Viskøse Øjendråber "Ophtha"

øjendråber 3,5 mg/ml

Actavis Group

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Viskøse Øjendråber Ophtha
3,5 mg/ml øjendråber, opløsning
 

Hypromellose 

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Viskøse Øjendråber Ophtha uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Viskøse Øjendråber Ophtha. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
 • Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Viskøse Øjendråber Ophtha
 3. Sådan skal du bruge Viskøse Øjendråber Ophtha
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Du skal bruge Viskøse Øjendråber Ophtha ved nedsat tåreproduktion (tørhed i øjnene).
 

Det virker ved at fugte og smøre dine øjne samt lindre irritation.
 

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Viskøse Øjendråber Ophtha for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Viskøse Øjendråber Ophtha

Brug ikke Viskøse Øjendråber Ophtha

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for et af indholdsstofferne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 


Hvis du bruger et andet øjenpræparat (fx ved behandling af grøn stær (glaukom)), skal du altid bruge Viskøse Øjendråber Ophtha til sidst og tidligst 5 minutter efter de øvrige præparater. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin. 

 

Graviditet  

Du kan bruge Viskøse Øjendråber Ophtha under graviditet. 

 

Amning 

Du kan amme, selv om du bruger Viskøse Øjendråber Ophtha. 

Trafik- og arbejdssikkerhed,

Viskøse Øjendråber Ophtha kan give sløret syn lige efter drypning. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner, indtil dit syn er klart igen. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Viskøse Øjendråber Ophtha

Indholdet af konserveringsmidlet benzalkoniumchlorid kan give irritation af øjnene og misfarve bløde kontaktlinser. Undgå kontakt med bløde kontaktlinser. Tag kontaktlinserne ud, inden du drypper øjnene, og vent mindst 15 minutter, før de sættes i igen. 

3. Sådan skal du bruge Viskøse Øjendråber Ophtha

Hvis din læge har sagt, at du skal tage en anden dosis, skal du altid følge lægens anvisning. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

1-2 dråber efter behov. 

 

Børn under 15 år  

Du må kun bruge Viskøse Øjendråber Ophtha til børn under 15 år efter aftale med en læge. 

Brugervejledning

 • Bryd flaskens forsegling ved at trække i plasticstykket nederst på flaskens hætte.
 • Træk ned i nederste øjenlåg og dryp 1 dråbe ned i lommen mellem øjet og øjenlåget.
  Viskøse Øjendråber "Ophtha" Ophtha A/S øjendråber
 • Blink nogle gange for at fordele øjendråberne på øjet.
 • Undgå at beholderens spids rører hud eller øjne.
 • Sæt hætten på straks efter brug.

 

Øjendråberne løber med tårevæsken ned i svælget og kan derfor sommetider smages. 

Hvis du har brugt for mange Viskøse Øjendråber Ophtha

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere Viskøse Øjendråber Ophtha, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas.
Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at bruge Viskøse Øjendråber Ophtha

Hvis du har glemt at dryppe øjnene, så dryp dem så snart du kommer i tanker om det.  

Brug aldrig dobbelt dosis. 

4. Bivirkinger

Viskøse Øjendråber Ophtha kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt  

 • Lokal svie og sløret syn.

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller via Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, e-mail: dkma@dkma.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Viskøse Øjendråber Ophtha utilgængeligt for børn.
 • Du kan opbevare Viskøse Øjendråber Ophtha ved almindelig temperatur.
 • Brug Viskøse Øjendråber Ophtha senest 1 måned efter åbning.
 • Brug ikke Viskøse Øjendråber Ophtha efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 • Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Viskøse Øjendråber Ophtha 3,5 mg/ml indeholder

Natriumchlorid, hypromellose, benzalkoniumchlorid og sterilt vand. 

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende 

Viskøse Øjendråber Ophtha er en farveløs eller næsten farveløs væske. 

 

Pakningsstørrelse 

10 ml glasflaske. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegi 76-78 

220 Hafnarfjordur 

Island 

Repræsentant

Teva Denmark A/S 

Vandtårnsvej 83A 

2860 Søborg 

Fremstiller

Tubilux Pharma S.p.A, Via Costarica 20/22, 0071 Pomezia, Rom, Italien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 08/2018  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...