Hyrimoz

injektionsvæske, opl. i sprøjte 40 mg

Sandoz

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Hyrimoz 40 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 

adalimumab 

 

▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger. 

Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Din læge vil også udlevere et patientkort, der indeholder vigtige sikkerhedsinformationer, som du skal være opmærksom på før og under din behandling med Hyrimoz. Opbevar patientkortet på dig under din behandling og i 4 måneder efter din (eller dit barns) sidste injektion af Hyrimoz.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her (se punkt 4).

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Hyrimoz
 3. Sådan skal du tage Hyrimoz
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
 7. Brugsvejledning

1. Virkning og anvendelse

Hyrimoz indeholder det aktive stof adalimumab, et lægemiddel, som reagerer på din krops immunforsvar. 

 

Hyrimoz er beregnet til behandlingen af de inflammatoriske sygdomme beskrevet nedenfor: 

 • reumatoid artrit
 • polyartikulær juvenil idiopatisk artrit
 • entesopatirelateret artrit
 • ankyloserende spondylitis
 • aksial spondyloartritis uden radiografiske tegn på AS
 • psoriasisartrit
 • psoriasis
 • hidrosadenitis suppurativa
 • Crohns sygdom
 • colitis ulcerosa og
 • ikke-infektiøs uveitis.

 

Det aktive stof i Hyrimoz, adalimumab, er et humant monoklonalt antistof. Monoklonale antistoffer er proteiner, som binder til et bestemt mål. 

 

Målet for adalimumab er et andet protein kaldet tumornekrosefaktor (TNFα), som er til stede i øgede mængder i de inflammatoriske sygdomme nævnt ovenfor. Ved at binde sig til TNFα blokerer Hyrimoz dennes virkning og reducerer den inflammatoriske proces i disse sygdomme. 

 

Reumatoid artrit 

 

Reumatoid artrit er en betændelsessygdom i leddene. 

 

Hyrimoz bruges til at behandle reumatoid artrit hos voksne. Hvis du har moderat til alvorlig aktiv reumatoid artrit, vil du evt. først få andre sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler, såsom methotrexat. Hvis disse lægemidler virker godt nok, kan du få Hyrimoz til behandling af din reumatoide artrit. 

 

Hyrimoz kan også anvendes til behandling af alvorlig aktiv og progressiv reumatoid artrit, der ikke tidligere er behandlet med methotrexat. 

 

Hyrimoz kan nedsætte hastigheden for ødelæggelse af brusk og knogler i leddene forårsaget af sygdommen og at forbedre de fysiske funktioner. 

 

Normalt gives Hyrimoz sammen med methotrexat. Hvis din læge ikke mener, at behandling med methotrexat er hensigtsmæssig, kan Hyrimoz anvendes alene. 

 

Polyartikulær juvenil idiopatisk artrit og entesopatirelateret artrit 

 

Polyartikulær juvenil idiopatisk artrit og entesopatirelateret artrit er sygdomme med betændelseslignende (inflammatoriske) reaktioner i leddene, som oftest viser sig første gang i barndommen. 

 

Hyrimoz bruges til at behandle polyartikulær juvenil idiopatisk artrit hos børn og unge i alderen fra 2 til 17 år og entesopatirelateret artrit hos børn og unge i alderen 6-17 år. Du skal først behandles med anden sygdomsdæmpende medicin såsom methotrexat. Hvis du ikke reagerer tilstrækkeligt godt på disse lægemidler, vil du få Hyrimoz til behandling af din polyartikulær juvenile idiopatiske artrit eller entesopatirelateret artrit. 

 

Ankyloserende spondylitis og aksial spondyloartritis uden radiografiske tegn på ankyloserende spondylitis. 

 

Ankyloserende spondylitis og aksial spondyloartritis uden radiografiske tegn på ankyloserende spondylitis er en inflammatorisk (betændelseslignende) sygdom i rygsøjlen. 

 

Hyrimoz bruges til at behandle disse sygdomme hos voksne. Hvis du har ankyloserende spondylitis eller aksial spondyloartritis uden radiografiske tegn på ankyloserende spondylitis, vil du først få anden medicin. Hvis denne anden medicin ikke virker godt nok, kan du få Hyrimoz for at mindske symptomerne på din sygdom. 

 

Plaque-psoriasis hos voksne og børn
 

Plaque-psoriasis er en inflammatorisk hudlidelse, som forårsager røde, skællende, skorpede pletter på huden dækket med sølvfarvede skæl. Plaque-psoriasis kan også påvirke neglene. Det får dem til at smuldre, blive fortykket og løfte fra neglelejet, hvilket kan være smertefuldt. Psoriasis formodes at være forårsaget af et problem med kroppens immunsystem, som fører til øget produktion af hudceller. 

 

Hyrimoz bruges til at behandle moderat til alvorlig plaque-psoriasis hos voksne. Hyrimoz bruges også til at behandle alvorlig plaque-psoriasis hos børn og unge i alderen 4 til 17 år, hos hvem lokal behandling og behandlinger med ultraviolet lys enten ikke har virket godt nok eller ikke er egnede. 

 

Psoriasisartrit 

 

Psoriasisartrit er en betændelsessygdom i leddene, som er forbundet med psoriasis. 

 

Hyrimoz bruges til at behandle psoriasisartrit hos voksne. Hyrimoz kan nedsætte hastigheden for ødelæggelse af brusk og knogler i leddene forårsaget af sygdommen og at forbedre den fysiske funktion. 

 

Hidrosadenitis suppurativa hos voksne og unge 

 

Hidrosadenitis suppurativa (kaldes somme tider svedkirtelbetændelse) er en langvarig, ofte smertefuld betændelseslignende (inflammatorisk) hudsygdom. Symptomerne kan være ømme knuder i huden (noduli) og abscesser (bylder), som kan udtømme pus.
Sygdommen påvirker oftest bestemte områder af huden, såsom under brystet, i armhulerne, på inderlårene, i lyskeområdet og på balderne. Der kan også forekomme ar i de berørte områder. 

