Vaxigriptetra

injektionsvæske, susp. i sprøjte

Sanofi Pasteur Europe

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Vaxigriptetra, injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte 

Kvadrivalent influenzavaccine (split virion, inaktiveret) 

 

▼Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du eller dit barn vaccineres, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig eller dit barn personligt. Lad derfor være med at give den til andre.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du eller dit barn får bivirkninger herunder, bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt. 4.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du eller dit barn anvender Vaxigriptetra
 3. Sådan anvendes Vaxigriptetra
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Vaxigriptetra er en vaccine. Denne vaccine hjælper med at beskytte dig eller dit barn mod influenza. Anvendelsen af Vaxigriptetra bør være baseret på officielle anbefalinger. 

 

Når man bliver vaccineret med vaccinen Vaxigriptetra, producerer immunsystemet (kroppens naturlige forsvarsmekanismer) sin egen beskyttelse (antistoffer) mod sygdommen. Ingen af ingredienserne i vaccinen kan fremkalde influenza. 

 

Influenza er en sygdom, som hurtigt kan brede sig og bliver forårsaget af forskellige typer virusstammer, der kan skifte fra år til år. På grund af denne potentielle ændring i cirkulerende stammer på en årlig basis, såvel som varigheden af beskyttelse tilsigtet af vaccinen, anbefales vaccination hvert år. Den største risiko for at få influenza er i de kolde måneder mellem oktober og marts. Hvis du eller dit barn ikke er blevet vaccineret om efteråret, er det stadig klogt at lade sig vaccinere op til foråret, da du og dit barn løber en risiko for at få influenza om foråret. Lægen kan fortælle dig, hvornår det er bedst at lade sig vaccinere. 

 

Vaxigriptetra beregnet til at beskytte dig eller dit barn mod de fire stammer af virus, der er indeholdt i vaccinen i cirka 2 til 3 uger efter injektionen. Derudover hvis du eller dit barn er udsat for influenza lige inden eller efter vaccinationen, kan du eller dit barn stadig udvikle sygdommen, da inkubationsperioden for influenza er et par dage. 

 

Vaccinen vil ikke beskytte dig eller dit barn mod en almindelig forkølelse, selvom nogle af symptomerne ligner symptomerne på influenza. 

2. Det skal du vide, før du eller dit barn anvender Vaxigriptetra

For at være sikker på, at Vaxigriptetra er egnet til dig eller dit barn, er det vigtigt at fortælle det til din læge eller apoteket, hvis et eller flere af nedennævnte punkter er gældende for dig eller dit barn. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget du ikke forstår. 

Brug ikke Vaxigriptetra:

 • Hvis du eller dit barn er allergisk over for:
  • de aktive indholdsstoffer, eller
  • et af de øvrige indholdsstoffer i vaccinen (anført i pkt. 6), eller
  • nogen komponenter, som kan være til stede i meget små mængder såsom æg (ovalbumin eller kyllingeproteiner), neomycin, formaldehyd eller octoxinol 9.
 • Hvis du eller dit barn har en sygdom med høj eller moderat feber eller akut sygdom, burde vaccination udsættes til efter helbredelse.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Vaxigriptetra. Inden vaccination bør du altid fortælle det til lægen, hvis du eller dit barn har 

  • nedsat immunforsvar (immundefekt eller bruger lægemidler, der påvirker immunsystemet),
  • blødningsproblemer eller nemt får blå mærker.

Lægen vil afgøre, om du eller dit barn bør vaccineres.
Besvimelse kan forekomme (mest i halvunge) efter, eller selv før, nogen nåleinjektion. Fortæl derfor din læge eller sygeplejerske, hvis du eller dit barn besvimede i forbindelse med en tidligere injektion. 


