Nexplanon

implantat 68 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

NEXPLANON® 68 mg implantat til subkutan anvendelse

Etonogestrel 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Nexplanon til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse  

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Nexplanon.  

3. Sådan skal du bruge Nexplanon.  

4. Bivirkninger.  

5. Opbevaring.  

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger. 

1. Virkning og anvendelse

 • Nexplanon er et implantat, som bruges til at forebygge uønsket graviditet.
 • Nexplanon implantatet leveres i en engangsapplikator, og er en lille, blød, let bøjelig plastikstav (implantat), som er 4 cm lang og 2 mm i diameter. Den indeholder 68 milligram af det aktive stof, etonogestrel. Plastikstaven ligger inde i en nål i en applikator, som lægen bruger til at lægge staven ind lige under huden i din overarm. Etonogestrel er et syntetisk kvindeligt kønshormon, der ligner progesteron. En lille mængde etonogestrel udskilles løbende til blodbanen. Selve staven er fremstillet af ethylenvinylacetatcopolymer, et plastmateriale, som ikke opløses i kroppen. Staven indeholder også en lille mængde bariumsulfat, som gør den synlig ved røntgen.

Hvordan virker Nexplanon?

Implantatet placeres lige under huden. Det aktive stof, etonogestrel, virker på to måder:  

 • Det forhindrer frigivelse af æg fra æggestokkene.
 • Det medfører ændringer i livmoderhalsen, som gør det vanskeligt for sædcellerne at trænge ind i livmoderen.

Nexplanon beskytter dig mod graviditet i en periode på tre år, men hvis du er overvægtig kan lægen dog anbefale, at implantatet udskiftes tidligere. Nexplanon er et af flere midler, der kan bruges for at undgå graviditet.  

 

En anden, ofte benyttet præventionsform, er p-piller. I modsætning til p-piller, kan Nexplanon benyttes af kvinder, som enten ikke må eller ikke ønsker at få østrogen. Når du bruger Nexplanon, behøver du ikke huske at tage en tablet hver dag. Derfor er Nexplanon meget pålidelig (over 99% sikker). Hvis implantatet i sjældne tilfælde ikke bliver lagt korrekt eller slet ikke bliver lagt ind, er der risiko for, at du ikke er beskyttet mod graviditet. Når du bruger Nexplanon, kan din menstruationsblødning ændres og udeblive, den kan blive uregelmæssig, komme sjældent, komme hyppigt, være langvarig eller i sjældne tilfælde blive kraftig.  

 

Blødningsmønstret, som du oplever i løbet af de første tre måneder vil generelt set være forudsigende for dit fremtidige blødningsmønster. Smerter i forbindelse med menstruationen kan mindskes. Du kan holde op med at bruge Nexplanon når som helst (se også afsnittet ‘Hvis du ønsker at stoppe med at bruge Nexplanon’).  

 

Lægen kan have givet dig Nexplanon for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Nexplanon

Hormonelle præventionsmidler, herunder Nexplanon, beskytter ikke mod hiv-infektion (aids) eller andre seksuelt overførte sygdomme. 

 

Brug ikke Nexplanon

Du bør ikke bruge Nexplanon, hvis du tilhører en af nedenstående risikogrupper. Hvis du tilhører en af grupperne, bør du fortælle det til din læge inden Nexplanon bliver lagt. Lægen vil muligvis råde dig til at bruge en ikke-hormonel præventionsform. 

 • hvis du er allergisk over for etonogestrel eller et af de øvrige ind- holdsstoffer i Nexplanon. 

 • hvis du har eller har haft en blodprop. En blodprop er dannelse af en klump størknet blod i et blodkar (f.eks. i benene eller i lun- gerne). 

 • hvis du har eller har haft gulsot (gulfarvning af huden), alvorlig leversygdom (når leveren ikke fungerer, som den skal) eller lever- svulst. 

 • hvis du har eller har haft brystkræft eller kræft i kønsorganerne. 

 • hvis du har uforklarlige blødninger fra skeden. 

