Methylprednisolone "Orion"

tabletter 4 mg og 16 mg

Orion Corporation

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Methylprednisolone Orion 4 mg tabletter  

Methylprednisolone Orion 16 mg tabletter  

methylprednisolon 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Methylprednisolone Orion til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Methylprednisolone Orion
 3. Sådan skal du tage Methylprednisolone Orion
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

1. Virkning og anvendelse

Methylprednisolone Orion indeholder den aktive substans methylprednisolon. Methylprednisolon er et såkaldt kortikosteroid, der blandt andet dæmper symptomer ved betændelse og forhindrer allergiske symptomer. 

 

Methylprednisolone Orion anvendes til behandling af betændelse, som forekommer ved en række sygdomme. Disse sygdomme omfatter: 

 • rheumatiske sygdomme af forskellige årsager (f.eks. leddegigt)
 • sygdomme, som påvirker bindevævet (såkaldte bindevævssygdomme/kollagene sygdomme)
 • allergiske tilstande
 • forskellige hudsygdomme
 • lungesygdomme
 • leversygdomme
 • sygdomme relateret til blodet og bloddannende organer (f.eks. ændring i antal af blodceller)
 • sygdomme relateret til hjernen og nervesystemet (f.eks. meningitis)
 • øjensygdomme
 • nyresygdomme
 • mave-tarm-sygdomme
 • kræft.

 

Dette lægemiddel anvendes også til at forebygge afstødning af transplanterede organer og til at mindske trykket i kraniet ved hævelse af hjernen. 

 

Andre lægemidler kombineres ofte med en kortisonbehandling. 

 

Lægen vil fortælle dig hvilken tilstand eller symptomer, du har fået ordineret Methylprednisolone Orion for. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Methylprednisolone Orion

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Methylprednisolone Orion

 • hvis du har en svampeinfektion, der påvirker hele kroppen
 • hvis du har andre infektioner, der påvirker hele kroppen, og som ikke bliver behandlet med passende medicin
 • hvis du er allergisk over for methylprednisolon, andre kortikosteroider eller et af de øvrige indholdsstoffer i Methylprednisolone Orion (angivet i punkt 6)

 

Se Advarsler og forsigtighedsregler vedrørende vaccinationer. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Methylprednisolone Orion, hvis du har: 

 • en kendt lægemiddelallergi (se også punktet: Tag ikke Metylprednisolone Orion). Allergiske reaktioner, i sjældne tilfælde livstruende allergiske reaktioner (anafylaktisk chok), er set i forbindelse med dette lægemiddel. Symptomerne kan for eksempel være indsnævring af luftvejene, lavt blodtryk, sløret tale, hurtig eller svag puls, blåfarvning af hud, læber og negle, diarré, kvalme og opkastning.
 • en infektion med parasitter eller mistanke om, at du har en sådan infektion.
 • en tilstand som forårsages af udtalt stor mængde af hormonet kortisol i dit blod (Cushings syndrom). Dette lægemiddel kan forårsage eller forværre det.
 • Nedsat aktivitet af skjoldbruskkirtel (hypothyroidisme), da det kan forstærke virkningerne af dette lægemiddel.
 • krampeanfald (epilepsi).
 • en neuromuskulær sygdom kaldet myasthenia gravis, da den kan disponere dig for en akut generaliseret muskelsygdom.
 • en hjerte-karsygdom (f.eks. hjertesvigt, forhøjet blodtryk, nyligt hjerteanfald) eller risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom (f.eks. fedme, højt kolesteroltal).
 • mavesår eller sår på tolvfingertarmen eller halsen, tarmbetændelse.
 • tarm-anastomose (en del af tarmen er fjernet kirurgisk).
 • blodpropper i blodkar eller øget risiko for dannelse af blodpropper.
 • svulst i binyrerne (fæokromocytom).
 • Svær depression, manisk depression (bipolar lidelse) eller psykose. Dette inkluderer tidligere depression eller psykose under behandling med et steroid som Metylprednisolone Orion eller at disse sygdomme er i familien
 • Sklerodermi (også kendt som systemisk sklerose, en autoimmun sygdom), da kortikosteroider, herunder methylprednisolon, kan øge risikoen for en alvorlig komplikation kaldet sklerodermisk nyrekrise. Tegn på sklerodermisk nyrekrise omfatter forhøjet blodtryk og nedsat urinproduktion. Lægen kan råde dig til at få dit blodtryk og din urin kontrolleret regelmæssigt.

