Gabapentin "Orion"

filmovertrukne tabletter 600 mg og 800 mg

Orion Corporation

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Gabapentin Orion 600 mg filmovertrukne tabletter 

Gabapentin Orion 800 mg filmovertrukne tabletter 

Gabapentin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Gabapentin Orion
 3. Sådan skal du tage Gabapentin Orion
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Gabapentin Orion tilhører en gruppe medicin, der bruges til behandling af epilepsi og langvarige smerter, som skyldes skader på nerverne (perifere neuropatiske smerter). 

 

Det aktive stof i Gabapentin Orion er gabapentin. 

 

Gabapentin Orion bruges til at behandle: 

 • Visse former for epilepsi (anfald, der i starten er begrænset til visse dele af hjernen, med eller uden spredning til andre dele af hjernen). Din læge vil udskrive Gabapentin Orion til behandling af din epilepsi, hvis din nuværende behandling ikke kan kontrollere din tilstand. Du bør tage Gabapentin Orion sammen med din nuværende behandling, medmindre lægen har fortalt dig noget andet. Gabapentin Orion kan også bruges alene til at behandle voksne og børn over 12 år.
 • Langvarige smerter, som skyldes beskadigede nerver (perifere neuropatiske smerter). Flere forskellige sygdomme kan være årsag til disse perifere neuropatiske smerter (opstår hovedsageligt i arme og eller ben), f.eks. diabetes eller helvedesild. Smerterne kan beskrives som en varm, brændende, dunkende, jagende, skærende, skarp, krampagtig, smertende, snurrende, følelsesløs, prikkende og stikkende fornemmelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Gabapentin Orion

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Gabapentin Orion:

 • hvis du er allergisk over for gabapentin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Gabapentin Orion (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Gabapentin Orion: 

 • hvis du har nyreproblemer. Lægen vil muligvis give dig en anden doseringsvejledning
 • hvis du er i behandling med hæmodialyse (fjerner skadelige stoffer fra blodet pga. nyresvigt). Fortæl det til lægen, hvis du får muskelsmerter og/eller muskelsvaghed
 • hvis du får vedvarende mavesmerter, kvalme og opkastning. Kontakt straks lægen, da dette kan være symptomer på akut betændelse i bugspytkirtlen.
 • hvis du har nerve- eller luftvejssygdomme eller er over 65 år, vil lægen muligvis foreskrive en anden doseringsplan til dig.

 

Der er set tilfælde af misbrug og afhængighed af gabapentin efter markedsføring. Fortæl lægen, hvis du har eller har haft et medicin- eller stofmisbrug eller er afhængig. 

 

En lille andel af de personer, der bliver behandlet med epilepsimedicin som for eksempel gabapentin, har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på sig selv. Hvis du på noget tidspunkt får sådanne tanker, bør du straks kontakte din læge. 

Vigtig information om mulig alvorlig reaktion

En lille andel personer, der tager Gabapentin Orion, får allergiske reaktioner eller muligvis alvorlige hudreaktioner, som kan udvikle sig til mere alvorlige problemer, hvis de ikke bliver behandlet. Du skal være opmærksom på følgende symptomer, mens du tager Gabapentin Orion. 

 

Læs beskrivelsen af disse symptomer i punkt 4 under "Kontakt straks lægen hvis du får nogle af følgende symptomer, efter du har taget denne medicin, da disse kan være alvorlige". 

 

Muskelsvaghed, muskelømhed eller muskelsmerter kan, især hvis du samtidig er utilpas eller får høj temperatur, skyldes en unormal nedbrydning af musklerne, som kan være livstruende og medføre nyreproblemer. Du kan også få misfarvning af urinen og ændring i blodprøveresultaterne (især øget serum-kreatininfosfokinase). Kontakt straks lægen, hvis du får nogle af disse tegn eller symptomer. 

Brug af anden medicin sammen med Gabapentin Orion

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Fortæl især din læge (eller på apoteket), hvis du tager eller for nylig har taget medicin mod kramper, søvnforstyrrelser, depression, angst eller andre problemer med nervesystemet eller psykiske problemer. 

 

Medicin, der indeholder opioider f.eks. morphin 

Kontakt lægen eller apoteket, hvis du får medicin, der indeholder opioider (f.eks. morphin). Opioider kan forstærke virkningen af Gabapentin Orion. Derudover kan kombinationen af Gabapentin Orion og opioider give symptomer som træthed og/eller nedsat vejrtrækning. 

