Indapamid "Stada"

depottabletter 1,5 mg

Stada

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Indapamid STADA® 1,5 mg depottabletter  

indapamid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Indapamid Stada til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Indapamid Stada
 3. Sådan skal De tage Indapamid Stada
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvedelse

Indapamid Stada er en depottablet, der som aktivt stof indeholder indapamid. 

 

Indapamid er et vanddrivende lægemiddel. De fleste vanddrivende lægemidler øger mængden af urin dannet i nyrerne. 

 

Indapamid Stada anvendes til behandling af forhøjet blodtryk (essentiel hypertension). 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Indapamid Stada

Tag ikke Indapamid Stada:

 • hvis De er overfølsom (allergisk) over for indapamid, overfor andre sulfonamider eller overfor et af de øvrige indholdsstoffer i Indapamid Stada.
 • hvis De lider af alvorlig sygdom i nyrerne.
 • hvis De lider af alvorlig sygdom i leveren eller lider af en tilstand kaldet hepatisk encefalopati (symptomer er bl.a. konfusion, uro, påvirket bevidsthedsniveau, evt. bevidsthedstab).
 • hvis De har en lav mængde kalium i blodet.

Vær ekstra forsigtig med at tage Indapamid Stada

 • hvis De har problemer med leveren
 • hvis De har sukkersyge (blodsukkerniveauet skal checkes jævnligt)
 • hvis De lider af urinsyregigt (podagra)
 • hvis De har hjerterytmeproblemer
 • hvis De lider af sygdom i nyrerne
 • hvis De skal have foretaget en test for hvor godt Deres biskjoldbruskkirtel fungerer.

Der er blevet rapporteret tilfælde af lysfølsomhedsreaktioner med thiazider og lignende vanddrivende lægemidler. Hvis De oplever lysfølsomhedsreaktioner under behandlingen, skal De tale med lægen, der muligvis vil stoppe behandlingen. Hvis det igen bliver nødvendigt at anvende indapamid, anbefales det at beskytte huden mod solen eller UVA stråler. 

 

Hvis De skal have undersøgt funktionen af Deres biskjoldbruskkirtel, skal De fortælle lægen om behandlingen med indapamid, da anvendelse af Indapamid Stada skal stoppes før undersøgelsen. 

 

Lægen kan foretage en blodprøve for at undersøge blodet for lavt indhold af natrium eller kalium, eller for højt indhold af calcium. Dette er især vigtigt for patienter, der har stor risiko for at udvikle forstyrrelser i saltbalancen i kroppen (såsom ældre, patienter der anvender meget medicin eller fejlernærede patienter). 

 

Hvis De tror, at noget af ovenstående kan gælde for Dem, eller hvis De har spørgsmål eller bekymringer med hensyn til behandlingen, skal De kontakte lægen eller apoteket. 

 

Idrætsfolk bør være opmærksomme på, at Indapamid Stada indeholder et aktivt lægemiddel, der kan give positivt resultat i en dopingtest.  

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 

 

De bør ikke anvende Indapamid Stada sammen med litium (mod depression) på grund af risikoen for øgede mængder litium i kroppen. 

 

Sørg for at fortælle det til lægen, hvis De anvender nogle af nedenstående lægemidler, da særlige forholdsregler kan være nødvendige: 

 • lægemidler mod hjerterytmeproblemer (f.eks. chinidin, hydrochinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid)
 • antipsykotiske lægemidler til behandling af sindslidelser, såsom phenothiaziner (f.eks. chlorpromazin, cyamemazin, levomepromazin, thioridazin, trifluoperazin), benzamider (f.eks. amisulprid, sulpirid, sultoprid, tiaprid), butyrophenoner (f.eks. droperidol, haloperidol)
 • tricykliske midler mod depression, neuroleptika mod sindslidelser
 • bepridil (anvendes til behandling af angina pectoris (hjertekramper))
 • cisaprid (anvendes mod mave-tarm problemer)
 • visse midler mod infektion (f.eks. erythromycin som injektion, sparfloxacin, moxifloxacin),
 • midler mod parasitter, f.eks. halofantrin (anvendes mod malaria), pentamidin (anvendes mod visse former for lungebetændelse)
 • mizolastin (mod allergiske reaktioner, såsom høfeber)
 • vincamin som injektion (anvendes til behandling af symptomatiske kognitive forstyrrelser såsom hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær eller tankeforstyrrelser hos ældre)
 • difemanil (anvendes fortrinsvis til behandling af muskelspændinger hos babyer)
 • non-steroide antiinflammatoriske smertestillende lægemidler (f.eks. ibuprofen) eller høje doser af acetylsalicylsyre, COX-2 hæmmere (såsom celecoxib, etoricoxib)
 • ACE hæmmere (såsom captopril eller ramipril til behandling af forhøjet blodtryk og hjertesvigt)
 • amphotericin B som injektion (til behandling af alvorlige svampeinfektioner)
 • kortikosteroider (som prednisolon eller fludrocortison); anvendes til behandling af forskellige lidelser inklusiv alvorlig astma og slidgigt
 • afføringsmidler
 • baklofen (anvendes mod muskelstivhed ved f.eks. sclerose)
 • digitalis (anvendes ved hjertesvigt og visse former for hjerterytmeforstyrrelser)
 • kaliumbesparende vanddrivende lægemidler (amilorid, spironolacton, triamteren)
 • visse vanddrivende lægemidler, der kan forårsage et fald i blodets indhold af kalium (såsom bumetanid, furosemid, piretanid, thiazider og xipamid)
 • metformin (mod sukkersyge)
 • iodholdige kontrastmidler (anvendes ved røntgen undersøgelser)
 • calciumtilskud
 • immunsystemhæmmende midler, der anvendes til behandling af auto-immune sygdomme eller efter organtransplantation (f.eks. ciclosporin, tacrolimus)
 • tetracosactide (til behandling af Crohn’s sygdom).

