Nicotinell®

depotplastre 21 mg/24 timer

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Nicotinell® 21 mg/24 timer depotplaster  

nicotin 

 

Nicotinell® er et registreret varemærke, der tilhører Novartis Consumer Health S.A. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Du kan få Nicotinell depotplaster uden recept. For at opnå de bedste resultater skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Nicotinell depotplaster.
 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Tal med lægen hvis du stadig har behov for at anvende Nicotinell depotplaster efter 6 måneders brug.
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Nicotinell depotplaster
 3. Sådan skal du bruge Nicotinell depotplaster
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Nicotinell depotplaster tilhører en gruppe af lægemidler, som bruges i forbindelse med rygeafvænning. 

 

Nicotinell depotplaster findes i styrken 21 mg/24 timer. 

 

Nicotinell depotplaster indeholder nicotin, som er et af indholdsstofferne i tobak. 

 

Når du bruger Nicotinell depotplaster, afgives nicotin langsomt og bliver optaget i kroppen gennem huden. 

 

Nicotinell depotplaster anvendes som hjælpemiddel til lindring af symptomer hos nicotinafhængige i forbindelse med tobaksafvænning. Patientrådgivning og støtte gør det normalt lettere at holde op med at ryge. 

 

Lægen kan have givet dig Nicotinell depotplaster for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

Brugsanvisning

 1. Klip den børnesikrede pakning op ved markeringen. Fjern den smalle side af aluminiumsfolien. Hold i det hudfarvede plaster og træk resten af folien af. Undgå at røre ved limen.
 2. Plastret påsættes et rent, tørt og helst hårfrit sted på kroppen, f.eks. ryggen, brystet, overarmen eller hoften.
 3. Pres med flad hånd plastret mod huden i ca. 10 sekunder. Plastret må ikke løsnes eller flyttes, da det så klæber dårligere.
 4. Udskift plastret en gang i døgnet. Nicotinell depotplaster bør ikke påsættes det samme sted to gange lige efter hinanden. Der bør gå en uge, før plastret påsættes samme sted. Huden skal være hel og må ikke være irriteret (rød).
  Nicotinell Paranova Danmark A/S depotplastre 21 mg/24 timer
  Nicotinell Paranova Danmark A/S depotplastre 21 mg/24 timer

Hvis plastret løsner sig, kasseres det, og et nyt påsættes et andet sted på kroppen. 

 

Anvendte plastre foldes sammen (med ydersiden udad) og kasseres, så de ikke er tilgængelige for børn. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Nicotinell Depotplaster

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Nicotinell depotplaster:

 • Hvis du er allergisk over for nicotin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Nicotinell depotplaster (angivet i punkt 6).
 • Hvis du er ikke-ryger eller lejlighedsryger.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Nicotinell depotplaster, hvis du: 

 • for nylig har haft et hjertesvigt eller hjertestop.
 • har hjertesygdomme.
 • har problemer med blodkarsygdomme i hjernen eller med blodcirkulationen.
 • har for højt blodtryk.
 • har sukkersyge.
 • har en overaktiv skjoldbruskkirtel.
 • har overaktive binyrer.
 • har alvorligt svækket nyre- og/eller leverfunktion.
 • har mavesår.
 • har kraftig rødme, kløe, udslæt eller hævelse der, hvor plasteret har siddet.

 

Hvis du skal have udført en MRI (magnetisk resonans billedeundersøgelse), skal du fjerne Nicotinell depotplaster inden undersøgelsen. Et nyt plaster kan påsættes igen lige efter. 

Brug af anden medicin sammen med Nicotinell depotplaster

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 


Der er ingen tilgængelig information om Nicotinell depotplasters virkning ved samtidig brug af anden medicin. Men virkningen af nogle lægemidler kan blive påvirket, hvis du holder op med at ryge.
Det er især relevant, hvis du bruger lægemidler, der indeholder: 

 • theofyllin (lægemiddel til behandling af astma bronchiale).
 • ropinirol (lægemiddel til behandling af Parkinson sygdom).
 • olanzapin og clozapin (lægemiddel til behandling af skizofreni og/eller depression).

