Estring

vaginalindlæg 7,5 mikrog./24 timer

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Estring® 7,5 mikrogram/24 timer vaginalindlæg  

estradiol 

 

Estring® er et registreret varemærke, der tilhører Pfizer Health AB. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Estring til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Estring
 3. Sådan skal du bruge Estring
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Estring er et lægemiddel til hormonsubstitutionsbehandling (HRT). 

 

I overgangsalderen nedsættes kroppens egen dannelse af de kvindelige kønshormoner (østrogener) gradvist. Slimhinderne bliver mere sarte og tynde, og du kan få tørhed i skeden (vagina), smerter ved samleje, skedekatar, kløe, udflåd, hyppige vandladninger samt tendens til blærebetændelse og ufrivillig vandladning. Lokal østrogenbehandling kan forebygge eller mindske disse gener. 

 

Estring er en blød og smidig ring, der indeholder det naturlige kvindelige kønshormon estradiol. Estring afgiver en lille, konstant mængde estradiol over 3 måneder, hvorefter den skiftes. På grund af den lille mængde hormon virker Estring næsten udelukkende i skeden, og påvirker derfor ikke resten af kroppen. 

 

Estring virker ved at normalisere slimhinden i skeden, og dermed bliver den mere modstandsdygtig og fugtig.  

 

Ved gener fra skeden pga. østrogenmangel i forbindelse med overgangsalderen kan du bruge Estring til: 

 • at lindre og fjerne symptomer i skeden, f.eks. tørhed og irritation.
 • at afhjælpe eller forhindre urinvejsinfektioner og hyppig vandladning.
 • at behandle skedekatar (som skyldes tørre slimhinder).

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Estring

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Sygdomshistorie og regelmæssig lægekontrol

HRT er forbundet med risici, som skal tages i betragtning, når du overvejer om du skal starte behandlingen eller fortsætte med den. 

 

Erfaring med behandling af kvinder i for tidlig overgangsalder (på grund af æggestokke, der ikke fungerer, eller operation) er begrænset. Hvis du er i for tidlig overgangsalder, kan risikoen ved HRT være anderledes. Tal med lægen. 

 

Før du starter (eller genoptager) behandling med Estring, vil lægen spørge ind til sygdomme hos dig eller din nærmeste familie. Lægen vil måske foretage en helbredsundersøgelse, som kan omfatte undersøgelse af dine bryster og/eller en gynækologisk undersøgelse. 

 

Efter du er startet med at bruge Estring, bør du blive undersøgt regelmæssigt hos din læge (mindst én gang om året). Ved disse kontrolbesøg bør du tale med lægen om fordele og ulemper ved fortsat brug af Estring. 

 

Du bør regelmæssigt få foretaget brystscreening (mammografi) afhængig af lægens råd. Du bør fortælle lægen, hvis du oplever forandringer i dine bryster. 

Brug ikke Estring

Hvis noget af nedenstående er gældende for dig, eller hvis nogle af de nævnte tilstande opstår for første gang, mens du bruger Estring, skal du stoppe behandlingen, og straks kontakte lægen. Hvis du er usikker, skal du tale med lægen, før du bruger Estring. 

 

Brug ikke Estring, hvis du: 

 • er allergisk over for estradiol, eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
 • har eller har haft brystkræft, eller har mistanke herom.
 • har, eller har mistanke om, at du har en hormonafhængig svulst, f.eks. kræft i livmoderslimhinden.
 • har blødninger fra skeden uden kendt årsag.
 • har ubehandlet fortykkelse af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi).
 • har eller har haft en blodprop i en blodåre (venetrombose), f.eks. i benene (dyb venetrombose) eller i lungerne (lungeemboli).
 • har en blodsygdom (f.eks. protein C-, protein S- eller antithrombin-mangel).
 • har eller for nylig har haft en blodprop i hjertet, slagtilfælde eller hjertekramper (angina).
 • har eller har haft leversygdom, og dit levertal ikke er vendt tilbage til det normale.
 • har en sjælden arvelig stofskiftesygdom kaldet porfyri.
 • er gravid eller tror, at du er gravid.