 

Hyrimoz bruges til at behandle hidrosadenitis suppurativa hos voksne og unge fra 12 år. Hyrimoz kan nedsætte antallet af knuder og bylder og lindre den smerte, som ofte er forbundet med sygdommen. Du kan blive tilbudt anden medicin først. Hvis denne anden medicin ikke virker godt nok, vil du blive tilbudt Hyrimoz. 

 

Crohns sygdom hos voksne og børn 

 

Crohns sygdom er en inflammatorisk sygdom i mave-tarm-kanalen. 

 

Hyrimoz bruges til at behandle Crohns sygdom hos voksne og børn i alderen 6-17 år. Hvis du har Crohns sygdom, vil du først få anden medicin. Hvis du ikke har tilstrækkelig effekt af den medicin, vil du blive tilbudt Hyrimoz til reduktion af sygdomstegn og symptomer på din Crohns sygdom. 

 

Colitis ulcerosa 

 

Colitis ulcerosa er en inflammatorisk (betændelseslignende) sygdom i mave-tarm-kanalen. 

 

Hyrimoz bruges til at behandle colitis ulcerosa hos voksne. Hvis du har colitis ulcerosa, vil du først få anden medicin. Hvis denne anden medicin ikke virker godt nok, kan du få Hyrimoz for at mindske symptomerne på din sygdom. 

 

Ikke-infektiøs uveitis hos voksne og børn 

 

Ikke-infektiøs uveitis er en betændelseslignende (inflammatorisk) sygdom, som påvirker bestemte dele af øjet. Inflammationen kan føre til nedsat syn og/eller fluer i øjet (sorte pletter eller sværm af uklarheder i øjet, som bevæger sig i synsfeltet). Hyrimoz virker ved at reducere denne inflammation. 

 

Hyrimoz bruges til at behandle 

 • voksne med ikke-infektiøs uveitis (regnbuehindebetændelse), som påvirker den bagerste del af øjet
 • børn fra 2 år med kronisk ikke-infektiøs uveitis, som påvirker forreste del af øjet

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Hyrimoz

Tag ikke Hyrimoz

 • hvis du er allergisk over for adalimumab eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
 • hvis du har en alvorlig infektion, herunder tuberkulose, sepsis (blodforgiftning) eller andre atypiske infektioner (usædvanlige infektioner sammen med et svækket immunforsvar). Det er vigtigt, at du informerer lægen, hvis du har symptomer på infektioner, f.eks. feber, sår, træthedsfornemmelse, tandproblemer (se ”Advarsler og forsigtighedsregler”).
 • hvis du lider af moderat eller alvorlig hjerteinsufficiens. Det er vigtigt at informere lægen, hvis du har eller har haft en alvorlig hjertesygdom (se ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Hyrimoz. 

 

Allergisk reaktion 

 • Hvis du får allergiske reaktioner med symptomer som trykken for brystet, hvæsende vejrtrækning, svimmelhed, hævelser eller udslæt, så undlad at injicere mere Hyrimoz, og kontakt straks lægen, da disse reaktioner i sjældne tilfælde kan være livstruende.

 

Infektion 

 • Hvis du har en infektion, herunder langvarig eller lokaliseret infektion (f.eks. bensår), skal du kontakte din læge, før du begynder at bruge Hyrimoz. Kontakt lægen, hvis du er i tvivl.
 • Infektioner kan opstå lettere under behandling med Hyrimoz. Risikoen kan stige, hvis din lungefunktion er nedsat. Disse infektioner kan være alvorlige og inkluderer tuberkulose, infektioner forårsaget af virus, svampe, parasitter eller bakterier eller andre usædvanlige infektionsorganismer og sepsis (blodforgiftning). I sjældne tilfælde kan disse infektioner være livstruende. Det er vigtigt at informere lægen, hvis du får symptomer som feber, sår, træthedsfornemmelse eller tandproblemer. Din læge kan anbefale midlertidig afbrydelse af behandling med Hyrimoz.

 

Tuberkulose 

 • Eftersom der har været rapporteret tilfælde af tuberkulose hos patienter i behandling med adalimumab, vil lægen undersøge dig for tegn og symptomer på tuberkulose, før behandling med Hyrimoz påbegyndes. Dette vil omfatte en omhyggelig gennemgang af din sygdomshistorie og screeningstest (f.eks. røntgenundersøgelse af lunger og en tuberkulintest). Disse undersøgelser og resultaterne heraf bør registreres på dit patientkort. Det er meget vigtigt at informere lægen, hvis du nogensinde selv har haft tuberkulose, eller hvis du har været i tæt kontakt med nogen, som havde tuberkulose. Tuberkulose kan udvikles under behandlingen, også selv om du har fået forebyggende behandling mod tuberkulose Hvis der viser sig symptomer på tuberkulose (vedvarende hoste, vægttab, sløvhed, let feber) eller anden form for infektion under eller efter behandlingen, bør lægen straks informeres.

 

Rejse/gentagne infektioner 

 • Fortæl din læge, hvis du har haft fast bopæl eller rejst i områder, hvor svampeinfektioner som histoplasmose, kokcidioidomyse eller blastomykose er almindelige.
 • Fortæl din læge, hvis du har en sygdomshistorie med gentagne infektioner eller andre tilfælde, der forøger risikoen for infektioner.

