Fluticasonpropionat "Teva"

næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis

Teva

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Fluticasonpropionat Teva 50 mikrogram/dosis, næsespray, suspension 60 doser

(Fluticasonpropionat) 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder, bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 7 dage.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen til dette lægemiddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk. 

  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fluticasonpropionat Teva næsespray
 3. Sådan skal du bruge Fluticasonpropionat Teva næsespray
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Dette lægemiddel hedder Fluticasonpropionat Teva og indeholder 50 mikrogram af det aktive stof fluticasonpropionat i hver spraydosis. Fluticasonpropionat tilhører den gruppe lægemidler, som kaldes kortikosteroider. 


Fluticasonpropionat Teva næsespray er et kortisonpræparat, der har betændelseshæmmende egenskaber. Når den sprøjtes ind i næsen, reducerer den hævelse og irritation. Fluticasonpropionat Teva bruges forebyggende mod høfeber, helårssnue, (f.eks. stoppet eller løbende næse, nysen og irritation forårsaget af husstøvmider eller dyr som katte og hunde). 


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisninger og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fluticasonpropionat Teva næsespray

Brug ikke Fluticasonpropionat Teva næsespray

 • hvis du er allergisk over for fluticasonpropionat eller et af de øvrige indholdsstoffer angivet i punkt 6.

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær ekstra forsigtig med at bruge Fluticason Teva, næsespray 

 • hvis du nogensinde har fået foretaget en næseoperation
 • hvis du har eller for nylig har haft en infektion i næsegangene
 • hvis du har eller for nylig har haft en ubehandlet infektion, tuberkulose eller okulær herpes (hududslæt ved øjnene som skyldes herpesvirus)
 • hvis du for nylig er blevet behandlet med injektioner med steroider, eller du har taget orale steroider (gennem munden) i længere tid.

Fluticasonpropionat Teva næsespray vil sædvanligvis holde årstidsbestemt allergisk rhinitis (høfeber) under kontrol, men hvis du er udsat for en stor mængde pollen, kan yderligere behandling være nyttig til at kontrollere andre symptomer som f.eks. kløende øjne. Rådfør dig med lægen i sådanne situationer. 

  

Brug af anden medicin sammen med Fluticasonpropionat Teva

Fortæl det altid til lægen eller til apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Nogle lægemidler kan påvirke Fluticasonpropionat Teva næsespray. Informér især lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager: 

 • lægemidler, der anvendes til behandling af svampeinfektioner (f.eks. ketoconazol).
 • lægemidler, der anvendes mod virus, som f.eks. dem, der anvendes i behandlingen af hiv-infektion (f.eks. ritonavir).

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, må du kun bruge Fluticasonpropionat Teva næsespray efter aftale med lægen. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dette lægemiddel har ingen eller en ubetydelig effekt på evnen til køre bil eller anvende maskiner 

  

Fluticasonpropionat Teva, næsespray indeholder benzalkoniumchlorid 

Fluticasonpropionat Teva næsespray indeholder ingrediensen benzalkoniumchlorid (40 mikrogram per dosis), som er en irritant og kan forårsage hudreaktioner. Konserveret benzalkoniumchlorid kan medføre hævelse af næseslimhinden, hvis det anvendes i længere perioder. I tilfælde af en sådan reaktion (vedvarende tilstoppet næse), bør der anvendes medicin uden konserveringsmiddel, hvis det er muligt. Det kan også medføre åndedrætsbesvær. Hvis sådanne produkter uden konserveringsmiddel ikke er til rådighed, bør der anvendes en anden lægemiddelform. 

3. Sådan skal du bruge Fluticasonpropionat Teva næsespray

Brug altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er: 

  

Voksne (herunder ældre) og børn på 12 år og derover: 

Start med 2 pust i hvert næsebor 1 gang dagligt, helst om morgenen. Eller som aftalt med lægen. 


Når dine symptomer er under kontrol, kan du gå ned til 1 pust i hvert næsebor 1 gang dagligt. 


Hvis dine øjne bliver ved med at klø eller løbe forårsaget af høfeber, selvom du tager denne medicin, skal du informere din læge. Han/hun kan muligvis give dig et andet lægemiddel til at lindre dine øjensymptomer. 

  

Bør ikke anvendes til børn under 12 år uden lægens anvisning.  

  

Hvad du skal gøre, før du begynder at anvende din næsespray

Fluticasonpropionat Teva næsespray har en støvhætte, som beskytter næsestykket og holder det rent – denne skal tages af, før du anvender sprayen, og sættes på igen efter brug. 


Når Fluticasonpropionat Teva næsespray er ny, skal flasken klargøres som følger: 

 1. Ryst flasken forsigtigt, og tag derefter støvhætten af.
 2. Hold flasken opret med tommelfingeren under flasken samt pegefingeren og langfingeren på hver side af næsestykket. Sørg for, at næsestykket peger væk fra dig, når du gør dette.
 3. Tryk ned med fingrene for at pumpe næsesprayen.
 4. Gentag trin 2 og 3 fem gange – nu er næsesprayen klar til brug.

Hvis du ikke har anvendt Fluticasonpropionat Teva næsesprayen i 7 dage, skal du pumpe næsesprayen, indtil der dannes et fint støv. 