 

Medicin mod for meget mavesyre 

Hvis du tager Gabapentin Orion og medicin mod for meget mavesyre, der indeholder aluminium og magnesium, på samme tid, vil optagelsen af Gabapentin Orion fra maven nedsættes. Derfor bør medicin mod for meget mavesyre tages mindst 2 timer før Gabapentin Orion. 

 

Gabapentin Orion 

 • forventes ikke at påvirke virkningen af anden medicin mod epilepsi eller virkningen af p-piller
 • kan påvirke prøveresultaterne ved laboratorietest. Hvis du skal have taget en urinprøve, skal du fortælle lægen eller sundhedspersonalet, hvilken medicin du tager

Brug af Gabapentin Orion sammen med mad

Gabapentin Orion kan tages sammen med eller uden mad. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Du må ikke tage Gabapentin Orion under graviditet, medmindre lægen har givet dig en anden besked. Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention. 

 

Der er ikke udført studier vedrørende brugen af gabapentin under graviditet. Anden medicin mod epilepsi har vist en øget risiko for skader på fosteret, især hvis der tages mere end én type medicin på samme tid. Derfor skal du, hvis det er muligt, kun tage ét middel mod krampeanfald under graviditet, og kun efter aftale med lægen. 

 

Kontakt straks lægen, hvis du bliver gravid, har mistanke om, at du er gravid eller ønsker at blive gravid, mens du tager Gabapentin Orion. Du må ikke pludselig stoppe med at tage denne medicin. Ved for hurtigt ophør af behandlingen kan der opstå gennembrudsanfald, der kan være farlige for både mor og barn. 

 

Amning 

Gabapentin, som er det aktive stof i Gabapentin Orion, går over i modermælken. Virkningen på det ammede barn kendes ikke. Du bør ikke amme, hvis du tager Gabapentin Orion. 

 

Frugtbarhed 

Dyrestudier har ikke vist nogen virkning på frugtbarhed. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med rød advarselstrekant. Det betyder, at Gabapentin Orion kan give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

 

Gabapentin Orion kan forårsage svimmelhed, døsighed og træthed. Du må ikke føre motorkøretøj, betjene farlige maskiner eller foretage andre potentielt farlige aktiviteter, før du ved, hvordan denne medicin påvirker din evne til at udføre disse aktiviteter. 

3. Sådan skal du tage Gabapentin Orion

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Din læge vil fastsætte, hvilken dosis der passer til dig. 

Epilepsi, den sædvanlige dosis er

Voksne og unge 

Tag det antal tabletter, som lægen har ordineret. Din dosis vil gradvist blive øget efter aftale med lægen. Startdosis er normalt 300-900 mg dagligt. Derefter vil dosis øges trinvis op til højst 3.600 mg dagligt, hvilket din læge vil vejlede dig om. Dosis skal fordeles på 3 doser dagligt: 1 dosis om morgenen, 1 dosis om eftermiddagen og 1 dosis om aftenen. 

 

Børn på 6 år og derover 

Lægen vil fastsætte dit barns dosis på baggrund af barnets vægt. Behandlingen vil starte med en lav startdosis, som gradvist vil blive øget over en periode på cirka 3 dage. Den normale dosis til kontrol af epilepsi er 25-35 mg/kg dagligt. Denne dosis skal fordeles på i alt 3 doser dagligt: 1 dosis om morgenen, 1 dosis om eftermiddagen og 1 dosis om aftenen. 

 

Gabapentin Orion bør ikke anvendes til børn under 6 år. 

Perifere neuropatiske smerter, den sædvanlige dosis er

Voksne 

Tag det antal tabletter, som lægen har ordineret. Din dosis vil gradvist blive øget efter aftale med lægen. Startdosis er normalt 300-900 mg dagligt. Derefter vil dosis øges trinvis op til højst 3.600 mg daglig, hvilket din læge vil vejlede dig om. Dosis skal fordeles på 3 doser dagligt: 1 dosis om morgenen, 1 dosis om eftermiddagen og 1 dosis om aftenen. 

 

Hvis du har nyreproblemer eller er i hæmodialyse 

Din læge kan give dig en anden doseringsvejledning og/eller dosis, hvis du har nyreproblemer eller er i hæmodialyse. 

 

Hvis du er ældre (over 65 år), skal du tage den normale dosis af Gabapentin Orion, medmindre du har nyreproblemer. Din læge kan give en anden doseringsvejledning og/eller dosis, hvis du har nyreproblemer. 

