Nexplanon

implantat 68 mg

MSD

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Nexplanon® 68 mg implantat til anvendelse under huden (subkutan) 
etonogestrel  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Nexplanon
 3. Sådan skal du bruge Nexplanon
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
 7. Information til lægen

1. Virkning og anvendelse

Nexplanon er et implantat, som bruges til at forebygge uønsket graviditet hos kvinder i alderen 18 til 40 år. Nexplanon implantatet leveres i en engangsapplikator, og er en lille, blød, let bøjelig plastikstav (implantat), som er 4 cm lang og 2 mm i diameter. Den indeholder 68 milligram af det aktive stof, etonogestrel. Lægen bruger applikatoren til at lægge staven ind lige under huden i din overarm. Etonogestrel er et syntetisk kvindeligt kønshormon, der ligner progesteron. En lille mængde etonogestrel udskilles løbende til blodbanen. Selve staven er fremstillet af ethylenvinylacetatcopolymer, et plastmateriale, som ikke opløses i kroppen. Den indeholder også en lille mængde bariumsulfat, som gør staven synlig ved røntgen. 

 

Nexplanon bruges for at undgå graviditet 

Sådan virker Nexplanon

Implantatet placeres lige under huden. Det aktive stof, etonogestrel, virker på to måder: 

 • Det forhindrer frigivelse af æg fra æggestokkene.
 • Det medfører ændringer i livmoderhalsen, som gør det vanskeligt for sædcellerne at trænge ind i livmoderen.


Nexplanon beskytter dig mod graviditet i en periode på tre år, men hvis du er overvægtig, kan lægen dog anbefale, at implantatet udskiftes tidligere. Nexplanon er et af flere midler, der kan bruges for at undgå graviditet. En anden ofte benyttet præventionsform er p-piller af kombinationstypen. I modsætning til p- piller af kombinationstypen kan Nexplanon benyttes af kvinder, som enten ikke må eller ikke ønsker at få østrogen. Når du bruger Nexplanon, behøver du ikke huske at tage en tablet hver dag. Det er en af grundene til, at Nexplanon er meget pålidelig (over 99% sikker). Hvis implantatet i sjældne tilfælde ikke bliver lagt korrekt eller slet ikke bliver lagt ind, er der risiko for, at du ikke er beskyttet mod graviditet. Når du bruger Nexplanon, kan din menstruationsblødning ændres og udeblive, den kan blive uregelmæssig, komme sjældent, komme hyppigt, være langvarig eller i sjældne tilfælde blive kraftig. Blødningsmønstret, som du oplever i løbet af de første tre måneder, vil generelt set være forudsigende for dit fremtidige blødningsmønster. Smerter i forbindelse med menstruationen kan mindskes. 

 

Du kan holde op med at bruge Nexplanon når som helst (se også afsnittet ”Hvis du ønsker at stoppe med at bruge Nexplanon”). 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Nexplanon

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Hormonelle præventionsmidler, herunder Nexplanon, beskytter ikke mod hiv-infektion (aids) eller andre seksuelt overførte sygdomme. 

Brug ikke Nexplanon

Du må ikke bruge Nexplanon, hvis du tilhører en af nedenstående risikogrupper. Hvis du tilhører en af grupperne, skal du fortælle det til din læge, inden Nexplanon bliver lagt. Lægen vil muligvis råde dig til at bruge en ikke-hormonel præventionsform. 

 • hvis du er allergisk over for etonogestrel eller et af de øvrige indholdsstoffer i Nexplanon (angivet i punkt 6).
 • hvis du har en blodprop. En blodprop er dannelse af en klump størknet blod i et blodkar (f.eks. i benene eller i lungerne).
 • hvis du har eller har haft gulsot (gulfarvning af huden), alvorlig leversygdom (når leveren ikke fungerer, som den skal) eller en leversvulst.
 • hvis du har eller har haft brystkræft eller kræft i kønsorganerne.
 • hvis du har uforklarlige blødninger fra skeden.


Hvis en eller flere af disse tilstande forekommer for første gang, mens du bruger Nexplanon, skal du straks kontakte din læge. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Nexplanon.

Hvis Nexplanon anvendes under tilstedeværelsen af en eller flere af de nedenstående lidelser, kan det være nødvendigt at følge dig nøje. Din læge kan forklare dig, hvordan du skal forholde dig. Hvis en eller flere af nedenstående lidelser gælder for dig, skal du fortælle det til din læge, før Nexplanon lægges ind. Ligeledes skal du fortælle det til din læge, hvis en eller flere af nedenstående lidelser opstår eller forværres under anvendelse af Nexplanon. 

 • hvis du har haft brystkræft
 • hvis du har eller har haft en leversygdom
 • hvis du har haft blodpropper
 • hvis du har sukkersyge
 • hvis du er overvægtig
 • hvis du har epilepsi
 • hvis du har tuberkulose
 • hvis du har forhøjet blodtryk
 • hvis du har eller har haft gulbrune pigmentforandringer i huden, specielt i ansigtet (chloasma). Hvis det er tilfældet, skal du undgå at opholde dig for meget i solen eller udsætte dig for UV-stråling.

Mulige alvorlige helbredstilstande

Kræft
Nedenstående information er fremkommet ved undersøgelser, hvor kvinder dagligt tager p-piller af kombinationstypen indeholdende to forskellige slags kvindelige kønshormoner. Det er uvist, om erfaringen fra disse undersøgelser kan overføres til kvinder, som benytter andre hormonelle præventionsformer såsom implantater, der kun indeholder gestagen (herunder etonogestrel).

Brystkræft ses lidt oftere hos kvinder, som tager p-piller, men det er uvist, om det skyldes behandlingen med p-piller. F.eks. kan årsagen til, at der oftere findes kræftknuder hos kvinder, som tager p-piller af kombinationstypen være, at disse kvinder oftere undersøges af lægen. Den øgede risiko for at udvikle brystkræft reduceres gradvist efter endt behandling med p-piller af kombinationstypen. Det er vigtigt, at du regelmæssigt tjekker dine bryster og kontakter din læge, hvis du kan mærke en knude i brystet. Du skal ligeledes fortælle det til din læge, hvis nogle i din nære familie har eller har haft brystkræft.

