Nicorette Quickmist Cool Berry

mundhulespray 1 mg/dosis

McNeil Denmark

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Nicorette QuickMist Cool Berry 1 mg/spray, mundhulespray, opløsning 

Nikotin 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid Nicorette QuickMist Cool Berry nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, hvis du får en bivirkning, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se pkt. 4.
 • Kontakt lægen, hvis du efter 6 måneders behandling med Nicorette QuickMist Cool Berry stadig ikke kan holde op med at ryge.

 

Indlægssedler opdateres løbende. Du kan se den nyeste indlægsseddel for Nicorette QuickMist Cool Berry på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Nicorette QuickMist Cool Berry
 3. Sådan skal du bruge Nicorette QuickMist Cool Berry
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Nicorette QuickMist Cool Berry bruges som en hjælp til rygestop, når du gerne vil holde op. Produktet tilhører en type behandling, der kaldes nikotinerstatningsterapi (NRT). 

 

Nicorette QuickMist Cool Berry afhjælper nikotin-abstinenssymptomer, herunder rygetrang - symptomer som du får, når du holder op med at ryge. Når du pludselig stopper med at forsyne din krop med nikotin fra tobak, rammes du af forskellige former for ubehag, der kaldes for abstinenssymptomer. Ved at bruge Nicorette QuickMist Cool Berry kan du forhindre eller reducere dette ubehag og din trang til at ryge. Det skyldes, at du i et kort tidsrum stadig vil få en lille mængde nikotin ind i kroppen. Nicorette QuickMist Cool Berry indeholder ikke den tjære, kulilte eller de andre giftstoffer, der er i cigaretrøg. 

 

Hvis du kan, bør du også søge hjælp og rådgivning for at forbedre dine chancer for at gennemføre et rygestop. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Nicorette QuickMist Cool Berry

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Nicorette QuickMist Cool Berry

 • Hvis du er allergisk over for nikotin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Nicorette QuickMist Cool Berry (angivet i pkt. 6).
 • Hvis du er under 18 år.
 • Hvis du aldrig har røget.

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen før du bruger dette lægemiddel, hvis du lider af nedenstående sygdomme. Du vil muligvis alligevel kunne bruge Nicorette QuickMist Cool Berry, men skal først drøfte det med din læge, hvis du: 

 • for nylig (inden for de seneste 3 måneder) har haft et hjerteanfald eller slagtilfælde (blødning eller blodprop i hjernen)
 • har brystsmerter (ustabil angina pectoris) eller angina pectoris i hvile
 • har en hjertelidelse, der påvirker din puls eller hjerterytme
 • har forhøjet blodtryk, som ikke er kontrolleret med medicin
 • nogensinde har haft allergiske reaktioner, der medførte hævede læber, ansigt og hals (angioødem) eller kløende udslæt (nældefeber). Denne form for reaktion kan sommetider udløses ved anvendelse af nikotinerstatningsprodukter.
 • har svær eller moderat leversygdom
 • har en svær nyresygdom
 • har diabetes
 • har en overaktiv skjoldbruskkirtel
 • har en svulst i binyren (fæokromocytom)
 • har mavesår eller sår på tolvfingertarmen
 • har betændelse i spiserøret

 

Nicorette QuickMist Cool Berry bør ikke anvendes af ikke-rygere

Børn og unge

Giv dette lægemiddel ikke til børn og unge. 

Brug af anden medicin sammen med Nicorette QuickMist Cool Berry

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin, har brugt det for nylig eller måske vil bruge det. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Dette er særlig vigtigt, hvis du tager medicin, der indeholder: 

theophyllin til behandling af astma 

tacrin mod Alzheimers sygdom 

clozapin til behandling af skizofreni 

ropinirol til behandling af Parkinsons sygdom  

Brug af Nicorette QuickMist Cool Berry sammen med mad og drikke

Du må ikke spise eller drikke, mens du bruger mundhulesprayen. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Det er meget vigtigt at holde op med at ryge under en graviditet, da rygning kan medføre forringet vækst af det ufødte barn. Det kan også føre til for tidlig fødsel eller fosterdød. Det er bedst, hvis du kan holde op med at ryge uden brug af midler, der indeholder nikotin. Hvis du ikke er i stand til at gøre det, bør du kun bruge Nicorette QuickMist Cool Berry i samråd med sundhedspersonale, der er tilknyttet din graviditet, din praktiserende læge eller en læge der er specialiseret i at hjælpe folk med at holde op med at ryge. 