 

Hepatitis B-virus 

 • Fortæl din læge, hvis du er bærer af hepatitis B-virus (HBV), hvis du har aktiv HBV-infektion, eller hvis du tror, du kan have risiko for at få HBV. Lægen vil teste dig for HBV. Adalimumab kan reaktivere HBV-infektion hos mennesker, der bærer denne virus. I sjældne tilfælde, specielt hvis du tager anden medicin, der undertrykker immunsystemet, kan reaktivering af HBV-infektion blive livstruende.

 

Over 65 år 

 • Hvis du er over 65 år, kan du være mere modtagelig for infektioner, mens du tager Hyrimoz. Du og din læge bør være særligt opmærksomme på tegn på infektion mens du er i behandling med Hyrimoz. Det er vigtigt, at du fortæller lægen, hvis du får symptomer på infektion såsom feber, sår, træthedsfornemmelse eller problemer med tænderne.

 

Operation eller tandbehandling 

 • Hvis du skal opereres eller have tandbehandling, skal du fortælle din læge, at du tager Hyrimoz. Din læge kan anbefale midlertidig afbrydelse af Hyrimoz.

 

Demyeliniserende sygdom 

 • Hvis du har eller udvikler demyeliniserende sygdom (en sygdom, der påvirker det isolerende lag rundt om nerverne som dissemineret sklerose), vil din læge afgøre, om du skal have eller fortsætte med at få Hyrimoz. Fortæl straks din læge, hvis du får symptomer såsom ændringer i dit syn, svaghed i arme eller ben eller følelsesløshed eller en snurrende fornemmelse et sted i kroppen.

 

Vacciner 

 • Visse vacciner indeholder levende men svækkende former for sygdomsfremkaldende bakterier eller virusser og bør ikke gives under Hyrimoz-behandling i tilfælde af, at de giver infektioner. Tal med lægen, før du får nogen form for vaccine. Det anbefales, at børn så vidt som muligt får alle vaccinationer i overensstemmelse med gældende retningslinjer for deres alder, før behandlingen med Hyrimoz indledes. Hvis du har fået Hyrimoz, mens du var gravid, kan dit spædbarn have en højere risiko for at få en sådan infektion i op til ca. fem måneder efter din sidste dosis under graviditeten. Det er vigtigt, at du fortæller barnets læge og andre sundhedspersoner, at du fik Hyrimoz under graviditeten, så de kan beslutte, hvornår dit spædbarn bør vaccineres.

 

Hjerteinsufficiens 

 • Det er vigtigt at informere lægen, hvis du har eller har haft en alvorlig hjertesygdom. Hvis du har lettere hjerteinsufficiens og bliver behandlet med Hyrimoz, skal status for din hjerteinsufficiens følges nøje af din læge. Hvis du udvikler nye eller får forværrede symptomer på hjerteinsufficiens (f.eks. stakåndethed eller hævede fødder), skal du kontakte din læge øjeblikkeligt.

 

Feber, blå mærker, blødning eller bleghed 

 • Hos nogle patienter vil kroppen ikke producere tilstrækkeligt af de blodlegemer, som bekæmper infektioner eller stoppe blødninger. Hvis du får feber, som ikke vil forsvinde, blå mærker eller bløder meget let eller er meget bleg, skal du omgående henvende dig til din læge. Din læge kan eventuelt beslutte at afbryde behandlingen.

 

Kræft 

 • Der er set meget sjældne tilfælde af visse kræfttyper hos patienter, som tager adalimumab eller andre TNFα-hæmmere. Patienter med mere alvorlig reumatoid artrit, som har haft sygdommen i lang tid, kan have øget risiko i forhold til gennemsnittet for at få lymfomer og leukæmi (kræfttyper, som påvirker blodlegemer og knoglemarv). Når du tager Hyrimoz, kan risikoen for at få et lymfom, leukæmi eller andre former for kræft øges. I sjældne tilfælde er der set en alvorlig type af lymfom hos patienter, som tog adalimumab. Nogle af disse patienter blev også behandlet med lægemidlerne azathioprin eller mercaptopurin. Fortæl din læge, hvis du får lægemidlerne azathioprin eller mercaptopurin sammen med Hyrimoz.
 • Tilfælde af ikke-melanom hudkræft er set hos patienter, der tager adalimumab. Hvis der kommer nye områder med beskadiget hud under eller efter behandlingen, eller hvis de nuværende beskadigede områder forandrer sig, skal du fortælle det til din læge.
 • Der har været tilfælde af kræft, der er forskellig fra lymfom hos patienter med en specifik lungesygdom kaldet kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), der var i behandling med en anden TNFα-hæmmer. Hvis du har KOL, eller ryger meget, bør du diskutere med din læge, om behandling med en TNFα-hæmmer er passende for dig.
 • I sjældne tilfælde kan behandling med Hyrimoz resultere i lupus-lignende syndrom. Fortæl din læge hvis du får symptomer såsom vedvarende uforklarligt udslæt, feber, ledsmerter eller træthed

Børn og unge

 • Giv ikke Hyrimoz til børn under 2 år med polyartikulær juvenil idiopatisk artrit.
 • Giv ikke Hyrimoz til børn under 4 år med pædiatrisk plaque-psoriasis eller pædiatrisk colitis ulcerosa.
 • Giv ikke Hyrimoz til børn under 6 år med pædiatrisk Crohns sygdom.
 • Brug ikke 40 mg fyldt injektionssprøjte, hvis det anbefales at bruge andre doser end 40 mg.

Brug af anden medicin sammen med Hyrimoz

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Hyrimoz kan anvendes sammen med methotrexat eller visse sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler (sulfasalazin, hydroxychloroquin, leflunomid og guldpræparater til injektion), kortikosteroider eller smertemedicin, herunder non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAIDs). 

