Norvipren

sublinguale resoribletter 200 mikrogram og 400 mikrogram

Sandoz

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Norvipren, 200 mikrogram (0,2 mg), resoribletter, sublinguale  

Norvipren, 400 mikrogram (0,4 mg), resoribletter, sublinguale 

buprenorphin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Norvipren til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

 

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Norvipren
 3. Sådan skal du tage Norvipren
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Norvipren er et stærkt smertestillende middel, der hører til den gruppe af medicin, som kaldes opioider.  

 

Det anvendes til behandling af: 

 • Stærke smerter, såsom smerter efter en operation eller tilskadekomst eller i forbindelse med hjerteanfald og kræft.

 

Norvipren anvendes ikke mod hovedpine, tandpine, migræne eller andre smerter, der kan behandles med mildere medicin mod smerter og/eller kramper. 

 

Lægen kan have givet dig Norvipren for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Norvipren

Tag ikke Norvipren

Hvis du er/har: 

 • Overfølsom (allergisk) over for:
  • Buprenorphin eller andre smertestillende midler med virkning på hjernen eller rygmarven.
  • Et af de øvrige indholdsstoffer i denne medicin.
 • Afhængig af opioider. Du må heller ikke bruge det til opioidafvænning.
 • Alvorlige vejrtrækningsproblemer.
 • En alvorlig leversygdom.
 • I behandling eller har været i behandling med medicin, der kaldes monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere), såsom moclobemid, inden for de sidste to uger.
  Ovennævnte typer af medicin bruges til at behandle depression eller Parkinsons sygdom.

Vær ekstra forsigtig med at tage Norvipren

Tal med lægen, hvis et eller flere af følgende punkter gør sig gældende for dig: 

 • Nedsat åndedrætsfunktion, såsom:
  • Akut astma.
  • Sygdom med indsnævrede lungeveje.
  • Forstørrelse af det højre hjertekammer på grund af vedvarende overbelastning fra blodcirkulationen gennem lungerne.
  • Nedsat ilttilførsel.
  • Forhøjede niveauer af kuldioxid i blodet.
  • Overfladisk vejrtrækning.
   Hvis du har et eller flere af disse vejrtrækningsproblemer, vil lægen kun ordinere Norvipren til dig under tæt kontrol. Du må ikke tage Norvipren, hvis du har alvorlige åndedrætsproblemer.
 • I tilfælde af hoved- eller hjernelæsioner eller øget tryk i kraniet.
  Hvis du har et eller flere af disse problemer, vil lægen kun ordinere Norvipren til dig under tæt kontrol.
 • Tidligere medicinmisbrug eller følelsesmæssig ustabilitet.
 • Forstyrrelser i de rørlignende strukturer, der transporterer galde.
 • Nedsat nyrefunktion.
 • Nedsat funktion af barken på de to kirtler, der sidder over nyrerne.
 • Underaktiv skjoldbruskkirtel eller ansamling af slim og væske i fedtvævene ledsaget af hævelse, også kendt som myksødem.
 • Medicinudløst psykose.
 • Hæmmet centralnervesystem eller koma.
 • Forstørret prostata eller indsnævret urinrør.
 • Alkoholforgiftning eller alkoholdelirium (abstinenser).
 • Skævhed af rygsøjlen.
 • Nylig behandling med narkotiske smertestillende midler.

 

Personer, der vejer mindre end 35 kg 

Norvipren frarådes til disse personer. 

 

Norvipren 400 mikrogram (0,4 mg) sublinguale tabletter: 

Personer, der vejer mindre end 45 kg 

Norvipren frarådes til disse personer. 

 

Ældre og svækkede personer 

Lægen vil udvise særlig forsigtighed med at ordinere Norvipren til ældre og svækkede personer. 

