Litarex®

depottabletter 6 mmol Li+

Actavis Group

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Litarex 6 mm lithium depottabletter  

Lithiumcitrat svarende til 42 mg lithium 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Litarex
 3. Sådan skal du tage Litarex
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Litarex er et middel mod sindslidelser (antipsykotikum).
Du kan tage Litarex mod mani og til at forebygge maniodepressiv sygdom. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Litarex

Tag ikke Litarex

 • hvis du er allergisk over for lithiumcitrat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Litarex (angivet i punkt 6).
 • har en nyre- eller hjertesygdom.
 • har forstyrrelser i kroppens væske- og saltbalance.
 • har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen.
 • har nedsat binyrebarkfunktion (Addisons sygdom).
 • er gravid og er i de første 3 måneder af din graviditet.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Litarex 

 • hvis du har epilepsi eller andre krampesygdomme.
 • hvis du har forstyrrelser i hjerterytmen.
 • hvis du har lavt blodtryk.
 • hvis du har alvorlig muskelsvaghed (myasthenia gravis).
 • hvis du har psoriasis.
 • hvis du er ældre.
 • hvis du spiser saltfattig kost.

 

Nyresvulster: Patienter med svært nedsat nyrefunktion, som har fået lithium i mere end 10 år, kan risikere at få en godartet eller ondartet nyresvulst (mikrocyster, onkocytomer eller karcinomer i nyrernes samlerør).  

 

Elektrochock-behandling (elektrokonvulsiv terapi)
Da der er en øget risiko for bivirkninger, vil din læge eventuelt tage en blodprøve for at kontrollere mængden af lithium i blodet inden behandling med elektrochok. 

Vær opmærksom på følgende

Det er vigtigt, at du drikker rigeligt væske i situationer, hvor du kan miste meget væske, f.eks. ved feber, diarré eller i meget varmt vejr. 


Kontakt lægen 

 • hvis du bliver syg med feber.
 • hvis du skal gennemgå en større operation.
 • hvis du går på slankekur.

 

Kontakt straks lægen  

Hvis du får høj feber, muskelstivhed, påvirkning af bevidstheden og stærk svedtendens. Det kan være livsfarligt og kræver øjeblikkelig lægehjælp. 

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Litarex. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Litarex

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

 

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod 

 • smerter (NSAID f.eks. acetylsalicylsyre, ibuprofen).
 • for højt blodtryk og hjerteproblemer (ACE-hæmmere f.eks. enalapril, angiotensin II antagonister f.eks. losartan, methyldopa og calciumkanalblokkere).
 • depression og forskellige angsttilstande (f.eks. SSRI som citalopram og tricykliske antidepressionsmidler).
 • vanddrivende medicin (særligt thiazider f.eks. bendroflumethiazid).
 • skizofreni og andre sindslidelser.
 • infektioner (metronidazol).
 • astma (theophyllin).
 • Hudlidelser (carbamid)
 • Syreneutraliserende (natriumbicarbonat)
 • Epilepsi (carbamazepin)
 • Muskelafslappende stoffer f.eks. ved bedøvelse/operation
 • coffein.

Brug af Litarex sammen med mad og drikke

 • Det er bedst at tage Litarex i forbindelse med et måltid.
 • Tal med lægen, hvis du spiser saltfattig kost.
 • Coffein kan påvirke effekten af Litarex. Spørg derfor din læge til råds, hvis du drikker meget kaffe eller te.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Du må ikke tage Litarex de første 3 måneder af graviditeten.
De sidste 6 måneder før forventet fødsel må du kun tage Litarex efter aftale med lægen. 

 

Amning 

Litarex går over i mælken. Spørg lægen, om du kan fortsætte med at amme. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Litarex kan give bivirkninger, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Litarex

Tag altid Litarex nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Du må kun ændre eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

  

Dosis bliver bestemt for hver enkelt patient og bliver justeret løbende ud fra virkningen og mængden af lithium i blodet. 

  

Du kan dele tabletterne, men du må ikke tygge eller knuse dem. 

Den sædvanlige dosis er:

Forebyggelse af maniodepressiv sygdom: 

1-2 tabletter dagligt i en uge. Herefter vil lægen normalt justere din dosis. 

  

Behandling af mani: 

5 -7 tabletter dagligt, fordelt på 4 doser i en uge. Herefter vil lægen normalt justere din dosis. 

  

Nedsat nyrefunktion 

Har du alvorlig nedsat nyrefunktion, må du ikke tage Litarex. 

Hvis du har taget for mange Litarex depottabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Litarex depottabletter end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet. Tag pakningen med. 