Brug af Nicotinell depotplaster sammen med mad og drikke

Kan anvendes sammen med mad og drikke. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun bruge Nicotinell depotplaster efter aftale med lægen eller en læge med speciale indenfor rygeafvænning. Hvis du er gravid, bør du altid stoppe med at ryge, da rygning påvirker dit ufødte barns vækst.
Du bør stoppe med at ryge uden brug af rygeafvænningsprodukter. Hvis ikke du kan stoppe med at ryge uden brug af rygeafvænningsprodukter, er risikoen for dit ufødte barn mindre ved brug af Nicotinell depotplaster, end ved fortsat rygning. Alle former for nicotin kan skade dit ufødte barn. 


Amning
Hvis du ammer, må du kun bruge Nicotinell depotplaster efter aftale med lægen.
Hvis du ammer, bør du undgå at ryge eller bruge Nicotinell depotplaster, da nicotin går over i modermælken. Hvis du ikke kan stoppe med at ryge, bør du tale med din læge. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nicotinell depotplaster påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Nicotinell depotplaster

Hvis din læge har ordineret Nicotinell depotplaster til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Du skal stoppe med at ryge, når du starter med at bruge Nicotinell depotplaster. Komplet rygestop fra første ophørsdag synes afgørende for din chance for at opnå vedvarende rygestop. Patientrådgivning og støtte gør det normalt lettere at holde op med at ryge. 

 

Den anbefalede daglige dosis afhænger af din rygeafhængighed. 

 

Vær opmærksom på at du ikke nødvendigvis kan bruge Nicotinell 21 mg/24 timer depotplaster til alle de anførte doseringer. 

 

Voksne over 18 år 

Hvis du ryger mere, end hvad der svarer til 20 cigaretter dagligt: 

 • 1 plaster á 21 mg/24 timer dagligt i 3 - 4 uger, derefter
 • 1 plaster á 14 mg/24 timer dagligt i 3 - 4 uger, og endeligt
 • 1 plaster á 7 mg/24 timer dagligt i 3 - 4 uger.

 

Hvis du ryger mindre, end hvad der svarer til 20 cigaretter dagligt: 

 • 1 plaster á 14 mg/24 timer dagligt i 3 - 4 uger, derefter
 • 1 plaster á 7 mg/24 timer dagligt i 3 - 4 uger.

 

Depotplastret sættes på huden, hvor der ikke er hårvækst eller beskadiget hud. 


Det anbefales, at du beholder plastret på 24 timer i døgnet for bedst muligt at nedsætte din rygetrang om morgenen. Hvis du ønsker det, kan du tage plastret af ved sengetid. 


Tal med lægen hvis du stadig har behov for at anvende Nicotinell depotplaster efter 6 måneders brug. 


Rygestop med Nicotinell depotplaster i kombination med enten Nicotinell tyggegummi eller sugetablet:
Hvis du ikke kan stoppe med at ryge ved brug af Nicotinell depotplastre alene, kan du kombinere med Nicotinell tyggegummi 2 mg eller Nicotinell sugetabletter 1 mg. 


Læs indlægssedlen for Nicotinell tyggegummi og Nicotinell sugetabletter før du begynder kombinationsbehandlingen. 

 

De første 3-4 uger skal du bruge: 

 • Et Nicotinell depotplaster 21 mg eller 14 mg/24 timer.*
 • Nicotinell tyggegummi 2 mg eller Nicotinell sugetabletter 1 mg, normalt 5 - 6 stykker dagligt.
 • Du må ikke overskride den anbefalede dosis af Nicotinell tyggegummi eller sugetabletter.

 

Herefter skal du nedtrappe behandlingen. Dette foregår som regel ved at bruge en lavere styrke af plasteret, imens der bruges det samme antal tyggegummi eller sugetabletter. Til sidst reduceres det daglige forbrug af tyggegummi/sugetabletter. 


Det er også muligt at starte afvænningen ved først at reducere det daglige forbrug af tyggegummi/sugetabletter og derefter reducere styrken af depotplaster. 


