Ancozan Comp

filmovertrukne tabletter 50+12,5 mg og 100+25 mg

Sandoz

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Ancozan Comp 50 mg/12,5 mg og 100 mg/25 mg filmovertrukne tabletter

Losartankalium/Hydrochlorthiazid 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

  

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ancozan Comp
3. Sådan skal du tage Ancozan Comp
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Losartankalium tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes angiotensin-II-receptorantagonister. Disse lægemidler får blodkarrene til at slappe af, så blodtrykket falder.  

Hydrochlorthiazid tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes diuretika (vanddrivende lægemiddel). 

  

Ancozan Comp 50 mg/12,5 mg tabletter: 

Disse tabletter anvendes imod forhøjet blodtryk. Ancozan Comp 50 mg/12,5 mg tabletter er egnet til personer, der ellers skulle have haft losartankalium og hydrochlorthiazid i form af separate tabletter med hvert indholdsstof. 

  

Ancozan Comp 100 mg/25 mg tabletter: 

Disse tabletter anvendes til behandling af forhøjet blodtryk hos personer, der ikke har reageret tilstrækkeligt på behandling med Ancozan Comp 50 mg/12,5 mg.
 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage ANCOZAN COMP

Tag ikke Ancozan Comp, hvis du:

 • er allergisk over for losartan, hydrochlorthiazid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ancozan Comp (angivet i pkt. 6 og sidst i pkt. 2)
 • er allergisk over for sulfonamidderivater (såsom andre thiazider, visse antibakterielle lægemidler, såsom co-trimaxazol. Spørg lægen, hvis du er i tvivl)
 • er gravid og mere end 3 måneder henne i din graviditet. (Det er også bedst at undgå Ancozan Comp tidligt i graviditeten - se afsnittet ”Graviditet og amning”)
 • har alvorligt nedsat leverfunktion
 • har alvorligt nedsat nyrefunktion, eller hvis dine nyrer ikke producerer tilstrækkelig urin
 • har lavt indhold af kalium, lavt indhold af natrium eller højt indhold af calcium i blodet, der ikke kan korrigeres med behandling
 • har urinsyregigt.

Kontakt lægen eller apoteket, hvis du mener, at en eller flere af ovennævnte tilstande gør sig gældende for dig. 

  

Advarsler og forsigtighedsregler

Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive det). Du bør ikke tage Ancozan Comp tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader (se afsnittet ”Graviditet og amning”).
 

Disse tabletter frarådes generelt, hvis du: 

 • tidligere har haft hævelser af ansigtet, læberne, svælget eller tungen
 • tager diuretika (vanddrivende lægemiddel)
 • er på saltfattig diæt
 • har eller har haft alvorlig opkastning og/eller diarré
 • har hjertesvigt
 • har nedsat leverfunktion (se pkt. 2 "Tag ikke Ancozan Comp, hvis du" og pkt. 3 "Anvendelse til personer med nedsat leverfunktion")
 • har forsnævret nyrepulsåre (nyrearteriestenose) eller kun har én fungerende nyre, eller hvis du for nylig har fået en nyretransplantation
 • er i behandling med hæmodialyse
 • har åreforsnævring (arteriosklerose), angina pectoris (brystsmerter på grund af dårlig hjertefunktion).
 • har hjerteklapforsnævring (’aorta- eller mitralstenose’) eller en sygdom, der medfører forstørret hjertemuskel (’hypertrofisk kardiomyopati’)
 • har diabetes
 • har haft urinsyregigt
 • har eller har haft en allergi, astma eller en sygdom med ledsmerter, hududslæt og feber (systemisk lupus erythematosus)
 • har et højt indhold af calcium eller et lavt indhold af kalium i blodet, eller hvis du er på kaliumfattig diæt.
 • skal have bedøvelse (selv i forbindelse med tandlægebesøg) eller opereres. Fortæl lægen eller sundhedspersonalet, at du tager Ancozan Comp
 • lider af primær hyperaldosteronisme, der opstår, fordi binyren udskiller for meget af hormonet aldosteron på grund af en unormalitet i binyren
 • skal have undersøgt funktionen af dine biskjoldbruskkirtler

Børn og teenagere

Sikkerheden og effekten hos børn og unge under 18 år er ikke fastslået. Ancozan Comp bør ikke gives til børn og unge.
 

Hvis du skal have foretaget en dopingtest, skal du forinden fortælle, at du tager Ancozan Comp, da tabletterne indeholder et aktivt stof, der kan medføre positivt dopingresultat. 