I lighed med andre vacciner, er det muligt, at Vaxigriptetra ikke fuldstændigt beskytter alle personer, som er blevet vaccineret.
Fortæl det til lægen, hvis du eller dit barn får taget en blodprøve inden for et par dage efter en influenzavaccination. Dette skyldes, at man har set eksempler på falsk positive blodprøveresultater hos enkelte patienter, som var blevet vaccineret kort forinden. 

Børn

Vaxigriptetra anbefales ikke til anvendelse i børn under 6 måneder. 

Brug af anden medicin sammen med Vaxigriptetra

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du eller dit barn bruger andre vacciner eller anden medicin eller du eller dit barn har gjort det for nylig. 

 • Vaxigriptetra kan gives samtidig med andre vacciner, men på forskellige ekstremiteter.
 • Personer, der modtager immunundertrykkende behandling, som f.eks. corticosteroider, cytotoksiske stoffer eller radioterapi, kan få et formindsket immunrespons.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Lægen eller apoteket kan afgøre, om du kan modtage Vaxigriptetra. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Vaxigriptetra påvirker ikke eller ikke væsentligt din evne til at føre motorkøretøj eller arbejde med maskiner. 

Vaxigriptetra indeholder kalium og natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol kalium (39 mg) og natrium (23 mg) per dosis og er derfor i al væsentlighed fri for kalium og natrium. 

3. Sådan anvendes Vaxigriptetra

Dosering

Voksne modtager en 0,5 ml dosis. 

 

Anvendelse i børn 

Børn fra 6 månder til 17 år gamle får en 0,5 ml dosis. 

 

Hvis dit barn er under 9 år og ikke tidligere er vaccineret mod influenza, bør en anden dosis på 0,5 ml gives efter mindst 4 uger. 

Sådan gives Vaxigriptetra

Din læge eller sygeplejerske vil indgive den anbefalede dosis af vaccine som en injektion i musklen eller under huden. 

 

Spørg lægen eller apoteket, hvis du har yderligere spørgsmål om anvendelsen af dette produkt. 

4. Bivirkninger

Denne vaccine kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Allergiske reaktioner

Kontakt straks en læge, hvis du eller dit barn oplever: 

 

Alvorlige allergiske reaktioner: 

 • Der kan føre til medicinsk nødsituation med lavt blodtryk, hurtig, overfladisk vejrtrækning, hurtig hjerterytme og svag puls, kulde, klam hud, svimmelhed, der kan føre til kollaps (chok). Disse bivirkninger blev ikke observeret med Vaxigriptetra men er sjældent blevet rapporteret med andre vaccine, der er givet for at undgå influenza (kan påvirke op til 1 i 1.000 personer).
 • Hævelse tydeligst i hoved og hals, herunder ansigt, læber, tunge, hals eller andre dele af kroppen, og som kan medføre besvær med at synke eller trække vejret (angioødem)

 

Allergiske reaktioner herunder hudreaktioner, som kan spredes over hele kroppen, herunder kløe, nældefeber, udslæt, rødmen (erytem). 

Disse bivirkninger er sjældne (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer) undtagen kløe (pruritus), som er ualmindeligt (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer). 

Andre bivirkninger rapporteret i voksne og ældre

Meget almindelig (kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer) 

 • Hovedpine, muskelsmerter (myalgi), generelt føler sig utilpas (utilpashed)(1), smerter på injektionsstedet.
  (1) Almindelig hos ældre

 

Almindelig (kan påvirke op til 1 id af 10 personer) 

 • Feber(2), skælven, reaktioner på injektionsstedet: rødme (erytem), hævelse, hårdhed (forhærdning).
  (2) Ikke almindelig hos ældre

 

Ikke almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer) 

 • Svimmelhed(3), diarre, føler sig dårlig (kvalme)(4), træthed, reaktioner på injektionssted: blå mærker (ekkymose), kløe (pruritus), og varme
  (3) Sjælden hos voksne (4) Sjælden hos ældre
 • Hedetur: kun observeret hos ældre.
 • Hævelse i glandlerne i halsen, armhulerne eller lysken (lymfeknudesvulst): kun observeret i voksne.

