Migea®

tabletter 200 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Migea® 200 mg tabletter 

Tolfenamsyre 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Migea.
 3. Sådan skal du tage Migea.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Migea tilhører en gruppe af smertestillende lægemidler kaldet NSAID (ikke-steroide anti-inflammatoriske lægemidler).
 • Migea anvendes til behandling af akutte migræneanfald.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Migea

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Migea

 • hvis du er allergisk over for tolfenamsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har haft astmaanfald, nældefeber eller snue efter behandling med et lægemiddel som indeholder acetylsalicylsyre eller på grund af anden smertestillende medicin af typen NSAID.
 • hvis du har øget blødningstendens eller før har haft blødninger i maven eller tarmen.
 • hvis du lider af alvorlige mave- eller tarmsmerter, eller hvis din afføring er sort eller indeholder blod (det kan være tegn på mavesår eller sår i tolvfingertarmen)
 • hvis du har stærkt nedsat nyre- eller leverfunktion.
 • hvis du har alvorligt hjertesvigt.
 • hvis du er i de sidste 3 måneder af graviditeten

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Migea 

 • hvis du har mavesår eller sår i tolvfingertarmen.
 • hvis du har blødning i maven eller tarmen. Dette kan især have alvorlige konsekvenser for ældre personer.
 • hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion.
 • hvis du har akut porfyri (forstyrrelse i stofskiftet).
 • hvis du har en bindevævssygdom, f.eks. systemisk lupus erythematosus.
 • hvis du har en kronisk betændelsessygdom i tarmene, f.eks. ulcerøs colitis eller Crohn’s sygdom.
 • hvis du er ældre, har forhøjet blodtryk og/eller nedsat hjertefunktion.
 • hvis du lige har gennemgået en større operation.
 • hvis du udvikler alvorligt hududslæt, eventuelt med blisterdannelse, omfattende øjne, mund, hals og kønsorganer.

Så længe du tager blodfortyndede medicin, skal du have kontrolleret blodets evne til at størkne regelmæssigt. 


Hovedpine kan forværres af langvarig brug af enhver form for smertestillende medicin mod hovedpine, og må derfor må ikke behandles med stigende mængder medicin. Spørg din læge til råds, hvis du ofte har hovedpine, selvom du tager Migea. 


Lægemidler som Migea kan være forbundet med en let forøget risiko for hjertetilfælde (”myokardieinfarkt”) eller slagtilfælde. Risikoen øges ved brug af høje doser og ved længere tids brug. Den anbefalede dosis og behandlingstid bør ikke overskrides.
Hvis du har hjerteproblemer, tidligere har oplevet slagtilfælde eller mener, at du er i risiko for dette (hvis du f.eks. har forhøjet blodtryk, sukkersyge, for højt kolesterol eller er ryger), bør du tale med din læge eller apotekspersonalet om behandlingen. 


Når du er i behandling med Migea, skal du være opmærksom på, at tolfenamsyre kan maskere feber. 


Hvis dine symptomer varer længere end 48 timer trods behandling, skal du ungersøge af din læge. Kontakt lægen. 


Hvis du oplever smerter og svien med vandladning under behandling med Migea, anbefales det at væskeindtagelsen øges.  

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Migea. Det kan påvirke prøveresultaterne.  

Brug af anden medicin sammen med Migea

Tal med din læge, hvis du tager: 

 • medicin mod for meget mavesyre (aluminium-holdige lægemidler)
 • medicin mod infektion (quinolon)
 • medicin mod psoriasis/eksem/gigt (ciclosporin, tacrolimus, kortikosteroider, andre NSAID’er)
 • medicin mod urinsyregigt (Probenecid, Sulfinpyrazon)
 • medicin mod mentale lidelser (selektive serotonin-genoptagshæmmere)
 • medicin mod for højt blodtryk
 • medicin mod sukkersyge (tabletter)
 • medicin mod sindslidelser (Lithium)
 • hjertemedicin (Digoxin)
 • vanddrivende medicin
 • medicin mod epilepsi (Phenytoin)
 • blodfortyndende medicin (Wafarin)
 • celledræbende medicin (methotrexat)

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Migea sammen med mad og drikke

Du kan tage Migea i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Graviditet:  

 • Du må kun tage Migea i de første 6 måneder før forventet fødsel efter aftale med lægen.
 • Du må ikke tage Migea i de sidste 3 måneder før forventet fødsel. Tal med lægen.

Amning:  

 • Migea bliver udskilt i modermælken. Spørg lægen.

Frugtbarhed: 

 • Anvendelse af Migea kan gøre det svært for dig at blive gravid. Det anbefales, at du informerer din læge, hvis du planlægger eller har svært ved at blive gravid.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Migea kan hos enkelte give bivirkninger, (f.eks. svimmelhed eller andre forstyrrelser fra centralnervesystemet, herunder synsforstyrrelser) der kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Migea

Tag altid Migea nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.  