Hvis en eller flere af disse tilstande indtræder for første gang, mens du bruger Nexplanon, skal du straks kontakte din læge.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Nexplanon Hvis Nexplanon anvendes under tilstedeværelsen af en eller flere af de nedenstående lidelser, kan det være nødvendigt at følge dig nøje. Din læge kan forklare dig, hvordan du skal forholde dig. Hvis en eller flere af nedenstående lidelser er gældende for dig, skal du fortælle det til din læge før Nexplanon lægges ind. 

Ligeledes bør du fortælle det til din læge, hvis en eller flere af neden- stående lidelser opstår eller forværres under anvendelse af Nexpla- non. 

 • hvis du har haft brystkræft 

 • hvis du har eller har haft en leversygdom 

 • hvis du har haft blodpropper 

 • hvis du har sukkersyge 

 • hvis du er overvægtig 

 • hvis du har forhøjet blodtryk 

 • hvis du har eller har haft gulbrune pigmentforandringer i huden, specielt i ansigtet (chloasma). Hvis det er tilfældet, skal du undgå at opholde dig for meget i solen eller udsætte dig for UV-stråling. 

Mulige alvorlige helbredstilstande

Kræft 

Den nedenstående information er fremkommet ved undersøgelser, hvor kvinder dagligt tager p-piller af kombinationstypen indeholdende to forskellige slags kvindelige kønshormoner. Det er uvist 

om erfaringen fra disse undersøgelser kan overføres til kvinder, som benytter andre hormonelle præventionsformer såsom implantater, der kun indeholder gestagen (herunder etonogestrel). 

Brystkræft ses lidt oftere hos kvinder, som tager p-piller, men det er uvist om det skyldes behandlingen med p-piller. Årsagen til at der oftere findes kræftknuder hos kvinder, som tager p-piller af kombi- nationstypen kan være, at disse kvinder oftere undersøges af lægen. Den øgede risiko for at udvikle brystkræft reduceres gradvist efter endt behandling med p-piller af kombinationstypen. 

Det er vigtigt, at du regelmæssigt tjekker dine bryster og kontakter din læge, hvis du kan mærke en knude i brystet. Du bør ligeledes fortælle det til din læge, hvis nogle i din nære familie har eller har haft brystkræft. 

 

I sjældne tilfælde er der rapporteret om godartede knuder i leveren og i endnu sjældnere tilfælde om ondartede knuder i leveren hos kvinder, der anvender p-piller. Hvis du får kraftige mavesmerter, skal du straks kontakte lægen. 

  

Blodpropper 

En blodprop i en vene (blodåre) kan blokere venen. Dette kan ske i vener i benene, i lungerne eller andre organer. Anvendelsen af p-pil- ler af kombinationstypen øger kvindens risiko for at udvikle sådanne blodpropper sammenlignet med kvinder, der ikke tager p-piller. 

Risikoen for at udvikle en blodprop er dog ikke så høj, som den er under graviditet. Risikoen antages at være lavere ved anvendelsen af præventionsmidler, der kun indeholder gestagen (såsom Nexplanon), end ved anvendelsen af præventionsmidler, som også indeholder østrogen. Hvis du får pludselige symptomer som kunne tyde på en blodprop, bør du straks kontakte din læge. (se også afsnittet ‘Hvor- når du bør kontakte din læge’). 

 

Andre helbredstilstande

Ændringer i menstruationsblødningsmønstret 

Som for andre præventionsmidler, der kun indeholder gestagen, kan blødningsmønstret ændre sig ved brug af Nexplanon. Du kan opleve en ændring i frekvens (udeblivelse, sjældnere, hyppigere eller vedva- rende), intensitet (nedsat eller øget) eller i varighed. Udeblivelse af blødning har vist sig hos ca. 1 ud af 5 kvinder, mens 1 ud af 5 kvinder har haft hyppigere og/eller mere langvarig blødning. Af og til er der også set kraftig blødning. I kliniske undersøgelser har blødnings- forstyrrelser været den hyppigste årsag til at stoppe med at bruge Nexplanon (ca. 11%). For mange kvinder, vil de første tre måneders blødningsmønster være forudsigeligt for, hvordan de fremtidige blødninger vil være. 

Et ændret blødningsmønster betyder ikke at Nexplanon ikke passer til dig, eller at det ikke beskytter dig mod graviditet. Almindeligvis behøver du ikke foretage dig noget. Du skal dog tale med din læge, hvis menstruationsblødningen bliver meget kraftig eller langvarig. 