 

Hvis du har indtryk af, at virkningen af Gabapentin Orion er for stærk eller for svag, skal du tale med lægen eller apoteket så hurtigt som muligt. 

Brugsanvisning

Gabapentin Orion er til anvendelse gennem munden. Synk altid tabletterne/de halve tabletter (må ikke tygges) med rigeligt vand. Tabletten kan deles i to lige store doser. 

 

Du skal fortsætte med at tage Gabapentin Orion, indtil din læge beder dig om at stoppe. 

Hvis du har taget for mange Gabapentin Orion

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Gabapentin Orion, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Da gabapentin kan gøre dig døsig, anbefales det, at du får en anden til at køre dig til lægen eller på hospitalet, eller at du ringer efter en ambulance. Symptomer på en overdosis er svimmelhed, dobbeltsyn, sløret tale, bevidsthedstab, døsighed og let diarré. Tag de tabletter, som er tilbage, samt emballagen med, så hospitalet let kan se, hvilken medicin du har taget. 

Hvis du har glemt at tage Gabapentin Orion

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den så snart, du kommer i tanker om det, medmindre det er tid til næste dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

Hvis du holder op med at tage Gabapentin Orion

Du må ikke holde op med at tage Gabapentin Orion, medmindre din læge har bedt dig om det. Hvis behandlingen skal stoppes, skal det ske gradvist over mindst 1 uge. Hvis du pludseligt stopper med at tage Gabapentin Orion, eller hvis du stopper tidligere, end lægen har anvist, er der en øget risiko for krampeanfald. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Kontakt straks lægen, hvis du får nogle af følgende symptomer, efter du har taget denne medicin, da disse kan være alvorlige:

 • Alvorlige hudreaktioner, som kræver øjeblikkelig lægehjælp, f.eks. hævelse af læber og ansigt, hududslæt og rødmen og/eller hårtab (dette kan være tegn på en alvorlig allergisk reaktion)
 • Vedvarende mavesmerter, kvalme og opkastning, da det kan være symptomer på akut betændelse i bugspytkirtlen
 • Gabapentin Orion kan give alvorlige eller livstruende allergiske reaktioner, som kan påvirke din hud eller andre dele af kroppen, f.eks. lever eller blodceller. Du kan måske få udslæt, hvis du får denne type reaktion. Du skal muligvis på hospitalet eller stoppe behandlingen med Gabapentin Orion.
  Kontakt straks lægen, hvis du får nogen af følgende symptomer
  • Hududslæt
  • Nældefeber
  • Feber
  • Hævede kirtler, som ikke forsvinder
  • Hævelse af læber og tunge
  • Gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene
  • Usædvanlige blå mærker eller blødning
  • Udtalt træthed eller svaghed
  • Pludselige muskelsmerter
  • Hyppige infektioner.
 • Anafylaksi (alvorlig, potentielt livstruende allergisk reaktion, herunder åndedrætsbesvær, hævelse af læber, svælg og tunge og nedsat blodtryk, der kræver omgående behandling)
 • Vejrtrækningsproblemer, som - hvis de er alvorlige - kan kræve hurtig intensiv behandling, for at du stadig kan trække vejret normalt.

 

Disse symptomer kan være de første tegn på en allergisk reaktion. Lægen bør undersøge dig og bestemme, om du stadig skal behandles med Gabapentin Orion. 

 

Hvis du er i behandling med hæmodialyse, skal du straks fortælle det til lægen, hvis du får muskelsmerter og/eller muskelsvaghed 

Andre bivirkninger er:

Meget almindelige bivirkninger (kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer) 

 • Virusinfektion
 • Søvnighed, svimmelhed, koordinationsbesvær
 • Træthed, feber.

 

Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer): 