 

Fortæl det til lægen, hvis du har 

 • tuberkulose.
 • sukkersyge. Dette lægemiddel kan øge blodsukkeret, forværre sukkersyge eller disponere for sukkersyge ved langvarig brug.
 • diagnosen følelsesmæssig ustabilitet eller psykose.
 • en nyresygdom eller nyresvigt.
 • chok på grund af alvorlig infektion.
 • taget dette lægemiddel sammen med acetylsalicylsyre eller non-steroide betændelseshæmmende lægemidler (også kaldet NSAID).
 • steroid abstinenssymptomer inklusiv appetitløshed, kvalme, opkast, døsighed, hovedpine, feber, ledsmerter, afskalning af huden, muskelsmerter, vægttab og/eller nedsat blodtryk.
 • problemer med lever eller galdeveje.
 • lidelser i nervesystemet f.eks. følelsesløshed, udtalt træthed eller muskelsvaghed.
 • grøn stær (øget tryk i øjet) eller hvis der er tidligere grøn stær i familien.
 • herpesinfektion i øjet.
 • beskadigelse af den optiske nerve eller grå stær (ses ved svigtende syn).
 • øjensygdom kendt som alvorlig central retinopati, som giver nedsat syn.
 • hovedkvæstelse.

 

Muskelsymptomer
Høje doser af kortikosteroid kan medføre en akut muskelsygdom, der påvirker hele kroppen og kan føre til fuldstændig lammelse. Du skal derfor straks fortælle det til lægen, hvis du får symptomer på infektion under behandlingen. 

 

Modtagelighed over for infektioner
Dette lægemiddel kan øge din modtagelighed over for infektioner eller maskere symptomer på infektioner. For at undgå alvorlige følger på grund af dette skal du straks fortælle det til lægen, hvis du får nogen symptomer på infektion under behandlingen. 

 

Stress
Tal med din læge, hvis du er eller bliver udsat for usædvanligt kraftig stress under behandlingen. Det kan være nødvendigt at justere behandlingen. 

 

Psykiske forstyrrelser
Psykiske forstyrrelser som eufori, søvnløshed, humørændringer, personlighedsændringer, dyb depression eller direkte psykotiske symptomer kan forekomme eller forværres i forbindelse med brug af dette lægemiddel. Symptomerne viser sig typisk efter et par dage eller uger fra behandlingens start. De psykiske virkninger kan også forekomme, hvis dosis sættes ned, eller umiddelbart efter ophør af behandlingen. Hvis du får den type symptomer, skal du kontakte lægen, fordi det kan være nødvendigt at justere din behandling. 

 

Øjensymptomer
Dette lægemiddel kan medføre forskellige øjenlidelser, herunder stigning i øjets tryk. Hvis du får øjensymptomer, øjenbetændelse eller synsforstyrrelser (oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser) under denne behandling, skal du kontakte lægen. 

 

Vaccination
Hvis du får denne medicin i doser, der undertrykker dit immunsystem, kan du ikke få levende eller svækkede vacciner. Tal med lægen om, hvilke vaccinationer du kan få under behandling med kortikosteroider. 

 

Virkninger på blodtryk og laboratorieværdier
I sjældne tilfælde kan høje doser eller langvarig brug af dette lægemiddel øge blodtrykket, øge den mængde salt og vand, der ophobes i kroppen (hævelse), øge udskillelsen af kalium og kalk eller øge lipidværdierne i blodet. Det kan være nødvendigt, at lægen ændrer din kost, for at behandle disse bivirkninger. 

