Trinordiol®

overtrukne tabletter

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Trinordiol® overtrukne tabletter

levonorgestrel/ethinylestradiol 

 

Trinordiol® er et registreret varemærke, som tilhører Wyeth, a corporation of the State of Delaware 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide. 

 • Lægen har ordineret Trinordiol® til Dem personligt. Lad derfor være med at give Trinordiol® til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer som De har. 

 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlægsseddel.dk.

  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Trinordiol® 

 3. Sådan skal De bruge Trinordiol® 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Trinordiol® er en lavdosis p-pille af kombinationstypen. Den indeholder små doser af de kvindelige hormoner levonorgestrel (et gestagen) og ethinylestradiol (et østrogen). Der er tre forskellige typer tabletter i pakningen, som har forskelligt indhold af hormon.  

 

Trinordiol® forhindrer ægløsning og ændrer slimhinden i livmoderen. Trinordiol® påvirker desuden slimen i livmoderhalsen, så det bliver sværere for sædcellerne at passere. De kan bruge Trinordiol® til at undgå svangerskab.  

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal De vide, før De begynder at brugeTRINORDIOL®

Tag ikke Trinordiol® hvis De har eller har haft:

 • en blodprop, f.eks. en blodprop i lungerne, hjertet, benet eller hjernen. 

 • lammelser, talebesvær, bevidstløshed, svimmelhed pga. midlertidig iltmangel i hjernen. 

 • hjertekramper (angina pectoris). 

 • migræne med f.eks. talebesvær, kraftige synsforstyrrelser, føleforstyrrelser i fingre og ansigt, forbigående lammelse og svimmelhed (migræne med aura). 

 • diabetes med følgesygdomme. 

 • en arvelig eller anden kendt risiko for blodpropper (se særlige forholdsregler). 

 • svært forhøjtet blodtryk. 

 • svært forhøjet indhold af fedt i blodet. 

 • betændelse i bugspytkirtlen forbundet med for meget fedt i blodet. 

 • lidelser i øjnenes blod- eller pulsårer. 

 • arvelig eller øget risiko for dannelse af blodpropper pga. ændringer i blodets evne til at størkne. 

 • svulster i leveren eller leversygdom med nedsat leverfunktion. 

 • kønshormonafhængige kræfttyper, herunder kræft i brystet eller kønsorganerne. 

 • blødninger fra skeden uden kendt årsag. 

 • overfølsomhed over for levonorgestrel, ethinylestradiol eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer. 

Hvis De får en af ovenstående sygdomme, mens De bruger p-piller, skal De straks stoppe med p-pillerne og kontakte Deres læge. I mellemtiden bør De bruge en anden type prævention, f.eks. kondom eller pessar. 

 

Særlige forholdsregler

Trinordiol® beskytter ikke mod HIV-infektion (AIDS) eller kønssygdomme.
Det er vigtigt, at De taler med lægen om fordele og ulemper ved brug af Trinordiol® før De begynder at tage p-pillerne. Inden De begynder at tage p-piller og med jævne mellemrum bør De blive undersøgt grundigt af Deres læge. Sådan en undersøgelse kan f.eks. omfatte måling af blodtrykket, undersøgelse af brystet samt en gynækologisk undersøgelse. 

 

P-piller og blodpropper:

Deres risiko for at få blodpropper er lidt større, mens De bruger Trinordiol®, altså p-piller der indeholder 2 slags hormoner: Østrogener og gestagener. Risikoen er størst i det første år, hvor De bruger den slags p-piller. Det er ligegyldigt hvilken slags kombinations-p-piller De bruger. Risikoen for at få blodpropper stiger: 

 • med alderen.
 • ved rygning (ved storrygning og stigende alder stiger risikoen yderligere, især for kvinder over 35 år).
 • hvis De har nogen i Deres nærmeste familie, som har haft blodpropper, hjertetilfælde eller slagtilfælde.
 • hvis De er overvægtig.
 • hvis De selv eller nogen i Deres nærmeste familie har eller har haft for højt kolesterol eller fedt (triglycerider) i blodet.
 • hvis De har for højt blodtryk.
 • hvis De har migræne.
 • hvis De har en sygdom i hjerteklapperne eller forstyrrelser i hjerterytmen.
 • hvis De ligger i sengen i længere tid. Fortæl Deres læge i god tid før en hospitalsindlæggelse eller operation, at De bruger p-piller. Hvis det er muligt, bør De lade være med at bruge p-piller fra 4 uger før til 2 uger efter længerevarende sengeleje eller en større operation. Tal med lægen.

