Modifenac®

kapsler med modificeret udløsning 75 mg

Actavis Group

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Modifenac  

75 mg hårde kapsler med modificeret udløsning  

diclofenacnatrium 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Modifenac til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Modifenac
 3. Sådan skal du tage Modifenac
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Modifenac er et smertestillende, feber- og betændelsesdæmpende middel. Modifenac tilhører gruppen af non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID).  

 

Du kan tage Modifenac 

 • til behandling af gigtsygdomme
 • til behandling af smerter og hævelser i led og muskler.

 

Lægen kan have givet dig Modifenac for noget andet. Følg altid lægens anvisning.  

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Modifenac

Tag ikke Modifenac

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for diclofenac eller et af de øvrige indholdsstoffer
 • hvis De har fået diagnosticeret hjertesygdom og/eller cerebrovaskulær sygdom, f.eks. hvis De har haft et hjertetilfælde, slagtilfælde, forbigående svigt i blodtilførslen til hjernen (TCI = transitorisk cerebral iskæmi) eller blodprop i blodårerne til hjertet eller hjernen, eller hvis De har fået foretaget en ballonudvidelse eller en bypass-operation
 • hvis du har eller har haft problemer med blodcirkulation (perifer karsygdom)
 • hvis du har haft blødning fra mave eller tarm eller har haft hul i mavesækken eller tarmen i forbindelse med behandling med smertestillende lægemidler (NSAID)
 • hvis du har eller har haft mavesår eller maveblødninger mere end en gang
 • hvis du har astma, nældefeber eller snue på grund af allergi overfor acetylsalicylsyre eller andre smertestillende lægemidler (NSAID)
 • hvis du har meget dårlig lever
 • hvis du har meget dårlige nyrer
 • hvis du har tendens til at bløde længere tid fra hud og slimhinder, og du har lettere ved at få blå mærker end normalt
 • hvis du er gravid i 7.- 9. måned

Vær ekstra forsigtig med at tage Modifenac

Vær opmærksom på følgende: 

 • Brug af Modifenac kan være forbundet med en let forøget risiko for hjertetilfælde (”myokardieinfarkt”) og slagtilfælde. Risikoen øges ved brug af høje doser og ved længere tids brug. Den anbefalede dosis og behandlingstid må normalt ikke overskrides.
 • Hvis du har hjerteproblemer, tidligere har haft slagtilfælde eller mener, at du har risiko for dette (f.eks. hvis du har for højt blodtryk, sukkersyge, for højt kolesteroltal eller er ryger), så tal med lægen.
 • Hvis du får smerter i øverste del af maven (mavesår) og/ eller blødning fra mave eller tarm, mens du tager Modifenac, skal du stoppe med at tage medicinen og kontakte læge eller skadestue.
 • Pludselige overfølsomhedsreaktioner (anafylaktisk reaktion), som opstår inden for minutter f.eks. hududslæt og åndedrætsbesvær. Ring 112.
 • Alvorligt hududslæt, som kan være livsfarligt. Vær opmærksom på symptomer som blæreformet udslæt med betændelse i huden og kraftig afstødning af hudens øverste lag. Disse hududslæt er meget sjældne og opstår normalt i starten af behandlingen. Stop med at tage Modifenac og kontakt straks lægen.
 • Ældre får oftere bivirkninger ved brug af NSAID-præparater. Kontakt straks læge, hvis du oplever usædvanlige mavesmerter, ændret afføring, halsbrand m.m.
 • Hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald, når du i længere tid har taget Modifenac, kan det skyldes medicinen. Kontakt lægen.
 • Modifenac kan nedsætte temperaturen, hvis du har feber. Det kan også skjule eller udsætte symptomerne på en betændelse. Hvis du føler dig utilpas, så tal med lægen og fortæl, at du tager Modifenac.
 • Modifenac kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, hvis du ønsker at blive gravid.