 

Hændelser i forbindelse med indsættelse og fjernelse Nexplanon implantatet 

Implantatet kan flytte sig fra det sted, det er lagt, hvis det ikke er lagt korrekt. Det kan f.eks. ske, hvis det er lagt for dybt og/eller på grund af ydre påvirkninger (f.eks. hvis der manipuleres ved implan- tatet eller ved kontaktsport). I disse tilfælde kan det være svært at finde implantatet, og fjernelsen af det kan afstedkomme et større indgreb. Hvis Nexplanon ikke kan findes, og der ikke er noget, der tyder på det er afstødt, kan den præventive effekt vare længere tid 

end du ønsker det og eventuelle bivirkninger relateret til gestagen vil fortsætte. 

 

Ovariecyster 

Når man benytter hormonelle lav-dosis præventionsformer kan der udvikles små væskefyldte blærer i æggestokkene. Disse kaldes ovariecyster, og forsvinder normalt af sig selv. Til tider kan de forårsage lette mavesmerter. Kun sjældent fører de til alvorligere problemer. 

 

Hvornår bør du kontakte din læge

Regelmæssig kontrol 

Før Nexplanon bliver lagt, vil din læge stille dig nogle spørgsmål om din og din families helbredstilstand. 

Lægen vil måle dit blodtryk, og afhængig af din tilstand, vil han/hun måske også foretage andre tests. Når du bruger Nexplanon, vil du blive bedt om at møde til kontrol nogle måneder efter Nexplanon er lagt. Hyppigheden og arten af yderligere kontrolbesøg afhænger af din situation. 

 

Kontakt din læge hurtigst muligt: 

 • Hvis du opdager nogle ændringer i dit helbred, specielt hvis det drejer sig om nogle af de punkter, som er nævnt i denne indlægs- seddel (se også afsnittene ‘Brug ikke Nexplanon’ og ‘Vær ekstra for- sigtig med at bruge Nexplanon’. Glem ikke punkterne vedrørende din nærmeste families helbredstilstand.) 

 • Hvis du har kraftige smerter eller hævelse i benene, uforklarlige smerter i brystet, stakåndethed eller har en usædvanlig hoste, spe- cielt hvis du hoster blod op. 

 • Hvis du får pludselige kraftige mavesmerter eller får gulfarvning af huden. 

 • Hvis du føler en knude i brystet (se også afsnittet ‘Kræft’).
 • Hvis du får pludselige kraftige smerter i den nederste del af maven. 

 • Hvis du får usædvanlig kraftig blødning fra skeden. 

 • Hvis du skal være sengeliggende i længere tid, eller hvis du skal have foretaget en planlagt operation (kontakt din læge mindst fire uger før operationen). 

 • Hvis du har mistanke om, at du er gravid.

Brug af anden medicin sammen med Nexplanon

Visse lægemidler kan ændre Nexplanons virkning. Det gælder læge- midler til behandling af 

 • epilepsi (f.eks. primidon, phenytoin, phenobarbital, carbamazepin, oxacarbazepin, topiramat og felbamat) 

 • tuberkulose (f.eks. rifampicin) 

 • hiv-infektioner (f.eks. ritonavir, nelfinavir, nevirapin, efavirenz) 

 • andre infektionssygdomme (f.eks. griseofulvin) 

 • nedtrykthed (naturlægemidler som indeholder perikon) 

 • svamp (f.eks. ketoconazol). 

Nexplanon kan også have effekt på virkningen af andre lægemidler (f.eks. øge effekten af ciclosporin (mod afstødning af organer efter transplantation) og nedsætte effekten af lamotrigin (mod epilepsi)).

 

Fortæl det altid til lægen, der udskriver Nexplanon til dig, hvilken slags medicin eller hvilke naturlægemidler du tager. Fortæl også til andre læger eller tandlæger, der ordinerer anden medicin til dig (eller på apoteket), at du bruger Nexplanon. De kan fortælle dig, om du har brug for at anvende yderligere ikke-hormonel præventions- form, og i givet fald hvor længe (den forstyrrende effekt kan vare op til fire uger efter du er stoppet med medicinen). De kan også råde dig til at få fjernet Nexplanon. Hvis du ønsker at tage naturlægemid- ler, der indeholder perikon, mens du bruger Nexplanon, bør du tale med lægen først. 