Blodpropper kan opstå i de blodårer, der fører blodet ude fra musklerne og andre steder i kroppen tilbage til hjertet og lungerne. Det sker især i de blodårer, der ligger mellem musklerne i læggen eller låret. Blodpropper kan rive sig løs og blive ført med blodet til lungernes pulsårer. Herved stopper pulsåren til, så der ikke kommer blod til en større eller mindre del af lungen, det giver smerter og åndenød. I værste fald kan en blodprop i lungen være dødelig. Det kan ske for alle mennesker, men risikoen er lidt større hos kvinder, der bruger p-piller og noget større hos gravide. Hvis man bruger p-piller er risikoen desuden afhængig af hvordan p-pillen er sammensat. 

 

Der er ikke så stor risiko for blodpropper i blodårerne, ved at bruge p-piller som ved at være gravid. Ud af 100.000 gravide får ca. 60 kvinder en blodprop i blodårerne. Ud af 100.000 kvinder, der bruger Trinordiol® med gestagen (levonorgestrel) og 30 mikrogram østrogen (ethinylestradiol), får ca. 20 kvinder en blodprop i blodårerne om om året. Ud af 100, derfår en blodprop i blodårerne, dør en eller to. Der kan også dannes blodpropper andre steder i kroppen, nemlig i hjertet, hjernen, øjet, nyrerne eller leveren. Men det er meget sjældent ved brug af p-piller eller under graviditeten.
 

De skal stoppe med at tage p-pillerne og straks kontakte Deres læge, hvis De bemærker følgende tegn på blodpropper:

 • smerter og/eller hævelse i det ene ben.
 • pludselig hoste. 

 • pludselig stærke brystsmerter, med eller uden udstråling til venstre arm. 

 • pludselig åndenød. 

 • unormal, kraftig og vedvarende hovedpine eller migræneanfald. 

 • dobbeltsyn, delvis eller fuldstændig tab af synet. 

 • utydelig tale, eller besvær med at tale. 

 • svimmelhed eller besvimelsesanfald. 

 • mathed eller følelsesløshed i en eller flere dele af kroppen. 

 • stærke mavesmerter. 

 • rysten, muskelsvaghed, forstyrret balanceevne 

P-piller og kræft:

Brystkræft forekommer lidt oftere hos p-pillebrugere end hos andre kvinder på samme alder. Risikoen for brystkræft bliver gradvist den samme som for andre iløbet af 10 år efter ophør med p-piller. Man ved dog ikke med sikkerhed, om der er nogen egentlig sammenhæng mellem brystkræft og p-piller. Kvinder, der bruger p-piller får oftere undersøgt brystet, så brystkræft måske bliver fundet tidligere.
 

Nogle få gange har kvinder, der bruger p-piller, fået godartede leversvulster. Yderst sjældent har leversvulsterne været ondartede. Både godartedeog ondartede leversvulster kan give indre blødninger. Kontakt straks din læge, hvis du får stærke smerter i den øverste del af maven.
 

Livmoderhalskræft er noget hyppigere hos kvinder, der har brugt p-piller i lang tid. Dette skyldes måske ikke direkte p-pillerne, men muligvis at kvinder, der brugerp-piller oftere bliver undersøgt for livmoderhalskræft. Nogle kan have en anden seksuel adfærd end de, der bruger andre svangerskabsforebyggende midler som kondom. Den største risiko for livmoderhalskræft er vedvarende betændelse med et særligt virus (humant papillomatøst virus), som kan være hyppigere hos p-pillebrugere. 