 

På grund af øget risiko for alvorlig infektion, må du ikke tage Hyrimoz sammen med medicin, der indeholder de aktive stoffer anakinra eller abatacept. Det anbefales ikke at kombinere adalimumab såvel som andre TNF-antagonister og anakira eller abatacept, fordi der er øget risiko for infektion som for eksempel alvorlige infektioner og andre mulige farmakologiske interaktioner. Hvis du har spørgsmål, skal du tale med din læge. 

Graviditet og amning

 • Du bør overveje brugen af passende prævention for at forhindre graviditet og fortsætte brugen mindst 5 måneder efter den sidste behandling med Hyrimoz.
 • Hvis du er gravid, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel.
 • Hyrimoz bør kun anvendes under graviditeten, hvis det er tydeligvis nødvendigt.
 • Der var ifølge et graviditetsstudie ikke højere risiko for misdannelser, når moderen havde fået adalimumab under graviditeten, ved sammenligning med mødre med samme sygdom, som ikke havde fået adalimumab.
 • Hyrimoz kan anvendes under amning.
 • Hvis du får Hyrimoz, mens du er gravid, kan dit spædbarn have en højere risiko for at få en sådan infektion.
 • Det er vigtigt, at du fortæller barnets læge og andre sundhedspersoner om din brug af Hyrimoz under graviditeten, før dit barn får nogen vaccinationer (for mere information om vacciner, se afsnittet vedrørende ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hyrimoz kan i mindre grad påvirke din evne til at føre motorkøretøj, cykle eller betjene maskiner. Du kan få synsforstyrrelser og en fornemmelse af, at rummet drejer rundt (svimmelhed), efter du har taget Hyrimoz. 

Hyrimoz indeholder natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. 0,8 ml dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfri. 

3. Sådan skal du tage Hyrimoz

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Hyrimoz injiceres under huden (subkutan anvendelse). Det er kun tilgængeligt som en 40 mg fyldt injektionssprøjte og/eller som en 40 mg fyldt pen. Derfor er det ikke muligt at bruge Hyrimoz til børn, som skal have mindre end en hel 40 mg dosis. Hvis sådan en dosis er påkrævet, så skal en anden medicin med adalimumab bruges. 

 

Voksne med reumatoid artrit, psoriasisartrit, ankyloserende spondylitis eller aksial spondyloartritis uden radiografiske tegn på ankyloserende spondylitis. 

 

Den almindelige dosis til voksne med reumatoid artrit, ankyloserende spondylitis, aksial spondyloartritis uden radiografiske tegn på ankyloserende spondylitis og til patienter med psoriasisartrit er 40 mg adalimumab hver anden uge som enkeltdosis. 

 

Hvis du har reumatoid artrit, kan du fortsætte med methotrexat under behandling med Hyrimoz. Hvis din læge ikke mener, at behandling med methotrexat er hensigtsmæssig, kan Hyrimoz anvendes alene. 

 

Hvis du har reumatoid artrit og ikke får methotrexat i kombination med din Hyrimoz-behandling, kan lægen vælge at ordinere 40 mg adalimumab hver uge eller 80 mg hver anden uge. 

 

Børn, unge og voksne med polyartikulær juvenil idiopatisk artrit 

 

Børn, unge og voksne fra 2 år, der vejer 30 kg eller mere 

Den anbefalede dosis Hyrimoz er 40 mg hver anden uge. 

 

Børn, unge og voksne med entesopatirelateret artrit 

 

Børn, unge og voksne fra 6 år, der vejer 30 kg eller mere 

Den anbefalede dosis Hyrimoz er 40 mg hver anden uge. 

 

Voksne med psoriasis 

Den sædvanlige dosis til voksne med psoriasis er en startdosis på 80 mg (som to 40 mg injektioner på en dag), efterfulgt af 40 mg hver anden uge startende en uge efter den første dosis. Du skal fortsætte med at injicere Hyrimoz så længe, din læge har fortalt dig. Hvis denne dosis ikke virker godt nok, kan din læge øge dosis til 40 mg hver uge eller 80 mg hver anden uge. 

 

Børn og unge med plaque-psoriasis 

 

Børn og unge fra 4 til 17 år, der vejer 30 kg eller mere 

Den anbefalede startdosis af Hyrimoz er 40 mg, efterfulgt af 40 mg en uge senere. Herefter er den sædvanlige dosis 40 mg hver anden uge. 

 

Voksne med hidrosadenitis suppurativa 

Startdosis ved hidrosadenitis suppurativa er sædvanligvis 160 mg (som fire 40 mg injektioner på en dag eller to 40 mg injektioner pr. dag i to på hinanden følgende dage), efterfulgt af 80 mg (som to 40 mg injektioner på en dag) 2 uger senere (som to 40 mginejktioner på samme dag). Efter yderligere 2 uger fortsættes med en dosis på 40 mg hver uge eller 80 mg hver anden uge, som foreskrevet af din læge. Det anbefales, at du dagligt vasker de berørte områder med et antiseptisk middel. 

 

Unge med hidrosadenitis suppurativa fra12 til 17 år, som vejer 30 kg eller mere 

Den anbefalede startdosis af Hyrimoz er 80 mg (som to 40 mg injektioner på en dag), efterfulgt af 40 mg hver anden uge startende en uge efter den første dosis. Hvis denne dosis ikke virker godt nok, kan lægen øge dosis til 40 mg hver uge eller 80 mg hver anden uge. 

 

Det anbefales, at du dagligt vasker de berørte områder med et antiseptisk middel. 

 

Voksne med Crohns sygdom 

Startdosis for Crohns sygdom er sædvanligvis 80 mg (som to 40 mg injektioner på en dag) efterfulgt af 40 mg hver anden uge begyndende 2 uger senere. Hvis et hurtigere respons er nødvendigt, kan din læge ordinere en startdosis på 160 mg (som fire 40 mg injektioner på en dag eller to 40 mg injektioner pr. dag i to på hinanden følgende dage), efterfulgt af 80 mg (som to 40 mg injektioner på en dag) 2 uger senere, og derefter 40 mg hver anden uge. Hvis denne dosis ikke virker godt nok, kan din læge øge dosis til 40 mg hver uge eller 80 mg hver anden uge. 

