Omeprazol "Medical Valley"

enterokapsler 10 mg og 20 mg

Medical Valley

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Omeprazol ”Medical Valley” 10 mg enterokapsel, hård 

Omeprazol ”Medical Valley” 20 mg enterokapsel, hård 

omeprazol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 14 dage.

Se den nyeste indlægsseddel påwww.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Omeprazol ”Medical Valley”
 3. Sådan skal du tage Omeprazol ”Medical Valley”
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Omeprazol ”Medical Valley” indeholder det aktive stof omeprazol. Det tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes protonpumpehæmmere. De virker ved at nedsætte produktionen af mavesyre. 

 

Omeprazol ”Medical Valley” bruges til kortvarig behandling af reflukssymptomer (f.eks. halsbrand og sure opstød) hos voksne. 

 

Refluks er tilbageløb af syre fra maven til spiserøret, som kan blive betændt og smertefuldt. Det kan give symptomer som en smertefuld, brændende fornemmelse i brystet og op i halsen (halsbrand) og en sur smag i munden (sure opstød). 

 

Det kan være nødvendigt at tage enterokapslerne 2-3 dage i træk for at lindre symptomerne.  

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 14 dage. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Omeprazol ”Medical Valley”

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Omeprazol ”Medical Valley”

 • hvis du er allergisk over for omeprazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Omeprazol ”Medical Valley” (angivet i afsnit 6).
 • hvis du er allergisk over for lægemidler, der indeholder andre protonpumpehæmmere (f.eks. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol).
 • hvis du tager et lægemiddel, der indeholder nelfinavir (bruges til behandling af HIV)

Tag ikke Omeprazol ”Medical Valley”, hvis noget af ovennævnte gør sig gældende for dig. Hvis du er i tvivl, så tal med din læge eller apoteket, inden du tager Omeprazol ”Medical Valley”. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Du må ikke tage Omeprazol ”Medical Valley” i mere end 14 dage uden at tale med en læge. Hvis du ikke får det bedre eller får en forværring af symptomerne, skal du tale med din læge. 


Omeprazol ”Medical Valley” kan maskere symptomer på andre sygdomme. Derfor skal du straks tale med din læge, hvis noget af det følgende sker for dig, før du begynder at tage Omeprazol ”Medical Valley”, eller mens du tager det: 

 • hvis du uventet taber dig meget og har svært ved at synke.
 • hvis du får mavesmerter eller fordøjelsesbesvær.
 • hvis du kaster mad eller blod op.
 • hvis du har blod i afføringen (sort/mørk afføring).
 • hvis du får svær eller vedvarende diarré, eftersom brug af omeprazol er sat i forbindelse med en let øget risiko for smitsom diarré.
 • hvis du har alvorlige leverproblemer.
 • hvis du nogensinde har fået hudreaktioner efter at have taget et lægemiddel af samme slags som Omeprazol ”Medical Valley” der nedsætter syreindholdet i maven.
 • hvis du skal have taget en særlig blodprøve (chromogranin A)

 

Hvis du tager Omeprazol ”Medical Valley” på langtidsbasis (længere end 1 år), vil din læge formentlig holde dig under regelmæssig overvågning. Du skal rapportere alle eventuelle nye og usædvanlige symptomer og omstændigheder, hver gang du besøger lægen. 


Når du tager protonpumpehæmmer som Omeprazol ”Medical Valley” kan din risiko for brud på hoften, håndled og ryg være øget en smule, især i en periode over et år. Fortæl det til din læge hvis du har osteoporose eller hvis du tager kortikosteroider (hvilket kan øge risikoen for osteoporose). 


Hvis du får udslæt, især på de dele af huden, der er udsat for sol, skal du snarest muligt sige det til lægen, da du kan være nødt til at holde op med at tage Omeprazol ”Medical Valley”. Husk også at nævne andre negative virkninger såsom ledsmerter. 


Du må ikke tage omeprazol som et forebyggende lægemiddel. 