 

Inden De begynder at bruge p-piller, bør De huske at fortælle lægen, hvis De:

 • selv eller nogen i Deres nærmeste familie har eller har haft brystkræft.
 • har en sygdom i leveren eller galdeblæren.
 • har en sygdom, der kom første gang eller blev forværret under graviditet eller ved tidligere brug af hormoner, f.eks. døvhed,
 • har en stofskiftesygdom kaldet porfyri
 • har en hudsygdom kaldet svangeskabsherpes
 • har en sjælden sygdom i nervesystemet (Sydenham’s chorea)
 • har en bindevævssygdom (Systemisk Lupus Erythematosus)
 • har en sygdom, som påvirker blodets evne til at størkne, og som giver nyresvigt (hæmolytisk uræmisk syndrom).
 • har arvelig form for blodmangel (seglcelleanæmi).
 • har kronisk, blødende betændelse i tarmen (Crohn’s sygdom eller ulcerøs colitis).
 • har eller har haft gullig-brune, skjoldede pletter på huden, især i ansigtet (chloasma). I så fald skal De undgå at opholde Dem for meget i solen eller gå i solarium.
 • har eller nogen i Deres familie har for højt indhold af fedt (triglycerider) i blodet. • har eller nogen i Deres familie har udslæt (nældefeber) og hævelser (angioødem), herunder hævelse af ansigt, læber og tunge. • har diabetes

Vær opmærksom på følgende

 • Kontakt Deres læge snarest muligt, hvis De mærker en knude i brystet eller bemærker nogle forandringer i Deres krop eller Deres helbred, især hvis det er noget, der er beskrevet i denne indlægsseddel.
 • Når De tager p-piller, kan De få uregelmæssig blødning, især i de første måneder. Hvis De har uregelmæssige blødninger efter ca. 3 måneder, bør De kontakte lægen (nogle kvinder får ikke menstruationslignede blødning i den tabletfrie periode).
 • Hvis De tager p-pillerne efter anvisningen er det usandsynligt, at De er gravid. Hvis De ikke har taget pillerne, som De skal, eller De ikke får blødning efter to perioder med p-piller, skal De være sikker på, at De ikke er gravid, før De fortsætter med p-piller.
 • Kontakt Deres læge hvis De får alvorlig diarré, opkastning eller begynder at bruge anden medicin.
 • Kontakt Deres læge, hvis De får gulsot, med hudkløe. Behandling med Trinordiol® skal ophøre.
 • Oplys altid ved blod og urinprøvekontrol, at De bruger Trinordiol®. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, samt stærke vitaminer og mineraler.  

 

Tal med Deres læge, hvis De tager:  

 • medicin mod epilepsi (barbiturater, phenytoin, primidon, oxcarbazepin, topiramat, felbamat, carbamazepin og lamotrigin).
 • antibiotika (penicillin, ampicillin, tetracyklin, rifampicin, rifabutin, troleandomycin).
 • medicin mod HIV-virus (ritonavir, nevirapin).
 • medicin mod svamp (griseofulvin).
 • medicin efter transplantation (ciclosporin).
 • muskelafslappende medicin (tizanidin).
 • medicin mod for lavt stofskifte (levothyroxin).
 • produkter/naturmedicin, som indeholder perikum (Hypericum perforatum). Det kan gøre at Trinordiol® ikke virker. De kan få blødning i perioden og blive gravid. Hvis De tager perikum, skal De aftale med lægen, hvordan denne behandling evt. kan afsluttes.

Nogle af ovennævnte lægemidler kan give gennembrudsblødninger og/eller nedsætte den svangerskabsforebyggende virkning af Trinordiol®. Tal med lægen om behov for brug af anden prævention (f.eks. kondom eller pessar).  

 

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin. 


Graviditet  

De må ikke tage Trinordiol®, hvis De er gravid. Hvis De tror De er gravid, skal De stoppe med at tage Trinordiol® og bruge anden svangerskabsforebyggende metode, f.eks. kondom, indtil De er sikker på, om De er gravid eller ej.  

 

Amning  

Hvis De ammer, må De ikke tage Trinordiol®, da Trinordiol® kan gå over i modermælken. Tal med lægen.  