Vær ekstra forsigtig med at tage Estring:

 • hvis du har kraftig irritation i skeden.
 • hvis du har unormalt udflåd.
 • hvis du har blødninger fra skeden.
 • hvis du har taget binyrebarkhormoner i længere tid, eller hvis du har en lidelse som medfører tynd og skrøbelig hud, f. eks. Cushings sygdom.
 • hvis du har unormal blødning fra skeden, hvor man ikke kender årsagen, eller hvis du tidligere har været i behandling med østrogen alene, skal din læge undersøge dig nøje, inden du begynder at bruge Estring.

 

Du skal være opmærksom på, at Estring kan falde ud eller i sjældne tilfælde flytte sig ved nedsynkning eller pres ved toiletbesøg. Hvis du er forstoppet, bør du fjerne indlægget, inden du går på toilettet. Der kan være andre situationer, hvor du ønsker at fjerne indlægget, f. eks. før samleje.  

 

Kontakt lægen, hvis du får vedvarende ubehag ved brug af Estring. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Estring. 


Behandlingen med kvindelige kønshormoner kan øge risikoen for at udvikle eller forværre nedenstående tilstande. Din læge vil tage dette i betragtning især ved langvarig eller gentagen brug af Estring. 


I forhold til systemisk behandling med HRT (behandling, der påvirker hele kroppen, f. eks. tabletter) er risikoen med Estring sandsynligvis lavere. Estring anvendes og virker lokalt i skeden, og optagelsen af estradiol er meget lav i resten af kroppen. 


Fortæl det til din læge, inden du starter behandlingen, hvis du har eller har haft nogle af følgende sygdomme, da du muligvis skal hyppigere til kontrol hos lægen. 

 • En godartet muskelknude (bindevævssvulst, fibrom) i livmoderen.
 • Vækst af livmoderslimhinde uden for livmoderen (endometriose) eller har haft øget vækst af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi).
 • Øget risiko for at få blodpropper (se ”Blodpropper i en blodåre (trombose)”).
 • Øget risiko for at få en hormonfølsom kræftknude (f.eks. hvis mor, søster eller bedstemor har haft brystkræft).
 • For højt blodtryk.
 • En leversygdom, f. eks. godartet svulst i leveren.
 • Sukkersyge (diabetes).
 • Galdesten.
 • Migræne eller kraftig hovedpine.
 • En sygdom i immunsystemet, som rammer mange af kroppens organer (systemisk lupus erythematosus, SLE).
 • Epilepsi.
 • Astma.
 • En sygdom, der påvirker hørelsen (otosklerose).
 • Et meget højt fedtindhold i blodet (trigylcerider).
 • Væske i kroppen på grund af problemer med hjerte eller nyrer.

 

Produkter som indeholder østrogener kan fremkalde eller forværre udslæt (nældefeber) og hævelser (angioødem), især hos kvinder med arveligt angioødem. Kontakt straks din læge, hvis du får symptomer som f.eks. generelle hævelser (herunder af kønsorganer). Hævelserne er hyppigst set i ansigt, mund, tunge og hals. 

Du skal stoppe behandlingen med Estring og straks kontakte lægen

Hvis du oplever, at du: 

 • får en af de tilstande, der er nævnt under afsnittet ”Brug ikke Estring”.
 • får symptomer på en allergisk reaktion. Dette kan omfatte udslæt, nældefeber, kløe.
 • får gulfarvning af din hud eller det hvide i øjnene (gulsot). Dette kan være tegn på leversygdom.
 • får kraftig stigning i blodtrykket (symptomerne kan være hovedpine, træthed, svimmelhed).
 • får migrænelignende hovedpine, og det er første gang.
 • bliver gravid.
 • får vedvarende eller alvorlig vaginalubehag, sårdannelse eller hævelser, efter du har indsat indlægget.
 • får tegn på blodprop, f.eks:
  • smerte og hævelse i benene og rødmen.
  • pludselige smerter i brystet.
  • vejrtrækningsbesvær.