  

Symptomer på overdosering er: 

 • kvalme 

 • opkastning 

 • diarré 

 • sløret syn 

 • svimmelhed 

 • kraftig rysten på hænderne 

 • langsom puls 

 • forøget urinmængde 

 • nedsat kraft i musklerne. 

 • døsighed 

Dernæst forekommer forvirring, sitrende muskelsammentrækninger, stivhed i musklerne, usikker gang, rastløshed, ufrivillig vandladning og afføring. Senere ses kramper og svækket bevidsthed og eventuelt bevidstløshed.  

Hvis du har glemt at tage Litarex

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Træthed, kuldskærhed, tør, fortykket hud, håraffald, langsom puls, forstoppelse og hæshed pga. for lavt stofskifte (nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen). Kontakt lægen.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede): 

 • Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Høj feber, muskelstivhed, stærk svedtendens, påvirket bevidsthed (malignt neuroleptikasyndrom). Livsfarligt. Ring 112.

 

Hyppigheden er ikke kendt 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (alvorlig mangel på hvide blodlegemer).
 • Øget stofskifte med hurtig puls, hjertebanken, svedtendens, vægttab og øget appetit.
 • Hævet hals pga. forstørrelse af skjoldbruskkirtlen (struma).
 • Hvide, ’døde’ fingre og tæer
 • Krampeanfald
 • En tilstand af nedsat eller udebleven sensibilitet
 • Dyb bevidstløshed (koma)
 • Forhøjet tryk i hjernen
 • Abnorm træthed og lammelser af muskler, især af øjenlåg, åndedrætsbesvær.
 • En plet i synsfeltet, hvor synet er fraværende eller mangelfuldt
 • Problemer med nyrerne

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede): 

 • Påvirkning af nyrerne med øget mængde urin og tørst.
 • Vægtstigning.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Vand i kroppen. Kontakt lægen.
 • Rysten på hænderne, nedsat koncentration og reaktionsevne.
 • Forvirring, døsighed, følelse af at være omtåget
 • Diaré, kvalme, mavesmerter (specielt under de første uger af behandlingen).
 • Akne (bumser).

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede): 

 • Langsomme, ufrivillige bevægelser; rysten på hænder og hoved, stive bevægelser og stivnet ansigtsudtryk (som ved Parkinsons sygdom).
 • Langsom eller hurtig, evt. uregelmæssig puls. Kontakt lægen.
 • Hovedpine, svimmelhed.
 • Psoriasis, hårtab.
 • Muskelsvaghed.

 

Hyppigheden er ikke kendt 

 • Utilstrækkelig blodforsyning til små blodkar
 • Lavt blodtryk,
 • Usikre bevægelser
 • Nervebetændelse
 • Kraftige reflekser
 • Meget langsomme, ufrivillige, vridende bevægelser
 • Sløret tale
 • Svimmelhed
 • Rykvise, ufrivillige øjenbevægelser
 • Smagsforstyrrelser
 • Sløret syn
 • Opkastning
 • Mavesmerter
 • Unormalt meget spytflåd
 • Tør mund
 • Seksuel dysfunktion
 • Betændelse i hårsække
 • Kløe
 • Udslæt og andre tegn på overfølsomhed
 • Udslæt med blærer
 • Smerter i leddene
 • Smerter i musklerne
 • Højt blodsukker
 • Høj calciumværdi i blodet
 • Appetitmangel
 • Hallucinationer
 • Døsighed
 • Hukommelsestab
 • Godartede/ondartede svulster i nyrerne (mikrocyster, onkocytom eller karcinom i nyrernes samlerør) (ved langvarig behandling).

 

Litarex kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, på grund af påvirkning af blodet og af hjerne- og hjertekurven. Laboratorieprøverne bliver igen normale, når behandlingen ophører.  

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

5. Opbevaring

 • Opbevar Litarex utilgængeligt for børn.
 • Du kan opbevare Litarex ved almindelig temperatur.
 • Brug ikke Litarex efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Litarex 6 mmol lithium depottabletter indeholder

Aktivt stof: lithiumcitrat  

Øvrige indholdsstoffer: Eudragit, stearylalkohol, dibutylsebacat, magnesiumstearat og talcum. 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Litarex er en oval, hvid tablet med delekærv og mærket ”160” på den ene side af delekærven og ”I” på den anden. 

 

Pakningsstørrelser 

100 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegi 76-78  

220 Hafnarfjordur  

Island  

Repræsentant:

Teva Denmark A/S  

Vandtårnsvej 83A  

2860 Søborg  

Tlf.: 44 98 55 11  

E-mail: info@tevapharm.dk  

Fremstiller:

Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegi 76-78  

220 Hafnarfjordur  

Island. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 09/2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...