Brug af Indapamid Stada sammen med mad og drikke

Der er ingen særlige anbefalinger.  

Graviditet og amning

Graviditet 

Dette lægemiddel anbefales ikke under graviditet. Fortæl det til lægen, hvis De er gravid eller ønsker at blive gravid. 

 

Amning 

Det aktive lægemiddelstof udskilles i modermælken. Det anbefales ikke at amme, hvis De anvender dette lægemiddel. 

 

Spørg Deres læge eller apotek til råds, før De tager nogen form for medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dette lægemiddel har mindre indflydelse på evnen til at køre eller betjene maskiner.  


Indapamid Stada påvirker ikke opmærksomheden, men hos nogle patienter kan forskellige reaktioner såsom svimmelhed eller træthed opstå i forbindelse med nedsættelsen af blodtrykket. Dette vil typisk forekomme i starten af behandlingen eller hvis der tilføjes et andet blodtrykssænkende lægemiddel til behandlingen. Hvis dette påvirker Dem, skal De ikke køre bil eller betjene maskiner.  

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Indapamid Stada

Indapamid Stada indeholder lactosemonohydrat. Kontakt lægen før De anvender dette lægemiddel, hvis De har fået at vide, at De ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal De tage Indapamid Stada

Tag altid Indapamid Stada nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er 1 tablet daglig. Tabletten skal helst tages om morgenen.

Patienter med nedsat nyrefunktion  

Patienter med alvorligt nedsat nyrefunktion (kreatinin clearance under 30 ml/min) må ikke behandles med Indapamid Stada (se afsnit 2). Thiazider og lignende vanddrivende lægemidler er kun fuldt effektive når nyrefunktionen er normal eller kun lettere nedsat. 

 

Patienter med nedsat leverfunktion  

Patienter med alvorligt nedsat leverfunktion må ikke behandles med Indapamid Stada (se afsnit 2). 

 

Ældre  

Ældre patienter kan behandles med Indapamid Stada når nyrefunktionen er normal eller kun lettere nedsat. 

 

Børn og unge  

Indapamid Stada anbefales ikke til børn og unge på grund af manglende viden om sikkerhed og effekt. 

 

Anvendelsesmåde  

Tabletterne synkes hele med vand. De må ikke tygges eller knuses.  

 

Behandlingens varighed 

Varighed for behandling af forhøjet blodtryk afgøres af lægen. 

 

De må ikke selv ændre på dosis, hvis De ikke synes, at Indapamid Stada virker ordentligt. Tal i stedet med lægen. 

Hvis De har taget for mange Indapamid Stada tabletter

Hvis De har taget for mange tabletter, skal De straks kontakte lægen eller apoteket. 

 

En meget høj dosis Indapamid Stada kan forårsage kvalme, opkastning, lavt blodtryk, kramper, svimmelhed, døsighed, konfusion og ændringer i mængden af urin dannet i nyrerne. 

Hvis De har glemt at tage Indapamid Stada

Hvis De har glemt at tage en dosis af Indapamid Stada, skal De tage den næste dosis til sædvanlig tid. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis De holder op med at tage Indapamid Stada

Da behandling for forhøjet blodtryk som regel er livsvarig, bør De tale med lægen inden De stopper med behandlingen med dette lægemiddel. 

 

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på. 

4. Bivirkninger

Indapamid Stada kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Bivirkninger er opdelt i følgende frekvenser: 

Meget almindelige bivirkninger: forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede 

Almindelige bivirkninger: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede 

Ikke almindelige bivirkninger: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede 

Sjældne bivirkninger: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede 

Meget sjældne bivirkninger: forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede  

Følgende bivirkninger er rapporteret for Indapamid Stada:

Almindelige: 

 • hududslæt med pletter og knopper (allergisk reaktion, specielt hos patienter, der har tendens til allergi eller astma).