 

Nicorette QuickMist Cool Berry skal undgås under amning, da nikotin går over i modermælken og kan påvirke barnet. Hvis din læge har anbefalet, at du bruger Nicorette QuickMist Cool Berry, skal sprayen bruges umiddelbart efter amning og ikke i to timer før amning. 

 

Rygning øger risikoen for ufrugtbarhed hos mænd og kvinder. Virkningerne af nikotin på fertiliteten er ukendt. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nicorette QuickMist Cool Berry påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Nicorette QuickMist Cool Berry indeholder ethanol (alkohol), propylenglycol, natrium og butylhydroxytoluen.

Nicorette QuickMist Cool Berry indeholder 12 mg propylenglycol pr. pust (spraydosis) og indeholder små mængder ethanol (alkohol); under 100 mg pr. dosis (1 eller 2 pust). Nicorette QuickMist indeholder også mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. pust (spraydosis), dvs. den er i det væsentlige natrium-fri. Nicorette QuickMist Cool Berry indeholder en lille mængde butylhydroxytoluen og kan derfor give lokalt hududslæt (f. eks. kontakteksem) og irritation af øjne og slimhinder. 

3. Sådan skal du bruge Nicorette QuickMist Cool Berry

Brug altid Nicorette QuickMist Cool Berry som angivet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Personer under 18 år bør ikke anvende Nicorette QuickMist Cool Berry. 

 

Du bør holde helt op med at ryge, mens du er i behandling med Nicorette QuickMist Cool Berry. 

 

Nedenstående oversigt viser den anbefalede procedure trin for trin for brug af Nicorette QuickMist Cool Berry. 

 

Trin 1: Uge 1-6 

Brug 1 eller 2 pust (spraydoser), når du normalt ville ryge en cigaret eller får lyst til at ryge. Brug først 1 pust og derefter endnu et pust, hvis din trang ikke forsvinder inden for få minutter. Hvis der er brug for 2 pust, kan de efterfølgende doser tages som 2 pust i træk. For de fleste rygere betyder det cirka 1 eller 2 pust hver halve til hele time.
 

Hvis du for eksempel ryger 15 cigaretter om dagen i gennemsnit, bør du bruge 1 eller 2 pust mindst 15 gange i løbet af dagen.
 

Brug ikke flere end 2 pust ad gangen og ikke flere end 4 pust i timen over en 16 timers periode. Den maksimale dosis er 64 pust over en 16 timers periode i døgnet.
 

Trin 2: Uge 7-9 

Start med at nedsætte antal pust pr. dag.
 

I slutningen af uge 9 bør du kun bruge HALVDELEN af det antal pust, der i Trin 1 blev brugt i gennemsnit pr. dag.
 

Trin 3: Uge 10-12 

Fortsæt med at nedsætte antal pust om dagen, så du ikke bruger mere end 4 pust om dagen i uge 12. Hold op med at bruge Nicorette QuickMist Cool Berry, når du har nedsat antallet af pust til 2-4 per dag. 

 

Når behandlingen er ophørt, kan du blive fristet til at ryge igen. Gem eventuelle resterende doser af sprayen, da du pludselig kan få trang til at ryge. Brug 1 pust, hvis du får trang til at ryge, eller 2 pust, hvis det første ikke hjælper inden for få minutter. 

 

Normalt skal du bruge Nicorette QuickMist Cool Berry i 3 måneder, men ikke i længere tid end 6 måneder. Spørg din læge til råds, hvis du har behov for at bruge Nicorette QuickMist Cool Berry i mere end 6 måneder. 