 

Sørg for at fortælle det til lægen, før De får diclofenac: 

 • hvis du tager anden smertestillende medicin (NSAID præparater herunder COX-2 hæmmere)
 • hvis du har eller tidligere har haft mavesår eller maveblødning
 • hvis du har eller tidligere har haft blødende tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa) eller betændelse i tarmene (Crohns sygdom), da disse sygdomme kan forværres af NSAID
 • hvis du har hjertekramper (angina), blodpropper, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol eller forhøjede triglycerider
 • hvis du har dårlige nyrer
 • hvis du har dårlig lever
 • hvis du har snue eller hævet næseslimhinde på grund af allergi
 • hvis du har astma eller kroniske lungesygdomme, det gælder også infektioner i luftvejene
 • hvis du tager andet medicin, som øger syreproduktionen i maven f.eks. medicin mod gigt eller astma (glukokortikoid), blodfortyndende medicin (warfarin) eller medicin mod depression (SSRI, også kaldet ”lykkepiller”)
 • hvis du har tendens til at få blå mærker og blødning fra hud og slimhinder på grund af for få blodplader i blodet
 • hvis du har en sjælden, arvelig stofskiftesygdom (hepatisk porfyri)
 • hvis du skal opereres eller lige har fået en større operation
 • hvis du har fået eller skal have trukket en tand ud
 • hvis du tager medicin mod forebyggelse af blodpropper (acetylsalicylsyre)
 • hvis du er i behandling med ciclosporin i forbindelse med en transplantation
 • hvis du tager vanddrivende medicin (diuretika)
 • hvis du ryger
 • hvis du har sukkersyge (diabetes mellitus)

 

Bivirkningerne kan minimeres ved at bekæmpe symptomerne i så kort tid og med så lav dosis som muligt.  

 

Bemærk 

Så længe du får Modifenac, skal du have undersøgt dit blod og urin regelmæssigt. 

 • Oplys altid ved blodprøvekontrol eller urinprøvekontrol, at du er i behandling med Modifenac. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

 

Tal med din læge, hvis du tager medicin 

 • for at forebygge blodpropper, ”blodfortyndende medicin”, (warfarin, heparin, acetylsalicylsyre)
 • som kan øge syreproduktionen i maven f.eks.
  • anden medicin af samme type som Modifenac mod smerter og hævelser (acetylsalicylsyre/ibuprofen)
  • medicin mod immun- og betændelsesreaktioner, gigt, (binyrebarkhormoner)
  • medicin mod depression (SSRI/”lykkepiller”)
 • mod forhøjet blodtryk f. eks.
  • vanddrivende medicin (thiazider, bumetanid og furosemid)
  • ACE-hæmmere (captopril og lisinopril)
  • betablokkere (propranolol og atenolol)
 • som kan forøge dit kalium i blodet f.eks kaliumtilskud, salterstatninger med kalium og kaliumbesparende medicin
 • for sukkersyge
 • mod infektion, antibiotikum, (quinolon)
 • mod forhøjet kolesterol. Modifenac skal tages mindst 1 time før eller 4 til 6 timer efter, du tager kolesterolsænkende medicin (colestyramin, colestipol)
 • for visse psykiske lidelser (lithium)
 • hjertesygdom (digoxin)
 • for leddegigt, psoriasis eller kræft (methotrexat)
 • for at dæmpe immunforsvaret, fordi du har fået en transplantation (ciclosporin og tacrolimus).
 • for podagra (sulfinpyrazon) eller svampeinfektioner (voriconazol)
 • mod krampeanfald (phenytoin)

 

Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at ændre dosis.  

 

Anden medicin kan påvirke behandlingen med Modifenac, og Modifenac kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller på apoteket, hvis du ønske flere oplysninger herom. 

Brug af Modifenac sammen med mad og drikke

Hvis du har en akut smerte er det bedst at tage Modifenac før et måltid. Du skal tage Modifenac med et glas vand. Du skal synke kapslerne hele, og du må ikke tygge eller knuse dem. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 

 

Graviditet 

 • Du må ikke bruge Modifenac i de sidste 3 måneder før forventet fødsel. Det kan skade fosteret og det nyfødte barn. Det kan også forsinke eller forlænge fødslen.
 • Du må kun tage Modifenac i de første 6 måneder af graviditeten efter aftale med lægen. Dosis skal være så lav som mulig, og behandlingen skal vare så kort tid som muligt. Tal med lægen.

