Norit Carbomix

granulat til oral suspension

Cabot Norit Nederland B.V.

Om indlægssedlen

Flasken åbnes og tilsættes omhyggeligt vand op til flaskens røde streg. 

NORIT® Carbomix 

Granulat til oral suspension 50 g 

50 g aktivt kul 

Indholdsfortegnelse 

Hvad er Norit Carbomix og hvad virker det mod? 

Inden indtagelse af Norit Carbomix 

Sådan indtages Norit Carbomix 

Eventuelle bivirkninger 

Opbevaring af Norit Carbomix 

Yderligere information 

 

Læs denne etiket grundigt igennem, da den indeholder vigtige oplysninger 

Dette præparat er ikke receptpligtigt. Alligevel er det vigtigt at bruge Norit Carbomix rigtigt for at opnå det bedste resultat.
- Behold denne etiket. Du kan få brug for at læse den igen.
Spørg apotekeren, om du har brug for yderligere information og rådgivning.
Søg omgående læge eller giftcenter i tilfælde af akut forgiftning gennem munden eller overdosis af medicin. Straks efter, forudsat lægens/giftcentrets godkendelse, indtages Norit Carbomix.
Hvis nogen form for bivirkninger bliver alvorlig, eller hvis du oplever bivirkninger, der ikke er nævnt i denne etiket, bedes du informere læge eller apoteker. 

 

Ved forgiftning 

Indtages oralt  

 

Anvendelse: 

Ved akut oral forgiftning og overdosering af medicin. 

Hjælpestoffer: citronsyremonohydrat (E330), glycerol (E422) og gummi arabicum (E414). 

 

Læs etiket inden brug. 

 

Opbevares utilgængeligt for børn. Der er ingen krav til opbevaringstemperatur. 

 

Tilberedt suspension skal opbevares ved 2 °C - 8 °C (i køleskab) og kan maks. holde sig 3 dage efter tilberedelse. 

Distributør i Danmark: Aage Christensen A/S, Skelmosevej 10, 2500 Valby. 

 

Varenummer 388135 

 

Revideret i april 2014  

 

1. Hvad er Norit Carbomix og hvad virker det mod?

Den virksomme bestanddel i Norit Carbomix kan binde (adsorbere) skadelige eller uønskede stoffer i mavetarmkanalen.  

 

Norit Carbomix anvendes i tilfælde af akut oral forgiftning og overdosering af medicin. 

2. Inden indtagelse af Norit Carbomix

Indtag ikke Norit Carbomix 

  • Hvis du er allergisk over for kul eller et af indholdsstofferne.
  • Hvis forgiftningen helt sikkert skyldes ætsende stoffer (stærke syrer som f.eks. saltsyre eller baser som f.eks. afløbsrens). Det vil kunne vanskeliggøre undersøgelse af spiserør (oesofagoskopi) og undersøgelse af maven (gastroskopi).

Særlige advarsler ved indtagelse af Norit Carbomix 

Tag kontakt til læge eller giftcenter. Norit Carbomix kan anvendes ved mange typer forgiftning. Men nogle forbindelser og opløsninger, som f.eks. jernforbindelser, lithium-, thallium-, cyanid-, methanol-, ethanol-, ethylenglykol- og petroleumsholdige opløsninger adsorberes i mindre grad af Norit Carbomix. I tilfælde af forgiftning med sådanne stoffer skal anden form for afgiftning foretages (f.eks. maveskylning). De mest almindelige forgiftninger af denne type er angivet nedenfor med den for disse stoffer relevante behandling: 

 

 

Særlig modgift 

Cyanid 

Natriumnitrit/4-dimethylaminfenol 

Jernforbindelser 

Deferoxamin 

Lithium 

Kalciumpolystyrensulfonat 

Methanol /denatureret alkohol 

Alkohol (ethanol) 

Ethylenglykol /frostvæske 

Alkohol (ethanol) 

 

Ved mange typer forgiftning anvendes både Norit Carbomix og en særlig modgift (f.eks. ved paracetamolforgiftning: Norit Carbomix og acetylcystein).  

 

Norit Carbomix kan give sort afføring.  

Reaktion med andre præparater 

Indtagelse af aktivt kul vil normalt nedsætte virkningen af andre oralt indtagne præparater. Aktivt kul kan nedsætte virkningen af p-piller. Alternativ, effektiv og sikker prævention er i så fald nødvendig under behandlingen.  

Graviditet og amning 

Aktivt kul kan så vidt vides anvendes efter forskrifterne uden risiko for foster eller barn under graviditet og amning. Spørg læge eller apoteker til råds inden indtagelse af nogen form for medicin. Fortæl det til læge eller apoteker, hvis du tager, eller for nyligt har taget, anden medicin - dette gælder også medicin, der ikke er receptpligtig.  