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Trinordiol® påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.  

 

Vigtig information om øvrige indholdsstoffer i Trinordiol®

Trinordiol® indeholder saccharose og lactose. Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal De bruge TRINORDIOL®

Tag altid Trinordiol® nøjagtig efter lægens anvisning. Er de i tvivl, så spørg lægen eller apoteket. 

 

Hver Trinordiol® blisterpakning indeholder 21 p-piller. Blisterpakningen er mærket med tal. Start med den p-pille som er mærket med 1 og fortsæt med én p-pille dagligt i pilens retning. Den ugedag De starter på, kan De huske ved at prikke hul under den aktuelle forkortelse (ugedag) på blisterkortet. 

De bør tage p-pillen på omtrent samme tidspunkt af døgnet, sammen med et glas vand. Når alle 21 p-piller er taget, holder De en pause på 7 dage, d.v.s. De skal ikke tage nogen p-piller. I løbet af disse 7 dage bør De få Deres menstruation. Normalt starter menstruationen 2-3 dage inde i pausen. På 8. dagen starter De med ,en ny blisterpakning, også selv om Deres menstruation fortsætter. Dette betyder, at De altid starter på en ny blisterpakning på samme ugedag og får Deres menstruation på samme tid med 4 ugers mellemrum. 

 

Sådan starter De på Deres første Trinordiol® pakning

 • Hvis De ikke har brugt svangerskabsforebyggende midler med hormoner inden for den sidste måned. Den første p-pille tages på menstruationens 1. dag. Hvis De vil starte på Deres p-piller på menstruationens 2.-7. dag, skal De huske at beskytte Dem ekstra mod graviditet (f.eks. kondom, pessar eller lignende) i de første 7 dage. 

 • Ved skift fra en anden p-pille af kombinationstypen. De kan starte med at tage Trinordiol® dagen efter den p-pillefrie periode (eller dagen efter den sidste virkningsløse p-pille, hvis Deres forrige blisterpakning indeholdt virkningsløse p-piller, dvs. 28 stk.). Hvis De er i tvivl, så spørg Deres læge eller på apoteket. 

 • Ved skift fra en p-pille, som kun indeholder gestagen (mini-pille). De kan stoppe med minipillerne på en hvilken som helst dag og starte med Trinordiol® næste dag på samme tidspunkt. Men husk altid at beskytte Dem ekstra mod graviditet (f.eks. kondom eller pessar) i de første 7 dage, De tager p-pillerne. 

 • Ved skift fra injektion eller implantat. De kan starte på Trinordiol® den dag, De har planlagt at få Deres næste injektion, eller den dag Deres implantat fjernes. Men husk altid at beskytte Dem ekstra mod graviditet (f.eks. kondom, pessar eller lignende) i de første 7 dage, De tager p-pillerne. 

 • Efter fødsel. Lige efter fødslen vil Deres læge måske råde Dem til at vente med at tage Trinordiol® til efter Deres første normale menstruation. Bemærk, at De godt kan blive gravid, selv om De ikke har fået den første menstruation efter fødslen og selv om De ammer. Ønsker De at bruge Trinordiol®, mens De ammer, så spørg Deres læge til råds først. 

 • Efter abort. Deres læge kan rådgive Dem. 

Har De taget for mange Trinordiol®

Kontakt lægen, skadestuen, eller apoteket, hvis De har taget flere Trinordiol®, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas. Tag pakningen med. Symptomer på overdosering kan være kvalme, opkastning samt småblødning fra skeden hos unge piger. 

 

Har De glemt at tage Trinordiol®

Hvis der er gået mindre end 12 timer siden De skulle have taget Deres p-pille, skal p-pillen tages, så snart De kommer i tanke om det, og den næste p-pille skal tages på det sædvanlige tidspunkt.
 

Hvis der er gået mere end 12 timer siden De skulle have taget Deres p-pille, er sikkerheden muligvis nedsat. Jo flere p-piller De har glemt, desto større er usikkerheden.
 