For yderligere information henvises til afsnittet ”Blodpropper i en blodåre (trombose)”. 

 

Der er set tilfælde, hvor vaginalindlægget har sat sig fast i skedevæggen og dermed er svært at fjerne. Hvis du oplever problemer eller smerter, når du forsøger at fjerne vaginalindlægget skal du lade vaginalindlægget sidde og kontakte lægen. 


Bemærk: Estring er ikke et svangerskabsforebyggende middel. Hvis der er gået mindre end 12 måneder siden din sidste menstruation, eller du er under 50 år, kan det være nødvendigt, at du anvender sikker prævention.
Tal med lægen. 

 

Risikofaktorer ved systemisk hormonsubstitutionsbehandling 

I forhold til systemisk HRT er risikoen med Estring teoretisk set mindre, da det anvendes og virker lokalt i skeden, og optagelsen af østradiol er lav i resten af kroppen. 

HRT og kræft

Øget vækst af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi) og kræft i livmoderslimhinden (endometriekræft)  

Det er kendt, at risikoen for øget vækst af livmoderslimhinden og kræft i livmoderslimhinden øges, hvis kvinder, der har deres livmoder, behandles med systemisk østrogen alene i længere tid. 


Det vides dog ikke, hvordan livmoderslimhinden påvirkes ved lokal behandling med vaginal østrogen i længere tid (over 1 år) eller ved gentagen behandling. Forekomsten af bivirkninger ved Estring, samt viden om anvendelse i op til 201 uger, har ikke vist øget forekomst af forstadier til kræft eller kræft i livmoderslimhinden. Du bør blive undersøgt hos din læge mindst en gang om året specielt med fokus på øget vækst af livmoderslimhinden eller kræft i livmoderslimhinden. 


Uregelmæssig eller uventet blødning 

Hvis du oplever vaginal blødning eller pletblødning under behandling med Estring, skal du kontakte din læge, som vil undersøge dig nærmere for at finde årsagen. 


Brystkræft 

Meget tyder på, at systemisk kombinationsbehandling med østrogen-gestagen og muligvis også behandling med systemisk østrogen alene kan øge risikoen for brystkræft. Den øgede risiko er afhængig af, hvor lang tid du er i hormonbehandling, og den bliver tydelig inden for nogle år. Efter du er stoppet med hormonbehandling, er risikoen efter nogle år (ca. fem år) den samme som for andre. 


Der ses ingen eller kun let øget risiko for brystkræft hos kvinder, som har fået fjernet deres livmoder, og som har været i behandling med østrogen tabletter alene i 5 år. 


Det vides ikke, om der er en sammenhæng mellem risikoen for brystkræft og vaginal behandling med lave doser østrogen. 


Sammenligning: 

Hos kvinder, som er i alderen 50-79 år, og som ikke tager HRT, vil gennemsnitligt 9-14 ud af 1.000 kvinder blive diagnosticeret med brystkræft i løbet af en 5-årig periode. Hos kvinder, som er i alderen 50-79 år, og som tager østrogen-gestagen HRT i 5 år, vil antallet være mellem 13-20 tilfælde ud af 1.000 brugere (dvs. yderligere 4-6 tilfælde). 


Du bør regelmæssigt undersøge dine bryster, og kontakte lægen, hvis du oplever ændringer som f.eks. 

 • buler eller fordybninger i huden på brysterne.
 • forandring i brystvorterne.
 • knuder, som kan ses eller føles.

 

Kræft i æggestokkene 

Kræft i æggestokkene er meget sjælden. Der er en let øget risiko for kræft i æggestokkene hos kvinder, der har været i systemisk HRT-behandling i mindst 5-10 år. 