 

Følg disse instruktioner nøje og brug billederne som vejledning 

Oplåsning af dysen

Nicorette Quickmist Cool Berry McNeil Denmark ApS mundhulespray 1 mg/dosis 

Sådan åbnes dispenseren

1. Brug tommelfingeren til at skubbe knappen ned (a), indtil den kan trykkes let indad (b). Tryk ikke for hårdt. 

2. Tryk opad (c), mens du skubber ind, for at åbne toppen af dispenseren. Slip derefter knappen. 

Nicorette Quickmist Cool Berry McNeil Denmark ApS mundhulespray 1 mg/dosis 

Ladning af dispenseren

Når du første gang bruger sprayen, skal du først lade sprayens pumpe. Peg med spraydysen i sikker afstand væk fra dig selv, andre voksne, børn og husdyr. Tryk 3 gange øverst på dispenseren med pegefingeren, indtil du kan se en fin spray. Denne ladningsprocedure skal gentages, hvis du ikke bruger sprayen i 2 dage. 

Sådan bruges dispenseren

3. Peg med spraydysen mod din åbne mund og hold den så tæt på munden som muligt. 

4. Tryk hårdt øverst på dispenseren, så der frigives ét pust ind i munden. Undgå at ramme læberne. For at undgå at få spray ned i halsen må du ikke inhalere, mens du sprayer. Lad være med at synke i et par sekunder efter brug af sprayen, så opnås det bedste resultat. 

Nicorette Quickmist Cool Berry McNeil Denmark ApS mundhulespray 1 mg/dosis 

Tilbagetrækning af dysen

Nicorette Quickmist Cool Berry McNeil Denmark ApS mundhulespray 1 mg/dosis 

Sådan lukkes dispenseren

5. Skub knappen ned (d), indtil den kan trykkes indad (e)

6. Mens du trykker ind, skubbes toppen af dispenseren ned (f). Slip knappen. Dispenseren er nu lukket. Gentag ovenstående trin, hvis du skal have endnu en dosis. 

 

Luk altid dispenseren efter brug for at forhindre, at børn kan bruge sprayen, eller at der sprayes ved et uheld. Vær forsigtig med ikke at ramme øjnene, når der sprayes med mundhulesprayen. Skyl grundigt med vand, hvis du får spray i øjnene. 

Hvis du har brugt for meget Nicorette QuickMist Cool Berry

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Nicorette QuickMist Cool Berry, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Overdosering kan forekomme, hvis du ryger, samtidig med at du bruger Nicorette QuickMist Cool Berry. Kontakt straks lægen eller nærmeste hospital, hvis et barn har brugt Nicorette QuickMist Cool Berry, eller hvis du har brugt for meget. Nikotindoser, som tåles af voksne rygere i behandling, kan hos børn give kraftige symptomer på forgiftning og være dødelige

 

Symptomerne på overdosering er kvalme, opkastning, øget spytdannelse, mavepine, diarré, øget svedtendens, hovedpine, svimmelhed, ændret hørelse og en udtalt følelse af svækkelse. Disse symptomer kan i forbindelse med høje doser følges af lavt blodtryk, svag og uregelmæssig puls, åndedrætsbesvær, ekstrem træthed, kredsløbskollaps og kramper. 

 

Spørg lægen, apoteket eller sundhedspersonalet hvis du har flere spørgsmål til brugen af dette lægemiddel. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Nicorette QuickMist Cool Berry kan give de samme bivirkninger som andre former for nikotin. Bivirkningerne afhænger generelt af den dosis, du tager. 

 

Virkninger forbundet med rygestop (nikotinabstinenser) 

Nogle af de uønskede virkninger, som du oplever, når du holder op med at ryge, kan være abstinenssymptomer, der skyldes den reducerede indtagelse af nikotin 

Disse virkninger omfatter: 

 • Irritabilitet, aggression, utålmodighed eller frustration
 • Angstfølelse, rastløshed eller besvær med at koncentrere sig
 • Opvågnen om natten eller søvnforstyrrelser
 • Øget appetit eller vægtstigning
 • Tristhed
 • Rygetrang
 • Nedsat hjertefrekvens (puls)
 • Blødende gummer eller sår i munden
 • Svimmelhed eller uklarhed
 • Hoste, øm hals, stoppet eller løbende næse
 • Forstoppelse

 

Hold op med at bruge Nicorette QuickMist Cool Berry og kontakt straks en læge (ring 112, kan være livsfarligt), hvis du oplever en eller flere af nedenstående sjældne alvorlige bivirkninger (tegn på angioødem): 