 

Hormonelle virkninger
For meget kortikosteroider i blodet, specielt efter langvarig brug, kan give symptomer på Cushings syndrom - en ansamling af fedtvæv omkring skuldrene, måneansigt og lyserøde eller violette strækmærker på huden. Cushings syndrom kan også give forhøjet blodtryk, knogletab, og til tider diabetes. Der bliver holdt øje med det, og din læge vil om nødvendigt justere behandlingen. 

 

Langvarig brug af dette lægemiddel kan også undertrykke din krops binyrebarkfunktion og produktion af kortisol. Ophør af behandlingen vil derfor foregå ved gradvist at nedsætte dosis. Hvis din krops produktion af kortisol er nedsat, kan pludseligt ophør med dette lægemiddel føre til abstinenssymptomer og til med en livstruende situation med alvorlig opkastning og diarré, lavt blodtryk og tab af bevidsthed. 

 

Andet
Langvarig behandling med kortikosteroid eller behandling med høje doser kan også give akut betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis), knogleskørhed (osteoporose) eller ondartede vaskulære svulster (Kaposis sarkom) eller ansamling af fedtvæv omkring rygmarvskanalen (epidural lipomatose). Dette lægemiddel øger risikoen for overrivning af sener (seneruptur), når det bruges sammen med antibiotika af typen flourquinoloner, især hos ældre patienter.
Der bliver holdt øje med det, og din læge vil om nødvendigt justere behandlingen. 

Ældre patienter

De almindelige bivirkninger for dette lægemiddel kan være forbundet med mere seriøse konsekvenser for ældre. 

Børn

Hos børn kan langvarig brug af høje doser af dette lægemiddel give forstyrrelser i vækst og udvikling, øget tryk i kraniet (symptomer: hovedpine, kvalme/opkastning, balanceforstyrrelser, nedsat bevidsthed) eller betændelse i bugspytkirtlen (symptom: smerter øverst i maveregionen). Du skal holde øje med tegn og symptomer på disse sygdomme hos dit barn. 

Brug af anden medicin sammen med Methylprednisolone Orion

Fortæl altid lægen, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette inkluderer medicin der ikke er receptpligtig. 

 

Virkningen af nogle lægemidler kan ændre sig, de kan ændre virkningen af Methylprednisolone Orion, eller du kan få bivirkninger, hvis du bruger Methylprednisolone Orion og følgende lægemidler samtidig. Din læge vil eventuelt følge sig nøje, hvis du tager nogen af disse lægemidler: 

 • antibiotika såsom fluorquinoloner, erythromycin, clarithromycin, troleandomycin (anvendes til behandling af bakterielle infektioner)
 • svampemidler såsom (itraconazol, amphotericin B (anvendes til behandling af svampeinfektioner)
 • ketoconazol med undtagelse af shampoo (anvendes til behandling af Cushings syndrom - når kroppen producerer for meget kortisol)
 • lægemidler, såsom distigmin og neostigmin, til behandling af myasthenia gravis (en muskeltilstand)
 • isoniazid, rifampicin (til behandling af tuberkulose)
 • aprepitant, fosaprepitant (til forebyggelse af kvalme)
 • lægemidler som diltiazem eller mibefradil (til behandling af hjerte-karsygdom og forhøjet blodtryk) eller nogen andre lægemidler til behandling af højt blodtryk.
 • lægemidler til behandling af hjertesvigt som f.eks. digoxin
 • visse typer hiv medicin, såsom indinavir, ritonavir og cobicistat
 • ciclosporin (til forebyggelse af afstødning af transplanteret organ)
 • østrogen (til prævention eller mod symptomer i overgangsalderen)
 • blodfortyndende lægemidler som indtages via munden så som warfarin
 • antidiabetika (lægemidler til behandling af forhøjede blodsukkerværdier)
 • lægemidler såsom tacrolimus (anvendes efter en organtransplantation for at forhindre afstødning af organet)
 • lægemidler så som sirolimus, leflunomid, adalimumab, canakinumab, azathioprin (anvendes til af nedsætte aktiviteten af immunsystemet)
 • acetylsalicylsyre eller non-steroide betændelseshæmmende lægemidler så som ibuprofen (anvendes til behandling af milde til moderate smerter)
 • aminogluthetimid (til behandling af Cushings syndrom og brystkræft med metastaser)
 • vanddrivende medicin til behandling af forskellige tilstande så som forhøjet blodtryk og væskeansamlinger
 • perikum (hypericum perforatum), et plantelægemiddel til behandling af depression
 • afføringsmidler (anvendes til behandling og forebyggelse af forstoppelse)
 • antiepileptika så som carbamazepin, phenobarbital, phenytoin og primidon (anvendes til behandling af epilepsi)
 • væksthormon så som somatotropin (anvendes til behandling af vækstforstyrrelser hos børn og voksne, som mangler naturligt væksthormon)
 • mifepriston (til medicinsk abort).