 

Kvinder, der ønsker at blive gravide 

 • Hvis du ønsker at blive gravid, skal du enten holde op med at tage Modifenac eller kun tage Modifenac i så kort tid som muligt og i så lav dosis som muligt.
 • Modifenac kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, om der er en anden behandling.

 

Amning 

Modifenac går over i modermælken. Modifenac må derfor ikke tages i ammeperioden. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Modifenac kan give bivirkninger som svimmelhed, synsforstyrrelser og bevidsthedssvækkelse, der kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Hvis du oplever en eller flere af disse bivirkninger, skal du undlade at køre bil og arbejde med maskiner. 

3. Sådan skal du tage Modifinac

Tag altid Modifenac nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.  

 

Du skal synke kapslerne hele med et glas vand. Du må ikke tygge eller knuse dem. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

Du skal normalt tage 1 kapsel 1-2 gange (75 mg - 150 mg) daglig. I svære tilfælde med smerte specielt om morgenen kan du tage 2 kapsler på en gang. 

 

Tag Modifenac i så kort tid og med så lav dosis som muligt for at mindske bivirkningerne. 

 

Ældre 

Tag den laveste dosis, som er tilstrækkelig til behandling af dine symptomer, i så kort tid som muligt. 

 

Børn og unge 

Modifenac er ikke egnet til børn og unge. 

 

Nedsat nyrefunktion 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Nedsat leverfunktion 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning. 

Hvis du har taget for mange Modifenac kapsler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Modifenac kapsler, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Symptomer på overdosering kan f.eks. være 

 • kvalme, opkastning, mavesmerter, diaré
 • blødninger fra maven og tarmkanalen
 • svimmelhed, usikre bevægelser, kramper og koma
 • tendens til væske i kroppen, for lavt blodtryk
 • åndedrætsbesvær med blåfarvning af læber og negle
 • tendens til blødninger
 • tinnitus.

Hvis du har glemt at tage Modifenac

Hvis du har glemt at tage en dosis , så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig en dobbeltdosis. Hvis du er i tvivl eller har glemt flere doser, så tal med lægen. 

Hvis du holder op med at tage Modifenac

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Nogle bivirkninger kan være alvorlige. 

 

Stop med at bruge Modifenac, og søg lægehjælp omgående, hvis du oplever nogle af følgende: 

 • Milde mavekramper og ømhed i maven, der starter kort efter start på behandling med Modifenac og fortsætter med blødning fra endetarmen eller blodig diarré, almindeligvis inden for 24 timer efter mavesmerternes opståen (hyppigheden ikke kendt, kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Smerter opadtil i maven og bag nederste del af brystbenet på grund af sår i mavesæk eller tarm. Tal med lægen. Kan i nogle tilfælde udvikle sig til blødende mavesår med blodige opkastninger og/eller blodig eller sort, stinkende afføring eller til hul i mavesæk eller tarm med meget voldsomme mavesmerter og meget dårlig almentilstand. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls eller hævede ben på grund af dårligt hjerte. Kontakt straks læge eller skadestue, ring evt. 112.
 • Vejrtrækningsbesvær/åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker på grund af forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Kvalme, evt. opkastninger, aftagende eller ophørt urinproduktion på grund af nedsat nyrefunktion. Kontakt læge eller skadestue.
  Gulsot, kvalme og opkastninger på grund af leverbetændelse. Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden på grund af alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet. Kontakt lægen.

 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) på grund af overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber på grund af forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.
 • Diaré, slim og blødning fra endetarmen på grund af betændelse i tarmen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og hurtigt aftagende urindannelse på grund af akut nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Smerter, feber, blod i urinen og skummende urin, evt. hævelser i ansigt, på hænder og fødder på grund af nyreskade. Kontakt læge eller skadestue.
 • Voldsomme smerter over lænden, blodig og plumret urin på grund af afstødning af en del af nyrevævet. Kontakt læge eller skadestue.
 • Voldsomme anfald af smerter i maven, opkastninger, stop for luftafgang og afføring på grund af forsnævring i tarmen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Voldsomme mavesmerter og feber på grund af betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue.

