Nizoral®

shampoo 1%

McNeil Denmark

Om indlægssedlen

lndlægsseddel:Information til brugeren

Nizoral® 10 mg/g shampoo

ketoconazol 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

 • Du kan lå Nizoral uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Nizoral. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

lndlægssedler opdateres løbende. Du kan se den nyeste indlægsseddel for Nizoral på www.indlaegsseddel .dk  

  

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Nizoral 

 3. Sådan skal du bruge Nizoral 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Yderligere oplysninger. 

1. Virkning og anvendelse

Nizoral er et svampemiddel. Du kan bruge Nizoral shampoo til behandling og forebyggelse af skæl i hårbunden, der skyldes svamp ihovedbunden (pityriasis capitis).  

 

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Nizoral for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Nizoral

Brug ikke Nizoral, hvis

 • du er overfølsom over for ketoconazol eller et al de øvrige indholdsstoffer. 

Særlige forholdsregler

Undgå at få Nizoral shampoo i øjnene. Hvis du får Nizoral shampoo i øjnene, skal du skylle øjnene med koldt vand. 

 

Brug af anden medicin

Fortæl del altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.Dette gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægem idler,stærke vitaminer og mineraler saml kosttilskud. 

 

Du kan bruge Nizoral samtidig med anden medicin. 

 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds,før du tager nogen form for medicin. 

 

Graviditet 

Hvis du er gravid, må du kun bruge Nizoral efter aftale med lægen. 

  

Amning 

Hvis du ammer, må du kun bruge Nizoral efter aftale med lægen. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nizoral påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Nizoral shampoo

Nizoral shampoo indeholder butylhydroxytoluen (E321), som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem) og irritation af øjne og slimhinder. 

3. Sådan skal du bruge Nizoral

Hvis din læge har ordineret Nizoral til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

Behandling: Du skal anvende Nizoral shampoo 2 gange om ugen i 2-4 uger. 

Forebyggelse: Du skal anvende Nizoral shampoo 1gang hver eller hver anden uge.  

 

Børn 

Du må kun bruge Nizoral shampoo til børn under 15 år efter aftale med en læge. 

 

Hygiejniske forholdsregler

Du skal sørge for, at ingen andre bruger de ting (håndklæde, hårbørste og kam), der kommer i kontakt med det angrebne område. 

 

Behandling

 1. Fugt håret med lidt vand. 

 2. Hæld ca. 1 teskefuld shampoo ud i håndfladen,og fordel shampooen i håret. 

 3. Masser shampooen ind i hår og hovedbund,så det skummer op. 

 4. Lad skummet sidde i håret i 3-5 minutter,før du skyller det ud. 

Hvis du har brugt for meget Nizoral shampoo

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Nizoral shampoo, end der står her,eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

 

Tag pakningen med. 

 

Der er ikke set tilfælde af skader ved overdosering med Nizoralshampoo. 

 

Hvis du har glemt at bruge Nizoral

Brug aldrig dobbelt mængde,hvis du har glemt en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

4. Bivirkninger

Nizoral kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 1O ud af 100 patienter): 

 • Ændring i hårstruktur, kløe på påføringsstedet. 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 1O ud af 1.000 patienter): 

 • Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd,øjenirr itation. 

 • Acne,misfarvning af håret, brændende fornemmelse ihuden, hudafskalning. 

 • Reaktioner på påføringsstedet, så som: hårtab, tørhed, forstærket følesans, betændelse i hårsække, irritation, pustler, udslæt,ømhed. 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112. 

Bivirkninger,hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Overfølsomhed. kontakteksem, generelt udslæt, nældefeber. 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

 

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte lil Lægemiddelstyrelsen . Du finder skema og vejledning på Lægemiddelslyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk 

5. Opbevaring

 • Opbevar Nizoral shampoo utilgængeligt for børn. 

 • Opbevar ikke Nizoral shampoo ved temperaturer over 25 °C. 

 • Brug ikke Nizoral shampoo efter den udløbsdato, der slår på pakningen. 

 • Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden . 

6. Yderligere oplysninger

Nizoral 1O mg/g shampoo indeholder

 • Det aktive stof er ketoconazol. 1 g shampoo indeholder 1O mg ketoconazol. 

 • De øvrige indholdsstoffer er:Natriumlaurilsulfat, natriumcocoylsarcosinat, cocamid,glyceroldi- stearat, polyquaternium-7, carbomer 1382, tetranatrium EDTA , parfumeolie, natriumchlorid, natriumhydroxid, saltsyre, butylhydroxytoluen (E321), quaternium estere copolymer, patent blue V (E131), renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende 

Nizoral 10 mg/g shampoo er en blålig shampoo. 

 

Pakningsstørrelse 

Nizoral 1 mg/g shampoo fås iflaske med 60 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

McNeil Denmark ApS, Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød.  

 

Fremstiller

Janssen Pharmaceutica N.V" B-2340 Beerse, Belgien. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2011 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...