Sammenligning: 

Hos kvinder, som er i alderen 50-69 år, og som ikke tager HRT, vil gennemsnitligt 2 ud af 1.000 kvinder blive diagnosticeret med kræft i æggestokkene i løbet af en 5-årig periode. Hos kvinder, som tager HRT i 5 år, vil antallet være mellem 2-3 tilfælde pr. 1.000 brugere (dvs. op til 1 yderligere tilfælde). 

Virkninger af HRT på hjerte og blodcirkulation

Blodpropper i en blodåre (trombose) 

Hos kvinder, som tager systemisk HRT er risikoen for blodpropper ca. 1,3 -3 gange højere end hos kvinder, som ikke gør, især i løbet af det første år, man tager HRT. 


Blodpropper kan være alvorlige, og hvis en blodprop transporteres til lungerne, kan du opleve brystsmerter, åndenød, og du kan besvime eller i værste fald dø. 


Du har større risiko for at få en blodprop, efterhånden som du bliver ældre, og hvis noget af det følgende gælder for dig. Fortæl det til lægen, hvis nogle af følgende situationer gælder for dig: 

 • Hvis du ikke er i stand til at gå i en længere periode på grund af operation, skade eller sygdom (se også afsnittet ”Hvis du skal opereres” i punkt 3).
 • Hvis du er meget overvægtig (BMI > 30 kg/m2).
 • Hvis du tidligere har haft problemer med blodpropdannelse, som krævede medicinsk behandling i længere tid.
 • Hvis du har en nær slægtning, som har haft blodpropper i benene, lungerne eller andre organer.
 • Hvis du har systemisk lupus erythematosus (SLE, en sygdom i immunsystemet, som rammer mange af kroppens organer).
 • Hvis du har kræft.

For tegn på en blodprop, se afsnittet "Du skal stoppe behandlingen med Estring og straks kontakte lægen". 


Sammenligning: 

Hos kvinder i 50-års alderen, som ikke tager HRT, vil gennemsnitligt 4-7 ud af 1.000 forventes at få en blodprop i en blodåre over en femårig periode. Hos kvinder i 50-års alderen, som tager østrogen-gestagen HRT i mere end 5 år, vil tallene være 9-12 ud af 1.000 (dvs. yderligere 5 tilfælde).
Hos kvinder i 50 års alderen, som har fået deres livmoder fjernet, og som har taget HRT med østrogen-alene i mere end 5 år, vil tallene være 5-8 tilfælde ud af 1.000 (dvs. yderligere 1 tilfælde). 

 

Hjerte-karsygdomme (hjerteanfald) 

Der er ingen tegn på, at HRT kan forebygge risiko for hjerteanfald. 


Kvinder over 60 år, som tager systemisk HRT med østrogen-gestagen, har en let øget risiko for at få en hjertesygdom, i forhold til kvinder, som ikke tager systemisk HRT. 


Der er ikke set øget risiko for hjerte-karsygdomme hos kvinder, som har fået fjernet deres livmoder, og som tager østrogen tabletter alene. 


Slagtilfælde 

Kvinder, som tager systemisk HRT, har en 1,5 gange højere risiko for at få et slagtilfælde end kvinder, som ikke gør. Antallet af yderligere tilfælde af slagtilfælde som følge af HRT vil stige med alderen. 


Sammenligning: Hos kvinder i 50-års alderen, som ikke tager HRT, vil gennemsnitligt 8 ud af 1.000 forventes at få et slagtilfælde over en femårig periode. Hos kvinder i 50-års alderen, som tager HRT, vil tallene være 11 ud af 1.000 (dvs. yderligere 3 tilfælde). 


Andre faktorer
 

HRT forebygger ikke hukommelsestab. Noget tyder på, at der er en øget risiko for hukommelsestab hos kvinder som starter systemisk HRT efter 65-års alderen. 

Brug af anden medicin sammen med Estring

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 


Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager: 

 • medicin mod epilepsi (f. eks. phenobarbital, phenytoin, carbamazepin).
 • medicin mod tuberkulose (f. eks. rifampicin, rifabutin).
 • medicin mod HIV-infektion (f. eks. nevirapin, efavirenz, ritonavir og nelfinavir).
 • naturlægemidler som indeholder perikon (Hypericum perforatum).