 

Børn og unge med Crohns sygdom 

 

Børn og unge fra 6 til 17 år, som vejer mindre end 40 kg 

Hyrimoz 40 mg fyldt injektionssprøjte skal ikke bruges til børn og unge, der vejer mindre end 40 kg med Crohns sygdom, da det ikke er muligt at håndtere mindre doser end 40 mg. 

 

Den sædvanlige startdosis er 40 mg adalimumab efterfulgt af 20 mg to uger senere. Hvis hurtigere behandlingsrespons er nødvendigt, kan dit barns læge ordinere en startdosis på 80 mg (som to 40 mg injektioner på en dag) efterfulgt af 40 mg to uger senere. 

 

Derefter er den sædvanlige dosis 20 mg hver anden uge. Hvis denne dosis ikke virker godt nok, kan lægen øge dosis til 20 mg hver uge. 

 

Børn og unge fra 6 til 17 år, som vejer 40 kg eller mere 

Den sædvanlige startdosis er 80 mg (som to 40 mg injektioner på en dag) efterfulgt af 40 mg to uger senere. Hvis den dosis ikke virker godt nok, kan din læge ordinere en startdosis på 160 mg (som fire 40 mg injektioner samme dag eller to 40 mg injektioner pr. dag på to på hinanden følgende dage) efterfulgt af 80 mg (som to 40 mg injektioner på en dag) to uger senere. 

 

Derefter er den sædvanlige dosis 40 mg hver anden uge. Hvis den dosis ikke virker godt nok, kan lægen øge dosis til 40 mg hver uge eller 80 mg hver anden uge. 

 

Voksne med colitis ulcerosa 

Den anbefalede startdosis Hyrimoz til voksne med colitis ulcerosa er 160 mg (som fire 40 mg injektioner på en dag eller to 40 mg injektioner pr. dag i to på hinanden følgende dage), derefter 80 mg (som to 40 mg injektioner) to uger senere, og herefter 40 mg hver anden uge. Hvis den dosis ikke virker godt nok, kan din læge øge dosis til 40 mg hver uge eller 80 mg hver anden uge. 

 

Voksne med ikke-infektiøs uveitis 

Den normale dosis for voksne med ikke-infektiøs uveitis er en startdosis på 80 mg (som to 40 mg injektioner) efterfulgt af 40 mg hver anden uge med start en uge efter den første dosis. Du skal fortsætte med at injicere Hyrimoz så længe din læge har sagt. 

 

Ved ikke-infektiøs uveitis kan du fortsætte med at bruge kortikosteroider eller andre lægemidler, som påvirker immunsystemet, mens du tager Hyrimoz. Hyrimoz kan også anvendes alene. 

 

Børn og unge fra 2 år med kronisk ikke-infektiøs uveitis 

 

Børn og unge fra 2 år, der vejer mindre end 30 kg 

Den normale dosis adalimumab er 20 mg hver anden uge med methotrexat. Din læge kan også ordinere en induktionsdosis på 40 mg, som kan administreres en uge før start af den sædvanlige dosis. 

 

Børn og unge fra 2 år, der vejer 30 kg eller mere 

Den normale dosis Hyrimoz er 40 mg hver anden uge med methotrexat. Din læge kan også ordinere en induktionsdosis på 80 mg, som kan administreres en uge før start af den sædvanlige dosis. 

Metode og indgivelsesvej

Hyrimoz indgives ved injektion under huden (subkutan injektion). 

 

Detaljeret vejledning om, hvordan Hyrimoz injiceres, gives i punkt 7Brugsvejledning”. 

Hvis du har taget for meget Hyrimoz

Hvis du ved en fejltagelse injicerer Hyrimoz hyppigere end forskrevet af lægen eller apotekspersonalet, kontakt lægen eller apotekspersonalet og forklar, at du har taget mere medicin end nødvendigt. Tag altid medicinens ydre karton med, også selvom den er tom. 

Hvis du har glemt at tage Hyrimoz

Hvis du glemmer at give dig selv en injektion, skal du injicere den næste dosis af Hyrimoz, så snart du kommer i tanke om det. Fortsæt dernæst med at injicere næste dosis som planlagt på den oprindeligt fastlagte dag, som om du ikke havde glemt en dosis. 

Hvis du holder op med at tage Hyrimoz

Beslutningen om at stoppe med at bruge Hyrimoz skal diskuteres med din læge. Dine symptomer kan komme igen efter ophør af behandlingen. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. De fleste bivirkninger er af let til moderat grad. Der kan dog forekomme mere alvorlige bivirkninger, som kræver behandling. Bivirkninger kan forekomme op til 4 måneder eller mere efter den sidste Hyrimoz-injektion. 

 

Søg straks lægehjælp, hvis du får følgende tegn på en allergisk reaktion eller hjerteinsufficiens: 

 • alvorligt udslæt eller nældefeber
 • hævelser i ansigt, hænder eller fødder
 • besvær med at trække vejret eller synke
 • stakåndethed ved fysisk anstrengelse eller når du ligger ned, eller hævede fødder.

 

Kontakt lægen så hurtigt som muligt, hvis du får følgende symptomer: 

 • tegn og symptomer på infektion, såsom feber, kvalme, sår, tandproblemer eller smerter ved vandladning, følelse af svaghed eller træthed eller hoste;
 • symptomer på nerveproblemer som snurren og prikken, følelsesløshed, dobbeltsyn eller svaghed i arme og ben;
 • tegn på hudkræft som en bule eller åbent sår, som ikke vil hele;
 • tegn og symptomer, som kan tyde på blodsygdomme såsom vedvarende feber, blå mærker, blødning, bleghed.