Brug af anden medicin sammen med Omeprazol ”Medical Valley”

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Det skyldes, at Omeprazol ”Medical Valley” kan påvirke virkningen af anden medicin, og anden medicin kan påvirke virkningen af Omeprazol ”Medical Valley”. 


Tag ikke Omeprazol ”Medical Valley”, hvis du tager medicin, der indeholder nelfinavir (bruges til behandling af HIV). 


Fortæl det til din læge eller apoteket, hvis du tager nogle af følgende lægemidler: 

 • Ketoconazol, itraconazol eller voriconazol (bruges til behandling af svampeinfektioner)
 • Digoxin (bruges til behandling af hjerteproblemer)
 • Diazepam (bruges til behandling af angst, til muskelafslapning og mod epilepsi)
 • Fenytoin (bruges til behandling af epilepsi). Hvis du tager fenytoin, vil din læge være nødt til at måle koncentrationen af fenytoin i dit blod, når du starter eller stopper med at tage Omeprazol ”Medical Valley”
 • Blodfortyndende medicin, som warfarin eller andre vitamin K hæmmere. Din læge kan være nødt til at måle koncentrationen af den blodfortyndende medicin i dit blod, når du starter eller stopper med at tage Omeprazol ”Medical Valley”
 • Rifampicin (bruges til behandling af tuberkulose)
 • Atazanavir (bruges til behandling af HIV)
 • Tacrolimus (bruges i forbindelse med organtransplantation)
 • Naturlægemidlet Perikon (Hypericum perforatum) (bruges til behandling af milde depressioner)
 • Cilostazol (bruges til behandling af claudicatio intermittens, ”vindueskiggersyndrom”)
 • Saquinavir (bruges til behandling af HIV)
 • Clopidogrel (bruges til at forebygge blodkoagler [tromber])
 • Erlotinib (bruges til behandling af cancer)
 • Methotrexat (bruges til behandling af gigt og nogle former for cancer) - hvis du tager en høj dosis af methotrexat, kan din læge midlertidigt stoppe behandlingen med Omeprazol ”Medical Valley”.

Brug af Omeprazol ”Medical Valley” sammen med mad og drikke

Du kan tage kapslerne sammen med mad eller på tom mave. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Omeprazol udskilles i modermælken, men det er usandsynligt, at det vil påvirke barnet, når det bruges i de anbefalede doser. Din læge vil tage stilling til, om du kan tage Omeprazol ”Medical Valley”, mens du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke sandsynligt, at Omeprazol ”Medical Valley” vil påvirke din evne til at føre motorkøretøj eller betjene værktøj eller maskiner. Der kan forekomme bivirkninger som f.eks. svimmelhed og synsforstyrrelser (se pkt. 4). Hvis du oplever dette, må du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Omeprazol ”Medical Valley” indeholder saccharose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Omeprazol ”Medical Valley”

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den anbefalede dosis er en 20 mg enterokapsel eller to 10 mg enterokapsler en gang dagligt i 14 dage. Hvis du ikke er symptomfri efter denne periode, så kontakt din læge. 

 

Det kan være nødvendigt at tage enterokapslerne 2-3 dage i træk for at lindre symptomerne. 

Sådan skal du tage denne medicin

 • Det anbefales, at du tager kapslerne om morgenen.
 • Du kan tage kapslerne sammen med mad eller på tom mave.
 • Kapslerne skal synkes hele med et halvt glas vand. Kapslerne må ikke tygges eller knuses. Dette skyldes, at kapslerne indeholder overtrukne perler (pellets), som sikrer, at medicinen ikke bliver nedbrudt af mavesyren. Det er vigtigt ikke at ødelægge disse perler (pellets). Perlerne indeholder det aktive stof omeprazol og er overtrukne, hvilket beskytter dem mod at blive nedbrudt i maven. Perlerne frigiver det aktive stof i tarmen, hvor det optages i kroppen for at give effekt.