Eftersom Estring kun indeholder meget lidt østrogen og bruges i skeden, forventes den ikke at påvirke andre former for medicin. 

 

Du bør fjerne Estring, hvis du bruger andre vaginalpræparater. 

Laboratorieprøver

Fortæl lægen, at du bruger denne medicin, hvis du skal have taget en blodprøve, da denne medicin muligvis kan påvirke nogle blodprøveresultater. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet 

Du må ikke bruge Estring, hvis du er gravid. 


Estring anvendes kun hos kvinder i overgangsalderen. Hvis du bliver gravid, skal du stoppe med at bruge Estring og kontakte din læge. 


Amning 

Hvis du ammer, må du ikke bruge Estring. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at Estring påvirker arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Estring

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Din læge vil ordinere den lavest effektive dosis i den kortest mulige periode. 

Den anbefalede dosis

Vaginalringen anbringes så dybt i skeden som muligt. Ringen skal skiftes hver i 3 måned. Efter et par uger vil Estring afgive maksimal hormonmængde, men den fulde effekt på symptomerne ses først efter ca. 3 måneder. 

Hvis du skal opereres

Hvis du skal opereres, skal du fortælle kirurgen, at du bruger Estring. Du skal måske stoppe med at bruge Estring ca. 4-6 uger, inden din planlagte operation. Dette vil mindske risikoen for en blodprop. 

Spørg lægen, hvornår du igen kan bruge Estring. 

Hvis du har brugt for mange Estring

Anvend kun et Estring vaginalindlæg af gangen. Fjern det brugte Estring inden opsætning af nyt. 

Hvis du har glemt at bruge Estring

Hvis du glemmer at indsætte Estring, skal du indsætte det, så snart du husker det. 

Hvis du holder op med at bruge Estring

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Estring. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Brugsanvisning:

Hvordan placeres Estring 

 1. Stå med den ene fod på en stol eller sæt dig på toiletsædet med let spredte ben.
  Estring Paranova Danmark A/S vaginalindlæg 7,5 mikrog./24 timer
 2. Pres med tommel- og pegefingeren Estring sammen i en oval, og før den så dybt op i skeden som muligt.
  Estring Paranova Danmark A/S vaginalindlæg 7,5 mikrog./24 timer
 3. Estring vil herefter automatisk placere sig rigtigt i den øverste del af skeden.
  Estring Paranova Danmark A/S vaginalindlæg 7,5 mikrog./24 timer

 

Hvordan fjernes Estring 

 1. Stå med den ene fod på en stol eller sæt dig på toiletsædet med let spredte ben.
 2. Før en finger op i skeden og træk Estring forsigtigt ud.
  Estring Paranova Danmark A/S vaginalindlæg 7,5 mikrog./24 timer
 3. Estring må ikke skylles ud i toilettet. Det skal pakkes ind i den oprindelige beskyttelsesfolie eller plastikpose, og derefter skal den forsegles og bortskaffes på forsvarlig vis.

 

 • Hvis Estring er anbragt rigtigt, skal du ikke kunne mærke det, og det bør ikke give dig eller din partner problemer i forbindelse med samleje.
 • Anstrengelse ved toiletbesøg kan medføre, at vaginalindlægget glider ned i den nederste del af skeden. Sker dette, kan det sættes på plads igen ved hjælp af en finger.
 • Hvis vaginalindlægget stødes helt ud af skeden, skal det skylles med lunkent (ikke varmt) vand. Herefter sættes vaginalindlægget på plads igen.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Generelt er der få bivirkninger ved brug af Estring. Bivirkningerne er for det meste milde og forbigående. 

 

De følgende sygdomme er rapporteret hyppigere hos kvinder i systemisk HRT behandling sammenlignet med kvinder, som ikke er i HRT-behandling. 