I sjældne tilfælde er der rapporteret om godartede knuder i leveren og i endnu sjældnere tilfælde om ondartede knuder i leveren hos kvinder, der anvender p-piller. Hvis du får kraftige mavesmerter, skal du straks kontakte lægen.

Blodpropper
En blodprop i en vene (kaldet en ”venøs trombose”) kan blokere venen. Dette kan ske i vener i benene, i lungerne eller andre organer. En blodprop i en arterie (kaldet en ”arteriel trombose”) kan blokere arterien. En blodprop i en arterie kan f.eks. forårsage et hjerteanfald, eller et slagtilfælde i hjernen.

Anvendelsen af p-piller af kombinationstypen øger kvindens risiko for at udvikle sådanne blodpropper sammenlignet med kvinder, der ikke tager p-piller af kombinationstypen. Risikoen for at udvikle en blodprop er dog ikke så høj, som den er under graviditet. Risikoen antages at være lavere ved anvendelsen af præventionsmidler, der kun indeholder gestagen (såsom Nexplanon) end ved anvendelsen af præventionsmidler, som også indeholder østrogen. Der har været rapporter om dannelse af blodprop, såsom i lungen, i en vene, hjerteanfald og slagtilfælde, hos kvinder der bruger etonogestrel implantater, dog tyder de nuværende tilgængelige data ikke på, at der er en forøget risiko for disse tilfælde hos kvinder, der bruger implantatet.

Hvis du får pludselige symptomer, som kunne tyde på en blodprop, skal du straks kontakte din læge (se også afsnittet ”Hvornår du skal kontakte din læge”). 

Andre helbredstilstande

Ændringer i menstruationsblødningsmønstret
Som for andre præventionsmidler, der kun indeholder gestagen, kan blødningsmønstret ændre sig ved brug af Nexplanon. Du kan opleve en ændring i frekvens (udeblivelse, mindre hyppigt, hyppigere eller vedvarende), intensitet (nedsat eller øget) eller i varighed. Udeblivelse af blødning har vist sig hos ca. 1 ud af 5 kvinder, mens 1 ud af 5 kvinder har haft hyppigere og/eller mere langvarig blødning. Af og til er der også set kraftig blødning. I kliniske undersøgelser har blødningsforstyrrelser været den hyppigste årsag til at stoppe med at bruge Nexplanon (ca. 11%). For mange kvinder vil blødningsmønstret set i de første 3 måneder efter indsættelse være forudsigelige for, hvordan de fremtidige blødninger vil være.

Et ændret blødningsmønster betyder ikke, at Nexplanon ikke passer til dig, eller at det ikke beskytter dig mod graviditet. Almindeligvis behøver du ikke foretage dig noget. Du skal dog tale med din læge, hvis menstruationsblødningen bliver meget kraftig eller langvarig.

Hændelser i forbindelse med indsættelse og fjernelse af Nexplanon implantatet
Implantatet kan flytte sig fra det sted, det er lagt, i armen, hvis det ikke er lagt korrekt eller på grund af ydre påvirkninger (f.eks. hvis der manipuleres ved implantatet eller ved kontaktsport). I sjældne tilfælde er implantater blevet fundet i armens blodkar eller i lungearterien (et blodkar i lungen).
I tilfælde hvor implantatet har flyttet sig fra det oprindelige indstikssted, kan det være svært at finde implantatet, og fjernelsen af det kan afstedkomme et større indgreb eller kirurgisk fjernelse på hospitalet. Hvis implantatet ikke kan findes i armen, kan lægen bruge røntgen eller anden billeddiagnostisk metode på brystet. Hvis implantatet findes i brystet, kan operation være nødvendig. Hvis Nexplanon ikke kan findes, og der ikke er noget, der tyder på, det er afstødt, kan den præventive effekt vare længere tid, end du ønsker det, og eventuelle bivirkninger relateret til gestagen vil fortsætte.
Hvis implantatet på noget tidspunkt ikke kan mærkes, skal det findes, og fjernelse tilrådes.

Ovariecyster
Når man benytter hormonelle lav-dosis præventionsformer, kan der udvikles små væskefyldte blærer i æggestokkene. Disse kaldes ovariecyster og forsvinder normalt af sig selv. Til tider kan de forårsage lette mavesmerter. Kun sjældent fører de til alvorligere problemer.

Knækket eller bøjet implantat
Hvis implantatet knækker eller bliver bøjet, mens det er indsat i din arm, bør det ikke have indvirkning på, hvordan implantatet virker. Kontakt din læge, hvis du har eventuelle spørgsmål. 

Brug af anden medicin sammen med Nexplanon

 

Fortæl det altid til din læge, hvis du bruger anden medicin eller naturlægemidler. Fortæl det også til andre læger eller tandlæger (eller apotekspersonalet), der udskriver anden medicin til dig, at du bruger Nexplanon. De kan fortælle dig, hvis du skal bruge yderligere svangerskabsforebyggelse (f.eks. kondom) og i givet fald, hvor lang tid eller, om det er nødvendigt at ændre anvendelsen af anden medicin, du har brug for. 


Anden medicin 

 • kan påvirke indholdet af Nexplanon i blodet
 • kan nedsætte den svangerskabsforebyggende effekt
 • kan forårsage uventet blødning.


Det omfatter medicin til behandling af: 

 • epilepsi (f.eks. primidon, phenytoin, barbiturater, carbamazepin, oxcarbazepin, topiramat og felbamat)
 • tuberkulose (f.eks. rifampicin)
 • hiv-infektion (f.eks. ritonavir, nelfinavir, nevirapin, efavirenz)
 • hepatitis C virus-infektion (f.eks. boceprevir, telaprevir)
 • andre infektionssygdomme (f.eks. griseofulvin)
 • forhøjet blodtryk i blodkarrene i lungerne (bosentan)
 • depression (naturlægemidlet perikon (Hypericum perforatum)).


Nexplanon kan have indflydelse på effekten af anden medicin, f.eks. 