Ikke almindelige: 

 • purpura (røde eller lilla blodpletter i huden; allergisk reaktion, spe cielt hos patienter, der har tendens til allergi eller astma).
 • opkastning.

Sjældne: 

 • svimmelhed
 • træthed
 • hovedpine
 • prikkende fornemmelse i huden
 • kvalme
 • forstoppelse (langsomme tarmbevægelser, hvilket giver tør, hård afføring)
 • mundtørhed

Meget sjældne: 

 • forhøjet mængde calcium i blodet
 • uregelmæssig hjerterytme
 • lavt blodtryk
 • ændringer i blodets sammensætning, såsom
  • lavt antal blodplader
  • lavt antal hvide blodlegemer, der kan være alvorligt
  • aplastisk anæmi (nedsat produktion af blodlegemer i knoglemarven)
  • hæmolytisk anæmi (blodmangel forårsaget af unormal nedbrydning af de røde blodlegemer)
 • betændelse i skjoldbruskkirtlen
 • unormal leverfunktion (kan ses på blodprøver)
 • nyresvigt
 • allergiske hudreaktioner, især hos patienter, der har tendens til allergi eller astma (væskeansamlinger (angioødem) og/eller nældefeber, toksisk epidermal nekrolyse, Stevens-Johnsons syndrom). Angioødem viser sig som hævelse af læber og tunge og opsvulmning af slimhinden i hals og luftveje, hvilket kan medføre åndedrætsbesvær eller synkebesvær. Hvis dette opstår, skal De straks kontakte lægen.

Ikke kendt: 

 • lav mængde natrium i blodet
 • lav mængde kalium i blodet
 • nedsat blodmængde i kroppen med dehydrering og ortostatisk hypotension (blodtrykket falder når man rejser sig op)
 • lav mængde chlorid i blodet, hvilket kan føre til metabolisk alkalose (for lav surhedsgrad af blodet)
 • øgede blodsukker niveauer
 • hvis De lider af akut dissemineret lupus erythematosus (en auto - immun sygdom, som kan give mangeartede symptomer fra bl.a. hud, led, nyrer og andre organer), kan sygdommen forværres
 • lysoverfølsomhedsreaktioner (se afsnit 2 Særlige forholdsregler)
 • hvis Deres lever ikke fungerer ordentligt, kan Indapamid Stada forårsage hepatisk encefalopati (se afsnit 2 Tag ikke Indapamid Stada)
 • høj mængde urinsyre i blodet, hvilket medfører anfald af urinsyregigt (podagra).

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. 

 

Patienter og pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.  

De finder skema og vejledning under Bivirkninger på Læge middelstyrelsens netsted http://meldenbivirkning.dk. 

5. Sådan opbevarer De Indapamid Stada

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Indapamid Stada efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser. 

 

Spørg på apoteket hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplsyninger

Indapamid Stada indeholder:

Det aktive stof er indapamid. 

 

Hver depottablet indeholder 1,5 mg indapamid.  

 

De øvrige indholdsstoffer er: 

 

Tabletkerne: Lactosemonohydrat, prægelatiniseret majsstivelse, hypromellose, silicadioxid kolloid, magnesiumstearat. 

Overtræk: Hypromellose, macrogol 6000, titandioxid (E171).  

Udseende og pakningsstørrelser

Indapamid Stada er hvide til off-white runde, bikonvekse depottabletter. 

 

Indapamid Stada findes i pakninger indeholdende 10, 15, 30, 50, 60, 90 eller 100 depottabletter i blister. 

 

Det er ikke alle pakningsstørrelser, som nødvendigvis er markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Tyskland 

 

Dansk repræsentant: 

PharmaCoDane ApS, Marielundvej 46 A, 2730 Herlev 

 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne: 

Begien: INDASTAD 1,5 mg 

Danmark: Indapamid Stada 

Frankrig: INDAPAMIDE EG L.P. 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée
Polen: INDASTAD 

Portugal: Indapamida Ciclum 1,5 mg Comprimido de libertacão prolongada
Rumænien: Indapamid STADA 1,5 mg, tablete cu eliberare prelungita
Slovakiet: Indapamid STADA 1,5 mg 

Storbritannien: Ethibide XL 1,5 prolonged-release tablets 

Tjekkiet: Indapamid STADA 1,5 mg 

Tyskland: Indapamid AL 1,5 mg Retardtabletten
Ungarn: INDASTAD 1,5 mg 

Østrig: Indapamid STADA retard 1,5 mg Filmtabletten 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret september 2009. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...