Tag den glemte p-pille, så snart De kommer i tanke om det, også selv om det betyder, at De skal tage to p-piller den samme dag. Tag de næste p-piller, som om intet var hændt på det sædvanlige tidspunkt. Beskyt Dem ekstra mod graviditet (f.eks. kondom, pessar) i de næste 7 dage.
 

Hvis der er mindre end 7 dage tilbage i blisterpakningen, skal De starte på en ny blisterpakning, når den igangværende blisterpakning er tom uden at holde pause. De får sandsynligvis først menstruation efter den anden blisterpakning. De kan få pletblødning eller gennembrudsblødning, mens De tager p-pillerne.
 

Kontakt lægen, hvis Deres menstruation udebliver efter De har afsluttet den anden blisterpakning, da De måske er gravid.
 

Hvis De har haft opkastning eller kraftig diaré efter De har taget Trinordiol®

Hvis De kaster op eller har haft kraftig diaré indenfor 3-4 timer, efter De har taget Deres Trinordiol® p-pille, er det ikke sikkert, at p-pillen har nået at virke. Dette svarer til at have glemt en p-pille. Følg derfor anvisningen for glemte p-piller. De skal tage den samme farve tablet fra en anden blisterpakning. Hvis De har meget kraftig diaré, skal De kontakte Deres læge.
 

Hvis De ønsker at udskyde menstruationen

De kan udskyde Deres menstruation, hvis De fortsætter med at tage gule tabletter fra en ny blisterpakning uden at holde en p-pillefri periode. Udskydelse af menstruationen kan fortsætte så længe som ønsket, indtil der ikke er flere gule tabletter tilbage.
I perioden, hvor De udskyder Deres menstruation, kan De få gennembrudsblødning eller pletblødning, mens De tager p-pillerne. Start med den næste blisterpakning efter den sædvanlige 7 dages p-pillefri periode. 

4. Bivirkninger

Trinordiol® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112. 

 • Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter pga. bindevævssygdom og forværring heraf. Kontakt lægen. 

 • Gulsot. Kontakt læge. 

 • Sukkersyge, der viser sig ved hyppig vandladning, tørst og træthed. Kontakt læge. 

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme eller hals, voldsomme smerter i maven, lammelser, føleforstyrrelser, talebesvær, smertende og evt. hævede arme eller ben pga. blodprop. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Mørkerød, urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelser som f.eks. angst (porfyri) og forværring heraf. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Forværring af sygdommen chorea, som giver ufrivillige rykvise bevægelser. Kontakt lægen. 

 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. af betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Nyresvigt ledsaget af alvorlig blodmangel med gulsot og blødninger i huden. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Svulster i leveren, herunder både godartede og ondartede. Kontakt straks lægen. 

 • Akut synsnedsættelse (evt. blindhed), blinde pletter for et eller begge øjne, uskarpt syn og vanskelighed med at skelne farver pga. betændelse i synsnerven eller blodprop i øjet. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Galdevejssygdomme, herunder galdesten, som viser sig ved pludselige, kraftige smerter i mellemgulvet eller under ribbenene på højre side. Kontakt læge eller skadestue. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Hovedpine. 

 • Gennembrudsblødning, pletblødning. 

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Underlivsbetændelse. 

 • Svamp i skeden. 

 • Humørsvingninger, depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Nervøsitet, svimmelhed 

 • Kvalme, mavesmerter. 

 • Uren hud (akne). 

 • Brystspænding, herunder ømhed, hævelse og udsivning af væske 

 • Menstruationssmerter, udebleven menstruation, forandringer i livmoderen samt ændret udflåd. 

 • Vægtøgning. 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Ændret appetit. 

 • Nedsat sexlyst. 

 • Brystforstørrelse. 

 • Migræne. 

 • Opkastning, diaré. 

 • Brunpigmentering af huden, som kan være varig (chloasma). 

 • Øget behåring på kroppen, hårtab. 

 • Vægtstigning, åndenød, hævede fødder og ben pga. væskeophobning i kroppen. Tal med lægen. 

 • Udslæt og nældefeber. 

 • Ændringer i blodets fedtsammensætning, herunder øget risiko for åreforkalkning pga. forhøjet fedt (triglycerider) i blodet. 