 • medicin, der indeholder ciclosporin
 • epilepsimedicinen lamotrigin (dette kan medføre en øget anfaldshyppighed)


Spørg lægen eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin. 

Brug af Nexplanon sammen med mad og drikke

Der er ikke noget, der tyder på, at mad og drikke kan have indflydelse på virkningen af Nexplanon. 

Graviditet og amning

Du må ikke bruge Nexplanon, hvis du er gravid eller tror, at du er gravid. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er gravid eller ej, bør du få foretaget en graviditetstest, før du får lagt Nexplanon.

Nexplanon kan bruges, mens du ammer. Selvom en lille mængde af det aktive stof i Nexplanon udskilles i modermælken, har dette ingen effekt på mælkedannelsen eller mælkekvaliteten. Det påvirker heller ikke barnets vækst og udvikling.

Spørg lægen til råds før du bruger Nexplanon, hvis du ammer. 

Børn og unge

Der foreligger ingen resultater vedrørende sikkerhed og virkning af Nexplanon hos børn og unge under 18 år. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke noget, der tyder på, at brug af Nexplanon påvirker evnen til at køre bil eller betjene maskiner. 

Hvornår skal du kontakte din læge?

Regelmæssig kontrol
Før Nexplanon bliver lagt, vil din læge stille dig nogle spørgsmål om din og din families helbredstilstand. Lægen vil måle dit blodtryk og afhængig af dine personlige forhold, vil han/hun måske også foretage andre tests. Når du bruger Nexplanon, vil du blive bedt om at møde til kontrol, nogle måneder efter Nexplanon er lagt. Hyppigheden og arten af yderligere kontrolbesøg afhænger af din situation. 


Kontakt din læge hurtigst muligt:
 

 • Hvis du opdager ændringer i dit helbred, specielt hvis det drejer sig om nogle af de punkter, som er nævnt i denne indlægsseddel (se også afsnittene ”Brug ikke Nexplanon” og ”Advarsler og forsigtighedsregler”. Glem ikke punkterne vedrørende din nærmeste families helbredstilstand).
 • Hvis du oplever mulige tegn på en blodprop f.eks. kraftige smerter eller hævelse i benene, uforklarlige smerter i brystet, stakåndethed eller en usædvanlig hoste, specielt hvis du hoster blod op.
 • Hvis du får pludselige, kraftige mavesmerter eller gulfarvning af huden.
 • Hvis du føler en knude i brystet (se også afsnittet ”Kræft”).
 • Hvis du får pludselige, kraftige smerter i den nederste del af maven.
 • Hvis du får usædvanlig kraftig blødning fra skeden.
 • Hvis du skal være sengeliggende i længere tid, eller hvis du skal have foretaget en planlagt operation (kontakt din læge mindst fire uger før operationen).
 • Hvis du har mistanke om, at du er gravid.

3. Sådan skal du bruge Nexplanon

Fortæl din læge, hvis du er gravid, eller det kunne tænkes, at du er gravid, inden Nexplanon bliver lagt (f.eks. hvis du har haft ubeskyttet samleje i løbet af den sidste menstruationscyklus). 

Anvendelse

Nexplanon må kun blive lagt og fjernet af en læge, der er bekendt med procedurerne, som de er beskrevet på den modsatte side af denne indlægsseddel. Lægen vil sammen med dig finde det bedste tidspunkt for at lægge Nexplanon ind. Det afhænger af din situation (f.eks. din hidtidige præventionsform). Medmindre du skifter fra en anden hormonel præventionsform, bør Nexplanon blive lagt mellem dag 1 til 5 efter første menstruationsdag for at udelukke graviditet. Din læge vil vejlede dig (for mere information se afsnit 7.1 ”Hvornår indsættes Nexplanon”). 

 

Før Nexplanon bliver lagt eller fjernet, vil lægen give dig en lokalbedøvelse. Nexplanon bliver lagt direkte under huden på indersiden af overarmen (den arm du ikke skriver med). En detaljeret beskrivelse af hvordan Nexplanon lægges og fjernes er vist i afsnit 6

 

Nexplanon skal fjernes eller udskiftes senest tre år efter, den er lagt.

Som en hjælp til at du kan huske, hvornår og hvor Nexplanon blev lagt, og hvornår Nexplanon senest skal fjernes, giver lægen dig et Brugerkort, som indeholder disse oplysninger. Opbevar kortet et sikkert sted! 

Efter Nexplanon er lagt, vil lægen bede dig om at mærke efter, om du kan føle implantatet under huden. Et korrekt lagt implantat skal tydeligt kunne mærkes af lægen og af dig selv, og du skal kunne føle begge ender mellem to fingre. Man skal være klar over, at det at kunne føle implantatet ikke er nok til at være 100 % sikker på, at Nexplanon er der. Hvis implantatet ikke kan føles straks efter indsættelse, eller på noget andet tidspunkt, er implantatet måske ikke blevet indsat, eller det kan være lagt for dybt. Hvis du er det mindste i tvivl om, hvorvidt implantatet er der eller ej, skal du anvende en barrieremetode (f.eks. kondom), indtil lægen og du er helt sikre på, at implantatet er blevet lagt rigtigt. Lægen kan være nødt til at anvende røntgen, ultralyd, Magnetisk Resonans skanning (MR-skanning) eller tage en blodprøve for at sikre sig, at implantatet er i din arm. Hvis implantatet ikke kan findes i armen efter grundig søgning, kan lægen anvende røntgen eller anden billeddiagnostisk metode på brystet. Når lægen har lokaliseret implantatet, som ikke kunne føles, kan lægen tilråde, at det bliver fjernet på baggrund af dit helbredsmæssige behov. 

 

Hvis du ønsker at få udskiftet Nexplanon, kan et nyt implantat blive lagt med det samme, efter at det gamle implantat er blevet fjernet. Det nye implantat kan blive lagt i den samme arm og ofte det samme sted som det tidligere implantat. Din læge vil rådgive dig. 

Hvis du ønsker at holde op med at bruge Nexplanon

Du kan til enhver tid bede din læge om at fjerne implantatet. 

