Strattera

hårde kapsler 80 mg og 100 mg

EuroPharmaDK

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Strattera® 80 mg og 100 mg, hårde kapsler

atomoxetin 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret Strattera® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Strattera®  

3. Sådan skal du tage Strattera®  

4. Bivirkninger  

5. Opbevaring  

6. Pakningstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Anvendelse

Strattera® indeholder atomoxetin og bruges til behandling af ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder).  

Det bruges til 

 • børn på 6 år og ældre
 • unge
 • voksne

Det bruges kun som en del af den samlede behandling af sygdommen, som også kræver behandling, der ikke omfatter medicin, som f.eks. vejledning og adfærdsterapi.  

 

Det er ikke beregnet til behandling af ADHD hos børn under 6 år, da man ikke ved, om lægemidlet virker eller er sikkert at bruge hos disse. 

 

Hos voksne bruges Strattera® til at behandle ADHD, når symptomerne er meget generende og påvirker arbejdet eller det sociale liv, og når der har været symptomer på sygdommen i barndommen.  

 

Virkning

Strattera® øger mængden af noradrenalin i hjernen. Noradrenalin er et kemisk stof, der produceres naturligt i hjernen. Noradrenalin øger opmærksomheden og mindsker impulsiviteten og hyperaktiviteten hos patienter med ADHD. Dette lægemiddel er ordineret for at hjælpe med at kontrollere symptomerne på ADHD. Dette lægemiddel er ikke centralt stimulerende og er derfor ikke vanedannende.  

 

Når du er begyndt at tage dette lægemiddel, kan der gå nogle få uger, før du oplever en forbedring af symptomerne.  

 

Om ADHD

Børn og unge med ADHD kan have:  

 • Svært ved at sidde stille og
 • svært ved at koncentrere sig.

De kan ikke gøre for, at de ikke kan disse ting. Mange børn og unge kæmper med dette. Men med ADHD kan det skabe problemer i hverdagen. Børn og unge med ADHD kan have svært ved at lære og ved at læse lektier. De kan have svært ved at opføre sig pænt derhjemme, i skolen og andre steder. ADHD påvirker ikke barnets eller den unges intelligens. 

 

Voksne med ADHD kan have svært ved at gøre de samme ting, som børn har svært ved, og det kan betyde, at de har problemer med: Arbejde – forhold - lavt selvværd - uddannelse  

 

Lægen kan have givet dig Strattera® for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Strattera®

Tag ikke Strattera®

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for atomoxetin eller et af de øvrige indholdsstoffer.
 • hvis du har taget et lægemiddel, som kaldes en monoaminooxidasehæmmer (MAO-hæmmer), inden for de sidste to uger. En MAO-hæmmer bruges somme tider mod depression og andre mentale lidelser. Hvis du tager Strattera® sammen med en MAO-hæmmer kan du få alvorlige bivirkninger, eller det kan være livstruende. Du skal også vente mindst 14 dage med at tage en MAO-hæmmer, efter at du er stoppet med at tage Strattera®.
 • hvis du har øjensygdommen snævervinklet glaukom (”grøn stær”, der er forhøjet tryk i øjet).
 • hvis du har alvorlige hjerteproblemer, som kan påvirkes af en stigning i puls eller blodtryk, da dette kan være en virkning af Strattera®.
 • hvis du har alvorlige problemer med blodkarrene i hjernen, som f.eks. slagtilfælde, svækkelse og udposning på et blodkar (aneurisme) eller hel eller delvis tillukning af blodkar. · hvis du har en tumor i binyrerne (fæokromocytom).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Strattera®, hvis du har:  

 • Tanker om at begå selvmord eller om at forsøge at begå selvmord.
 • Problemer med dit hjerte (herunder hjertefejl) eller hjertebanken. Strattera® kan øge din puls (hjertefrekvensen). Pludselig død er forekommet hos patienter med hjertefejl.
 • Højt blodtryk. Strattera® kan øge blodtrykket.
 • Lavt blodtryk. Strattera® kan forårsage svimmelhed eller besvimelse hos mennesker med lavt blodtryk.
 • Problemer med pludselige ændringer i blodtryk eller hjertefrekvens.
 • Hjertekarsygdom eller tidligere har haft et slagtilfælde.
 • Leverproblemer. Du skal muligvis have en lavere dosis.
 • Psykotiske symptomer herunder hallucinationer (hører stemmer eller ser ting, som ikke findes), vrangforestillinger og mistænksomhed.
 • Mani (opstemt følelse eller overspændt, hvilket medfører unormal adfærd) og ophidselse.
 • Aggressive følelser.
 • Uvenlige og vrede (fjendtlige) følelser.
 • Haft epilepsi eller har haft krampeanfald af anden grund. Strattera® kan øge hyppigheden af krampeanfald.
 • Et anderledes humør end du plejer (humørsvingninger) eller føler dig meget trist.
 • Gentagne og svært kontrollerbare trækninger hvor som helst i kroppen, eller du gentager lyde eller ord.