  

Brug af anden medicin sammen med Ancozan Comp

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
Det er vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du tager et eller flere af følgende lægemidler: 

 • lithium (lægemiddel til behandling af mani eller depression)
 • kaliumtilskud
 • kaliumholdige salterstatninger
 • kaliumbesparende lægemidler
 • andre diuretika (vanddrivende lægemiddel)
 • visse afføringsmidler
 • lægemidler til behandling af urinsyregigt
 • lægemidler mod hjerterytmeforstyrrelser
 • diabetesmedicin (til indtagelse gennem munden eller insulin)
 • blodtrykssænkende medicin
 • steroider
 • kræftmedicin
 • smertestillende midler
 • lægemidler mod ledsmerter
 • svampemidler
 • visse lægemidler mod forhøjet kolesterol (såsom colestyramin)
 • muskelafslappende midler
 • sovemedicin
 • opioider (såsom morfin)
 • såkaldte pressoraminer (såsom adrenalin)
 • glycyrrhizin (findes i lakrids)

Spørg lægen, hvis du er i tvivl om, hvilke lægemidler det drejer sig om. 

Fortæl også lægen, at du tager Ancozan Comp, hvis du skal have foretaget en radiografisk undersøgelse og skal have et kontraststof, der indeholder jod. 

  

Brug af Ancozan Comp sammen med mad og drikke

Du rådes til ikke at drikke alkohol, mens du er i behandling med Ancozan Comp. Virkningen af både alkohol og Ancozan Comp kan forstærkes ved samtidig brug.
 

Hvis din kost indeholder for meget salt, kan det modvirke Ancozan Comps virkning. Du kan tage Ancozan Comp i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.  

  

Graviditet og amning

Graviditet 

Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive det). Din læge vil normalt råde dig til at stoppe med at tage Ancozan Comp og tage en anden medicin i stedet for, før du bliver gravid, eller så snart du finder ud af, at du er gravid. Du bør ikke tage Ancozan Comp tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader. 

  

Amning 

Du skal fortælle din læge, hvis du ammer eller skal til at amme. Du bør ikke tage Ancozan Comp, hvis du ammer, og din læge vil muligvis vælge en anden behandling til dig, hvis du ønsker at amme.
 

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke lavet undersøgelser over Ancozan Comps virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.
Behandling med Ancozan Comp kan forårsage svimmelhed. Hvis du oplever dette, skal du lade være med at føre motorkøretøj eller at arbejde med maskiner. 

  

Ancozan Comp indeholder lactose.

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage ANCOZAN COMP

Tag altid Ancozan Comp nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Det er vigtigt at fortsætte med at tage Ancozan Comp i hele den periode, som lægen har foreskrevet, for at opretholde en god regulering af dit blodtryk.
 

Tag tabletterne med et glas vand. Du kan tage Ancozan Comp i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

  

Anvendelse til voksne 

Ancozan Comp 50 mg/12,5 mg: 

Den sædvanlige dosering er én tablet en gang dagligt. Lægen kan om nødvendigt øge dosis til maksimalt 2 tabletter en gang dagligt eller en tablet Ancozan Comp 100 mg/12,5 mg en gang dagligt. 

  

Ancozan Comp 100 mg/25 mg: 

Den sædvanlige dosering er én tablet en gang dagligt. 

  

Anvendelse til ældre 

Det er som regel ikke nødvendigt at tilpasse dosis til ældre. 

  

Anvendelse til personer med nedsat nyrefunktion og hæmodialyse 

Dosisjustering er normalt ikke nødvendig i tilfælde af moderate nyreproblemer. Du må dog ikke tage Ancozan Comp, hvis din nyrefunktion er alvorligt nedsat. Ancozan Comp anbefales ikke til personer i hæmodialyse. 

  

Anvendelse til personer med nedsat leverfunktion 

Ancozan Comp skal anvendes med forsigtighed hos personer, som har eller har haft let til moderat nedsat leverfunktion. Du må dog ikke tage Ancozan Comp, hvis din leverfunktion er alvorligt nedsat (se pkt. 2 "Tag ikke Ancozan Comp, hvis du"). 

  

Anvendelse til børn og unge under 18 år 

Børn og unge må normalt ikke få Ancozan Comp. 

  

Anvendelse til personer af negroid afstamning 

Dosisjustering kan være nødvendig, da Ancozan Comp kan have mindre effekt hos personer af negroid afstamning end hos andre personer. 

  

Hvis du har taget for mange Ancozan Comp

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du (eller en anden person) har taget flere Ancozan Comp, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas, eller hvis du tror, at et barn har slugt nogle tabletter. Overdosering kan medføre hjerteproblemer og dehydrering. Medbring pakningen og eventuelt overskydende tabletter eller denne indlægsseddel, så lægen eller sundhedspersonalet kan se, nøjagtig hvilken medicin du har taget. 

