Donepezilhydrochlorid "Accord"

filmovertrukne tabletter 5 mg og 10 mg

Accord

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Donepezilhydrochlorid Accord 5 mg filmovertrukne tabletter  

Donepezilhydrochlorid Accord 10 mg filmovertrukne tabletter  

donepezilhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Donepezilhydrochlorid Accord til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Donepezilhydrochlorid Accord
 3. Sådan skal De tage Donepezilhydrochlorid Accord
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Donepezil tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes acetylcholinesterase-hæmmere. 

 

Det bruges til behandling af symptomer på demens hos patienter, der har fået stillet diagnosen mild til moderat grad af Alzheimers sygdom. Symptomerne omfatter tiltagende hukommelsestab, forvirring og ændringer af adfærd. Som et resultat af sygdommen bliver det sværere og sværere at gennemføre dagligdags aktiviteter som folk, der lider af Alzheimers sygdom. 

 

Donepezil må kun benyttes af voksne patienter. 

2. Det skal de vide, før de begynder at tage Donepezilhydrochlorid Accord

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Donepezilhydrochlorid Accord

 • hvis De er allergisk over for donepezilhydrochlorid, anden medicin af samme type (piperidin-derivater) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Donepezilhydrochlorid Accord (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før De tager Donepezilhydrochlorid Accord. Det er især vigtigt, at De fortæller det til Deres læge, hvis De: 

 • har eller har haft mavesår eller sår på tolvfingertarmen
 • har eller har haft krampeanfald eller muskelsammentrækninger
 • har eller har haft hjerteproblemer (uregelmæssig eller meget langsom puls)
 • har eller har haft astma eller anden langvarig lungesygdom
 • har eller har haft leverproblemer eller leverbetændelse
 • har eller har haft ufrivillig vandladning eller mild nyresygdom

 

Donepezilhydrochlorid Accord kan tages af patienter med nyresygdom eller mild til moderat leversygdom. Sig det til Deres læge, hvis De lider af nyre- eller leversygdom. Patienter med alvorlig leversygdom bør ikke tage Donepezilhydrochlorid Accord. 

Brug af anden medicin sammen med Donepezilhydrochlorid Accord

Fortæl altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. 

 

Fortæl det til deres læge, hvis De tager et af følgende lægemidler: 

 • anden medicin til behandling af Alzheimers sygdom, f.eks. galantamin
 • smertestillende medicin eller medicin til behandling af gigt, f.eks. aspirin, såkaldte non-steroide anti- inflammatoriske midler (NSAID) såsom ibuprofen eller diklofenak
 • medicin mod ufrivillig vandladning, f.eks. tolterodin
 • lægemidler mod infektion (antibiotika), f.eks. erythromycin og rifampicin
 • lægemidler mod svamp, f.eks. ketoconazol
 • medicin mod depression, f.eks. fluoxetin
 • medicin mod epilepsi, f.eks. phenytoin, carbamazepin
 • hjertemedicin, f.eks. quinidin og betablokkere (propanolol og atenolol)
 • muskelafslappende lægemidler, f.eks. diazepam og succinylcholine
 • medicin brugt ved generel bedøvelse
 • lægemidler, der ikke er receptpligtige, f.eks. urtemedicin

 

Hvis De skal have foretaget en operation, der kræver narkose, skal De fortælle Deres læge og narkoselægen, at De tager Donepezilhydrochlorid Accord. Dette skyldes, at Deres medicin kan have indflydelse på, hvor meget bedøvelse De har brug for. 

Brug af Donepezilhydrochlorid Accord sammen med mad, drikke og alkohol

Mad vil ikke påvirke virkningen af Donepezilhydrochlorid Accord.
Donepezilhydrochlorid Accord bør ikke tages sammen med alkohol, fordi alkohol kan ændre lægemidlets virkning. 

Graviditet, amning og fertilitet

Donepezilhydrochlorid Accord må ikke tages under graviditet, medmindre Deres læge siger, det er nødvendigt.  

 

De må ikke tage Donepezilhydrochlorid Accord, hvis De ammer. 


Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apoteket til råds, før De tager dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Alzheimers sygdom kan påvirke Deres evne til at køre bil eller betjene maskiner, og De må ikke køre bil eller betjene maskiner, medmindre Deres læge siger, De må.
Lægemidlet kan også medføre træthed, svimmelhed og kramper. Hvis De oplever nogle af disse bivirkninger, må De ikke køre bil eller betjene maskiner. 