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet inden du starter behandlingen, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Det er vigtigt fordi Strattera® kan forværre disse problemer. Din læge vil kontrollere, hvordan medicinen påvirker dig.  

 

Undersøgelser, som din læge vil udføre, inden du begynder at tage Strattera®

Disse undersøgelser udføres for at afgøre, om Strattera® er den rette medicin til dig.  

 

Din læge vil måle  

 • dit blodtryk og din puls (hjertefrekvens) før og under behandlingen med Strattera®
 • din højde og vægt under behandlingen med Strattera®, hvis du er et barn eller en teenager

Din læge vil tale med dig om:  

 • du bruger anden medicin
 • der er tilfælde af pludselig, uforklarlig død i familien
 • andre helbredsproblemer (såsom hjerteproblemer), som du eller din familie måtte have

Det er vigtigt, at du giver så mange oplysninger som muligt. Det vil hjælpe din læge til at afgøre, om Strattera® er den rette medicin til dig. Din læge kan beslutte, at det er nødvendigt med flere undersøgelser, før du begynder at tage denne medicin.  

 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.  

 

Strattera® bør ikke bruges sammen med medicin, dom kaldes MAO-hæmmere (monoaminoxidasehæmmere). Se afsnittet ”Tag ikke Strattera®”.  

 

Hvis du tager Strattera® sammen med anden medicin (se eksempler nedenfor), kan behandlingen med denne medicin eller Strattera® påvirkes. Forsigtighed bør derfor udvises, hvis du tager:  

 • medicin, der øger blodtrykket eller som bruges til at behandle blodtryk. Strattera® kan påvirke blodtrykket.
 • medicin, der påvirker noradrenalin, såsom medicin mod depression (f.eks. imipramin, venlafaxin og mirtazapin) eller allergimedicin, som virker sammentrækkende på blodkar (f.eks. pseudoephedrin, phenylephrin).
 • medicin, der påvirker hjerterytmen, såsom:
  • antipsykotika, lithium og tricycliske antidepressiva (mod psykiske sygdomme).
  • cisaprid (til svær halsbrand og reflukssygdom)
  • medicin mod hjerterytmeforstyrrelser (f.eks. amiodaron).
  • vanddrivende medicin (f.eks. thiazid diuretika).
  • metadon (mod stærke smerter og stofmisbrug).
  • mefloquin (til forebyggelse og behandling af malaria).
  • nogle former for antibiotika (f.eks. erythromycin, moxifloxacin).
 • medicin, der er kendt for at øge risikoen for krampeanfald, f.eks. antidepressive lægemidler, nogle antipsykotika, bupropion (anvendes til rygestop), mefloquin (mod malaria), tramadol (smertestillende medicin). Strattera® kan øge hyppigheden af krampeanfald.
 • medicin mod astma (f.eks. salbutamol). Lægen vil holde nøje øje med din hjertefrekvens og blodtryk.
 • medicin, som kaldes benzodiazepiner (anvendes mod angst og søvnløshed). Hvis du stopper med at tage benzodiazepiner, er der risiko for, at du får anfald.

Den måde, som Strattera® nedbrydes på i kroppen, kan påvirkes af anden medicin. Det kan betyde, at Strattera® bliver længere i kroppen end normalt.  

 

Medicin, der kan gøre dette, er f.eks. nogle typer af medicin mod depression (f.eks. fluoxetin, paroxetin) samt chinidin (mod hjerterytmeforstyrrelser) og terbinafin (mod svamp). Det kan derfor være nødvendigt, at din læge justerer din dosis eller, at din dosis skal øges meget langsomt.  

 

Brug af Strattera® sammen med mad og drikke

Du kan tage Strattera® i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.  

 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid, mistanke om at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.  

 

Graviditet  

Hvis du er gravid, må du kun tage Strattera® efter aftale med lægen.  

 

Amning  

Du må ikke tage Strattera®, hvis du ammer. Tal med lægen.  

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Strattera® kan give bivirkninger (træthed), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.  

 

Vigtig information om kapslernes indhold

Strattera® kapsler er ikke beregnet til at blive åbnet. Strattera® kan irritere øjet. Hvis indholdet af kapslerne kommer i kontakt med øjet, skal øjet straks skylles grundigt med vand. Kontakt også din læge eller skadestuen. Hænder og anden hud, som kan være kommet i kontakt med indholdet af kapslerne, skal også vaskes så hurtigt som muligt. 