 • Brystkræft.
 • Kræft i æggestokkene.
 • Blodprop i benene eller lungerne (venøs tromboemboli).
 • Hjertesygdomme.
 • Blodprop i hjernen (slagtilfælde).
 • Mulig nedsat hukommelse hvis HRT startes i 65-års alderen.

For yderligere information vedr. disse bivirkninger, se under punkt 2: "Det skal du vide, før du begynder at bruge Estring”. 


Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer): 

 • Hvidt udflåd fra skeden.

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • Blødning fra skeden, irritation, kløe og ubehag i skeden, svampeinfektion eller betændelse i skeden.
 • Brystspændinger, ømhed eller forstørrelse af brysterne.
 • Urinvejsinfektion, luftvejsinfektioner, bihulebetændelse.
 • Influenza-lignende symptomer.
 • Søvnløshed, hovedpine, hedestigninger.
 • Mavesmerter, kvalme, ubehag i maven og i endetarmen.
 • Øget svedtendens.
 • Hudkløe.
 • Ledsygdom (herunder ledsmerter, gigt, slidgigt).
 • Rygsmerter.
 • Ubehag i blæren.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • Overfølsomhed.

 

Bivirkninger, der er rapporteret efter markedsføring:
Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • Vedvarende eller alvorlig vaginalubehag, sårdannelse eller hævelse.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Vaginalindlægget sidder fast i skedevæggen.

 

Følgende bivirkninger er set ved systemisk østrogenbehanding og/eller ved østrogenbehandling via huden. Forholdet mellem disse bivirkninger og Estring er ukendt. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • Smertende og hævede arme eller ben pga. blodprop. Kontakt straks lægen eller skadestuen. Ring 112
 • Pludselige smerter i brystet, smerter ved vejrtrækning, hoste og åndenød pga. blodprop i lungen. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Hårtab.
 • Kramper i benene.
 • Gennembrudsblødning, pletblødning.
 • Ømhed i brysterne, sekret fra brysterne
 • Ændringer i vægt.
 • Øget risiko for åreforkalkning pga. forhøjet fedt (triglycerider) i blodet.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • Betændelse i skeden, herunder svampeinfektion.
 • Ændringer i sexlyst, humørsvingninger.
 • Svimmelhed.
 • Migræne.
 • Angst.
 • Intolerance over for kontaktlinser.
 • Oppustethed.
 • Sygdom i galdeblæren.
 • Pigmentforandringer, uønsket hårvækst hos kvinder, udslæt.
 • Ændring i menstruationsmængde, ændring i udflåd.
 • Væskeansamlinger.

 

De følgende bivirkninger er set med andre HRT behandlinger: 

 • Sygdom i galdeblæren.
 • Hudsygdomme:
  - Misfarvning af huden, især i ansigtet og hals, som kaldes ”graviditetspletter” (chloasma).
  - Ømme, røde knuder (erythema nodosum).
  - Runde udslæt med rødme eller sår (erythema multiforme).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrrelsen 

Axel Heides Gade 1, 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.
 • Brug ikke Estring efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Det brugte indlæg lægges i den oprindelige beskyttelsesfolie eller i en plastikpose, derefter skal den forsegles og bortskaffes på forsvarlig vis.
 • Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Estring indeholder:

 • Aktivt stof: Estradiol 2 mg (vaginalindlægget afgiver 7,5 mikrogram/24 timer).
 • Øvrige indholdsstoffer: Bariumsulfat. Vaginalindlægget er fremstillet af silikoneforbindelser (silicone elastomer A, silicone elastomer B, flydende silicone) med en kerne, der indeholder estradiol.

Udseende og pakningsstørrelser:

Estring 7,5 mikrogram/24 timer vaginalindlæg er en uigennemsigtig ring med følgende dimensioner: Ydre diameter 55 mm, tykkelse 9 mm. 

 

En pakning indeholder 1 vaginalindlæg. Hvert vaginalindlæg er pakket i en forseglet pose 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og frigiver

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S 

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad 

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret januar 2018.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...