Uanset, hvilken metode der vælges, skal den totale behandlingsperiode ikke overstige 12 måneder. 

 

Tidsperiode 

Nicotinell depotplaster 

Nicotinell 2 mg tyggegummi eller 1 mg sugetablet 

De første 3 - 4 uger 

21 mg eller 14 mg/24 timer* 

Ca. 5 - 6 stykker om dagen 

De næste 3 - 4 uger 

14 mg eller 7 mg/24 timer* 

Ca. 5 - 6 stykker om dagen 

De næste 3 - 4 uger 

7 mg/24 timer eller afslut* 

Ca. 5 - 6 stykker om dagen 

Op til 12 måneder 

Stop med brug af depotplaster 

Reducér antal per dag 

* Afhængig af daglig cigaretforbrug. 

 

Børn og unge under 18 år
Du må kun bruge Nicotinell depotplaster til børn og unge under 18 år efter aftale med en læge. 

Hvis du har brugt for mange Nicotinell depotplaster

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere Nicotinell depotplastre, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag æsken med. 


Hvis du bruger for mange depotplastre, kan du få de samme symptomer som ved overdreven rygning. 


Ved mistanke om forgiftning af et barn skal lægen omgående kontaktes. Selv små mængder nicotin er farlige for børn og kan resultere i alvorlige symptomer eller dødsfald. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om eller føler dig usikker på. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Pludselig overfølsomhedsreaktioner f.eks. hududslæt, hævelser i ansigtet, læber og tunge, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112. Fjern plastret.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos mere end 1 ud af 10 behandlede): 

 • Reaktioner på applikationsstedet.

Disse reaktioner er som regel forårsaget af, at plasteret bliver påsat samme sted på kroppen hver dag. Hvis du påsætter plasteret et nyt sted på kroppen hver dag, vil en evt. irritation af huden forsvinde naturligt, og du vil kun opleve et mildt ubehag.
I tilfælde af alvorlige hudreaktioner, der ikke forsvinder, skal du holde op med at bruge Nicotinell depotplastre og spørge din læge til råds om en anden form for nicotinerstatning, der kan hjælpe dig med din rygeafvænning. 


Almindelige bivirkninger
(det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Nervøsitet, rastløshed og angst, søvnløshed og unormale drømme.
 • Muskelsmerter, smerter, varme og hævelse i et eller flere led pga. betændelse.
 • Hovedpine, svimmelhed, bevægelsesforstyrrelser.
 • Hoste, kvalme, mavesmerter og sure opstød/halsbrand.

Disse bivirkninger er som regel milde og vil forsvinde hurtigt, efter du har fjernet plastret igen.
 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Opmærksomhedsforstyrrelser, døsighed, uligevægt, irritabilitet, nedtrykthed og forvirring.
 • Prikkende, snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden, syns- og smags forstyrrelser.
 • Hjertebanken, hedeture, forhøjet blodtryk. (Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles).
 • Forøget svedproduktion.
 • Maveproblemer, opkastning, mundtørhed, inflammation af mundslimhinder.
 • Smerter i leddene, muskelkramper og rygsmerter.
 • Træthed, svaghed, utilpashed og smerter.

 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Uregelmæssig puls, brystsmerter, åndenød. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Rysten.
 • Misfarvning af huden, karbetændelse i huden (kan være alvorligt, tal med lægen).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Nicotinell depotplaster utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares over 25 °C.
 • Brug ikke Nicotinell depotplaster efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Nicotinell depotplastre indeholder:

 • Aktivt stof: Nicotin 52,5 mg (21 mg/24 timer).
 • Øvrige indholdsstoffer: Eudragit E100, copolymer baseret på akrylestre og vinylacetat, papir, middelkædelængde triglycerider, aluminiseret polyester film og aluminiseret polyesterfilm silikoniseret.

Udseende og pakningsstørrelser:

Nicotinell depotplastre findes i pakningsstørrelserne 7 og 21 depotplastre. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og frigiver

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S 

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad 

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juni 2018.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...