 • Lungebetændelse, luftvejsinfektion, urinvejsinfektion, mellemørebetændelse eller andre infektioner
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer)
 • Appetitløshed, øget appetit
 • Truende adfærd, forvirring, humørsvingninger, depression, angst, nervøsitet, vanskelighed ved at tænke
 • Kramper, ufrivillige bevægelser, taleproblemer, hukommelsestab, rysten, søvnløshed, hovedpine, følsom hud, nedsat følelse ved berøring (følelsesløshed), koordinationsforstyrrelser, rykvise, ufrivillige øjenbevægelser, forstærkede, nedsatte eller fraværende reflekser
 • Sløret syn, dobbeltsyn
 • Fornemmelse af at det drejer rundt
 • Højt blodtryk, rødmen eller varmefornemmelse, som skyldes udvidelse af blodkar i huden
 • Åndedrætsbesvær, bronkitis, ondt i halsen, hoste, tørre næseslimhinder
 • Opkastning, kvalme, tandproblemer, tandkødsbetændelse, diarré, mavesmerter, fordøjelsesbesvær, forstoppelse, tørhed i mund eller hals, luftafgang fra tarmen
 • Hævelse af ansigt, blå mærker, udslæt, kløe, bumser
 • Ledsmerter, muskelsmerter, rygsmerter, muskeltrækninger
 • Rejsningsproblemer (impotens)
 • Hævede ben og arme, gangbesvær, svaghed, smerter, utilpashed, influenzalignende symptomer
 • Nedsat antal hvide blodlegemer, vægtstigning
 • Skader ved uheld, knoglebrud, hudafskrabning.

 

Derudover er der set truende adfærd og rykvise bevægelser i kliniske studier hos børn. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer) 

 • Rastløs uro (en tilstand af kronisk rastløshed og ufrivillige, formålsløse bevægelser)
 • Allergiske reaktioner, f.eks. nældefeber
 • Forhøjet blodsukker (ses oftest hos personer med sukkersyge)
 • Langsomme bevægelser, mental svækkelse
 • Hjertebanken
 • Hævelser, der kan omfatte ansigt, krop, arme og ben
 • Faldulykker
 • Unormale blodprøveresultater, der kan være tegn på leverproblemer
 • Synkebesvær.

 

Sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer) 

 • Lavt blodsukker (ses oftest hos personer med sukkersyge)
 • Bevidsthedstab
 • Vejrtrækningsbesvær, overfladisk vejrtrækning (respirationsdepression).

 

Bivirkninger, der er set efter markedsføring 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader)
 • Nedsat indhold af natrium i blodet (hyponatriæmi)
 • Hallucinationer
 • Problemer med unormale bevægelser, f.eks. vridende, rykvise bevægelser og stivhed
 • Susen for ørerne
 • Gulfarvning af huden og det hvide i øjnene (gulsot), leverbetændelse
 • En gruppe af bivirkninger, hvor symptomer som hævede lymfekirtler (isolerede små hævede knuder under huden), feber, udslæt og betændelse i leveren optræder samtidig
 • Nedbrydning af muskelfibre (rhabdomyolyse)
 • Akut nyresvigt, ufrivillig vandladning
 • Forstørret brystvæv, udvikling af bryster hos mænd, problemer med seksualfunktionen herunder manglende evne til at opnå orgasme, forsinket sædafgang
 • Bivirkninger, der skyldes pludseligt ophør af behandlingen med gabapentin (angst, søvnløshed, kvalme, smerter, svedtendens), brystsmerter
 • Ændringer i blodprøveresultater (øget serum-kreatininfosfokinase).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares ved temperaturer under 30 °C 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Gabapentin Orion indeholder

 • Aktivt stof: gabapentin. 1 filmovertrukket tablet indeholder 600 mg eller 800 mg gabapentin.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  • Tabletkerne: mikrokrystallinsk cellulose, copovidon, majsstivelse, crospovidon, magnesiumstearat.
  • Filmovertræk: talcum, hydroxypropylcellulose.

 

Udseende og pakningsstørrelser

Filmovertrukket tablet (tablet) 

 

Hvid, hvælvet, ellipseformet, filmovertrukket tablet med prægning på den ene side og delekærv på begge sider.
600 mg: "D" er præget på den ene side af delekærven og "24" på den anden side. Størrelsen af tabletten er 17,4 x 9,1 mm.
800 mg: "D" er præget på den ene side af delekærven og "25" på den anden side. Størrelsen af tabletten er 19,2 x 10,0 mm. 

 

Pakningsstørrelser 

Blisterpakning med 20, 30, 50, 60, 90, 100, 200 og 500 tabletter.
Plastbeholder med 20 og 500 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orion Corporation 

Orionintie 1 

FI-02200 Espoo 

Finland 

Fremstiller

Orion Corporation Orion Pharma 

Orionintie 1 

FI-02200 Espoo 

Finland 

 

Orion Corporation Orion Pharma  

Joensuunkatu 7  

FI-24100 Salo  

Finland 

 

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

Orion Pharma A/S 

medinfo@orionpharma.com 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 03/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...