 

Methylprednisolon kan påvirke eller blive påvirket af muskelafslappende lægemidler, som kan anvendes under operationer. Fortæl det til lægen og sygeplejersken, at du tager methylprednisolon, lang tid i forvejen, hvis du skal opereres. 

Brug af Methylprednisolone Orion sammen med drikke

Undgå at drikke grapefrugtsaft under behandlingen. Grapefrugtsaft kan forstærke bivirkningerne af medicinen. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel da det kan bremse barnets vækst. 


Grå stær er set hos spædbørn født af mødre i langtidsbehandling med kortikosteroider under graviditeten. 


Du må kun tage dette lægemiddel, når du er gravid eller ammer, hvis lægen vurderer, at den gavnlige virkning af behandlingen er større end de risici, der kan være for fosteret eller spædbarnet. 


Kortikosteroider udskilles i modermælken.
Behandling med kortikosteroider kan forringe sædkvaliteten og medføre udebleven menstruationsblødning (amenorré) hos kvinder i den fødedygtige alder. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der kan forekomme bivirkninger, såsom svimmelhed, synsforstyrrelser og træthed i forbindelse med brug af dette lægemiddel. I disse tilfælde skal du undgå at føre motorkøretøj og betjene maskiner. 

Methylprednisolone Orion indeholder lactose

Én tablet med 4 mg indeholder 67 mg lactose.  

Én tablet med 16 mg indeholder 124 mg lactose.
Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Methylprednisolone Orion

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Startdosis fastlægges i henhold til sygdommen og dens sværhedsgrad, og er sædvanligvis 4- 48 mg/dag.  

Højere doser kan anvendes ved alvorlige, akutte sygdomme. 

 

I langtidsbehandling anvendes den laveste effektive dosis, og den skal helst tages hver anden morgen. 

 

Anvendelse til børn  

Til børn anbefales den laveste mulige dosis og den korteste behandlingsvarighed. 

 

Din læge kan have ordineret en anden dosering end den, der nævnes her. Følg altid din læges anvisninger. 

 

Tabletten kan deles i to lige store doser. 

Hvis du har taget for meget Methylprednisolone Orion

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Methylprednisolone Orion, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

 

En overdosis af Methylprednisolone Orion giver normalt ingen alvorlige bivirkninger. Kronisk overdosering kan undertrykke din krops egen produktion af kortisol (nedsat funktion af binyrebarken). Kontakt din læge, hvis du (eller en anden) utilsigtet har taget en for høj dosis af dette lægemiddel. 

 

I tilfælde af en overdosis vil du få passende behandling af symptomerne. 

 

Tag denne patientinformation og de resterende tabletter med hvis du søger lægehjælp. 

Hvis du har glemt at tage Methylprednisolone Orion

Tag den glemte dosis så snart du kommer i tanke om det. Du må ikke tage en dobbeltdosis, som erstatning for den glemte dosis. 