 

Sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 1000 personer) 

 • Anomalier i opfattelsen af berøring, smerte, varme og kulde (paræstesier), søvnighed, øget svedning (hyperhydrose) usædvanlig træthed og svaghed (asteni), influenzalignende sygdom
 • Ledsmerter (artralgi), gener på injektionsstedet: kun observeret i voksne.

Andre bivirkninger rapporteret i børn fra 3 til 17 år gamle

Meget almindelig (kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer) 

 • Hovedpine, muskelsmerter (myalgi), har det generelt dårligt (utilpashed), skælven(5), reaktioner på injektionsstedet: smerter, hævelse, rødme (erytem)(5), hårdhed (hærdning)(5).
  (5) Almindelig hos 9 til 17 årige

 

Almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer) 

 • Feber, blå mærker på injektionsstedet (ekkymose).

 

Ikke almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer) i børn fra 3 til 8 år gamle 

 • Midlertidig reduktion i antallet af vise typer partikler, der hedder trombocytter; i et lavt antal af disse kan resultere i overdrevne blå mærker eller blødning (kortvarig trombocytopeni): kun observeret i et 3 år gammelt barn
 • Stønnen, rastløshed
 • Svimmelhed, diarré, opkastning, smerter i den øvre del af maven, ledsmerter (artralgi), træthed, varme på injektionsstedet.

 

Ikke almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer) i børn fra 9 til 17 år gamle 

 • Diarré, kløe på injektionsstedet (pruritus).

Andre bivirkninger rapporteret i børn i alderen fra 6 til 35 måneder

Meget almindelig (kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer) 

 • Opkastning(1), muskelsmerter (myalgi)(2), irritabilitet(3), appetitløshed(3), generel utilpashed (sygdomsfølelse)(2), feber
  (1) Ikke almindelig hos børn fra 24 til 35 måneder (2) Sjælden hos børn under 24 måneder
  (3) Sjælden hos børn fra 24 til 35 måneder
 • Reaktion på injektionsstedet: smerte/ømhed, rødme (erytem).
 • Hovedpine: kun set hos børn fra 24 måneder.
 • Døsighed, unormal gråd: kun set hos børn under 24 måneder.

 

Almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer) 

 • Kulderystelse: kun set hos børn fra 24 måneder og ældre.
 • Reaktion på injektionsstedet: hårdhed (forhærdning), hævelse, blå mærker (ekkymose).

 

Ikke almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer) 

 • Diarré, Hypersensitivitet.

 

Sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 1000 personer) 

 • Influenzalignende sygdom, reaktion på injektionsstedet: udslæt, kløe.

 

Hos børn fra 6 måneder til 8 år gamle som fik 2 doser, er bivirkninger ens efter den første og anden dosis. Færre bivirkninger kan forekomme efter anden dosis hos børn fra 6 til 35 måneder. 

Når det ses forekommer bivirkninger generelt inden for de første 3 dage efter vaccination og går over af sig selv inden for 1 til 3 dage efter start. Intensiteten af observerede bivirkninger var mild. 

Generelt var bivirkninger mindre hyppige hos ældre end hos voksne og børn. 

 

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret efter administration af Vaxigrip. Disse bivirkninger kan forekomme med Vaxigriptetra: 

 • Smerter på nervevejen (neuralgi), krampeanfald (konvulsioner), neurologiske sygdomme som kan resultere i hold i nakken, forvirring, følelsesløshed, smerter og svaghed i ekstremiteter, tab af balance, tab af reflekser, paralyse af dele eller hele kroppen (encephalomyelitis, neuritis, Guillain-Barré syndrom).
 • Blodkarinflammation (vasculitis) som kan resultere i hududslæt og i sjældne tilfælde midlertidige nyreproblemer.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du eller dit barn oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket.. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar vaccinen utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke denne vaccine efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). Må ikke nedfryses. Opbevar injektionssprøjten i den ydre karton for at beskytte mod lys. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Vaxigriptetra indeholder