 

Hvis implantatet ikke kan lokaliseres ved at føle sig frem, kan lægen anvende røntgen, ultralyd eller Magnetisk Resonans skanning (MR-skanning) til at lokalisere implantatet. Afhængig af den præcise position af implantatet kan fjernelsen være vanskelig og kræve et operativt indgreb. 

 

Hvis du ikke ønsker at blive gravid efter fjernelse af Nexplanon, skal du tale med din læge om en anden præventionsform. 

 

Hvis du får fjernet Nexplanon, fordi du ønsker at blive gravid, anbefales det, at du venter, til du har haft en naturlig menstruation, før du forsøger at blive gravid. Dette vil gøre det lettere at regne ud, hvornår fødslen vil finde sted. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
 

Menstruationsblødningen kan forekomme med uregelmæssige intervaller under brug af Nexplanon. Dette kan være ganske let pletblødning, som ikke engang kræver et bind, eller kraftigere blødning, som kræver brug af et bind. Det kan også være, du slet ikke har nogen blødning. De uregelmæssige blødninger er ikke tegn på nedsat præventiv effekt af Nexplanon. Almindeligvis behøver du ikke foretage dig noget. Hvis blødningen bliver kraftig og langvarig, skal du dog tale med lægen.
 

Alvorlige bivirkninger, som kan skyldes Nexplanon, er beskrevet i afsnit 2 under ”Kræft” og ”Blodpropper”. Læs venligst disse afsnit for yderligere oplysninger og kontakt straks din læge, når det skønnes nødvendigt.

Følgende bivirkninger har været rapporteret:
 

Meget almindelige 

(kan berøre flere end l ud af 10 patienter) 

Almindelige 

(kan berøre op til 1 ud af 10 patienter) 

Ikke almindelige 

(kan berøre op til 1 ud af 100 patienter) 

akne (uren hud), hovedpine, vægtøgning, 

ømhed og smerte i brysterne, uregelmæssige blødninger, infektion i skeden. 

hårtab, svimmelhed, nedtrykthed, humørsvingninger, nervøsitet, 

nedsat sexlyst, øget appetit, mavesmerter, kvalme, 

luft i mave og tarme, smertefulde menstruationer, vægttab, 

influenza-lignende symptomer, smerter, 

træthed, hedeture, 

smerter ved det sted Nexplanon er lagt, reaktion ved det sted Nexplanon er lagt, cyste på æggestokkene. 

kløe, 

kløe omkring kønsorganerne, udslæt, 

usædvanlig hårvækst, migræne, 

angst, søvnløshed, søvnighed, diarré, opkastninger, forstoppelse, urinvejsinfektion, 

ubehag i skeden (f.eks. udflåd), 

forstørrelse af brysterne, sekretion fra brysterne, rygsmerter, 

feber, væskeophobning, 

besværlig eller smertefuld vandladning, 

allergiske reaktioner, betændelse og smerter i halsen, 

næsekatar, ledsmerter, muskelsmerter, knoglesmerter. 


Udover ovennævnte bivirkninger er der også af og til set en stigning i blodtrykket. Der er også set forekomst af fedtet hud. Du bør straks søge akut lægehjælp, hvis du får symptomer på en alvorlig allergisk reaktion, såsom (i) hævelser i ansigtet, tungen eller svælg, (ii) synkebesvær (iii) nældefeber og vejrtrækningsproblemer. 


Under placering eller fjernelse af Nexplanon, kan der forekomme blå mærker, smerter, hævelser eller kløe og i sjældne tilfælde infektion. Et ar eller en byld kan dannes på det sted Nexplanon er lagt. En sovende fornemmelse eller følelsesløshed kan opstå. Udstødelse kan forekomme, eller implantatet kan rykke sig, specielt hvis implantatet ikke er korrekt lagt. I sjældne tilfælde har det været rapporteret, at implantater er blevet fundet i et blodkar, også i et blodkar i lungen. Et kirurgisk indgreb kan være nødvendigt ved fjernelse af Nexplanon. 


Der har været rapporter om blodpropper i en vene (kaldet ”venøs trombose”) eller i en arterie (kaldet ”arterial trombose”) hos kvinder der bruger etonogestrel implantater. Blodprop i en vene kan blokere venen, og kan ske i venerne i benet (dyb venetrombose), i lungen (lungeemboli) eller andre organer. En blodprop i en arterie kan blokere arterien og kan forårsage et hjerteanfald eller et slagtilfælde i hjernen. 

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk, E-mail: dkma@dkma.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Opbevares i den originale blisterpakning.
 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Nexplanon indeholder:

Hver applikator indeholder et implantat med 

 • Aktivt stof: etonogestrel (68 mg)
 • Øvrige indholdsstoffer: ethylenvinylacetatcopolymer, bariumsulfat og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Nexplanon er et langtidsvirkende hormonelt præventionsmiddel beregnet til at blive lagt under huden. Det indeholder et implantat, som er synligt ved røntgen, og som kun indeholder gestagen, som det eneste aktive stof. Implantatet er anbragt i en innovativ, klar-til-brug, brugervenlig engangsapplikator. Det råhvide implantat er 4 cm langt og 2 mm i diameter og indeholder etonogestrel og bariumsulfat (det stof som gør staven synlig ved røntgen). Applikatoren er designet til at gøre det nemmere at placere implantatet lige under huden på indersiden af overarmen (i den arm du ikke skriver med). Implantatet skal lægges og fjernes af en læge, som er bekendt med procedurerne. For en ukompliceret fjernelse er det nødvendigt at implantatet bliver lagt lige under huden (se den modsatte side af denne indlægsseddel). Lokalbedøvelse bør anvendes før placering og fjernelse af implantatet. Risikoen for komplikationer er lille, hvis de givne instruktioner følges.

Pakningsstørrelser: Æske med 1 blisterpakning, æske med 5 blisterpakninger.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Note:

Disse piktogrammer er kun beregnet til at illustrere procedurerne for placeringen og fjernelsen for kvinden, der skal have implantatet.

Note: De præcise procedurer for placering og fjernelse af Nexplanon, som er skrevet til lægen, er beskrevet i produktresuméet og i afsnit 7
i denne indlægsseddel. 