Virkninger af misbrug til doping

Brug af Norvipren kan medføre positive resultater i forbindelse med dopingtest. Hvis du misbruger Norvipren til dopingformål, kan det skade dit helbred. 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

 

Følgende medicin kan påvirke eller påvirkes af Norvipren: 

 • Medicin, der nedsætter blodstrømmen i leveren, såsom halothan.
 • Beroligende lægemidler såsom benzodiazepiner eller beslægtede lægemidler
  (beroligende, søvnfremkaldende eller muskelafslappende medicin, der indeholder et aktivt stof, der slutter på "azepam", såsom diazepam, temazepam).
  Samtidig brug af Norvipren øger risikoen for døsighed, åndedrætsbesvær (åndedrætsdepression), koma og kan være livstruende. På grund af dette bør samtidig brug kun overvejes, når andre behandlingsmuligheder ikke er mulige.
  Men hvis din læge ordinerer Norvipren sammen med beroligende medicin, bør dosen og varigheden af samtidig behandling begrænses af din læge. Fortæl din læge om alle beroligende lægemidler, du tager, og følg din læges dosisanbefaling nøje. Det kan være nyttigt at informere venner eller familie om at være opmærksom på de ovennævnte tegn og symptomer. Kontakt lægen, hvis du får sådanne symptomer.
 • Medicin mod epilepsi eller beroligende medicin, der oftest indeholder et aktivt stof, der ender på "tal", såsom phenobarbital.
 • Anden medicin mod angst eller søvnforstyrrelser.
 • Anden stærk smertestillende medicin eller medicin mod hoste, såsom codein, dihydrocodein, morfin.
 • Visse medicintyper mod Parkinsons sygdom, også kendt som monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere), såsom moclobemid. Tag ikke Norvipren, mens du tager denne type medicin.
 • Medicin til behandling af allergi, søvnforstyrrelser eller forkølelse eller til forebyggelse af kvalme og opkastning, såsom doxylamin og diphenhydramin.
 • Medicin til behandling af psykiske forstyrrelser eller angst med beroligende virkning, såsom chlorpromazin og haloperidol.
 • Visse typer af medicin til behandling af forhøjet blodtryk, såsom clonidin.
 • Lægen vil eventuelt ordinere en lavere dosis af Norvipren, hvis du tager et eller flere af følgende lægemidler:
  • Ketoconazol: Et lægemiddel til behandling af svampeinfektioner.
  • Lægemidler til behandling af HIV-infektioner, såsom ritonavir, saquinavir, indinavir og atazanavir.
  • P-piller, der indeholder gestoden.
  • Medicin til behandling af infektioner, hvor navnet på det aktive stof ender på "mycin", f.eks. erythromycin.
 • Lægen vil eventuelt ordinere en højere dosis af Norvipren, hvis du tager et eller flere af følgende lægemidler:
  • Medicin til behandling af epilepsi, såsom phenobarbital, carbamazepin og phenytoin.
  • Rifampicin: Et lægemiddel til behandling af bakterieinfektioner.
 • Phenprocoumon: Et lægemiddel til forebyggelse af normal blodstørkning.
  Det er meget vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du tager denne medicin. Lægen vil holde dig under tæt kontrol under behandlingen med Norvipren og eventuelt justere dosis.

Brug af Norvipren sammen med mad og drikke

Du må ikke drikke alkohol og tage medicin, der indeholder alkohol, mens du tager Norvipren. 

Graviditet og amning

 • Graviditet
  Norvipren frarådes under graviditeten. Fortæl det til lægen, inden du tager Norvipren, hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid under behandlingen.
 • Amning
  Du skal afbryde amningen, mens du tager Norvipren, da det går over i modermælken og kan skade dit barn.
  Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner. 

 

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Norvipren virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Norvipren

Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Norvipren

Tag altid Norvipren nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er:

 • Personer, der vejer mere end 45 kg
  Norvipren 200 mikrogram (0,2 mg) sublinguale tabletter:

  1-2 tabletter som en enkelt dosis.
  Om nødvendigt kan der tages 1-2 tabletter mere hver 6.-8. time.