 

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet: 

 • Du må ikke bruge Nexplanon, hvis du er gravid eller tror, at du er gravid. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er gravid eller ej, bør du få foretaget en graviditetstest, før du får lagt Nexplanon. 

Amning: 

 • Nexplanon kan bruges, mens du ammer. Selvom en lille mængde af det aktive stof i Nexplanon udskilles i modermælken har dette ingen effekt på mælkedannelsen eller mælkekvaliteten. Det påvir- ker heller ikke barnets vækst og udvikling. 

Tal med lægen, hvis du ammer og ønsker at bruge Nexplanon. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nexplanon påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Nexplanon

Fortæl din læge hvis du er gravid eller det kunne tænkes, at du er gravid inden Nexplanon bliver lagt (f.eks. hvis du har haft ubeskyttet samleje i løbet af den sidste menstruationscyklus). 

 

Anvendelse

Nexplanon må kun blive lagt og fjernet af en læge, der er bekendt med procedurerne, som de er beskrevet i informationen til lægen. Lægen vil sammen med dig finde det bedste tidspunkt for at lægge Nexplanon ind. Det afhænger af din situation (f.eks. din hidtidige præventionsform). Medmindre du skifter fra en anden hormonel præventionsform, bør Nexplanon blive lagt mellem dag 1 til 5 efter første menstruationsdag, for at udelukke graviditet. Din læge vil vejlede dig. 

Før Nexplanon bliver lagt eller fjernet vil lægen give dig en lokalbedøvelse. Nexplanon bliver lagt direkte under huden på indersiden af overarmen (den arm du ikke skriver med). En detaljeret beskrivelse af hvordan Nexplanon lægges og fjernes igen kan læses i informationen til lægen. 

 

Nexplanon skal fjernes eller udskiftes senest tre år efter den er lagt. 

 

Som en hjælp til at du kan huske hvornår og hvor Nexplanon blev lagt, og hvornår Nexplanon senest skal fjernes, giver lægen dig et 

informationskort, et lille ark hvori lægen noterer disse oplysninger. Opbevar kortet et sikkert sted! 

Efter Nexplanon er lagt, vil lægen bede dig om at mærke efter om du kan føle implantatet. Et korrekt lagt implantat bør tydeligt kunne 

mærkes af lægen og af dig selv, især hvis begge ender kan løftes mel- lem to fingre. Man skal være klar over, at det at kunne føle implanta- tet, ikke er nok til at være 100 % sikker på at Nexplanon er der. Hvis du er det mindste i tvivl om, hvorvidt implantatet er der eller ej, skal du anvende en barrieremetode (f.eks. kondom) indtil lægen og du er helt sikre på, at implantatet er blevet lagt rigtigt. I sjældne tilfælde er lægen nødt til at anvende røntgen, ultralyd, Magnetisk Resonans skanning (MR-skanning) eller tage en blodprøve, for at sikre sig at implantatet er i din arm. Hvis du ønsker at få udskiftet Nexplanon, kan et nyt implantat blive lagt med det samme, efter at det gamle implantat er blevet fjernet. Det nye implantat kan blive lagt i den samme arm og ofte det samme sted som det tidligere implantat. Din læge vil rådgive dig. 

 

Brug altid Nexplanon nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Hvis du holder op med at bruge Nexplanon

Du kan til enhver tid bede din læge om at fjerne implantatet. Hvis implantatet ikke kan lokaliseres ved at føle sig frem, kan lægen anvende røntgen, ultralyd eller Magnetisk Resonans skanning (MR- skanning) til at lokalisere implantatet. Afhængig af den præcise position af implantatet, kan fjernelsen være lidt vanskelig og kræve et mindre operativt indgreb. 

Hvis du ikke ønsker at blive gravid efter fjernelse af Nexplanon, bør du tale med din læge om en anden præventionsform. 

Hvis du får fjernet Nexplanon, fordi du ønsker at blive gravid, anbefales det at du venter til du har haft en naturlig menstruation, før du forsøger at blive gravid. Dette vil gøre det lettere at regne ud, hvornår fødslen vil finde sted. 