 

Sørg for at du har nok medicin, før du tager på ferie eller på en rejse. 

Hvis du holder op med at tage Methylprednisolone Orion

Hold ikke op med at tage Methylprednisolone Orion uden at kontakte din læge. Pludselig afbrydelse af behandling med dette lægemiddel kan give abstinenssymptomer som appetitløshed, kvalme, opkastning, døsighed, hovedpine, feber, ledsmerter, afskalning af huden, muskelsmerter, vægttab og/eller blodtryksfald. For at mindske risikoen for disse symptomer stoppes behandlingen ved gradvis nedtrapning. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Behandlingsvarigheden og den anvendte dosis vil have indflydelse på forekomsten af bivirkninger. 

 

Hvis du får en alvorlig allergisk reaktion med eller uden et drastisk fald i blodtrykket, hjertestop og bronkospasme (spænding af musklerne i luftvejene, som giver hvæsende vejrtrækning), skal du stoppe med at tage Methylprednisolone Orion og straks kontakte en læge, en skadestue eller et sygehus. 

 

Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer):  

 • infektion
 • hæmning af kroppens egen udskillelse af hormonet kortikotropin og kortisolroid (langtidsbehandling)
 • måneansigt og vægtøgning
 • ophobning af natrium og væske i kroppen
 • nedtrykthed, eufori
 • grå stær (uklart syn)
 • forhøjet blodtryk
 • mavesår eller sår på tolvfingertarmen eller halsen (som kan blive perforeret og bløde)
 • hævelse i arme og ben
 • blå mærker, tyndere og mere skrøbelig hud, akne
 • knogleskørhed (osteoporose)
 • muskelsvaghed
 • dårlig sårheling
 • forstoppelse, træthed, muskelsvaghed, kramper og muskelspasmer pga. lavt kalium i blodet.

 

Følgende bivirkninger er også rapporteret:
Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) 

 • alvorlige metaboliske forstyrrelser (tumorlysesyndrom) i forbindelse med igangsætning af kræftbehandling
 • brune/lilla/røde hævede områder på huden eller i munden (Kaposis sarkom)
 • forhøjet antal hvide blodlegemer, f.eks. i forbindelse med en infektion eller en allergisk reaktion
 • alvorlige allergiske reaktioner
 • øget tryk i kraniet (sammen med hævelse af den optiske nerve), kramper, hukommelsestab, tab af intellektuelle evner, svimmelhed, hovedpine
 • forstyrrelser i hjerterytmen, hjertesvigt (modtagelige patienter), hjerteruptur efter et hjerteanfald nedsat blodtryk, pludselig afbrydelse af blodtilførsel til et organ eller kropsdel på grund af en blodprop (arteriel emboli)
 • nedbrydning af knogler på grund af dårligt blodomløb, knoglebrud, mindsket muskelfylde, akut sygdom i en muskel, ledlidelser (neuropatisk artropati), ledsmerter, muskelsmerter
 • forhøjede leverenzymer
 • sygdomme i lipidstofskiftet (for eksempel ophobning af fedtvæv på lokaliserede dele af kroppen)
 • øget blodpropdannelse
 • øjensygdomme (sygdom i nethinden og membranen i øjet, udstående øjne, grøn stær, øget tryk i øjet, fortynding af den klare del på forsiden af øjet (hornhinden) eller den hvide del af øjet (senehinden)), sløret syn
 • opportunistiske infektioner (når kroppens immunforsvar er svækket)
 • nedsat aktivitet af hypofysen
 • steroid abstinenssyndrom
 • øget appetit
 • øget mængde urinstof i blodet
 • øget niveau af blodsukker samt øget behov for insulin eller hypoglykæmisk medicin - hormon eller lægemiddel, der regulerer blodsukkeret
 • en patologisk tilstand, som resulterer i en ophobning af base eller tab af syre i kroppen, der er forbundet med et lavt niveau af serumkalium
 • ophobning af syre i kroppen (metabolisk acidose)
 • større udskillelse af nitrogen end indtagelse (negativ nitrogen balance)
 • humørændringer, psykologisk afhængighed, selvmordstanker, psykotiske lidelser, forvirring, angst, mentale forstyrrelser, ændringer i personlighed, unormal opførsel, søvnløshed, irritabilitet
 • hikke, blodpropper i lungerne (pulmonær emboli), symptomer inkluderer pludselig skarp brystsmerte, åndenød og at hoste blod op
 • maveblødning, hul i tarmen, betændelse af bugspytkirtlen, betændelse af maveslimhinden, betændelse i spiserøret, med eller uden sår, mavesmerter, hævelse af maven, diarré, fordøjelsesbesvær, kvalme
 • udslæt (nældefeber) og hævelser (angioødem), små punktformede blødninger under huden, en vaskulær læsion dannet ved udvidelse af en gruppe af små blodkar (telangiektasi), strækmærker, varierende hudfarve (hypopigmentering eller hyperpigmentering af huden), øget hårvækst i ansigtet eller på kroppen hos kvinder, hududslæt, rødmen af huden, kløe, hævede pletter på huden, øget svedtendens
 • uregelmæssig menstruation
 • træthed, følelse af utilpashed
 • nedsat tolerance af sukker og stivelse
 • øget niveau af kalcium i urinen
 • nedsat reaktion i hudtests
 • tendonruptur (overrivning af sener - specielt akillessenen), brud på rygsøjlen