Donepezilhydrochlorid Accord indeholder lactose

Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt lægen, før De tager Donepezilhydrochlorid Accord, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal De tage Donepezilhydrochlorid Accord

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Som regel skal De begynde med at tage 5 mg (én hvid tablet) hver aften. Efter en måned vil Deres læge måske sige, at De skal tage 10 mg (én gul tablet) hver aften.
Synk Donepezilhydrochlorid Accord-tabletten og drik et glas vand til, før De går i seng om aftenen.
Styrken af den tablet, De skal tage, vil måske blive ændret afhængig af, hvor lang tid De har taget medicinen, og afhængig af lægens anvisninger. Den maksimale anbefalede dosis er 10 mg hver aften.
Følg altid lægens anvisninger, når De tager Deres medicin.
De må ikke tage en anden dosis, medmindre det sker efter aftale med Deres læge. 

Hvor længe skal De tage Donepezilhydrochlorid Accord?

Deres læge vil fortælle Dem, hvor længe De skal fortsætte med at tage tabletterne. De skal med mellemrum til kontrol hos lægen, der skal vurdere behandlingen og Deres symptomer. 

Hvis De har taget for mange Donepezilhydrochlorid Accord

Tag ikke mere end én tablet hver dag. Kontakt lægen, skadestuen eller apotek, hvis De/du har taget for mere Donepezilhydrochlorid Accord, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og De/du føljer Dem/dig utilpas). Symptomer på overdosering er følelsen af at være syg, øget spytdannelse, øget svedtendens, langsom puls, lavt blodtryk (svimmelhed, når De står op), vejrtrækningsproblemer, tab af bevidsthed og krampeanfald eller muskelsammentrækninger. 

Hvis De har glemt at tage Donepezilhydrochlorid Accord

Hvis De glemmer at tage en tablet, skal De blot tage en tablet den følgende dag på det sædvanlige tidspunkt. Tag ikke dobbelt dosis som erstatning for den glemte tablet.
Hvis De glemmer at tage Deres medicin i mere end en uge, skal De kontakte lægen, inden De begynder at tage medicinen igen. 

Hvis De holder op med at tage Donepezilhydrochlorid Accord

De må ikke stoppe med at tage tabletterne, medmindre Deres læge siger, De skal. Hvis De stopper med at tage Donepezilhydrochlorid Accord, vil behandlingens virkning gradvist forsvinde. 


Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide. 

 

4. Bivirkninger

Donepezilhydrochlorid Accord kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

De følgende bivirkninger er indberettet ved brug af Donepezilhydrochlorid Accord. 

Alvorlige bivirkninger:

Sig det straks til Deres læge, hvis De oplever de nedenfor anførte alvorlige bivirkninger. Måske har De brug for omgående behandling. 

 • Mavesår og sår på tolvfingertarmen. Symptomerne på mavesår er mavesmerter og ubehag (fordøjelsesbesvær) mellem navlen og brystbenet (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter).
 • Blødninger i mave eller tarme. Dette kan give sort, tjæreagtig afføring, eller der kan være synlig blødning fra endetarmen (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter).
 • Krampeanfald eller muskelsammentrækninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter).
 • Leverskade, f.eks. leverbetændelse. Symptomerne på leverbetændelse er en følelse af at være syg, tab af appetit, generel følelse af ubehag, feber, kløe, gulfarvning af hud og øjne og mørk urin (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter).
 • Feber med muskelstivhed, sveden eller nedsat bevidsthed (en lidelse, der kaldes ”malignt neuroleptikasyndrom”) (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter).
 • Muskelsvaghed, ømhed eller smerter, især, hvis De samtidig føler Dem utilpas, har feber eller mørkfarvet urin. Dette kan skyldes en abnorm nedbrydning af muskelvæv, som kan være livstruende og medføre nyreproblemer (en tilstand kaldet rhabdomyolyse).