  Norvipren 400 mikrogram (0,4 mg) sublinguale tabletter:
  1 tablet som en enkelt dosis.
  Om nødvendigt kan der tages 1 tablet mere hver 6.-8. time.
 • Personer, der vejer mellem 35 og 45 kg
  Norvipren 200 mikrogram (0,2 mg) sublinguale tabletter:

  1 tablet som en enkelt dosis.
  Om nødvendigt kan der tages 1 tablet mere hver 6.-8. time.
  Lægen beslutter på baggrund af din tilstand, hvor ofte du skal tage medicinen.
 • Personer med nedsat leverfunktion
  Din læge vil sandsynligvis ordinere en lavere dosis end ovennævnte. Hvis du har en alvorlig leversygdom, må du dog ikke tage Norvipren.

 

Virkningen af Norvipren indsætter senest 30 minutter, efter du har taget medicinen, og varer som regel 6-8 timer. Kontakt lægen eller apoteket, hvis du føler, at effekten af Norvipren er for stærk eller svag. 

Brugervejledning

Det er lettest at få resoribletterne ud af blisterkortet ved at trykke ned på hele tabletten. På den måde undgår du også at knuse tabletterne. 

Norvipren Sandoz A/S, sublinguale resoribletter 200 mikrogram og 400 mikrogram 

Sådan indtager du Norvipren

Tabletterne kaldes ”sublinguale”. Det betyder, at de skal lægges under tungen og blive liggende der, indtil de er helt opløst. Det tager som regel 5 til 10 minutter. 

Hvis du er meget tør i munden, kan du fremskynde opløsningsprocessen med et par dråber væske. 

Du må ikke sutte, tygge eller synke tabletterne hele - så vil medicinen ikke virke. Du må ikke tage tabletterne sammen med mad eller drikke. 

 

Hvis du ikke er sengeliggende, skal du hvile dig i 1 til 2 timer efter indtagelse af Norvipren. 

Behandlingsvarighed

Lægen beslutter på baggrund af typen og sværhedsgraden af dine smerter, hvor længe du skal tage medicinen. 

 

Norvipren må ikke anvendes i længere tid end absolut nødvendigt. Hvis du skal have langvarig behandling, skal du gå til hyppig og regelmæssig kontrol hos lægen, og det kan være nødvendigt at holde pauser i behandlingen. Disse kontroller hjælper lægen med at vurdere, om du skal fortsætte behandlingen med Norvipren, og i så fald med hvilken dosis. 

 

På nuværende tidspunkt er der ikke tilstrækkelig erfaring med langvarig brug af Norvipren hos børn. 

Hvis du har taget for mange Norvipren

Kontakt omgående lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Norvipren, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. Tag pakningen og overskydende tabletter med. 

Du skal under alle omstændigheder holde dig fra situationer, der kræver din fulde årvågenhed, såsom bilkørsel. 

Vidner til overdosering må sørge for, at personen holdes vågen og får instrukser og hjælp til at trække vejret, indtil lægen kommer. 

Hvis du har glemt at tage Norvipren

Fortsæt behandlingen som anvist. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Norvipren

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

 

Langvarig brug af Norvipren kan føre til fysisk afhængighed. Brat afbrydelse af behandlingen vil derfor være forbundet med abstinenssymptomer. De kan omfatte hovedpine, muskelsmerter, angst, anspændthed, rastløshed, forvirring, irritabilitet, tilbagevendende søvnløshed, humørsvingninger, hallucinationer og kramper. 

 

Risikoen for abstinenser er størst, hvis behandlingen afbrydes brat. Når behandlingen skal afsluttes, vil lægen gradvist nedsætte dosis. 

 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Norvipren kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Der kan opstå følgende bivirkninger med følgende hyppighed: 

 

Meget almindelige bivirkninger, forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede 

 • Døsighed.
 • Træthed.
 • Søvnforstyrrelser.

 

Almindelige bivirkninger, forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede 

 • Rødme.
 • Svimmelhed.
 • Hovedpine.
 • Små pupiller.
 • Lavt blodtryk.
 • Nedsat åndedrætsfunktion.
 • Kvalme og opkastning.
 • Øget svedtendens.