 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt. 

Sjældne (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Overfølsomhed, herunder nældefeber. 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112. 

 • Svækket modstandskraft mod betændelse/infektion. 

 • Nedsat evne til at omdanne sukker i kroppen. 

 • Øget sexlyst 

 • Ubehag ved brug af kontaktlinser. 

 • Sygdomme i ørerne. 

 • Gener fra mave og tarm. 

 • Hudsygdomme, herunder feber, udslæt i ansigt og på arme og ben (erythema multiforme), udslæt med ømme, røde knuder, oftest på ben og arme (erythema nodosum). 

 • Vægttab. 

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Forværring af åreknuder. 

Bivirkninger, set i forbindelse med brug af p-piller:  

Alvorlige bivirkninger 

 • Åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme eller hals, voldsomme smerter i maven, lammelser, føleforstyrrelser, talebesvær, smertende og evt. hævede arme eller ben pga. blodprop. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Pludselige smerter i brystet, smerter ved vejrtrækning, hoste og åndenød pga. blodprop i lungen. Ring 112. 

 • Livmoderhalskræft. Kontakt lægen. 

 • Svulst i leveren. Kontakt lægen. 

 • Ufrivillige rykvise bevægelser (Sydenhas chorea). Kontakt lægen. 

 • Nyresvigt ledsaget af alvorlig blodmangel med gulsot og blødninger i huden. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Pludselige, kraftige smerter i mellemgulvet eller under ribbenene på højre side pga. galdesten. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Gulsot, ofte med hudkløe. Kontakt lægen. 

 • Mavesmerter, diaré, blødning fra endetarmen, nedsat appetit pga. betændelse i tarmen. Kontakt lægen. 

 • Mørkerød, urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelser som f.eks. angst (porfyri). Kontakt læge eller skadestue. 

 • Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter pga. bindevævssygdom. Kontakt lægen. 

Ikke alvorlige bivirkninger 

 • Brunpigmentering af huden, som kan være varig (chloasma). 

 • Udslæt med ømme, røde knuder, oftest på ben og arme (erythema nodosum). 

 • Herpes i forbindelse med graviditet. 

Trinordiol® kan herudover give bivirkninger, som De normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.
 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apotek. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.
Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.
 

5. Opbevaring

 • Opbevar Trinordiol® utilgængeligt for børn. 

 • Opbevar ikke Trinordiol® ved temperaturer over 30°C. 

 • Brug ikke Trinordiol® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Trinordiol® tabletter indeholder:

Aktive indholdsstoffer: levonorgestrel og ethinylestradiol. 

 

Brune tabletter: 

Aktive stoffer: Levonorgestrel 50 mikrogram og ethinylestradiol 30 mikrogram. 

Øvrige indholdsstoffer: Lactose, majsstivelse, povidon 25, magnesiumstearat, talcum, saccharose, macrogol 6000, calciumcarbonat (E170), povidon 90, glycerol 85%, titandioxid (E171), gul og rød jernoxid (E172), bivoks. 

 

Hvide tabletter: 

Aktive stoffer: Levonorgestrel 75 mikrogram og ethinylestradiol 40 mikrogram. 

Øvrige indholdsstoffer: Lactose, majsstivelse, povidon 25, magnesiumstearat, talcum, saccharose, macrogol 6000, calciumcarbonat (E170), povidon 90, bivoks. 

 

Gule tabletter: A 

ktive stoffer: Levonorgestrel 125 mikrogram og ethinylestradiol 30 mikrogram. 

Øvrige indholdsstoffer: Lactose, majsstivelse, povidon 25, magnesiumstearat, talcum, saccharose, macrogol 6000, calciumcarbonat (E170), povidon 90, glycerol 85%, titandioxid (E171), gul jernoxid (E172), bivoks. 

 

Pakningsstørrelser:

Trinordiol® findes i pakningsstørrelsen 6x21 stk. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D,  

2730 Herlev 

 

Ompakket og frigivet:

Paranova Pack A/S  

Marielundvej 46D,  

2730 Herlev 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret januar 2013. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...