  

Hvis du har glemt at tage Ancozan Comp

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot den sædvanlige dosis. 

  

Hvis du holder op med at tage Ancozan Comp

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Ancozan Comp. Det kan være nødvendigt at fortsætte behandlingen med Ancozan Comp, selvom du føler dig rask. 

  

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Hvis du oplever følgende, skal du stoppe med at tage Ancozan Comp og straks fortælle lægen om det eller tage på skadestuen på det nærmeste hospital: 

  

En alvorlig overfølsomhedsreaktion (hududslæt, kløe, hævelse af ansigtet, læberne, munden eller svælget, der kan give synke- eller vejrtrækningsbesvær).
 

Dette er en alvorlig men sjælden bivirkning, der forekommer hos mere end 1 ud af 10.000 behandlede men hos færre end 1 ud af 1.000 behandlede. Du kan have brug for øjeblikkelig lægebehandling eller hospitalsindlæggelse.
 

Der er rapporteret om følgende bivirkninger: 

  

Almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100 behandlede men hos færre end 1 ud af 10 behandlede): 

 • hoste, infektioner i de øvre luftveje, tilstoppet næse, bihulebetændelse, bihulegener
 • diarré, mavesmerter, kvalme, fordøjelsesbesvær
 • muskelsmerter eller -kramper, smerter i benene, rygsmerter
 • søvnløshed, hovedpine, svimmelhed
 • svækkelse, træthed, brystsmerter
 • øget indhold af kalium i kroppen (kan medføre ændret hjerterytme), nedsatte hæmoglobinniveauer

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 1.000 behandlede men hos færre end 1 ud af 100 behandlede): 

 • blodmangel, røde eller brunlige pletter på huden (undertiden særligt på fødder, ben, arme og balder ledsaget af ledsmerter, hævede hænder og fødder og mavesmerter), øget tendens til blå mærker, nedsat antal hvide blodlegemer, blodstørkningsforstyrrelser og blå mærker
 • manglende appetit, højt niveau af urinsyre i blodet eller regulær urinsyregigt, højt blodsukkerniveau, afvigende elektrolytniveauer i blodet
 • angst, nervøsitet, panikangst (tilbagevendende panikanfald), forvirring, depression, ændrede drømme, søvnforstyrrelser, søvnighed, nedsat hukommelse
 • sovende/prikkende fornemmelse i huden, smerter i hænder og fødder, rysten, svimmelhed, migræne, besvimelse
 • sløret syn, svien eller stikken i øjnene, øjenbetændelse, nedsat synsevne, gulfarvet syn
 • ringen, brummen, brusen eller klikken for ørerne
 • lavt blodtryk, der kan være forbundet med kropsstillingen (fornemmelse af svimmelhed eller svækkelse, når du rejser dig op), angina (brystsmerter), afvigende hjerteslag, slagtilfælde (forbigående iskæmisk hændelse i hjernen), hjerteanfald, hjertebanken
 • betændelse i blodkarrene, ofte ledsaget af hududslæt eller blå mærker
 • øm hals, åndenød, bronkitis, lungebetændelse, vand i lungerne (hvilket medfører vejrtrækningsproblemer), næseblod, løbende næse, tilstoppet næse
 • forstoppelse, luft i tarmene, mavegener, mavekramper, kvalme, opkastning, mundtørhed, betændte spytkirtler, tandpine
 • gulsot (gulfarvning af det hvide i øjnene og huden), betændelse i bugspytkirtlen
 • nældefeber, kløe, betændelse i huden, hududslæt, rødfarvet hud, lysoverfølsomhed, Lyells syndrom (huden ser forbrændt ud og skaller af), tør hud, rødmen, øget svedtendens, hårtab
 • smerter i armene, skuldrene, hofterne, knæene eller andre led, hævede led, stivhed, muskelsmerter, - svækkelse eller -kramper
 • hyppig vandladning, også om natten, afvigelser i nyrefunktionen, herunder nyrebetændelse, urinvejsinfektioner, sukker i urinen
 • nedsat sexlyst, impotens
 • hævet ansigt, feber

Sjælden (forekommer hos flere end 1 ud af 10.000 personer og færre end 1 ud af 1000 personer) 

 • hepatitis (leverbetændelse), unormale leverfunktionsprøver

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) 

 • muskelskader hos voksne (enhver usædvanlig ømhed eller smerte i dine muskler, som fortsætter længere tid end forventet)

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. 