Kørsel og betjening af maskiner 

Indtagelse af aktivt kul påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

3. Sådan indtages Norit Carbomix

Dosering og indtagelse 

Voksne og børn over 12 år: Ved akut forgiftning og overdosering indtages 1-2 flasker Norit Carbomix så hurtigt som muligt (= 50-100 g aktivt kul). Ved alvorlig forgiftning fortsættes behandlingen i et par dage med en dosis på 20 g Norit Carbomix hver 4-6 time (20 g aktivt kul svarer ca. til 160 ml af suspensionen). Hvis indholdet indtages ad flere gange, skal flasken rystes grundigt for hver gang. Suspensionen skal indtages oralt (= gennem munden). Indtagelse gennem munden må ikke ske, hvis patienten ikke er i stand til (ved tilstrækkelig bevidsthed) at drikke produktet uden risiko. Ved bevidstløse patienter eller patienter, der ikke er helt ved bevisthed, skal en læge, eller en sygeplejerske under lægetilsyn, give suspensionen ved hjælp af en sonde.  

 

Børn mellem 4 og 12 år: Ved akut forgiftning og overdosering hos børn under 12 år gives en halv flaske oralt.  

 

Børn under 4 år: Der startes med at give en dosis på en kvart (1/4) flaske, hvilket gentages flere gange i samråd med lægen. Ved flere gange behandling rystes flasken grundigt for hver gang.  

 

For at modvirke optagelse af giftstoffer i kroppen og for at fjerne de allerede adsorberende giftstoffer er det vigtigt, at Norit Carbomix indtages hurtigt. Dog kan langsom indtagelse også have en positiv virkning. Ved alvorlig forgiftning anbefales det at indtage flere doser aktivt kul. Hvis indholdet indtages ad flere gange, skal flasken rystes grundigt for hver gang.  

 

Norit Carbomix kan også gives efter opkastning eller maveskylning.  

Tilberedelse af suspension: 

flasken åbnes og tilsættes omhyggeligt vand op til flaskens røde streg. Luk flasken igen og ryst den, således at granulatet ikke klistrer sammen. Flasken åbnes forsigtigt og indholdet indtages omgående.  

 

Flasken er udstyret med en speciel top, der kan bruges ved hurtig og direkte sondetilslutning. Ventilér flasken og skær delvis toppen af inden sondetilslutning.  

 

Hvis Norit Carbomix virker for voldsomt eller ikke virker i tilstrækkelig grad, rådføres med læge eller apoteker.  

Hvis du tager mere Norit Carbomix end foreskrevet. 

Hvis du har taget for meget Norit Carbomix, skal du omgående søge læge eller kontakte en apoteker. Efter indtagelse af for høj en dosis aktivt kul kan der opstå mavepine og alvorlig mave/tarm-forstoppelse.  

Hvis du glemmer at tage Norit Carbomix. 

Hvis du glemte at tage en dosis Norit Carbomix, tages dette snarest muligt. Men hvis det er lige ved at være tid til næste dosis, springes den manglende dosis over, og du fortsætter indtagningen planmæssigt. Tag aldrig dobbelt dosis som kompensation for en glemt dosis. Søg læge eller kontakt en apoteker, hvis du er i tvivl. 

4. Eventuelle bivirkninger

Som det også gælder alle andre præparater, kan Norit Carbomix give bivirkninger. Der opstår ofte forstoppelse (i mere end 1 af 100 tilfælde, men i under 1 af 10 tilfælde). Hvis du oplever en bivirkning, der ikke fremgår af denne folder, bedes du informere læge eller apoteker. 

5. Opbevaring af Norit Carbomix

Opbevares utilgængeligt for børn og i originalemballage. Der er ingen krav til opbevaringstemperatur. Bør ikke anvendes efter pakkens udløbsdato. 

Tilberedt suspension skal opbevares ved 2 °C - 8 °C (i køleskab) og kan maks. holde sig 3 dage efter tilberedelse. 

6. Yderligere information

Hvad består Norit Carbomix af? 

Den virksomme bestanddel i Norit Carbomix er aktivt kul baseret på plantemateriale (‘carbo activatus’). En flaske indeholder 50 g aktivt kul. De øvrige ingredienser er citronsyremonohydrat (E330), glycerol (E422) og gummi arabicum (E414).  

Hvordan ser Norit Carbomix ud, og hvad er der i pakningen? 

Det aktive kul er sort til mørkegråt og pakket i en plastikflaske med skruelåg. 

Registreringsindehaver og fabrikant

Registreringindehaver: 

Cabot Norit Nederland B.V., Amersfoort, Holland  

Fabrikant: 

Cabot Norit Nederland B.V., Klazienaveen, Holland  

 

Optaget i registret under nr.: MT 18215  

 

Al information om dette præparat kan fås hos den lokale repræsentant af markedsføringstilladelse:  

 

Aage Christensen A/S  

Skelmosevej 10  

DK-2500 Valby  

Danmark  

Tlf: + 45 36 44 24 44  

info@aagechristensen.dk 

Revisionsdato

Denne patientvejledning er senest blevet revideret/godkendt i april 2014. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...