Pentasa®

depottabletter 1 g

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pentasa® 1 g depottabletter  

mesalazin 

 

Pentasa® er et registreret varemærke, der tilhører Ferring B.V. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Pentasa til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pentasa
 3. Sådan skal du tage Pentasa
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Pentasa depottabletter virker mod kronisk, blødende betændelse i tyktarmen (colitis ulcerosa), og mod Crohn’s sygdom (sygdom med betændelse i tarmen).  

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pentasa

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Pentasa, hvis du:

 • er allergisk over for mesalazin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Pentasa (angivet i punkt 6).
 • er allergisk over for andre salicylater, f.eks. acetylsalicylsyre (et middel mod smerter).
 • har alvorlig nedsat lever- eller nyrefunktion.
 • har mavesår eller sår på tolvfingertarmen.
 • har tendens til blødning fra hud- eller slimhinder udover blødning fra tarmen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Pentasa, hvis du: 

 • er overfølsom over for sulfasalazin
 • har nedsat leverfunktion
 • har nedsat nyrefunktion
 • har en lungesygdom, herunder astma
 • tager medicin mod immunsygdomme (azathioprin)
 • behandles med 6-mercaptopurin eller thioguanin (kemoterapi, anvendes til at behandle blodkræft (leukæmi))
 • er i behandling med medicin, der forhindrer blodet i at størkne (medicin mod blodpropper eller blodfortyndende medicin)
 • har tendens til blødning
 • har mavesår

Vær opmærksom på følgende:

 • Hvis du får kramper i maveregionen, pludselige mavesmerter, feber, kraftig hovedpine og udslæt, skal du straks stoppe behandlingen med Pentasa.
 • Hvis du bliver sløj, bleg, får blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker, tendens til betændelse (infektioner), især halsbetændelse og feber, skal du stoppe behandlingen med Pentasa og kontakte lægen.
 • Hvis du får smerter i brystet, evt. med udstråling til hals og venstre skulder, åndenød ved fysisk aktivitet, uregelmæssig puls på grund af ekstraslag, træthed og/eller hævede ben, skal du straks kontakte lægen eller skadestuen. Ring evt. 112.

 

Det er vigtigt, at du er i kontrol hos din læge, når du tager Pentasa.
Mens du er i behandling med denne medicin, vil din læge normalt tage blod- og urinprøver for at kontrollere din nyrefunktion, specielt i starten af behandlingen.
Hvis du har en lungesygdom, især astma, bør du blive undersøgt regelmæssigt. 


Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Pentasa. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Pentasa

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Fortæl det til lægen, hvis du tager: 

 • medicin mod immunsygdomme (azathioprin).
 • medicin mod blodkræft (leukæmi) (azatoprin, 6-mercaptopurin eller thioguanin (kemoterapi)).
 • blodfortyndende medicin som bruges mod blodpropper (warfarin).

Brug af Pentasa sammen med mad og drikke

Depottabletterne må ikke tygges. Du kan opløse Pentasa depottabletter i vand eller juice umiddelbart før indtagelse. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun tage Pentasa efter aftale med lægen. Der er rapporteret om blodsygdomme hos nyfødte af mødre, der benyttede dette præparat. 


Amning
Pentasa går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Hvis dit barn får diarré, bør du stoppe amningen. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pentasa påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Pentasa

Tag altid Pentasa nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Du må ikke tygge depottabletten. Du kan røre den ud i vand eller juice lige før du tager den. 

 

Det er vigtigt, at du tager depottabletterne regelmæssigt, og uden at springe en dosis over, for at få den bedste virkning. 

 

Pentasa findes i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge Pentasa 1 g til alle de nævnte doseringer. 

Den sædvanlige dosis er:

Betændelse i tyktarmen 

Voksne: 

Aktiv sygdom: Individuelt. Op til 4 g mesalazin 1 gang dagligt, eller fordelt på flere doser. 

Vedligeholdelsesdosis: 2 g mesalazin 1 gang dagligt. 

 

Børn (6 år og ældre): 

Din læge vil beregne barnets dosering. 

Dosis er individuel og afhænger normalt af barnets vægt. Hvis barnet vejer under 40 kg, vil dosis normalt være halvdelen af en voksendosis. Hvis barnet vejer over 40 kg, vil dosis normalt være en normal voksendosis. Følg lægens anvisning. 

Aktiv sygdom: Normalt startes med 30-50 mg pr. kg legemsvægt pr. dag fordelt på flere doser. Maksimal dosering er 75 mg pr. kg legemsvægt pr. dag, fordelt på flere doser. Total daglig dosis bør ikke overskride 4 g. 

Vedligeholdelsesdosis: Normalt startes med 15-30 mg pr. kg legemsvægt pr. dag, fordelt på flere doser. Total daglig dosis bør ikke overskride 2 g. 

 

Crohn’s sygdom 

Voksne: 

Aktiv sygdom og vedligeholdelsesdosis: Individuelt. Op til 4,5 g mesalazin dagligt, fordelt på flere doser. 

 

Børn (6 år og ældre): 

Din læge vil beregne barnets dosering. 