6.1 Sådan indsættes Nexplanon

 

 • Indsættelse af Nexplanon må kun foretages af en kvalificeret læge, som kender til proceduren.
 • For at kunne indsætte implantatet så nemt som muligt, skal du ligge på ryggen med din arm let bøjet i albuen og vendt udad.
  Nexplanon Merck Sharp & Dohme B.V., implantat 68 mg
 • Implantatet vil blive indsat på indersiden af den overarm, du bruger mindst (den arm du ikke skriver med).
 • Det sted implantatet skal indsættes, vil blive afmærket på huden, og stedet bliver desinficeret og lokalbedøvet.
  Nexplanon Merck Sharp & Dohme B.V., implantat 68 mg
 • Huden strækkes, og nålen stikkes direkte ind under huden. Så snart spidsen er under huden, stikkes nålen helt ind i en bevægelse parallelt med huden.
  Nexplanon Merck Sharp & Dohme B.V., implantat 68 mg
 • Den lilla udløserknap åbnes ved at trykke den en smule nedad og derefter trække den helt tilbage, indtil den ikke kan komme længere. Herved trækkes nålen ud. Implantatet vil blive under huden i overarmen, når nålen trækkes ud.
 • Placeringen af implantatet skal fastslås ved at føle efter på huden straks efter, det er indsat. Et korrekt indsat implantat kan føles mellem tommel- og pegefinger af både lægen og af dig selv. Det bør dog bemærkes, at det, at man kan føle det, ikke er en 100% garanti for, at det er på plads.
 • I tilfælde af at implantatet ikke kan føles under huden, eller hvis der er tvivl om, at det er til stede, skal der anvendes andre metoder til at kontrollere, at implantatet er på plads.
 • Når lægen har lokaliseret implantatet, som ikke kunne føles, kan lægen tilråde, at det bliver fjernet på baggrund af dit helbredsmæssige behov.
 • Indtil implantatets tilstedeværelse er bekræftet, er der en risiko for, at du ikke er beskyttet mod graviditet. Derfor skal en anden præventiv barriere-metode (f.eks. kondom) anvendes.
 • Du vil få en stram kompresbandage med steril gaze på for at forhindre blå mærker. Du kan fjerne kompresbandagen efter 24 timer og plastret efter 3-5 dage.
 • Efter indsættelse af implantatet vil lægen give dig et Brugerkort, hvori følgende oplysninger er angivet: placeringen af implantatet, datoen for hvornår implantatet er indsat, og datoen for hvornår implantatet senest skal fjernes eller erstattes af et nyt. Læg det et sikkert sted, da informationen på Brugerkortet kan være til hjælp, når implantatet senere hen skal fjernes/erstattes.

 

 

6.2 Sådan fjernes Nexplanon

 

 • Implantatet må kun fjernes af en kvalificeret læge, som er bekendt med proceduren.
 • Implantatet skal fjernes, når du beder om det eller - senest - tre år efter, det er lagt.
 • Den præcise placering af implantatet er beskrevet på Brugerkortet.
 • Lægen vil lokalisere implantatet. Hvis implantatet ikke kan findes, kan lægen anvende røntgen, CT, ultralyd eller Magnetisk Resonans skanning (MR-skanning) for at finde det.
 • Din overarm vil blive desinficeret og lokalbedøvet.
  Nexplanon Merck Sharp & Dohme B.V., implantat 68 mg
 • Der vil blive lagt et lille snit på langs af armen lige under spidsen af implantatet.
  Nexplanon Merck Sharp & Dohme B.V., implantat 68 mg
 • Implantatet skubbes forsigtigt mod indsnittet og fjernes med en pincet.
  Nexplanon Merck Sharp & Dohme B.V., implantat 68 mg
 • I enkelte tilfælde kan implantatet være omgivet af hårdt væv. Hvis dette er tilfældet, må der foretages et lille snit i dette væv, før implantatet kan fjernes.
 • Hvis du ønsker, at lægen skal erstatte Nexplanon med et nyt implantat, kan det nye implantat blive lagt samme sted.
 • Indsnittet vil blive lukket med et plaster.
 • Du vil få en stram kompresbandage med steril gaze på for at forhindre blå mærker. Du kan fjerne kompresbandagen efter 24 timer og plastret efter 3-5 dage.

 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Merck Sharp & Dohme B.V., Box 581, 2003 PC Haarlem, Holland  

Fremstiller

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Holland  

Repræsentant

MSD Danmark ApS, Havneholmen 25, 1561 København V, tlf.: +45 4482 4000, dkmail@merck.com 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

 

Østrig, Belgien, Tyskland, Grækenland, Irland, Luxembourg, Holland, Slovakiet, Polen, Portugal, Spanien: 

Implanon NXT 

Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Island, Italien, Malta, Norge, Rumænien, Sverige, Storbritannien: 

Nexplanon 

 

7. Information til lægen

Nedenstående oplysninge er til læger og sundhedspersonale: 

7.1 Hvornår indsættes Nexplanon

VIGTIGT: Udeluk graviditet, før implantatet indsættes.

Tidspunktet for indsættelsen af Nexplanon afhænger af kvindens seneste svangerskabsforebyggende historie, som følger:

Ingen forudgående anvendelse af hormonelle præventionsmidler i den sidste måned:
Implantatet skal indsættes mellem Dag 1 (første menstruationsdag) og Dag 5 af menstruationscyklussen, også selvom kvinden stadig bløder.

Hvis det indsættes som anvist, er yderligere kontraception ikke nødvendig. Hvis der afviges fra det anbefalede tidspunkt for indsættelse, skal kvinden rådes til at bruge en barrieremetode indtil 7 dage efter indsættelse. Hvis kvinden allerede har haft samleje, skal graviditet udelukkes.