 • Aktive stoffer: Influenzavirus (inaktiveret, split) fra følgende stammer*:

A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 - lignende stamme (A/Michigan/45/2015, NYMC X-275)
.................................................................................................................................. 15 mikrogram HA** 


A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) - lignende stamme (A/Singapore/INFIMH-16- 0019/2016, IVR-186) ................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................. 15 mikrogram HA** 


B/Colorado/06/2017 - lignende stamme (B/Maryland/15/2016, NYMC BX-69A) .. 15 mikrogram HA** 


B/Phuket/3073/2013 - lignende stamme (B/Phuket/3073/2013, vildtype)............... 15 mikrogram HA** pr. dosis på 0,5 ml 


* dyrket på befrugtede hønseæg fra sunde kyllingehold
** hæmagglutinin 


Denne vaccine følger WHO’s (World Health Organisation - verdenssundhedsorganisationen) anbefalinger (nordlige halvkugle) og EU’s beslutning for sæson 2018/2019. 

 

 • Øvrige indholdsstoffer er: bufferopløsning indeholdende natriumchlorid, kaliumchlorid, dinatriumphosphatdihydrat, kaliumdihydrogenphosphat og vand til injektionsvæsker.

Nogle komponenter såsom æg (æg albumin, kyllingeproteiner), neomycin, formaldehyd eller octoxinol-9 kan være til stede i meget små mængder (se punkt 2). 

Vaxigriptetra’s udseende og pakningsstørrelser

Efter at vaccinen omrystes forsigtigt, er den en lettere hvidlig og opaliserende væske. 

 

Vaxigriptetra er en injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte på 0,5 ml, med påsat nål eller uden nål, i æsker med 1, 10 eller 20. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Markedsføringstilladelsesindehaver er:

Sanofi Pasteur Europe 

14 Espace Henry Vallée 

69007 Lyon 

Frankrig 

Fremstiller:

Sanofi Pasteur - 1541 avenue Marcel Mérieux - 69280 Marcy l'Etoile - Frankrig 

Sanofi Pasteur - Parc Industriel d'Incarville - 27100 Val de Reuil - Frankrig 

Sanofi Aventis Zrt. - Campona utca 1. (Harbor Park) - 1225 Budapest - Ungarn 

 

Lokale repræsentant: 

sanofi-aventis Denmark A/S 

Slotsmarken 13 

2970 Hørsholm 

Tel: +45 4516 7000 

Dette lægemiddel er godkendt i EEA's medlemslande under følgende navne:

 • Østrig: VaxigripTetra Injektionssuspension in einer Fertigspritze.
 • Litauen: VaxigripTetra injekcinė suspensija užpildytame švirkšte.
 • Bulgarien, Kroatien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Island, Letland, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Sverige, Nederlandene: VaxigripTetra.
 • Danmark, Norge: Vaxigriptetra.
 • Belgien, Luxembourg: Vaxigrip Tetra suspension injectable en seringue préremplie.
 • Tyskland, Italien, Spanien, Tjekkiske republik, Slovakiet, Ungarn: Vaxigrip Tetra.
 • Irland, Storbritannien: Quadrivalent influenza vaccine (split virion, inactivated).

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale: 

 

Som for alle andre injicerbare vacciner, som kan give umiddelbar anafylaktisk reaktion, bør egnede medicinske behandlingsfaciliteter være tilgængelige. 

Vaccinen skal have stuetemperatur før brug. 

Omrystes før brug. Efterse visuelt inden indgift. 

Vaccinen må ikke bruges, hvis der er fremmede partikler i suspensionen. 

Den må ikke blandes med andre lægemidler i den samme injektionssprøjte. 

Denne vaccine må ikke under nogen omstændigheder gives i et blodkar. 

 

Se også pkt. 3. Sådan anvendes Vaxigriptetra 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 08/2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...