 

Følgende bivirkninger er observeret ved brug af adalimumab: 

 

Meget almindelige (kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer) 

 • reaktioner ved injektionsstedet (herunder smerter, hævelse, rødme eller kløe)
 • luftvejsinfektioner (inklusive forkølelse, løbende næse, bihulebetændelse, lungebetændelse)
 • hovedpine
 • mavesmerter
 • kvalme og opkastning
 • udslæt
 • muskelsmerter.

 

Almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer) 

 • alvorlige infektioner (inklusive blodforgiftning og influenza)
 • tarminfektioner (inklusive betændelse i mave og tarm)
 • hudinfektioner (inklusive bindevævsbetændelse og helvedesild)
 • øreinfektioner
 • infektioner i munden (inklusive tandinfektioner og forkølelsessår)
 • infektioner i kønsvejene
 • urinvejsinfektion
 • svampeinfektioner
 • ledinfektioner
 • godartede svulster
 • hudkræft
 • allergiske reaktioner (inklusive sæsonbestemt allergi)
 • dehydrering (væskemangel)
 • humørsvingninger (inklusive depression)
 • angst
 • søvnbesvær
 • følelsesforstyrrelser såsom snurren, prikken eller følelsesløshed
 • migræne
 • symptomer på nerverodskompression (inklusive smerter i den nederste del af ryggen og bensmerter)
 • synsforstyrrelser
 • betændelse i øjet
 • betændelse i øjenlåget og hævede øjne
 • vertigo (fornemmelse af at snurre rundt)
 • fornemmelse af hurtige hjerteslag
 • højt blodtryk
 • rødme
 • blodansamling
 • hoste
 • astma
 • kortåndethed
 • blødning i mave-tarm-kanalen
 • sure opstød (fordøjelsesbesvær, oppustethed, halsbrand)
 • syrereflukssygdom
 • Sjøgrens syndrom (inklusive tørre øjne og tør mund)
 • kløe
 • kløende udslæt
 • blå mærker
 • inflammation i huden (såsom eksem)
 • fingernegle og tånegle knækker
 • øget svedtendens
 • hårtab
 • nye udbrud eller forværring af psoriasis
 • muskelspasmer
 • blod i urinen
 • nyreproblemer
 • brystsmerter
 • ødem (væskeophobning i kroppen, som får det påvirkede væv til at hæve)
 • feber
 • nedsat antal blodplader med forøget risiko for blødning eller blå mærker
 • forringet sårheling.

 

Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer) 

 • usædvanlige infektioner (som inkluderer tuberkulose og andre infektioner), som forekommer, når modstandskraften mod sygdom er nedsat
 • neurologiske infektioner (inklusive viral meningitis)
 • øjeninfektioner
 • bakterieinfektioner
 • irritation og infektion i tyktarmen (diverticulitis)
 • kræft inklusive kræft, der rammer lymfesystemet (lymfom) og modermærkekræft
 • sygdomme i immunsystemet, som kan påvirke lungerne, huden og lymfeknuderne (viser sig oftest som en sygdom, der kaldes sarkoidose)
 • vaskulitis (betændelse i blodkar)
 • rysten
 • neuropati (nerveskade)
 • slagtilfælde
 • dobbeltsyn
 • høretab, summen for ørerne
 • fornemmelse af uregelmæssige hjerteslag såsom oversprungne slag
 • hjerteproblemer, som kan forårsage kortåndethed og hævede ankler
 • hjertetilfælde
 • sæklignende udposning på væggen af en større pulsåre (aneurisme), betændelse og blodprop i en blodåre, tilstopning af et blodkar
 • lungesygdom, som forårsager kortåndethed (inklusive inflammation)
 • blodprop i lungerne (lungeemboli)
 • unormal ophobning af væske mellem lungehinderne (pleuraeffusion)
 • inflammation i bugspytkirtlen, som kan give alvorlige smerter i maven og ryggen
 • synkebesvær
 • hævelse i ansigtet
 • inflammation i galdeblæren, galdesten
 • fedtholdig lever (ophobning af fedt i levercellerne)
 • nattesved
 • ar
 • unormale muskelssvigt
 • systemisk lupus erythematosus (en immunforstyrrelse, der indbefatter betændelse i huden, hjertet, lungerne, leddene og andre organsystemer)
 • søvnafbrydelser
 • impotens
 • inflammationer.

 

Sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer) 

 • leukæmi (kræft, som påvirker blod og knoglemarv)
 • alvorlig allergisk reaktion med shock
 • dissemineret sklerose
 • nerveforstyrrelser (såsom inflammation (betændelse) i synsnerven og Guillain-Barré syndrom, en sygdom, som kan forårsage muskelsvaghed, unormal følesans, prikken i arme og overkrop)
 • hjertestop
 • lungefibrose (dannelse af arvæv i lungerne)
 • perforering af tarmen (hul i tarmvæggen)
 • hepatit (leverbetændelse)
 • genopblussen af hepatitis B-infektion
 • autoimmun hepatit (leverbetændelse forårsaget af kroppens eget immunsystem)
 • inflammation/betændelse i hudens blodkar (kutan vaskulitis)
 • Stevens-Johnsons syndrom (livstruende reaktion med influenza-lignende symptomer og udslæt med blærer)
 • ødem (hævelse) i ansigtet forbundet med allergiske reaktioner
 • betændelseslignende hududslæt (erythema multiforme)
 • lupus-lignende syndrom
 • angioødem (lokal hævelse af huden)
 • lichenoid hudreaktion (kløende rødligt-lilla hududslæt).