 • Hævet ansigt, tunge eller svælg
 • Synkebesvær
 • Udslæt og åndedrætsbesvær

 

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede) 

 • Hikke (dette er særligt udbredt)
 • Hovedpine, kvalme
 • Irritation i halsen

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede) 

 • Lokale virkninger så som en brændende følelse, betændelse i munden, ændringer i smagssansen
 • Mundtørhed eller øget mængde spyt
 • Sure opstød, halsbrand
 • Smerter eller ubehag i maven
 • Opkastning, luftafgang fra tarmen eller diarré
 • Træthedsfølelse
 • Overfølsomhed (allergi)
 • Snurrende, prikkende fornemmelse

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede) 

 • Påvirkninger af næsen, så som stoppet næse, nysen
 • Løbende næse
 • Hivende vejrtrækning (bronkospasme) eller en følelse af, at det kræver ekstra kræfter at trække vejret (dyspnø), spænding i halsen
 • Rødmen, øget svedtendens
 • Påvirkninger af munden så som en snurrende, prikkende fornemmelse, inflammation af tungen, sår i munden, skader på mundslimhinden eller forandringer i lyden af din stemme, smerter i munden og halsen, ræben, blødende gummer
 • Hjertebanken (en unormal oplevelse af dine hjerteslag), øget puls, for højt blodtryk
 • Udslæt og/eller kløe (pruritus, urticaria) i huden
 • Unormale drømme
 • Brystsmerter og ubehag i brystet
 • Kraftesløshed og svaghed, ubehag

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede) 

 • Synkebesvær, følelseshed i munden
 • Opkastning

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Sløret syn, øjnene løber (tåreflåd)
 • Halstørhed
 • Ubehag i maven
 • Læbesmerter
 • Unormal hjerterytme
 • Rødmen af huden
 • Allergiske reaktioner herunder hævelse af ansigt og mund (angioødem eller anafylaktisk reaktion)

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på dispenseren og æsken. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Nicorette QuickMist Cool Berry må ikke opbevares over 30ºC. 

 

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Disse forholdsregler er med til at beskytte miljøet, især vandmiljøet i tilfælde af nikotin. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Nicorette QuickMist Cool Berry indeholder:

 • Aktivt stof: nikotin. Ét pust (spraydosis) afgiver 1 mg nikotin.
 • Øvrige indholdsstoffer: propylenglycol (E1520); ethanol,vandfri; trometamol; poloxamer 407; glycerol (E422); natriumhydrogencarbonat; levomenthol; røde bær aroma; kølende aroma; sucralose; acesulfamkalium; butylhydroxytoluen (E321), saltsyre (til pH justering) og vand, renset.

Udseende og pakningsstørrelser

Nicorette QuickMist Cool Berry består af en plastflaske med opløsning, der opbevares i en dispenser med en mekanisk spraypumpe. Dispenseren er børnesikret. 

 

Hver flaske indeholder 13,2 ml opløsning, der giver cirka 150 pust.
Nicorette QuickMist Cool Berry leveres i pakninger med enten 1 eller 2 dispensere.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

McNeil Denmark ApS, Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød. 

Fremstiller

McNeil AB, Postboks 941, Norrbroplatsen 2, SE-251 09 Helsingborg, Sverige. 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

 

Sverige 

Nicorette Fruktmint 

Østrig , Tyskland 

Nicorette Fruit & Mint Spray 

Belgien, Holland 

Nicorette Fruit & Mint Mondspray 

Danmark, Irland 

Nicorette QuickMist Cool Berry 

Finland 

Nicorette Berrymint 

Frankrig 

NICORETTESPRAY FRUITS ROUGESs 

Luxemborg 

Nicorette Fruit & Mint Spray Buccal 

Norge 

Nicorette 

Polen 

Nicorette Cool Berry 

Tjekkiet 

Nicorette Spray s příchutí lesního ovoce 

Slovakiet 

Nicorette Spray s príchuťou lesného ovocia 

Spanien, Portugal 

Nicorette Bucomist sabor Fruta Menta 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret oktober 2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...