Hvis sprayen stadigvæk ikke fungerer efter forsøg på at pumpe, og du tror, den måske kan være blokeret, kan du rengøre næsesprayen på følgende måde: 

  

Rengøring af næsesprayen

 1. Tag støvhætten af.
 2. Træk den hvide krave opad for at tage næsestykket af.
 3. Læg næsestykket og støvhætten i varmt vand, og lad dem ligge i blød i nogle få minutter. Skyl dem derefter under rindende vand.
 4. Ryst overskydende vand af, og lad næsestykket og støvhætten tørre på et lunt (ikke varmt) sted.
 5. Sæt næsestykket på igen.
 6. Pump næsesprayen om nødvendigt nogle få gange, indtil der dannes et fint støv.
 • Du bør rengøre næsesprayen mindst én gang om ugen for at forhindre, at den tilstoppes. Yderligere rengøring er nødvendig, hvis næsesprayen er tilstoppet.
 • Du må ALDRIG forsøge at fjerne en tilstopning eller forstørre sprayhullet med en nål eller en anden skarp genstand, da dette vil ødelægge spraymekanismen.

Anvendelse af næsesprayen

 1. Ryst flasken, og tag derefter støvhætten af.
 2. Puds næsen forsigtigt.
 3. Luk det ene næsebor ved at trykke fingeren mod det, og anbring spidsen af næsesprayen i det andet næsebor. Vip hovedet let fremover, så flasken holdes opret.
 4. Træk vejret langsomt ind gennem det åbne næsebor, og tryk på samme tid kraven på næsestykket ned med fingrene, så et fint støv sprøjtes ind i næseboret.
 5. Pust ud gennem munden. Gentag trin 4 hvis du skal have endnu en dosis.
 6. Tag næsestykket ud af næseboret, og pust ud gennem munden.
 7. Gentag trin 3 til 6 i det andet næsebor.

  

Efter anvendelse af næsesprayen 

Aftør næsestykket forsigtig med en ren serviet, og sæt støvhætten på igen. 

  

Hvis du har brugt for meget Fluticasonpropionat Teva næsespray

Kontakt lægen, hvis du har taget mere af Fluticasonpropionat Teva næsespray, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 


Tag denne indlægsseddel og Fluticasonpropionat Teva næsesprayen med, og vis dem til lægen. 

  

Hvis du har glemt at bruge Fluticasonpropionat Teva næsespray

Hvis du glemmer at tage en dosis på det rigtige tidspunkt, skal du tage den så snart du kommer i tanke om det. Hvis det næsten er tid til at tage næste dosis, skal du vente indtil da og derefter fortsætte som før. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis. 

  

Hvis du holder op med at bruge Fluticasonpropionat Teva næsespray

Dine næsesymptomer vil muligvis ikke blive bedre, førend du har taget medicinen nogle dage – det er derfor meget vigtigt, at du tager medicinen som foreskrevet.  

  

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Fluticasonpropionat Teva næsespray kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Nogle bivirkninger er mere alvorlige end andre, og hvis du oplever nogle af følgende symptomer, bør du stoppe med at bruge Fluticasonpropionat Teva næsespray og rådføre dig med lægen så snart som muligt:

Sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1000 patienter, som anvender Fluticasonpropionat Teva næsespray) 

 • Alvorlig allergisk reaktion med pludseligt udslæt, hævelse (normalt tungen, ansigtet eller læberne) eller vejrtrækningsbesvær.
 • Forsnævring af luftvejene i lungerne.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter, som anvender Fluticasonpropionat Teva næsespray) 

 • Glaukom (øget tryk i øjet) og grå stær (uklarhed i øjets linse) er rapporteret efter lang tids behandling.
 • Hul i næseskillevæggen, og sår i næseslimhinden – selvom dette sædvanligvis påvirker patienter, som har fået foretaget en næseoperation.

Andre mulige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos mere end 1 ud af 10 patienter, som anvender Fluticasonpropionat Teva næsespray) 

 • Næseblod.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 patienter, som anvender Fluticasonpropionat Teva næsespray) 

 • Hovedpine.
 • Ubehagelig smag i munden eller en ubehagelig lugt i næsen.
 • Tørhed og irritation i hals og næse samt nysen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn. 


Brug ikke Fluticasonpropionat Teva næsespray efter den udløbsdato, der står på flasken og æsken. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned. 


Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fluticasonpropionat Teva næsespray indeholder:

Aktivt stof: fluticasonpropionat. Hver enkelt spraydosis indeholder 50 mikrogram fluticasonpropionat. 

 

Øvrige indholdsstoffer: glucose (vandfri), dispergibel cellulose, phenylethylalkohol, benzalkoniumchloridopløsning (40 mikrogram per dosis), polysorbat 80 og renset vand. 

  

Udseende og pakningsstørrelser 

Fluticasonpropionat Teva næsespray består af en hvid, uigennemsigtig opløsning i en brun multidosis glasflaske udstyret med en målepumpe til spraydannelse. Én flaske Fluticasonpropionat Teva næsespray indeholder en opløsning, som giver 60 spraydoser. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen 

Teva Denmark A/S  

Parallelvej 10-12  

DK-2800 Kgs. Lyngby  

Tlf.:+45 44 98 55 11  

info@tevapharm.dk  

  

Fremstiller 

Teva Czech Industries s.r.o,  

Opava,  

Tjekkiet.  

  

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne: 

Danmark - Fluticasonpropionat “TEVA”  

Storbritannien - Nasofan  

Spanien - Nasotricin 50 mcg suspensiόn pulverización nasal 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 07/2013 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...