Minodiab

tabletter 5 mg

EuroPharmaDK

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Minodiab® 5 mg, tabletter

Glipizid 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret Minodiab® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Minodiab® 

 3. Sådan skal du tage Minodiab® 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Minodiab® sænker blodets glukose, som ved diabetes er blevet for højt.  

Minodiab® øger bugspytkirtlens produktion af insulin og øger kroppens følsomhed for insulin. 

De kan bruge Minodiab® til behandling af ikke- insulinkrævende diabetes (type 2 diabetes), når diæt, motion og vægttab ikke er nok. 

 

Lægen kan have givet dig Minodiab® for noget andet. Følg lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage MINODIAB®

Tag ikke Minodiab®, hvis

 • du er overfølsom (allergisk) over for glipizid eller et af de øvrige indholdsstoffer.
 • du er overfølsom (allergisk) over for anden medicin af samme type som glipizid (sulfonylurinstoffer).
 • du har diabetes, som kræver behandling med insulin (type 1 diabetes).
 • du har svær diabetes.
 • du har ustabil diabetes med meget svingende blodglukose.
 • du har syre i blodet eller urinen.
 • du har alvorlig sygdom i nyrer eller lever.
 • du skal have en større operation.
 • du har en alvorlig infektion.
 • du er kommet alvorligt til skade.

Vær ekstra forsigtig med at tage Minodiab®

Tal med lægen, hvis:  

 • du er overfølsom over for medicin mod blærebetændelse (sulfonamider).
 • dine nyrer eller lever ikke virker, som de skal.
 • du er underernæret eller har fastet i længere tid.
 • du spiser uregelmæssigt og springer måltider over.
 • du tager medicin mod for højt blodtryk (betablokkere).
 • du indtager alkohol.
 • du ændrer din kost eller motionsvaner væsentligt.
 • du har en stofskiftelidelse, lidelse i skjoldbruskkirtlen, sygdomme i hypofyseforlappen, eller mangel på binyrebarkhormon.
 • du ofte får symptomer på lavt blodglukose.
 • du lider af en arvelig sygdom (hepatisk eller kutan porfyri).

Det er vigtigt, at du overholder din diæt og følger kostvejledningen, og at du motionerer regelmæssigt.  

 

Ældre og svækkede patienter er særligt følsomme over for Minodiabs® virkning på blodets glukose.  

 

Hvis du drikker alkohol, samtidig med De tager Minodiab®, kan De i sjældne tilfælde opleve en ubehagelig antabus-lignende virkning.  

 

Hvis du får meget lavt blodsukker skal du straks kontakte læge eller skadestue.  

 

Din læge vil regelmæssigt kontrollere dit blodsukker. Brug af anden medicin Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

Kontakt lægen. Det er eventuelt nødvendigt at justere dosis. 

 

Virkningen af Minodiab® kan øges, hvis du tager: 

 • Medicin mod mavesår (f.eks. cimetidin og ranitidin). 

 • Smertestillende medicin (acetylsalicylsyre, fenylbutazon). 

 • Medicin mod svampeinfektioner (miconazol, fluconazol). 

 • Medicin mod forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere). 

 • Medicin til behandling af infektioner (sulfonamider, chloramphenicol). 

 • Medicin mod urinsyregigt (probenecid). 

Virkningen af Minodiab® kan øges ved indtagelse af alkohol.

 

Virkningen af Minodiab® kan nedsættes, hvis du tager: 

 • Vanddrivende medicin (thiazider). 

 • Medicin mod psykoser (chlorpromazin). 

 • Binyrebarkhormon (kortikosteroider). 

 • Medicin mod astma (ritodrin, salbutamol, terbutalin) 

 • Hormonpræparater (østrogener, progesteroner). 

 • P-piller, minipiller eller fortrydelsespiller. 

 • Medicin mod forhøjet blodtryk (calciumantagonister). 

Du skal være opmærksom på, at visse typer hjerte- og blodtryksmedicin (uspecifikke betablokkere) slører symptomerne på lavt blodglukose.

 

Brug af Minodiab® sammen med mad og drikke

Du skal tage Minodiab® ½ time før et måltid.  

 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 

 

Graviditet 

Du må ikke tage Minodiab®, hvis du er gravid eller ønsker at blive det. Ved graviditet eller ønske herom bør du have behandlingen ændret til insulin. 

 

Amning 

Du må ikke tage Minodiab®, hvis du ammer. Tal med lægen. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Minodiab® kan give bivirkninger, f.eks. lavt blodglukose, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.  