 

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme på grund af blodprop i hjertet. Ring 112.
 • Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed på grund af blodprop i hjernen eller hjerneblødning. Ring 112.
 • Muskelsmerter, muskelsvaghed eller brunfarvet urin på grund af nedbrydning af musklerne. Det kan ende med nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svimmelhed, almen sløjhed og evt. feber på grund af meningitislignende tilstand. Kontakt straks læge eller skadestue, ring evt. 112, hvis du bliver alment sløj med hovedpine, feber og nakkestivhed.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
 • Voldsom, hurtigt udviklet gulsot med kvalme, opkastning og meget udtalt sløjhed. Kontakt læge eller skadestue.
 • Mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelse som f.eks. angst på grund af anfald af porfyri. Kontakt læge eller skadestue.
 • Hoste, opspyt og feber på grund af lungebetændelse. Kontakt lægen.
 • Akut sindslidelse. Kontakt lægen.
 • Gulfarvning af hud og øjne pga. leversvigt. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter. 

 • Diaré, sure opstød.

 

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Vand i kroppen. Kontakt lægen.
 • Hovedpine, svimmelhed, susen for ørerne (tinnitus).
 • Kvalme, opkastning, mavesmerter, luftafgang fra tarmen, appetitmangel, forstoppelse.
 • Udslæt og kløe.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Almen sløjhed, tendens til infektioner, især halsbetændelse og høj feber på grund af forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • Astma, åndenød. Kontakt læge eller skadestue.
 • Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Bleghed og træthed på grund af blodmangel. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
 • Nældefeber, eksem og betændelse i huden.
 • Snue, overfølsomhed.
 • Søvnløshed, rastløs uro, irritabel adfærd, angst.

 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Hjertebanken.
 • Søvnlignende bevidsthedssvækkelse.
 • Svien bag brystbenet, sure opstød, synkebesvær på grund af betændelse i spiserøret.
 • Mundbetændelse, betændelse i tungen.
 • Rødme af huden, feber med udslæt i ansigt og på arme og ben.
 • Udslæt på grund af solen eller solarium.
 • Mindre blødninger i hud og slimhinder.
 • Hårtab.

 

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Feber, træthed, sløjhed på grund af betændelse i blodkar. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Dobbeltsyn og sløret syn. Kontakt lægen.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden. Blæredannelse i huden.
 • Mareridt, hukommelsesbesvær, forvirring, rysten.
 • Nedsat hørelse, smagsforstyrrelser.

 

Modifenac kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. urinprøver og blodprøver, herunder kolesterol og levertal, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.  

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Modifenac utilgængeligt for børn.
 • Opbevar ikke Modifenac ved temperaturer over 25 °C.
 • Brug ikke Modifenac efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.  

6. Yderligere oplysninger

Modifenac hårde kapsler indeholder

 • Aktivt stof: Diclofenacnatrium.
 • Øvrige indholdsstoffer: Talcum, mikrokrystallinsk cellulose, povidon, vandfri kolloid silica, propylenglycol, triethylcitrat, gelatine, titandioxid (E 171), indigotin (E 132), shellac, methacrylsyre-ethylacrylat copolymer(1:1), ammonio methacrylate copolymer (type B), ammonio methacrylate copolymer (type A), natriumlaurilsulfat, renset vand.

Udseende og pakningstørrelser

Udseende 

Modifenac hårde kapsler er en lyseblå/farveløs, gennemsigtig kapsel mærket D75M 

 

Pakningstørrelser 

Modifenac findes i blisterpakninger med 10, 20 og 100 kapsler. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Actavis Group PTC ehf.
Reykjavíkurvegi 76-78 

220 Hafnarfjörður 

Island 

Repræsentant:

Teva Denmark A/S 

Vandtårnsvej 83A 

2860 Søborg 

Tlf.: 44 98 55 11 

E-mail: info@tevapharm.dk 

Fremstiller:

Swiss Caps GmbH 

Grassingerstrasse 9 

83043 Bad Aibling, 

Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 09/2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...