3. Sådan skal du tage Strattera®

Tag altid Strattera® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.  

  

Du skal som regel tage Strattera® én eller to gange dagligt (morgen og sen eftermiddag eller tidlig aften). Tag Strattera® på samme tidspunkt hver dag. Det gør det lettere at huske at tage kapslerne.  

  

Kapslerne må ikke åbnes, og indholdet af kapslerne må ikke fjernes og indtages på anden vis.  

  

Strattera® fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine kapsler til alle de anførte doseringer.  

  

Den sædvanlige dosis er  

Din læge vil fortælle dig, hvor meget Strattera® du skal tage og vil beregne dosis efter din vægt. Din læge vil sædvanligvis starte dig op på en lavere dosis og så øge til den mængde af Strattera®, som du behøver efter nedenstående instruktion:  

  

Børn og unge (6 år og ældre)  

 • Legemsvægt op til 70 kg: Total daglig start-dosis på ca. 0,5 mg pr. kg legemsvægt i mindst 7 dage. Din læge kan så øge dosis til den anbefalede vedligeholdelsesdosis på ca. 1,2 mg pr. kg legemsvægt dagligt.. 
 • Legemsvægt over 70 kg: Total daglig start-dosis på 40 mg i mindst 7 dage. Din læge kan så øge dosis til den anbefalede vedligeholdelsesdosis på 80 mg dagligt. Den højeste daglige dosis, som din læge vil udskrive, er 100 mg. 

Voksne  

 • Behandlingen bør startes med en total daglig dosis på 40 mg i mindst 7 dage. Din læge kan så øge dosis til den anbefalede vedligeholdelsesdosis på 80 mg – 100 mg dagligt. Den højeste daglige dosis, som din læge vil udskrive, er 100 mg

Børn under 6 år  

Strattera® bør ikke anvendes til børn under 6 år, da sikkerhed og effekt ikke er undersøgt for denne aldersgruppe.  

  

Nedsat nyre- og leverfunktion  

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.  

  

Patienter med ringe omdannelse af enzymet CYP2D6 skal muligvis have en lavere startdosis. Tal med lægen.  

  

Din læge vil gøre følgende, mens du er i behandling 

Din læge vil foretage visse undersøgelser:  

 • før du starter – for at sikre, at Strattera® er sikkert og gavnligt for dig 
 • efter du er startet – de vil blive udført mindst hver 6. måned, men måske oftere. 

De vil også blive udført når din dosis ændres.  

Undersøgelserne omfatter:  

 • måling af højde og vægt for børn og unge 
 • måling af blodtryk og puls 
 • kontrol af, om du har problemer eller om bivirkninger er blevet værre under behandlingen med Strattera®. 

Hvis du har taget for mange Strattera® 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Strattera®, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.  

  

Symptomer på overdosering kan være søvnlignende bevidsthedssvækkelse, rastløs uro, hyperaktivitet, unormal adfærd, symptomer fra mave og tarm, store pupiller, hurtig puls, mundtørhed, kløe, udslæt, krampeanfald og alvorlige hjerterytmeforstyrrelser. 

  

Hvis du har glemt at tage Strattera® 

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det, men du må ikke tage mere end den totale daglige dosis inden for 24 timer. Tag aldrig dobbelt dosis.  

  

Hvis du holder op med at tage Strattera® 

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.  

  

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Strattera® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

  

Bivirkninger som er set hos børn og unge 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Brystsmerter. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Selvmordstanker eller selvmordsforsøg. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Psykoser & hallucinationer. Kontakt lægen. 

 • Krampe anfald. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000): 

 • Hvide, ”døde” fingre og tæer. Kontakt lægen. 

 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Akut leversvigt. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Vedvarende, smertefuld rejsning af penis. Kontakt læge eller skadestue. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Nedsat appetit. 

 • Hovedpine 

 • Døsighed. 

 • Mavesmerter. 

 • Opkastning. 

 • Kvalme. 

 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt. 

 • Forhøjet hjertefrekvens. Tal med lægen.  

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Appetitmangel. 
 • Irritabilitet. 
 • Humørsvingninger. 
 • Søvnløshed. 
 • Rastløs uro. 
 • Angst. 
 • Depression og nedsat stemningsleje. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen. 
 • Tics. 
 • Svimmelhed. 
 • Store pupiller. 
 • Forstoppelse. 
 • Sure opstød / halsbrand. 
 • Eksem eller irritation af huden. 
 • Kløe. 
 • Udslæt. 
 • Træthed. 
 • Søvnlignende sløvhedstilstand. 
 • Vægttab. 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Truende, evt. voldelig adfærd, fjendtlighed. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 
 • Følelsesdepression. Tal med lægen.
 • Besvimelsesanfald. 
 • Rysten. 
 • Migræne.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Nedsat følelse ved berøring.
 • Hjertebanken. 

