Hyderm®

creme 1%

ACO Hud Nordic

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Hyderm 1% creme

Hydrocortison 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. 

Du kan få Hyderm uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Hyderm. 

  • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
  • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 7 dage.
  • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Hyderms virkning og hvad du skal bruge den til 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Hyderm 

3. Sådan skal du bruge Hyderm 

4. Bivirkninger 

5. Sådan opbevarer du Hyderm 

6. Yderligere oplysninger 

1. HYDERMS virkning og hvad du skal bruge den til

Hyderm creme er en hvid, mild hydrocortisoncreme (svagt steroid), der hæmmer betændelsestilstande i huden og virker kløestillende. Den kan bruges til behandling af let eksem, såsom kontakteksem, insektbid og soleksem. Cremen kan ogsa bruges til behandling af væskende hudomrader. Efter aftale med !lægen kan den anvendes til at lindre kløe ved endetarmsabningen. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynde at bruge HYDERM

Brug ikke Hyderm

  • hvis du er overfølsom (allergisk) over for hydrokortison eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Hyderm

Hyderm bør ikke påføres åbne sår eller omkring øjnene. Kortikosteroider bør ikke anvendes til behandling af betændelse i huden omkring munden, rosacea (kronisk acnelignende sygdom) og acne. Hvis du har betændelse i huden, må du anvende Hyderm hvis betændelsen behandles samtidigt. Rådfør dig med !lægen, som kan anvise en mere hensigtsmæssig behandling. 

 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin. Der er ingen kendte risici ved brug under graviditet. 

 

Hydrocortison bliver udskilt i modermælken, men hvis det bruges efter den angivne dosering, er det usandsynligt, at det vil påvirke barnet. Spørg din læge eller apoteket til råds, hvis du bruger Hyderm mere end lejlighedsvis, mens du ammer. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hyderm påvirker ikke evnen til at køre bil eller betjene maskiner. 

 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Hyderm

Hyderm indeholder cetostearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). 

3. Sådan skal du tage HYDERM

Cremen skal påføres i tyndt lag morgen og aften eller efter lægens anvisning. Efter få dage kan antallet af påføringer nedsættes, og Hyderm kan bruges skiftevis med en fugtighedscreme uden hydrocortison. 

 

Cremen bør ikke anvendes i mere end 4-6 uger, medmindre lægen har foreskrevet det. 

 

Børn under 2 år må kun behandles med Hyderm, hvis lægen har foreskrevet det.  

4. Bivirkninger

Hyderm kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 brugere): Kontakteksem (hydrocortison) med tiltagende kløe, rødme og irritation.
 

Tal med !lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

 

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. 

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. 

 

Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/ 

5. Sådan opbevarer du HYDERM

Opbevares utilgængeligt for børn.  

Må ikke opbevares over 25° C
Brug ikke Hyderm efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp.
 

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Hyderm indeholder:

  • Det aktive indholdsstof er hydrocortison 10 mglg.
  • De øvrige indholdsstoffer er hvid vaseline, hydreret rapsolie, isopropylisostearat, myristyl-myristat, glycerolmonostearat, cetostearylalkohol, macrogolstearat 100, vandfri citronsyre, natriumcitrat, butylenglycol og renset vand.

 

Hyderms udseende og pakningsstørrelse

Udseende: Hvid creme 

 

Pakningsstørrelser: 30 g i plasttube med skruelåg, 100 g i plasttube med snap-on låg.  

 

Ikke aile pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af af markedsføringstilladelsen og fremstiller

lndehaveren af markedsføringstilladelsen

ACO HUD NORDIC AB, Box 622, 194 26 Upplands Väsby, Sverige 

 

Fremstiller

Bioglan AB, Maimø, Sverige 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 09/2008 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...