Skift af hormonel præventionsmetode til Nexplanon
Ved skift fra en hormonel præventionsmetode af kombinationstypen (p-pille, p-ring eller p-plaster).
Implantatet skal helst indsættes dagen efter, den sidste aktive tablet er taget (den sidste tablet, som indeholder de aktive indholdsstoffer) af det tidligere anvendte kombinerede orale præventionsmiddel eller på dagen, hvor p-ringen eller p-plastret fjernes. Implantatet skal senest indsættes dagen efter det tidligere kombinerede hormonelle præventionsmiddels sædvanlige tabletfrie, p-ring-frie, p-plaster-frie eller placebotablet interval, dvs. når næste indtagelse/indførelse/påsætning skulle foretages. De nævnte præventionsmetoder (p-ring, p-plaster) er ikke nødvendigvis markedsført i alle lande.

Hvis det indsættes som anvist, er yderligere kontraception ikke nødvendig. Hvis der afviges fra det anbefalede tidspunkt for indsættelse, skal kvinden rådes til at bruge en barrieremetode indtil 7 dage efter indsættelse. Hvis kvinden allerede har haft samleje, skal graviditet udelukkes.

Skift fra præventionsmetode med gestagen som eneste aktive stof (f.eks. mini-piller, p-sprøjte, andet implantat, intrauterint indlæg (IUD))
Da der er adskillige typer af præventionsmetoder med gestagen, som eneste aktive stof, skal indsættelsen af implantatet udføres, som følger:   

 • P-sprøjte: Indsæt implantatet på dagen, hvor den næste injektion skulle finde sted.
 • Mini-piller (gestagen, som eneste aktive stof): En kvinde kan skifte fra mini-pillen til Nexplanon på hvilken som helst dag på måneden. Implantatet skal indsættes inden for 24 timer, efter den sidste tablet er taget.
 • Implantat/intrauterint indlæg (IUD): Indsæt implantatet på samme dag, som det tidligere implantat eller IUD fjernes.


Hvis det indsættes som anvist, er yderligere kontraception ikke nødvendig. Hvis der afviges fra det anbefalede tidspunkt for indsættelse, skal kvinden rådes til at bruge en barrieremetode indtil 7 dage efter indsættelse. Hvis kvinden allerede har haft samleje, skal graviditet udelukkes.

Efter provokeret eller spontan abort   

 • 1. trimester: Implantatet skal indsættes indenfor fem dage efter en provokeret eller spontan abort i 1. trimester.
 • 2. trimester: Indsæt implantatet mellem 21 til 28 dage efter provokeret eller spontan abort i 2. trimester.


Hvis det indsættes som anvist, er yderligere kontraception ikke nødvendig. Hvis der afviges fra det anbefalede tidspunkt for indsættelse, skal kvinden rådes til at bruge en barrieremetode indtil 7 dage efter indsættelse. Hvis kvinden allerede har haft samleje, skal graviditet udelukkes.

Postpartum
 

 • Ingen amning: Implantatet skal indsættes 21 til 28 dage postpartum. Hvis det indsættes som anvist, er det ikke nødvendigt at bruge yderligere kontraception. Hvis implantatet indsættes mere end 28 dage postpartum, skal kvinden rådes til at bruge en barrieremetode indtil 7 dage efter indsættelse. Hvis kvinden allerede har haft samleje, skal graviditet udelukkes.
 • Amning: Implantatet skal indsættes efter den fjerde uge postpartum (se punkt 4.6 i produktresuméet). Kvinden skal rådes til at bruge en barrieremetode indtil 7 dage efter indsættelse. Hvis kvinden allerede har haft samleje, skal graviditet udelukkes.

7.2 Sådan indsættes Nexplanon

Grundlaget for succesfuld brug og efterfølgende fjernelse af Nexplanon er en korrekt og omhyggeligt udført subkutan indsættelse af implantatet i den ikke-dominerende arm i overensstemmelse med instruktionerne. Både lægen og kvinden skal være i stand til at føle implantatet under kvindens hud efter anbringelsen.

Implantatet skal indsættes subkutant, dvs. lige under huden. Et implantat, der indsættes dybere end subkutant (dyb indføring) kan måske ikke palperes, og lokalisering og/eller fjernelse kan være vanskelig (se pkt. 4.2 Sådan fjernes Nexplanon og pkt. 4.4 i Produktresumeet). Hvis implantatet indsættes dybt, kan der opstå neural eller vaskulær ødelæggelse. Dybe eller ukorrekte indsættelser har været forbundet med paræstesi (pga. neurale skader) og migration af implantatet (pga. intramuskulær eller fascial indsættelse) og i sjældne tilfælde med intravaskulær indsættelse.

Indsættelse af Nexplanon skal foretages under aseptiske forhold og kun af en kvalificeret læge, som er bekendt med proceduren. Indsættelse af implantatet må kun udføres med applikatoren indeholdende implantatet.

Under indsættelsen anbefales det, at lægen sidder i en position, således at indstiksstedet og kanylens bevægelse lige under huden tydeligt kan ses fra siden under hele indsættelses-proceduren. 

 

 • Lad kvinden ligge på ryggen på undersøgelseslejet med hendes ikke-dominerende arm bøjet i albuen og vendt udad, således at hendes håndled er parallelt med hendes øre, eller hendes hånd er placeret ved siden af hendes hoved (figur 1).
  Nexplanon Merck Sharp & Dohme B.V., implantat 68 mg