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis De/du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal De/du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Forhøjet antal af leverenzymer. 

 • Kraftig sveden. 

 • Allergiske reaktioner. 

 • Kraftesløshed og svaghed. 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Påvirkning af leverens funktion, evt. med gulsot. Kan være alvorligt. Hvis du får gulsot, skal du kontakte læge. 

 • Leverskade. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Forsinket vandladning. 

 • Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Smerter i kønsdelene hos mænd.  

Bivirkninger som er set hos voksne

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Brystsmerter. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Selvmordstanker eller selvmordsforsøg. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000): 

 • Psykoser & hallucinationer. Kontakt lægen. 

 • Krampe anfald. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Hvide, ”døde” fingre og tæer. Kontakt lægen. 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112. 

 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Vedvarende, smertefuld rejsning af penis. Kontakt læge eller skadestue. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Nedsat appetit. 

 • Søvnløshed. 

 • Hovedpine. 

 • Mundtørhed. 

 • Kvalme. 

 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt. 

 • Forhøjet hjertefrekvens. 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Rastløs uro. 
 • Nedsat sexlyst. 
 • Søvnforstyrrelser. 
 • Depression og nedsat stemningsleje. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 
 • Angst. 
 • Svimmelhed. 
 • Smagsforstyrrelser. 
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden. 
 • Døsighed og sløvhed. 
 • Rysten. 
 • Hjertebanken. 
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis De/du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal De/du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 
 • Rødmen. 
 • Hedeture. 
 • Mavesmerter. 
 • Forstoppelse 
 • Sure opstød / halsbrand. 
 • Luftafgang fra tarmen. 
 • Opkastning. 
 • Eksem eller irritation af huden / udslæt. 
 • Øget svedproduktion. 
 • Udslæt. 
 • Vandladningsbesvær. 
 • Hyppig vandladning.
 • Tøven af vandladning / Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Menstruationssmerter. 

 • Unormal sædafgang. 

 • Problemer med at opnå eller vedligeholde en rejsning. 

 • Betændelse i prostata. 

 • Smerter i kønsdelene hos mænd. 

 • Kraftesløshed og svaghed. 

 • Træthed. 

 • Søvnlignende sløvhedstilstand. 

 • Kulderystelser. 

 • Nervøs følelse. 

 • Irritabilitet. 

 • Tørst. 

 • Vægttab. 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Truende, evt. voldelig adfærd, fjendtlighed. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Følelses- og humørsvingninger. 

 • Rastløshed. 

 • Tics. 

 • Besvimelsesanfald. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen. 

 • Migræne. 

 • Nedsat følelse ved berøring. 

 • Kuldefornemmelse. 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan være livsfarligt. Ring 112. 

 • Kløe. 

 • Nældefeber. 

 • Muskelkramper. 

 • Akut vandladningstrang. 

 • Manglende sædafgang. 

 • Uregelmæssig menstruation. 

 • Unormal orgasme. 

 • Kulderystelser 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Påvirkning af leverens funktion, evt. med gulsot. Kan være alvorligt. Hvis du får gulsot, skal du kontakte læge. 

 • Leverskade. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

Strattera® kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.  

  

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via Sundhedsstyrelsen, Axel Heides gade 1, 2300 København S., websted: www.meldenbivirkning.dk, e-mail: sst@sst.dk. 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.  

 

Tag ikke Strattera® efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Strattera® 80 og 100 mg, hårde kapsler indeholder:

Aktivt stof: Atomoxetinhydrochlorid svarende til 80 mg og 100 mg atomoxetin.  

Øvrige indholdsstoffer: Pregelatineret majsstivelse, dimeticon, natriumlaurilsulfat, gul jernoxid (E172), titandioxid (E171), rød jernoxid (E172), shellac, sort jernoxid (E172).  

 

Udseende og pakningsstørrelser

Strattera® 80 mg kapsler: Hårde kapsler, brune (låg) og hvide (bund), mærket med "Lilly 3250" og "80 mg" med sort blæk.  

 

Strattera® 100 mg kapsler: Hårde kapsler, brune. mærket med "Lilly 3251" og "100 mg" med sort blæk. 

 

Strattera® fås i pakninger med 28 kapsler. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK,  

Oddesundvej 39,  

6715 Esbjerg N.  

 

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK,  

Oddesundvej 39,  

6715 Esbjerg N.  

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk  

 

Strattera® er et registreret varemærke, der tilhører Eli Lilly and Company. 

Revisionsdato

Senest revideret juni 2014 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...