 

Enkeltstående tilfælde af såkaldt ”poststeroid panniculitis” er rapporteret ved ophør af behandling. Ifølge de rapporterede tilfælde vil de røde, faste, brændende knuder, der ses på huden omkring to uger efter ophør af behandling, forsvinde af sig selv. 

 

Følgende bivirkninger kan også forekomme ved behandling med kortikosteroider: øget tendens til blodpropper, øget niveau af lipider i blodet, øget risiko for åreforkalkning (hærdning og forsnævring af arterierne), vasculitis (røde, hævede, smertefulde blodkar på grund af betændelse). Behandling med kortikosteroider kan nedsætte sædkvaliteten og medføre fravær af menstruation. 

 

Ældre er mere modtagelige end andre voksne over for visse bivirkninger ved produktet, så som mavesår, knogleskørhed (osteoporose) eller hudatrofi (tynd hud, der let går i stykker/skør hud). 

 

Ved langtidsbehandling kan bivirkninger nedsættes ved at anvende den laveste effektive dosis og ved at tage dosis hver anden morgen. 

 

Yderligere bivirkninger hos børn  

Hos børn er der derudover set følgende bivirkninger
Hos børn er de mest almindelige bivirkninger humørændringer, unormal adfærd, søvnløshed og irritabilitet. Dette lægemiddel kan også give væksthæmning. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet ved temperaturer under 25 °C. 

 

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Methylprednisolone Orion indeholder:

 • Aktivt stof: methylprednisolon. Hver tablet indeholder 4 mg eller 16 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, majsstivelse, gelatine, magnesiumstearat og talcum.

Udseende og pakningsstørrelser

Hvid til næsten hvid, rund, flad tablet med skrå kanter og delekærv. Tabletten på 4 mg har en diameter på 7 mm og tabletten på 16 mg har en diameter på 9 mm. Tabletten på 16 mg er mærket med koden ORN 346. 

 

Pakningsstørrelser: 10, 20, 30, 50 og 100 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orion Corporation  

Orionintie 1  

FI-02200 Espoo,  

Finland  

Fremstiller

Orion Corporation Orion Pharma  

Orionintie 1  

FI-02200 Espoo,  

Finland  

 

Orion Corporation Orion Pharma  

Joensuunkatu 7  

FI-24100 Salo  

Finland 

 

For yderligere oplysning om dette lægemiddel bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant: 

 

Orion Pharma A/S  

medinfo@orionpharma.com 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 04/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...