Hvad du skal gøre, hvis du har svært ved at synke enterokapslerne

Hvis du har svært ved at synke enterokapslerne: 

 • Åbn kapslen og synk indholdet direkte med et halvt glas vand, eller bland indholdet med en lille mængde yoghurt, en syrlig frugtjuice (f.eks. æble, appelsin eller ananas) eller æblemos.
 • Rør altid rundt i blandingen, lige før den drikkes (blandingen vil ikke være klar). Drik dernæst blandingen med det samme eller inden for 30 minutter.
 • Skyl glasset rigtig godt med et halvt glas vand og drik det for at sikre, at du har drukket al medicinen. De faste stykker indeholder medicinen - tyg eller knus dem ikke.

Hvis du har taget for mange Omeprazol ”Medical Valley”

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Omeprazol ”Medical Valley” end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at tage Omeprazol ”Medical Valley”

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den, så snart du husker det. Hvis det næsten er tid til den næste dosis, skal du dog springe den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkinger. 

Hvis du får nogen af følgende sjældne, men alvorlige bivirkninger, skal du stoppe med at tage Omeprazol ”Medical Valley” og straks kontakte lægen:

 • Pludseligt åndedrætsbesvær, hævelse af læber, tunge og hals eller andre steder på kroppen, udslæt, besvimelse eller besvær med at synke (alvorlig allergisk reaktion).
 • Rødmen af huden med blæredannelse eller afskalning. Der kan også være alvorlig blæredannelse og blødning fra læber, øjne, mund, næse og kønsorganer. Dette kan være ‘Stevens-Johnsons syndrom’ eller ‘toksisk epidermal nekrolyse’.
 • Gullig hud, mørk urin og træthed, som kan være symptomer på leverproblemer.

Andre bivirkninger omfatter:

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af to 10 behandlede.  

 • Hovedpine.
 • Påvirkning af mave og tarm: diarré, mavesmerter, forstoppelse, luft i maven (flatulens).
 • Kvalme eller opkastning.
 • Godartede polypper i mavesækken.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede.  

 • Hævede fødder og ankler.
 • Forstyrret søvn (søvnløshed).
 • Svimmelhed, prikken eller snurren som f.eks. når benet sover, træthedsfølelse.
 • Følelse af, det hele drejer rundt (svimmelhed).
 • Ændringer i de blodprøver, der viser, hvordan leveren fungerer.
 • Hududslæt, nældefeber og kløende hud.
 • Generel utilpashed og mangel på energi.

 

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede.  

 • Blodproblemer såsom nedsat antal hvide blodlegemer og blodplader. Dette kan forårsage svaghed, blå mærker eller øget modtagelighed over for infektioner.
 • Overfølsomhedsreaktioner, til tider meget alvorlige, heriblandt hævelse af læber, tunge og hals, feber og åndedrætsproblemer.
 • Lavt natriumindhold i blodet. Dette kan forårsage svaghed, opkastning og kramper.
 • Ophidselse, forvirring eller depression.
 • Smagsforstyrrelser.
 • Synsproblemer såsom uklart syn.
 • Pludselig åndedrætsbesvær (bronkospasme).
 • Mundtørhed.
 • Betændelse i mundslimhinden.
 • En infektion, kaldet trøske, som kan angribe fordøjelseskanalen og er forårsaget af en svamp.
 • Leverproblemer, inklusive gulsot, som kan forårsage gullig hud, mørk urin og træthed.
 • Hårtab.
 • Hududslæt ved udsættelse for sollys.
 • Ledsmerter eller muskelsmerter.
 • Alvorlige nyreproblemer (interstitiel nefritis).
 • Øget svedtendens.

 

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede  

 • Ændringer i blodtælling, inklusive nedsat antal hvide blodlegemer (agranulocytose).
 • Aggression.
 • Se, føle eller høre ting, som ikke er der (hallucinationer).
 • Alvorlige leverproblemer, som kan føre til leversvigt og betændelse i hjernen.
 • Pludseligt, alvorligt hududslæt eller blæredannelse eller afskalning. Dette kan være ledsaget af høj feber og ledsmerter (erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse).
 • Muskelsvaghed.
 • Forstørrede bryster hos mænd.