  Identificer indstiksstedet, som er på indersiden af den ikke-dominerende overarm omkring 8-10 cm over epicondylus medialis på humerus. UNDGÅ AT RAMME sulcus (furen) mellem biceps- og triceps-musklerne, hvor de store blodårer og nerver ligger i det neurovaskulære bundt dybere nede i det subkutane væv (figur 2a og 2b). Implantatet skal indsættes subkutant lige under huden (se pkt. 4.4 i Produktresumeet).
  Nexplanon Merck Sharp & Dohme B.V., implantat 68 mg
 • Lav to markeringer med en steril tusch: først markeres stedet, hvor implantatet skal indstikkes, og dernæst markeres et sted et par centimeter proksimalt til den første markering (figur 2a). Nummer to markering vil senere fungere som retningspunkt under indsættelsen.
 • Rengør indstiksstedet med et desinfektionsmiddel.
 • Bedøv indstiksarealet (f.eks. med bedøvelsesspray eller ved injektion af 2 ml 1% lidocain lige under huden langs den planlagte indsættelseskanal).
 • Tag den sterile Nexplanon engangsapplikator, som indeholder implantatet, ud af blisteren. Applikatoren må ikke anvendes, hvis der er tvivl om steriliteten.
 • Hold på applikatoren lige over kanylen på det teksturerede overfladeareal. Fjern den gennemsigtige beskyttelseshætte fra kanylen ved at skyde den horisontalt i pilens retning væk fra nålen (figur 3). Hvis hætten ikke let kan tages af applikatoren, skal den ikke bruges. Du kan se det hvide implantat ved at kigge ind gennem kanylespidsen. Rør ikke ved den lilla udløserknap, før kanylen er sat helt ind under huden, da den vil trække kanylen tilbage for tidligt og frigøre implantatet fra applikatoren.
  Nexplanon Merck Sharp & Dohme B.V., implantat 68 mg
 • Med den frie hånd strækkes huden rundt om indstiksstedet med tommel- og pegefinger (figur 4).
  Nexplanon Merck Sharp & Dohme B.V., implantat 68 mg
 • Stik spidsen af kanylen ind under huden i en vinkel på under 30° (figur 5).
  Nexplanon Merck Sharp & Dohme B.V., implantat 68 mg
 • Sænk applikatoren til den er i horisontal position. Samtidig med at huden løftes med spidsen af kanylen, skubbes kanylen forsigtigt ind i dens fulde længde. Der kan evt. føles lidt modstand, men brug ikke overdreven kraft (figur 6). Hvis kanylen ikke er indsat i dens fulde længde, vil implantatet ikke blive indsat korrekt.
  Nexplanon Merck Sharp & Dohme B.V., implantat 68 mg
 • Det er nemmest at se nålens bevægelse, og at den er indsat lige under huden, hvis du sidder ned og ser på applikatoren fra siden og IKKE oppefra. I denne position kan du klart se indstiksstedet og nålens bevægelse lige under huden.
 • Hold applikatoren i samme position og kanylen indsat i dens fulde længde. Hvis der er behov for det, kan du bruge din frie hånd til at holde applikatoren i samme position under følgende fremgangsmåde. Frigør den lilla udløserknap ved at trykke den forsigtigt ned. Træk udløserknappen helt tilbage, indtil den ikke kan komme længere (figur 7). Implantatet er nu i dets endelige subkutane position, og kanylen er lukket inde i applikatoren. Applikatoren kan nu fjernes. Hvis applikatoren ikke holdes i samme position under denne fremgangsmåde, eller hvis den lilla udløserknap ikke trækkes helt tilbage, vil implantatet ikke blive indsat korrekt.
  Nexplanon Merck Sharp & Dohme B.V., implantat 68 mg
 • Verificer altid ved palpering tilstedeværelsen af implantatet i kvindens arm lige efter indsættelsen. Ved at palpere begge ender af implantatet skal du være i stand til at bekræfte tilstedeværelsen af den 4 cm lange stav (figur 8). Se afsnittet nedenfor ”Hvis du ikke kan føle implantatet”.
  Nexplanon Merck Sharp & Dohme B.V., implantat 68 mg
 • Sæt et lille plaster over indstiksstedet. Bed kvinden om at palpere implantatet.
 • Påsæt en stram kompresbandage med steril gaze for at forhindre blå mærker. Kvinden kan fjerne kompresbandagen efter 24 timer og det lille plaster over indstiksstedet kan fjernes efter 3-5 dage.
 • Udfyld Brugerkortet og udlever det til kvinden. Udfyld også den selvklæbende etiket og sæt den på kvindens patientjournal. Hvis der anvendes elektronisk patientjournal, skal informationen på den selvklæbende etiket registreres.
 • Applikatoren er kun til engangsbrug og skal kasseres i overensstemmelse med lokale retningslinjer for håndtering af biologisk affald.


Hvis du ikke kan mærke implantatet:

Hvis implantatet ikke kan palperes, eller du er i tvivl om dets tilstedeværelse, er implantatet muligvis ikke indsat, eller det kan være indsat for dybt:
 

 • Kontroller applikatoren. Kanylen skal være trukket helt tilbage, og kun den lilla spids af obturatoren skal være synlig.
 • Benyt andre metoder til at bekræfte tilstedeværelsen. På grund af implantatets røntgenfaste beskaffenhed er følgende metoder anvendelige til lokalisering: to-dimensionel røntgen og røntgen digitaliseret tomografi (CT scanning). Ultralydsscanning (UL) med højfrekvent lineær stråletransducer (10 MHz eller større) eller magnetisk resonans billeddannelse (MRI) kan anvendes. Før anvendelsen af røntgen CT, UL eller MRI for at lokalisere implantatet, anbefales det at kontakte den lokale repræsentant for Nexplanon for yderligere instrukser. I tilfælde af at disse billeddannelsesmetoder slår fejl, anbefales det at fastslå tilstedeværelsen af implantatet ved at måle etonogestrel-niveauet i en blodprøve fra personen. I sådanne tilfælde vil den lokale repræsentant stille den rette procedure til rådighed.
 • Indtil tilstedeværelsen af implantatet er verificeret, skal en barriere-præventionsmetode benyttes.
 • Når det ikke-palpable implantat er blevet lokaliseret, anbefales det at fjerne det, så snart det er lægeligt forsvarligt (se ”Lokalisering og fjernelse af ikke-palpabelt implantat” nedenfor og i pkt. 4.4 i Produktresumeet).

7.3 Sådan fjernes Nexplanon

Før proceduren for fjernelse af implantatet påbegyndes, skal lægen kigge på Brugerkortet for at se, hvor Nexplanon implantatet er placeret. Fastslå den præcise placering af implantatet ved palpering af armen. Se afsnittet ”Lokalisering og fjernelse af ikke-palpabelt implantat” nedenfor, hvis implantatet ikke kan palperes.

Procedure for fjernelse af et palpabelt implantat
Fjernelse af implantatet skal udføres under aseptiske forhold af en læge, som er bekendt med fjernelsesteknikken. 