Dosis er individuel og afhænger normalt af barnets vægt. Hvis barnet vejer under 40 kg, vil dosis normalt være halvdelen af en voksendosis. Hvis barnet vejer over 40 kg, vil dosis normalt være en normal voksendosis. Følg lægens anvisning. 

Aktiv sygdom: Normalt startes med 30-50 mg pr. kg legemsvægt pr. dag fordelt på flere doser. Maksimal dosering er 75 mg pr. kg legemsvægt pr. dag, fordelt på flere doser. Total daglig dosis bør ikke overskride 4 g. 

Vedligeholdelsesdosis: Normalt startes med 15-30 mg pr. kg legemsvægt pr. dag, fordelt på flere doser. Total daglig dosis bør ikke overskride 2 g. 

 

Ældre: 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat nyrefunktion: 

Du bør ikke anvende Pentasa. Tal med lægen. 

 

Nedsat leverfunktion: 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Kontakt lægen, hvis din Crohn’s sygdom ikke bliver bedre i løbet af 6 uger, eller du får det værre, mens du er i langtidsbehandling. 

Hvis du har taget for mange Pentasa

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget flere Pentasa, end der står i denne information eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at tage Pentasa

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Pentasa

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Pentasa. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Betændelse i bugspytkirtlen: Voldsomme mavesmerter, feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Feber, smerter i brystet, åndenød, hoste og hævede ben pga. betændelse i hjertesækken/hjertemusklen. Kontakt straks lægen eller skadestuen. Ring evt. 112

 

Meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet. Kontakt lægen.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt lægen eller skadestuen.
 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt lægen eller skadestuen.
 • Diarré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse. Kontakt lægen.
 • Forhøjet tryk i hjernen (hovedpine, kvalme, opkastninger, smerter bag øjnene, synsforstyrrelser). Set hos unge i puberteten. Kontakt straks lægen eller skadestuen. Ring evt. 112.
 • Kortåndethed/vejrtrækningsbesvær/astmalignende anfald/åndenød. Kontakt straks lægen eller skadestuen. Ring evt. 112.
 • Lungebetændelse evt. med en fortætning af lungevævet og talrige små udbredte infektionsområder mellem alveolerne. Kontakt lægen.
 • Akut forværring af tarmsygdom. Kontakt lægen.
 • Gulsot, sløjhed evt. bevidstløshed pga. leversvigt. Kontakt lægen eller skadestuen.
 • Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter pga. bindevævssygdom. Kontakt lægen.
 • Langsom aftagende nyrefunktion med anfald af smerter over lænden, plumret eller blodig urin pga. nyreskade. Kontakt lægen eller skadestuen.
 • Smerter. feber, blod i urinen og skummende urin, evt. hævelser i ansigt, på hænder og fødder pga. nyreskade. Kontakt lægen eller skadestuen.
 • Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt. (kan være forbigående ved behandlingens ophør). Kontakt lægen eller skadestuen.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. (Steven-Johnsons syndrom). Kontakt lægen eller skadestuen.
 • Overfølsomhedsreaktioner, herunder: udslæt/ hududslæt, drug fever (feber pga. lægemidlet), alvorlig overfølsomhedsreaktion (DRESS). Kontakt straks lægen eller skadestuen. Ring evt. 112.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Allergiske og fibrotiske lungesygdomme.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Diarré, mavesmerter, kvalme, opkastning, øget luftafgang fra tarmen (flatulens).
 • Nældefeber, udslæt.
 • Hovedpine.

 

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Øget følsomhed af huden for sollys.
 • Svimmelhed.

 

Meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): . 

 • Bleghed og træthedpga. blodmangel. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegmer). kan blive alvorligt. Hvis du får feber skal du kontakte læge eller skadestue.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser, følelsesløshed eller lammelser, evt. smerter i hænder og fødder.
 • Åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt.
 • Feber, føleforstyrrelser i arme og ben.
 • Hårtab (forsvinder igen ved ophør af behandling med Pentasa).
 • Smerter i muskler og led.
 • Misfarvning af urin.
 • Sæd med lavt antal sædceller (kaldet oligospermi) Forsvinder igen ved ophør af behandling med Pentasa.
 • Vand omkring hjertet (perikardial effusion).
 • Feber. udslæt i ansigt og på arme og ben.
 • Feber, hoste og opspyt pga. lungebetændelse.

 

Pentasa kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. leverunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Pentasa utilgængeligt for børn.
 • Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod lys.
 • Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.
 • Brug ikke Pentasa efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pentasa depottabletter indeholder:

 • Aktivt stof: Mesalazin 1 g.
 • Øvrige indholdsstoffer: Povidon, ethylcellulose, magnesiumstearat, talcum og mikrokrystallinsk cellulose.

Udseende og pakningsstørrelser:

Pentasa 1 g depottabletter er lysegrå til lysebrune, spættede, ovale tabletter, mærket ”PENTASA” på begge sider. 

 

Pentasa 1 g depottabletter findes i pakningsstørrelsen 60 stk. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og frigiver

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S 

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juni 2018.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...