 

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Nexplanon kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Menstruationsblødningen kan forekomme med uregelmæssige intervaller under brug af Nexplanon. Dette kan være ganske let pletblødning, som ikke engang kræver et bind, eller kraftigere blødning, som kræver brug af et bind. Det kan også være du slet ikke har nogen blødning. De uregelmæssige blødninger er ikke tegn på nedsat præventiv effekt af Nexplanon. Almindeligvis behøver du ikke foretage dig noget. Hvis blødningen bliver kraftig og langvarig, skal du dog tale med lægen.  

 

Mulige alvorlige bivirkninger

Alvorlige bivirkninger som kan skyldes Nexplanon, er beskrevet i afsnit 2 under ‘Kræft’ og ‘Blodpropper’. Læs venligst disse afsnit for yderligere oplysninger og kontakt straks din læge, når det skønnes nødvendigt.  

 

Brugere af Nexplanon har rapporteret følgende bivirkninger:  

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • akne (uren hud),
 • hovedpine,
 • vægtøgning,
 • brystspændinger og smerte i brysterne,
 • uregelmæssige blødninger,
 • infektion i skeden

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • hårtab,
 • svimmelhed,
 • nedtrykthed,
 • humørsvingninger,
 • nervøsitet,
 • nedsat sexlyst,
 • øget appetit,
 • mavesmerter,
 • kvalme,
 • luft i mave og tarme,
 • smertefulde menstruationer,
 • vægttab,
 • influenzalignende symptomer,
 • smerter,
 • træthed,
 • hedeture,
 • smerter ved det sted Nexplanon er lagt,
 • reaktion ved det sted Nexplanon er lagt,
 • cyste på æggestokkene

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • kløe,
 • kløe omkring kønsorganerne,
 • udslæt,
 • usædvanlig hårvækst,
 • migræne,
 • angst,
 • søvnløshed,
 • søvnighed,
 • diaré,
 • opkastninger,
 • forstoppelse,
 • urinvejsinfektion,
 • ubehag i skeden (f.eks. udflåd),
 • forstørrelse af brysterne,
 • sekretion fra brysterne,
 • rygsmerter,
 • feber,
 • vand i kroppen,
 • smerter og svien ved vandladningen,
 • allergiske reaktioner,
 • betændelse og smerter i halsen,
 • næsekatar,
 • ledsmerter,
 • muskelsmerter,
 • knoglesmerter

Udover ovennævnte bivirkninger er der også set:  

 • sjældne tilfælde af stigning i blodtrykket. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt,
 • fedtet hud,
 • udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112,
 • under placering eller fjernelse af Nexplanon, kan der forekomme blå mærker, mindre lokal irritation, smerter eller kløe og i sjældne tilfælde infektion,
 • et ar eller en byld kan dannes på det sted Nexplanon er lagt,
 • en sovende fornemmelse eller følelsesløshed kan opstå,
 • udstødelse kan forekomme eller implantatet kan rykke sig, specielt hvis implantatet ikke er korrekt lagt. Et kirurgisk indgreb kan være nødvendigt ved fjernelse af Nexplanon,
 • sjældne tilfæde af graviditet udenfor livmoderen.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Nexplanon utilgængeligt for børn. 

 • Du kan opbevare Nexplanon ved almindelig temperatur. 

 • Brug ikke Nexplanon efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned. 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Nexplanon, 68 mg, implantat til subkutan anvendelse indeholder:

Etonogestrel.  

Øvrige indholdsstoffer:  

Ethylenvinylacetatcopolymer, bariumsulfat og magnesiumstearat.  

 

Pakningsstørrelser:

Nexplanon 68 mg fås i en pakke med et implantat (4 cm langt og 2 mm i bredden), som sidder i en rustfri stålkanyle i en klargjort, steril engangsapplikator. Applikatoren med implantatet er pakket i en blisterpakning forseglet med et låg. Indholdet af blisterpakningen er sterilt med mindre emballagen er brudt eller åbnet. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com  

 

I Danmark markedsføres Nexplanon også som Implanon® NXT.  

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2014.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...