 

 • Vask området, hvor indsnittet skal laves og påfør desinfektionsmiddel. Lokaliser implantatet ved palpering og marker den distale ende (enden tættest på albuen), f.eks. med en steril tusch (figur 9).
  Nexplanon Merck Sharp & Dohme B.V., implantat 68 mg
 • Bedøv armen, f.eks. med 0,5 til 1 ml 1% lidocain, ved markeringen, hvor indsnittet skal laves (figur 10). Vær sikker på, at det lokalbedøvende middel injiceres under implantatet for at holde det tæt ved hudoverfladen.
  Nexplanon Merck Sharp & Dohme B.V., implantat 68 mg
 • Tryk den proksimale ende af implantatet ned (figur 11) for at stabilisere denne; en bule vil muligvis fremkomme og indikere den distale ende af implantatet. Lav et indsnit, startende ved den distale ende af implantatet, på 2 mm i længderetningen af armen ned imod albuen.
  Nexplanon Merck Sharp & Dohme B.V., implantat 68 mg
 • Skub forsigtigt implantatet hen imod indsnittet, indtil spidsen er synlig. Grib fat om implantatet med en pincet (helst en bøjet mosquito pincet) og fjern implantatet (figur 12).
  Nexplanon Merck Sharp & Dohme B.V., implantat 68 mg
 • Hvis implantatet er indkapslet, så lav et indsnit i dette arvæv og fjern implantatet med pincetten (figur 13 og 14).
  Nexplanon Merck Sharp & Dohme B.V., implantat 68 mg
 • Hvis spidsen af implantatet ikke bliver synlig i indsnittet, stikkes en pincet forsigtigt ind i indsnittet (figur 15). Vend pincetten over i din anden hånd (figur 16). Disseker forsigtigt vævet omkring implantatet væk med en anden pincet og grib fat om implantatet (figur 17). Implantatet kan nu fjernes.
  Nexplanon Merck Sharp & Dohme B.V., implantat 68 mg
 • Kontroller at hele staven, som er 4 cm lang, er blevet fjernet ved at måle længden. Der har været rapporter om, at implantatet er knækket, mens det var indsat i patientens arm. I nogle tilfælde er det blevet rapporteret, at det har været vanskeligt at fjerne det knækkede implantat. Hvis et implantat kun er delvist fjernet (mindre end 4 cm), skal det resterende stykke fjernes ved at følge instruktionerne i pkt. 7.3 "Sådan fjernes Nexplanon".
 • Hvis kvinden ønsker at fortsætte med at bruge Nexplanon kan et nyt implantat indsættes i den samme indsættelseskanal direkte efter det gamle implantat er fjernet (pkt. 7.4 ”Sådan udskiftes Nexplanon”).
 • Efter fjernelsen af implantatet lukkes indsnittet med et plaster.
 • Påsæt en kompresbandage med steril gaze for at minimere dannelsen af blå mærker.
  Kvinden kan fjerne kompresbandagen efter 24 timer og det lille plaster efter 3-5 dage.


Lokalisering og fjernelse af ikke-palpabelt implantat
Der har været enkelte rapporter om migration af implantatet; dette involverer sædvanligvis en mindre bevægelse i forhold til den oprindelige position (se også pkt. 4.4 i Produktresumeet) men kan medføre, at implantatet ikke er palpabelt på det sted, hvor det var placeret. Et implantat, som er indsat dybt eller er migreret, er måske ikke palpabelt, og derfor kan billeddiagnostiske procedurer, som beskrevet nedenfor, være nødvendige for lokalisering.

Et ikke-palpabelt implantat skal altid lokaliseres før fjernelse. På grund af implantatets røntgenfaste beskaffenhed er egnede metoder til lokalisering: to-dimensionel røntgen og røntgen computer tomografi (CT). Ultralyd-scanning (UL) med højfrekvent lineær stråletransducer (10 MHz eller større) eller magnetisk resonans billeddannelse (MRI) kan også anvendes. Når implantatet er blevet lokaliseret i armen, skal implantatet fjernes i henhold til instruktionerne i ”Procedure for fjernelse af et palpabelt implantat”, og anvendelse af ultralyd til hjælp ved fjernelsen bør overvejes.

Hvis implantatet ikke kan findes i armen
efter omfattende forsøg på lokalisering, bør det overvejes at anvende billeddiagnostiske teknikker til undersøgelse af brystet, da der har været rapporter om yderst sjældne tilfælde af migration til lungevaskulaturen. Hvis implantatet lokaliseres i brystet, kan det være nødvendigt med kirurgiske eller endovaskulære indgreb for at fjerne dette; læger, der er bekendt med brystets anatomi bør konsulteres.

Hvis disse billeddiagnostiske metoder ikke kan lokalisere implantatet, kan en etonogestrel-bestemmelse bruges til at verificere tilstedeværelsen af implantatet. Kontakt venligst den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen for yderligere vejledning.

Fjernelse af implantatet må kun foretages under aseptiske forhold af en læge, som er bekendt med teknikken. Hvis implantatet migrerer inde i armen, kan fjernelse kræve et mindre kirurgisk indgreb med et større indsnit eller et kirurgisk indgreb på en operationsstue. Fjernelse af dybt indsatte implantater skal udføres med forsigtighed for at forhindre beskadigelse af de dybere neurale eller vaskulære strukturer i armen og skal udføres af læger, der er bekendt med armens anatomi.

Eksplorativ kirurgi uden viden om implantatets eksakte placering frarådes stærkt

Hvis implantatet ikke kan fjernes, kontakt venligst den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen for yderligere vejledning.  

7.4 Sådan udskiftes Nexplanon

En udskiftning kan foretages lige efter fjernelsen af det gamle implantat, og indsættelsesproceduren er den samme som beskrevet i pkt. 7.2.

Det nye implantat kan indsættes i samme arm og gennem samme indsættelseskanal, som det tidligere implantat blev fjernet fra. Hvis det samme indsnit bruges til at indsætte et nyt implantat, skal indstiksstedet bedøves ved at injicere et bedøvelsesmiddel (f.eks. 2 ml lidocain (1%)) lige under huden startende ved indsnittet fra fjernelsen og ned langs indsættelseskanalen. Følg derefter de næste trin i instruktionen vedrørende indsættelse. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...