 

Ikke almindelige bivirkninger, forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede 

 • Generaliserede overfølsomhedsreaktioner.
 • Forvirring, desorientering, nervøsitet, depression, psykose, hallucinationer, fornemmelse af at miste sin personlighed, eufori, depression, rastløshed, udmattelse.
 • Mundtørhed, sløret tale.
 • Koma.
 • Rysten.
 • Krampeanfald.
 • Manglende muskelkoordination.
 • Dobbeltsyn, synsforstyrrelser.
 • Betændelse, der medfører, at øjnene bliver røde, løber i vand og klør.
 • Ringen for ørerne.
 • Forhøjet blodtryk.
 • Øget eller nedsat hjerterytme.
 • Blålig misfarvning af huden, særligt på læberne og fingerneglene, som følge af iltmangel i blodet.
 • Ledningsforstyrrelser i hjertet.
 • Vejrtrækningsbesvær eller -stop.
 • Forstoppelse, fordøjelsesbesvær, manglende appetit, diarré.
 • Føleforstyrrelser i huden.
 • Kløe, hududslæt, bleg hud, nældefeber.
 • Ubehag ved vandladning, manglende evne til at tømme blæren helt.

 

Meget sjældne bivirkninger, forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede 

 • Muskelkramper i lungevejene.
 • Hævelse af huden og slimhinderne.
 • Livstruende overfølsomhedsreaktion.

 

Bivirkninger med ukendt hyppighed 

 • Lokal irritation af slimhinderne i munden - i nogle tilfælde med udvikling af mundsår og tendens til blødning.
 • Der kan opstå kredsløbsforstyrrelser umiddelbart efter indtagelse af medicinen.
 • Personer, der er afhængige af opioider, kan få abstinenssymptomer første gang, de tager Norvipren.

 

Andre bivirkninger, der er set i forbindelse med afvænningsbehandling 

 • Søvnløshed.
 • Træthed.
 • Besvimelse.
 • Blodtryksfald.
 • Ødelæggelse af leverceller.
 • Leverbetændelse.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn

 

Du kan opbevare Norvipren ved almindelig temperatur. 

 

Brug ikke Norvipren efter den udløbsdato, der står på pakningen og plastik-/aluminiumblisterstrippen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Norvipren indeholder:

 • Aktivt stof: buprenorphin som buprenorphinhydrochlorid.

  Norvipren, 200 mikrogram (0,2 mg), resoribletter, sublinguale
  Hver tablet indeholder 200 mikrogram (0,2 mg) buprenorphin.

  Norvipren, 400 mikrogram (0,4 mg), resoribletter, sublinguale
  Hver tablet indeholder 400 mikrogram (0,4 mg) buprenorphin.
 • Øvrige indholdsstoffer: vandfri citronsyre, lactosemonohydrat, mannitol, natriumcitrat, natriumstearylfumarat, prægelatineret majsstivelse.

Udseende og pakningsstørrelser

Norvipren, 200 mikrogram (0,2 mg), resoribletter, sublinguale 

Norvipren, 200 mikrogram (0,2 mg), resoribletter, sublinguale er hvide til næsten hvide, runde, biplane tabletter med facet (diameter: cirka 5,00 mm). 

 

Norvipren, 400 mikrogram (0,4 mg), resoribletter, sublinguale 

Norvipren 400 mikrogram (0,4 mg) resoribletter, sublinguale er hvide til næsten hvide, runde, biplane tabletter med facet og præget med et hak på den ene side (diameter: cirka 5,00 mm). 

 

Din medicin fås i blisterstrips af plastik/aluminium med 7, 10, 20, 24, 28, 30, 48, 50 eller 70 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S, Edvard Thomsen Vej 14, 2300 København S, Danmark. 

Fremstiller

Salutas Pharma GmbH. Otto-von-Guericke-Alle 1, 39179, Barleben, Tyskland. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 19. december 2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...