 

Tabletten bør synkes hel sammen med et glas vand. 

Formålet med delekærven er ikke at kunne brække tabletten over. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

1 tablet Migea (200 mg) ved de første tegn på migræne. Behandlingen kan gentages én gang efter 1-2 timer, hvis tilfredsstillende effekt ikke er opnået. Maksimal daglig dosis er 2 tabletter Migea (400 mg). 

 

Brug til børn:  

Du må kun bruge Migea til børn (under 12 år) efter lægens anvisning. 

Hvis du har taget for mange Migea

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Migea, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Hvis du har glemt at tage Migea

Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Migea

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald / Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.
 • Ophostning af blod pga. blødning i lungerne. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Tiltagende åndenød pga. dannelse af bindevæv i lungerne. Kontakt læge eller skadestue.
 • Diaré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse. Kontakt lægen.
 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue
 • Gulsot og hudkløe pga. skadelig påvirkning af leveren. Kontakt læge eller skadestue
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.

 

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Betændelse i munden med sår. Kontakt lægen.
 • Forværring af kroniske betændelsestilstande i tarmene (tyktarmsbetændelse (ulcerativ collitis) eller Crohns sygdom) efter indtagelse af lægemidlet.
 • Sort afføring og/eller opkastning af blod pga. blødning i mave og tarm. (Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112)
 • Voldsomme smerter i maven og meget medtaget almen tilstand pga. hul i mave eller tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Hovedpine
 • Svimmelhed
 • Træthed
 • Diarré
 • Sure opstød / halsbrand.
 • Kvalme
 • Opkastning
 • Mavesmerter
 • Påvirkning af leverens funktion, evt. med gulsot. Kan være alvorligt. Hvis du får gulsot, skal du kontakte læge.
 • Nældefeber
 • Eksem
 • Udslæt
 • Smerter og svien ved vandladningen og misfarvning af urinen. Øget væskeindtagelse eller dosisnedsættelse formindsker risikoen for svien.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Øget svedtendens
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Forvirring
 • Rødmen
 • Hjertebanken
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Brystsmerter
 • Hævet eller oppustet mave og tarm
 • Appetitløshed
 • Forstoppelse
 • Kløe
 • Hævede fødder, ankler og hænder.
 • Muskel- og ledsmerter
 • Feber
 • Ændret blodtælling: nedsat antal hvide blodlegemer (nogle gange i alvorlig grad med øget risiko for alvorlige infektioner), nedsat antal blodplader (med øget risiko for blødning og blå mærker), nedsat antal røde blodlegemer (anæmi)
 • Stigning i visse nyrefunktionsværdier (kreatinin og urinstof i blodet)

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Søvnløshed
 • Rastløshed
 • Rysten
 • Susen for ørerne (tinnitus).

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Nyresmerter
 • Vandladningsbesvær (besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop, ændret vandladningshyppighed). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen
 • Blod i urinen. Kontakt lægen
 • Opstemthed
 • Øget eller nedsat følelse ved berøring
 • Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk
 • Visse bivirkninger i lungerne (allergisk alveolitis, pulmonær eosinofili, pulmonær infiltration)
 • Ondt i halsen
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.
 • Smerter, varme og hævelse i et eller flere led pga. betændelse.
 • Vægtøgning eller vægttab
 • Betændelse i tungen
 • Udtørring af slimhinder
 • Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.
 • Nærsynethed
 • Smerter opadtil i maven og bag nederste del af brystbenet pga. sår i mavesæk eller tovlfingertarm. Tal med lægen. Kan i nogle tilfælde udvikle sig til blødende mavesår med blodig eller sort stinkende afføring, hul i mavesæk eller tarm med meget voldsomme mavesmerter og meget dårlig almentilstand. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112
 • Sår i spiserøret
 • Mundbetændelse
 • Udslæt med vabler og pletter
 • Indlejret udslæt

 

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Luft i maven
 • Smerter opadtil i maven, sure opstød og evt. opkastninger pga. mavesår. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Migea kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks.blodprøver og leverprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk. 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Migea utilgængeligt for børn. 

Tag ikke Migea efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Opbevar ikke Migea ved temperaturer over 25 °C. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Migea indeholder:

Aktivt stof:  

Tolfenamsyre 200 mg. 

 

Øvrige indholdsstoffer:  

Majsstivelse, natriumstivelsesglycolat (type A), macrogol 6000, alginsyre, cellulose mikrokrystallinsk, croscarmellosenatrium, silica, kolloid vandfri og natriumstearylfumarat. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Migea 200 mg er en hvid, oval, konveks tablet med delekærv og mærket FM7 og GEA på den ene side. 

 

Migea fås i: 

Migea 200 mg i pakninger med 10, 12, 30 og 32 tabletter.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.  

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.  

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 03/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...