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) 

 • hepatosplenisk T-cellelymfom (en sjælden form for blodkræft, som ofte er dødelig)
 • Merkelcellekarcinom (en type hudkræft)
 • leversvigt
 • forværring af en tilstand, som kaldes dermatomyositis (ses som hududslæt ledsaget af muskelsvaghed).

 

Nogle bivirkninger, som er set med adalimumab har ikke symptomer og kan kun opdages ved blodprøver. Disse inkluderer: 

 

Meget almindelige (kan påvirke mere end 1 ud af 10 personer) 

 • nedsat antal af hvide blodlegemer
 • nedsat antal af røde blodlegemer
 • forhøjede lipider i blodet
 • forhøjede leverenzymer.

 

Almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer) 

 • forhøjet antal hvide blodlegemer
 • nedsat antal blodplader
 • forhøjet urinsyre i blodet
 • unormale blodmålinger af natrium
 • lave blodmålinger af calcium
 • lave blodmålinger af fosfat
 • højt blodsukker
 • høje blodmålinger af lactatdehydrogenase
 • tilstedeværelse af autoantistoffer i blodet
 • lavt kalium i blodet.

 

Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer): 

 • forhøjede bilirubinmålinger (leverblodtest)

 

Sjældne (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • nedsat antal hvide blodlegemer, røde blodlegemer og blodplader.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sundhedspersonalet eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten/blisterpakningen/pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares i køleskab (2 - 8°C). Må ikke nedfryses. Må ikke rystes. 

 

Opbevar den fyldte injektionssprøjte i den ydre karton for at beskytte mod lys. 

 

Alternativ opbevaring: 

Hvis det er nødvendigt (f.eks. når du rejser), kan Hyrimoz opbevares ved stuetemperatur (op til 25 °C) i en periode på højst 14 dage - sørg for at beskytte den mod lys. Når din fyldte inejktionssprøjte er taget ud af køleskabet og har været opbevaret ved stuetemperatur, skal injektionssprøjten bruges indenfor 14 dage eller kasseres, også selv om den senere lægges tilbage i køleskab. 

 

Du skal registrere den dato, hvor din fyldte injektionssprøjte først tages ud af køleskabet, og den dato efter hvilken, den skal kasseres. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Hyrimoz indeholder

 • Aktivt stof: adalimumab. Hver fyldte injektionssprøjte indeholder 40 mg adalimumab i 0,8 ml opløsning.
 • Øvrige indholdsstoffer: adipinsyre, citronsyremonohydrat, natriumchlorid, mannitol, polysorbat 80, saltsyre, natriumhydroxid og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Hyrimoz 40 mg injektionsvæske, opløsning (injektion) i fyldt injektionssprøjte leveres som en 0,8 ml klar til lettere opaliserende, farveløs til let gullig injektionsvæske.
 

Hyrimoz leveres i en type 1-glas-engangssprøjte med en kanyle i rustfrit stål med en kanylebeskyttelse med fingerstøtte, kanylehætte i gummi og plastikstempel med 0,8 ml injektionsvæske.
 

Pakningerne indeholder 1 og 2 fyldte injektionssprøjter med Hyrimoz. 

Multipakninger indeholder 6 (3 pakninger a 2) fyldte injektionssprøjter med Hyrimoz.
 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Hyrimoz findes som en fyldt injektionssprøjte og en fyldt pen (SensoReady). 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Sandoz GmbH 

Biochemiestr. 10 

6250 Kundl 

Østrig 

Fremstiller:

Sandoz GmbH Schaftenau 

Biochemiestr. 10 

6336 Langkampfen 

Østrig 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu. 

7. Brugsanvisning

For at undgå infektioner og for at sikre, at du bruger medicinen korrekt, er det vigtigt, at du følger denne vejledning. 

 

Sørg for at læse, forstå og følge denne brugsvejledning, før du injicerer Hyrimoz. Din læge viser dig, hvordan du skal forberede og injicere Hyrimoz korrekt med den fyldte injektionssprøjte, inden du bruger det for første gang. Tal med din læge, hvis du har nogen spørgsmål. 

Din Hyrimoz fyldte engangssprøjte med kanylebeskyttelse og fingerstøtte som tilføjelse

Hyrimoz Sandoz GmbH injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 40 mg 

Det er vigtigt, at du:

 • ikke åbner den ydre emballage, før du er klar til at bruge sprøjten.
 • ikke bruger sprøjten, hvis forseglingen på blisterkortet er itu, da den i så fald måske ikke er sikker for dig at bruge.
 • aldrig efterlader sprøjten uden opsyn, hvor andre kan komme i kontakt med den.
 • ikke ryster sprøjten
 • hvis du taber sprøjten, så brug den ikke, hvis den ser ud til at være beskadiget, eller hvis du tabte den, uden at kanylehætten var på.
 • ikke fjerner kanylehætten før umiddelbart inden, du giver injektionen.
 • passer på ikke at røre ved kanylebeskyttelsesvingerne før brug. Hvis du rører ved dem, kan kanylebeskyttelsen blive aktiveret for tidligt. Fjern ikke fingerstøtten før injektionen.
 • injicer Hyrimoz 15-30 minutter efter, at du har taget det ud af køleskabet for at få en mere behagelig injektion.
 • smid den brugte sprøjte bort, straks efter du har brugt den. Brug ikke sprøjten igen. Se "4. Bortskaffelse af brugte sprøjter" i slutningen af denne brugsvejledning.