Andre bivirkninger, der kan forekomme:

Meget almindelig: kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter 

 • diarré
 • følelse af at være syg
 • hovedpine

 

Almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter 

 • muskelkramper
 • træthed
 • søvnbesvær
 • almindelig forkølelse
 • tab af appetit
 • hallucinationer (at man ser og høre ting, der ikke er der)
 • usædvanlige drømme, herunder mareridt
 • ophidselse
 • aggressiv adfærd
 • besvimelse
 • svimmelhed
 • ubehagelig følelse i maven
 • opkastning
 • udslæt
 • kløe
 • ufrivillig vandladning
 • smerter
 • ulykker (patienter kan have større risiko for fald og andre ulykker)

 

Ikke almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter 

 • langsom puls
 • mindre stigning af enzymet kreatinkinase i blodet i musklerne
 • krampeanfald

 

Sjælden: kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 patienter 

 • stivhed, rysten eller ukontrollerede bevægelser, især i ansigtet og tungen, men også i lemmer,
 • forstyrrelser i hjerterytmen

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Donepezilhydrochlorid Accord efter den udløbsdato, der står på kartonen eller blisterpakningen efter EXP. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.
 • Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Donepezilhydrochlorid Accord indeholder

Det aktive stof er donepezilhydrochlorid. Hver filmovertrukket tablet indeholder donepezilhydrochloridmonohydrat svarende til 5 mg/10 mg donepezilhydrochlorid. 

 

De øvrige indholdsstoffer er: 

Kerne: Lactosemonohydrat, majsstivelse, mikrokrystallinsk cellulose, lavsubstitueret hydroxypropylcellulose, magnesiumstearat  

Overtræk:  

5 mg: Hypromellose (E464), titandioxid (E171), macrogol 400, talkum (E553b) 

10 mg: Hypromellose (E464), titandioxid (E171), macrogol 400, talkum (E553b), gul jernoxid (E172) 

Udseende og pakningsstørrelser

Donepezilhydrochlorid Accord findes som 5 mg og 10 mg tabletter. Tabletterne er beskrevet nedenfor. 

 

5 mg: Hvide til off-white, runde, facetslebne, bikonvekse, filmovertrukne tabletter med en diameter på ca. 7,14 mm og med indskriften "5" på den ene side, jævne på den anden. 

10 mg: Gule, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter med en diameter på ca. 8,73 mm og med indskriften "10" på den ene side, jævne på den anden. 

 

Donepezil 5 mg/10 mg tabletter fås i følgende pakningsstørrelser: 

 

PVC/alu-blister i ydre karton: 7, 10, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98 og 120 tabletter 

HDPE-flaske: 100 tabletter 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Accord Healthcare B.V.  

Winthontlaan 200  

3526 KV Utrecht  

Holland 

Fremstiller:

Accord Healthcare Limited, Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Storbritannien 

 

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o., ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen 

Dette lægemiddel er godkendt i EØS under følgende navne:

Medlemslandets navn 

Lægemidlets navn 

Bulgarien 

Donepezil Hydrochloride Accord 5 mg / 10 mg Филмирани таблетки 

Tjekkiet 

Donepezil Accord 5 mg / 10 mg Potahované tablety 

Estland 

Donepezil Accord 

Ungarn 

Donepezil Hydrochloride Accord 5 mg / 10 mg Filmtabletta 

Litauen 

Donepezil Accord 5 mg / 10 mg Plėvele dengtos tabletės 

Polen 

Donepestan 

Slovakiet 

Donepezil Accord 5 mg / 10 mg filmom obalené tablety 

Slovenien 

Donepezilijev klorid Accord 5 mg / 10 mg filmsko obložene tablete 

Sverige 

Donepezil Accord 5 mg/10 mg filmdragerade tabletter 

Østrig 

Donepezil Accord 5 mg /10 mg Filmtabletten 

Cypern 

Donepezil Accord 5 mg / 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 

Danmark 

Donepezilhydrochlorid Accord 5 mg / 10 mg filmovertrukne tabletter 

Finland 

Donepezil Accord 5 mg / 10 mg kalvopäällysteinen tabletti/ filmdragerade tabletter 

Irland 

Donepezil 5 mg /10 mg Film-coated Tablets 

Italien 

Donepezil Accord 5 mg / 10 mg Ccompresse Rvestite Ccon Film 

Malta 

Donepezil 5 mg / 10 mg Film-coated Tablets 

Norge 

Donepezil Accord 5 mg / 10 mg Filmdrasjerte tabletter 

Storbritannien 

Donepezil Hydrochloride 5 mg / 10 mg Film-coated Tablets 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 07/2019. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...