 

Omeprazol ”Medical Valley” kan i meget sjældne tilfælde påvirke de hvide blodlegemer og derved føre til en svækkelse af immunforsvaret. Hvis du har en infektion med symptomer som feber med en alvorligt påvirket almentilstand eller feber med symptomer på en lokal infektion såsom smerter i nakke, hals eller mund eller du har svært ved at komme af med urinen, skal du hurtigst muligt kontakte din læge, så mangel på hvide blodlegemer (agranulocytose) kan udelukkes ved en blodprøve. Det er vigtigt, at du oplyser om den medicin, du tager. 

 

Frekvens ikke kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data)  

 • Maveinfektion (med diarre)
 • Hvis du tager Omeprazol ”Medical Valley” i mere end tre måneder, kan koncentrationen af magnesium i dit blod falde. Lav magnesiumkoncentration kan ses som træthed, ufrivillige muskelsammentrækninger, desorientering, kramper, svimmelhed og øget puls. Hvis du får nogen af disse symptomer, skal du omgående kontakte din læge. Lav magnesiumkoncentration kan også føre til en reduktion i kalium- eller calciumkoncentrationen i blodet. Det kan være, at din læge vil tage regelmæssige blodprøver på dig for at holde øje med magnesiumkoncentrationen.
 • Udslæt, eventuelt med ledsmerter

Vær ikke bekymret over denne liste af bivirkninger. Du får måske ikke nogen af dem. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på karton, blister eller flaske efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25ºC. 

 

Blisterpakninger: Opbevar blistret i den originale emballage for at beskytte mod fugt. HDPE-flaske: Hold flasken tæt tillukket for at beskytte mod fugt. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Omeprazol ”Medical Valley” indeholder:

 • Aktivt stof: omeprazol. Omeprazol ”Medical Valley” kapsler indeholder 10 mg eller 20 mg omeprazol.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  - Kapselindhold: Sukkerkugler (bestående af majsstivelse og saccharose), natriumlaurilsulfat, Dinatriumfosfat, vandfrit, mannitol, hypromellose 6 cP, makrogol 6000, talkum, polysorbat 80, titaniumdioxid (E 171), og methacrylsyre-ethylacrylat copolymer (1:1) .
  - Kapselskal: Gelatine. Farvestofferne quinolingult (E 104) og titaniumdioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser

 • Omeprazol ”Medical Valley” 10 mg: Ugennemsigtig gul kapsel indeholdende grålighvide til cremehvide kugleformede mikrokorn
 • Omeprazol ”Medical Valley” 20 mg: Ugennemsigtig gul kapsel indeholdende grålighvide til cremehvide kugleformede mikrokorn

 

Pakningsstørrelser: 

 • 10 mg:
  • Blisterpakninger med 7, 14, 15 eller 28 kapsler.
  • HDPE-flasker med 5, 7, 14, 15 eller 28 kapsler.
 • 20 mg:
  • Blisterpakninger med 7 eller 14 kapsler.
  • HDPE-flasker med 5, 7 eller 14 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Medical Valley Invest AB 

Brädgårdsvägen 28 

236 32 Höllviken 

Sverige 

Fremstiller:

LABORATORIOS LICONSA, S.A. 

Miralcampo, Nº 7, Polígono Industrial Miralcampo 

19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara) 

SPANIEN 

Dette lægemiddel er godkendt i EEA-medlemslande under følgende navne:

Østrig: Omeprazol Genericon 10/20 mg 

Holland: Omeprazol Mylan 10 / 20 mg maagsapresistente capsules 

Danmark: Omeprazol ”Medical Valley” 10 / 20 mg enterokapsler, hårde 

Italien: OMEPRAZOLO DOC Generici 10 / 20 mg capsule rigide gastroresistenti 

Polen: Goprazol 10 mg, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde 

Island: Omeprazol Medical Valley 10/20 mg magasýruþolið hart hylki 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret: 09/2017  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...