den, og de kan svare på dine spørgsmål. Hvis du bruger en spacer sammen med din inhalationsspray, er det vigtigt, at du ikke stopper med at bruge den uden først at tale med lægen. Det er også vigtigt, at du ikke skifter spacer-mærke uden at tale med lægen. Hvis du stopper med at bruge spacer eller skifter mærke, kan det være nødvendigt, at lægen ændrer din dosis af medicin for at holde din astma under kontrol. 


Kontakt altid lægen, før du ændrer noget i forbindelse med din astmabehandling. 


For personer med svage hænder kan det være lettere at holde inhalationssprayen med begge hænder. I så fald placeres begge pegefingre på toppen af inhalationssprayen og begge tommelfingre på bunden under mundstykket. 


Når dosistælleren står på ’40’, og farven på dosistælleren skifter fra grøn til rød, bør du købe en ny inhalationsspray. Stop med at bruge din inhalationsspray, når dosistælleren viser ’0’, da eventuelt resterende pust måske ikke giver en fuld dosis. Prøv aldrig at ændre tallet i dosistælleren eller på at fjerne dosistælleren fra metalbeholderen. Dosistælleren kan ikke nulstilles og er fastgjort permanent til metalbeholderen. 

 

Rengøring af inhalationssprayen  

For at undgå tilstopning af inhalationssprayen er det vigtigt at rengøre den mindst én gang om ugen. 


Sådan rengøres inhalationssprayen: 

 • Fjern beskyttelseshætten.
 • Fjern aldrig metalbeholderen fra plastikhylstret.
 • Tør mundstykket indvendigt og udvendigt, og tør plastikhylstret med en tør klud eller en serviet.
 • Sæt beskyttelseshætten på igen. Den vil ‘klikke’ på plads, hvis den sættes rigtigt på. Hvis den ikke ‘klikker’ på plads, kan du prøve igen ved at dreje beskyttelseshætten den anden vej rundt. Undgå at bruge for mange kræfter.

Metalbeholderen må ikke komme i vand.  

Hvis du har brugt for meget Airflusal Sprayhaler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Airflusal Sprayhaler, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

 

Symptomer:  

 • Svimmelhed, stigning i systolisk blodtryk, rysten, hovedpine, hurtig puls og svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet.

 

Hvis du har taget en for høj dosis i en længere periode, skal du tale med lægen eller apotekspersonalet. Det skyldes, at store doser af Airflusal Sprayhaler kan nedsætte den mængde af steroidhormoner, der bliver dannet i binyrerne. 

Hvis du har glemt at bruge Airflusal Sprayhaler

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Du skal bare tage din næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. 

Hvis du holder op med at bruge Airflusal Sprayhaler

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 


Det er meget vigtigt, at du bruger din Airflusal Sprayhaler hver dag som ordineret. Bliv ved med at bruge Airflusal Sprayhaler, indtil lægen siger, at du skal stoppe. Du må ikke stoppe med at bruge Airflusal Sprayhaler eller nedsætte dosis pludseligt, da dette kan forværre din vejrtrækning.
Hvis du pludseligt stopper med at bruge din Airflusal Sprayhaler eller nedsætter din dosis, kan det desuden (meget sjældent) give dig problemer med din skjoldbruskkirtel (binyre-barkinsufficiens), som nogle gange kan give bivirkninger.
Disse bivirkninger kan omfatte en eller flere af følgende: 

 • mavesmerter
 • træthed og appetitløshed, kvalme
 • opkastning og diarré
 • vægttab
 • hovedpine eller døsighed
 • nedsat sukkerindhold i blodet
 • lavt blodtryk og krampeanfald.

 

Hvis din krop udsættes for en stresstilstand, f.eks. ved feber, traume (f.eks. efter en bilulykke), infektion eller efter operation, kan der forekomme forværring af binyrebarkinsufficiens, og du kan opleve nogle af bivirkningerne nævnt ovenfor.
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du oplever nogle af disse bivirkninger. For at undgå dette kan lægen eventuelt ordinere yderligere behandling med binyrebarkhormoner i tabletform (som f.eks. prednisolon). 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Lungebetændelse. Kontakt lægen.
 • Knoglebrud. Kontakt lægen.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.
 • Hurtig, meget uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Vejrtrækningsproblemer eller hvæsende åndedræt (kortåndethed / vejrtrækningsbesvær / astmalignende anfald / åndenød), der forværres umiddelbart efter inhalation af Airflusal Sprayhaler. Hvis dette sker, skal du stoppe med at bruge din Airflusal Sprayhaler. Brug din hurtigtvirkende behovsmedicin, og kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt.
 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Airflusal Sprayhaler kan påvirke den normale produktion af steroidhormoner i kroppen, især efter indtagelse af høje doser i længere perioder. Det kan føre til:
  • rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken,
  • træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken,
  • væksthæmning hos børn og unge,
  • svækkelse af knoglerne.

Lægen vil jævnligt tjekke dig for disse bivirkninger og sikre, at du får Airflusal Sprayhaler i den laveste dosis, der kan holde din astma under kontrol. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • Hovedpine.
 • Infektion i næsen.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Svamp/svampeinfektion i mund og svælg. Dette kan afhjælpes ved straks at skylle munden med vand og spytte ud og/eller børste tænder lige efter hver dosis medicin. Lægen kan ordinere medicin til behandling af svamp.
 • Bronkitis.
 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Irritation i svælget, hæshed, talebesvær, bihulebetændelse.
 • Sår på huden.
 • Muskelkramper, muskelsmerter, smerter i leddene.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Allergisk hududslæt.
 • Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Angst.
 • Søvnforstyrrelser.
 • Rysten.
 • Hjertebanken.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Adfærdsændringer, inklusive psykomotorisk hyperaktivitet og irritabilitet (primært hos børn).
 • Hjerterytmeforstyrrelser inklusive ekstra hjerteslag.

 

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Depression og truende, evt. voldelig adfærd (primært hos børn).
 • Sløret syn.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk. 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Airflusal Sprayhaler utilgængeligt for børn. 

 • Brug ikke Airflusal Sprayhaler efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Airflusal Sprayhaler ved temperaturer over 25 °C.
 • Opbevaringstid efter åbning af posen: 3 måneder.
 • Opbevar beholderen i den ydre karton for at beskytte mod lys.
 • Beholderen indeholder væske under tryk.
 • Beholderen må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C.
 • Beholderen må ikke punkteres, ødelægges eller brændes, heller ikke når den virker tom.

Virkningen af dette lægemiddel kan være forringet, når beholderen er kold. Dette gælder for de fleste lægemidler til inhalation i beholdere under tryk. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Airflusal Sprayhaler indeholder:

Aktivt stof: 

Salmeterol og fluticasonpropionat. 

Airflusal Sprayhaler 25 mikrogram/125 mikrogram: hver afmålt dosis afgiver 25 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat) og 125 mikrogram fluticasonpropionat. 

Øvrige indholdsstoffer:  

Norfluran (HFA 134a) som drivgas. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Inhalationssprayen består af en aluminiumbeholder med doseringsventil og en polypropylen-plastik(PP) aktiveringsdel med dosistæller. Den er forsynet med PP-beskyttelseshætte, forseglet i en lukket pose med tørremiddel (silicagel) og pakket i æske. 

Beholderen indeholder en hvid, homogen suspension. 

Hver beholder indeholder 120 doser. 

 

Airflusal Sprayhaler fås i: 

Airflusal Sprayhaler 25/125 mikrogram pr. dosis i pakninger med 120 doser. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.  

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...