Sådan skal du opbevare Hyrimoz:

 • Opbevar din pakning med sprøjter i et køleskab mellem 2 °C og 8 °C.
 • Hvis det er nødvendigt (f.eks. når du rejser), kan Hyrimoz opbevares ved stuetemperatur (op til 25 °C) i en periode på højst 14 dage - sørg for at beskytte den mod lys. Når sprøjten er taget ud af køleskabet og har været opbevaret ved stuetemperatur, skal pennen bruges indenfor 14 dage eller kasseres, også selv om den senere lægges tilbage i køleskabet. Du skal registrere den dato, hvor sprøjten først tages ud af køleskabet, og den dato efter hvilken, den skal kasseres.
 • Opbevar sprøjterne i den originale pakning, indtil du er klar til at bruge den, for at beskytte den mod lys.
 • Opbevar ikke sprøjterne i ekstrem varme eller kulde.
 • Sprøjterne må ikke fryses.

 

Hyrimoz og andre lægemidler skal opbevares uden for børns rækkevidde. 

Hvad skal du bruge til din injektion?

Læg følgende ting på et rent og fladt underlag.
I din pakning finder du: 

 • Hyrimoz fyldt(e) injektionssprøjte(r) (se Figur A). Hver sprøjte indeholder 40 mg/0,8 ml Hyrimoz.

 

Følgende er ikke inkluderet i din pakning (se Figur B): 

 • Alkoholserviet
 • Vatkugle eller gazebind
 • Beholder til bortskaffelse af kanyler

Hyrimoz Sandoz GmbH injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 40 mg 

 

Se ”4. Bortskaffelse af brugte sprøjter” i slutningen af denne brugsvejledning. 

Før injektion

 

Hyrimoz Sandoz GmbH injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 40 mg 

Hyrimoz Sandoz GmbH injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 40 mg 

 • I denne konfiguration er kanylebeskyttelsen IKKE AKTIVERET.
 • Sprøjten er klar til brug (se Figur C).
 • I denne konfiguration er kanylebeskyttelsen AKTIVERET.
 • BRUG IKKE sprøjten (se Figur D).

 

Forberedelse af sprøjten

 • For at få en mere behagelig injektion, skal du tage blisterkortet med sprøjten ud af køleskabet og lade det ligge uåbnet på bordet i 15-30 minutter, indtil det får stuetemperatur.
 • Tag sprøjten ud af blisterkortet.
 • Se godt efter i vinduet. Opløsningen skal være farveløs til let gullig samt klar til let opaliserende. Brug den ikke, hvis du ser partikler og/eller misfarvning. Hvis du er bekymret over, hvordan opløsningen ser ud, så kontakt apotekspersonalet for at få hjælp.
 • Brug ikke sprøjten, hvis den er itu eller hvis kanylebekyttelsen er aktiveret. Returner sprøjten og pakningen, som den kom i, til apoteket.
 • Kontroller udløbsdatoen (EXP) på din sprøjte. Brug ikke sprøjten efter den angivne udløbsdato.

 

Kontakt apotekspersonalet, hvis sprøjten ikke kan klare alle de ovenstående tjek. 

1. Valg af injektionsstedet:

 • Anbefalet injektionssted er på forsiden af dine lår. Du kan også bruge nederste del af maven, men ikke i et område i en omkreds på 5 cm rundt om din navle (se Figur E).
  Hyrimoz Sandoz GmbH injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 40 mg
 • Vælg et andet område, hver gang du giver dig selv en injektion.
 • Injicer ikke i et område, hvor huden er øm, har blå mærker, er rød, skæller eller er hård. Undgå områder med ar eller strækmærker. Hvis du har psoriasis, skal du IKKE injicere direkte iområder med plaque-psoriasis.

2. Rensning af injektionsstedet:

 • Vask dine hænder grundigt med sæbe og vand.
 • Rens injektionsstedet med en alkoholserviet ved hjælp af cirklende bevægelser. Lad det tørre, før du injicerer (se Figur F).
  Hyrimoz Sandoz GmbH injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 40 mg
 • Rør ikke ved det rensede område, før du injicerer.

3. Giv injektionen:

 • Træk forsigtigt kanylehætten lige af for at fjerne den fra sprøjten (se Figur G).
  Hyrimoz Sandoz GmbH injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 40 mg
 • Læg kanylehætten væk.
 • Måske ser du en dråbe væske komme ud af kanylen. Det er normalt.
 • Klem forsigtigt om huden på injektionsstedet (se Figur H).
  Hyrimoz Sandoz GmbH injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 40 mg
 • Stik kanylen ind i huden som vist.
 • Pres kanylen helt ind for at sikre, at lægemidlet kommer fuldstændigt ind.
 • Hold sprøjten som vist (se Figur I).
  Hyrimoz Sandoz GmbH injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 40 mg
 • Skub langsomt stemplet så langt ned, som det kan komme, så stempelhovedet er mellem kanylebeskyttelsesvingerne.
 • Hold stemplet presset helt ned, mens du holder sprøjten stille i 5 sekunder.
 • Hold stemplet presset helt ned, mens du forsigtigt løfter kanylen lige ud af injektionsstedet og giver slip på din hud (se Figur J).
  Hyrimoz Sandoz GmbH injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 40 mg
 • Giv langsomt slip på stemplet, og lad kanylebeskyttelses- hylsteret automatisk dække den synlige kanyle (se Figur K).
  Hyrimoz Sandoz GmbH injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 40 mg
 • Der kan være en lille smule blod på injektionsstedet. Du kan presse en vatkugle eller et gazebind på injektions- stedet og holde det fast i 10 sekunder. Gnid ikke på injektionsstedet. Hvis det er nødvendigt, kan du dække injektionsstedet med et lille plaster.

4. Bortskaffelse af brugte sprøjter:

 • De brugte sprøjter bortskaffes i en kanylebeholder (lukkelig, brudfast beholder). Kanyler og sprøjter må aldrig genbruges af hensyn til sikkerheden for dig og andre.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
  Hyrimoz Sandoz GmbH injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 40 mg

 

Hvis du har nogen spørgsmål, så tal med en læge, apotekspersonalet eller en sygeplejerske, som kender Hyrimoz. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...