 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Minodiab®

Minodiab® indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage MINODIAB®

Tag altid Minodiab® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Minodiab® fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine tabletter til alle de anførte doseringer. 

 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

5-40 mg daglig. 

Du skal starte med 5 mg 1 gang daglig, som du skal indtage ½ time før et måltid. 

Hvis denne dosis ikke er nok, kan du øge dosis med 2,5-5 mg ad gangen til den bedste mulige virkning. Der bør gå flere dage mellem dosisreguleringerne. Hvis virkningen af en enkelt dosis ikke er tilfredsstillende, kan du dele dosis i 2 daglige doser. Du må maksimalt tage 15 mg som enkeltdosis. 

Hvis den daglige dosis er mere end 15 mg, skal du dele den i 2 doser. Begge doser skal du tage ½ time før et måltid. 

Du må højst tage 40 mg om dagen. 

 

Ældre 

Hos ældre patienter er startdosis 2,5 mg. Følg lægens anvisning. 

 

Børn 

Børn må kun få Minodiab® efter lægens anvisning, 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Fortæl det til lægen, hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion. Det kan være nødvendigt at ændre dosis. 

Hvis du har alvorlig sygdom i nyrerne eller leveren, må du ikke tage Minodiab®

 

Hvis du har taget for mange Minodiab® tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Hvis du har taget for mange Minodiab® tabletter kan du få for lavt blodglukose. Du kan få for lavt blodglukose op til 2 døgn eller længere efter, du har taget Minodiab®

Symptomerne på for lavt blodglukose er: Hovedpine, kraftig sult, kvalme, opkastninger, træthed, sløvhed, søvnforstyrrelser, ophidselse, aggressivitet, koncentrationsbesvær, nedsat reaktionsevne, depression, forvirring, tale- og synsforstyrrelser, rystelser, lammelser, føleforstyrrelser, kraftesløshed, tab af selvkontrol, delirium, kramper, stakåndethed, lav puls, svimmelhed og besvimelse. 

Hvis du har for lavt blodglukose, skal du have noget at spise, gerne brød eller andet, der virker i længere tid på blodglukosen. Du skal være opmærksom på, at der kan gå flere dage, før virkningen af Minodiab® er væk. Tal med din læge. 

 

Hvis du har glemt at tage Minodiab®

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbeltdosis. 

 

Hvis du holder op med at tage Minodiab® 

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Minodiab®. Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Minodiab® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Gulsot, ofte med hudkløe. Kontakt lægen. 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue. 

 • Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet. Kontakt lægen. 

 • Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue. 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue. 

 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelser som f.eks. angst. Kontakt læge eller skadestue. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker (blodglukose). Tal med lægen. 

 • Mavesmerter, diaré, smerter opadtil i maven og svien bag nederste del af brystbenet pga. irritation af spiserør og mavesæk, kvalme. 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Antabus-lignende reaktion efter indtagelse af alkohol. 

 • Svimmelhed, døsighed, rysten. 

 • Sløret syn. 

 • Opkastning. 

 • Eksem, rødmen af huden. 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge. 

 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen. 

 • Forvirring. 

 • Hovedpine. 

 • Unormalt syn, aftagende syn, dobbeltsyn, synsforstyrrelser, nedsat syn. Dobbeltsyn kan blive alvorligt. Kontakt lægen eller evt. skadestue. 

 • Forstoppelse. 

 • Nedsat leverfunktion. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Allergiske hudreaktioner, mæslingelignende udslæt, udslæt med pletter, øget følsomhed af huden over for lys, kløe, nældefeber. 

 • Utilpashed. 

 • Forhøjede levertal. Tal med lægen. 

Minodiab® kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver og urinprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

 

Indberetning af bivirkninger til sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Tag ikke Minodiab® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Minodiab® 5 mg, tabletter indeholder

 • Aktivt stof: Glipizid 5 mg. 

 • Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse, stearinsyre, lactose. 

Udseende og pakningsstørrelser

Minodiab® tabletter er hvide, runde tabletter med delekærv på begge sider. 

 

Minodiab® fås i pakninger med 100 og 250 tabletter.  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK  

Oddesundvej 39  

6715 Esbjerg N. 

 

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK  

Oddesundvej 39 

6715 Esbjerg N. 

 

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

 

Minodiab® svarer til Mindiab®

 

Minodiab® er et registreret varemærke, der tilhører Pfizer Italia S.r.l. 

Revisionsdato

Senest revideret marts 2013 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...