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

  

Brug ikke Ancozan Comp efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

  

Ancozan Comp 50 mg/12,5 mg: 

Blister: Må ikke opbevares over 30°C.
Beholder: Må ikke opbevares over 30°C. Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt. 

  

Ancozan Comp 100 mg/25 mg: 

Blister: Du kan opbevare Ancozan Comp ved almindelig temperatur.
Beholder: Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.
 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet eller toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørreler og yderligere oplysninger

Ancozan Comp indeholder

 • Aktive stoffer er losartankalium og hydrochlorthiazid.
  Ancozan Comp 50 mg/12,5 mg indeholder 50 mg losartankalium og 12,5 mg hydrochlorthiazid. 
  Ancozan Comp 100 mg/25 mg indeholder 100 mg losartankalium og 25 mg hydrochlorthiazid.
 • Øvrige indholdsstoffer er:
  Tabletkerne: lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, prægelatineret majsstivelse, magnesiumstearat, colloid vandfri silica.
  Ancozan Comp 50 mg/12,5 mg
  Tabletovertræk: hypromellose, hydroxypropylcellulose, gul jernoxid (E172), titandioxid (E171). 
  Ancozan Comp 100 mg/25 mg
  Tabletovertræk: hypromellose, hydroxypropylcellulose, gul jernoxid (E172), titandioxid (E171), macrogol (400), talcum.

Udseende og pakningsstørrelser

Ancozan Comp 50 mg/12,5 mg er lysegule, runde og hvælvede filmovertrukne tabletter med en diameter på 8 mm.
 

Ancozan Comp 100 mg/25 mg er lysegule, runde og hvælvede filmovertrukne tabletter med en diameter på 10 mm.
 

Ancozan Comp 50 mg/12,5 mg og Ancozan Comp 100 mg/25 mg er pakket i blisterpakninger af aluminiumsfolie eller i plastikbeholdere med skruelåg.
 

Blisterpakning: 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 og 100 filmovertrukne tabletter. Blisterpakninger (enkeltdosis): 50 filmovertrukne tabletter.
Beholder: 100, 250 filmovertrukne tabletter.
 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark 

  

Fremstiller:

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, SI- 1526 Ljubljana, Slovenien 

  

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Østrig:

Losartan-HCT Sandoz 50 mg/12,5 mg – Filmtabletten  

Losartan-HCT Sandoz 100 mg/25 mg - Filmtabletten 

Belgien:

Co-Losartan Sandoz 50 mg/ 12,5 mg filmomhulde tabletten  

Co-Losartan Sandoz 100 mg/25 mg filmomhulde tabletten 

Tjekkiske republik:

Sangona combi 50 mg/12,5 mg  

Sangona combi 100 mg/25 mg 

Danmark: Ancozan Comp
Finland/Sverige:

Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 50 mg/12.5 mg 

Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 100 mg/25 mg 

Frankrig:

LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE Sandoz 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé 

LOSARTAN/ HYDROCHLOROTHIAZIDE Sandoz 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé 

Tyskland:

Losartan-HCT Sandoz 50 mg/12.5 mg Filmtabletten 

Losartan-HCT Sandoz 100 mg/25 mg Filmtabletten 

Italien:

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 50 mg + 12.5 mg compresse rivestite con film 

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 

Litauen:

Sartizid 50/12,5 mg plevele dengtos tabletes 

Sartizid 100/25 mg plevele dengtos tabletes 

Holland:

Kaliumlosartan/Hydrochloorthiazide Sandoz 50/12,5 mg, filmomhulde tabletten 

Kaliumlosartan/Hydrochloorthiazide Sandoz 100/25 mg, filmomhulde tabletten 

Polen:

LAKEA HCT 

LAKEA HCT 

Portugal:

Losartan + Hidroclorotiazida Sintano, 50 mg + 12,5 mg Tablets 

Losartan + Hidroclorotiazida Sintano, 100 mg + 25 mg Tablets 

Slovakiet: LAKEA comp 100mg/25mg filmom obalené tablety
Slovenien:

Losartan/Hidroklorotiazid Lek 50 mg/ 12.5 mg filmsko obložene tablete 

Losartan/Hidroklorotiazid Lek 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete 

Spanien:

Losartan/Hidroclorotiacida Sandoz 50 mg/12,5 mg comprimidos recubiertos con película EFG 

Losartan/Hidroclorotiacida Sandoz 100 mg/25 mg comprimidos recubiertos con película EFG 

Storbritannien:

Losartan Potassium/Hydrochlorothiazide 50 mg/12.5 mg Film coated Tablets 

Losartan Potassium/Hydrochlorothiazide 100 mg/25 mg Film-coated Tablets 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 30. januar 2013
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...